ویال پن سدیم PEN SODIUM 5000000IU
ویال پن پتاسیم PEN POTASSIUM 5000000IU
ویال پنی سیلین جی پتاسیم PENICILLIN G POTASSIUM 5000000 U

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Penicillin G Sodium
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی جابربن حیان داروسازی دانا

موارد مصرف:

این دارو درمان التهاب عفونی لوزه ها التهاب گوش میانی، باد سرخ، آندوکاردیت استرپتوکوکی، مننژیت مننگوکوکی، پنومونی و در پیشگیری از عفونت پس از قطع اندام های حرکتی مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:

در صورت وجود سابقه آلرزی به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.


هشدارها:

در بیماران به عیب کار کلیه و سابقه بیماری های گوارشی به ویژه کولیت ناشی از آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.


عوارض جانبی:

واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم و شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان پنی سیلین G پتاسیم با داروهای مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، دارو های مدر نگهدارنده پتاسیم و مکمل های حاوی پتاسیم ممکن است موجب افزایش غلظت خونی پتاسیم شود. مصرف همزمان مدرهای نگهدارنده پتاسیم و مکمل های پتاسیمی با پنی سیلین G پتاسیم تزریقی سبب افزایش تجمع پتاسیم گرم می شود. مصرف همزمان پنی سیلین ها متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو می شود.


نکات قابل توصیه:

  • قبل از مصرف این دارو و سایر پنی سیلین هاباید سابقه آلرژی و حساسیت به پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و اریترومایسین مشخص شود.
  • دوره درمان با این دارو، به ویژه در درمان عفونت های استرپتوکوکی باید کامل شود.
  • مخلوط کردن پنی سیلین ها با آمینوگلیکوزیدها توصیه نمی شود.
  • در صورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشک، از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال خودداری کرد.


مقدار مصرف:

  • بزرگسالان : این دارو به صورت تزریق عضلانی، تزریق آهسته وریدی یا انفوزیون وریدی مصرف می شود. مقدار مصرف آن u/day 5,000,000-1,000,000 هر 6-4 ساعت می باشد.
  • کودکان :در مننژیت باکتریایی در نوزادان با وزن تا 2 کیلو گرم u/kg 50000-25000 هر 12 ساعت در طول هفته اول زندگی و سپس u/kg 50000 هر 8 ساعت و در نوزادان با وزن 2 کیلو گرم و بیشتر u/kg هر 8 ساعت در طول هفته اول زندگی و سپس u/kg 50000 هر6 ساعت تزریق عضلانی یا وریدی می شود. در سیفلیس مادرزادی، u/kg 30000 هر 12 ساعت و در شیرخواران و کودکان u/kg 16667-8333 هر 4 ساعت تزریق عضلانی یا وریدی می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Injection : 1,000,000 units ( as potassium )
For Injection : 5,000,000 units ( as sodium )


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال پن سدیم 5000000 واحد
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال پن پتاسیم 5000000 واحد
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال پن پتاسیم 1000000 واحد
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال پنی سیلین جی پتاسیم دانا 5000000 واحد
داروسازی دانا [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PEN SODIUM 5000000IU VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

PEN POTASSIUM 5000000IU VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

PEN POTASSIUM 1000000IU VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

PENICILLIN G POTASSIUM DANA 5000000 U VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]