پیرانتل Pyrantel

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Pyrantel
گروه دارویی: Anthelmintics
دارو های ضد کرم

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو بر علیه کرم های گرد ( از جمله اسکاریس ) ، کرم های نخی، تریکواسترونژیلوئیدس، تریشینوز بافتی و کرم های قلاب دار مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

به نظر می رسد پیرانتل با فلج کردن کرم، موجب دفع آن به دنبال حرکات روده ای می گردد.


فارماکوکینتیک:

درصد ناچیزی از این دارو از مجرای گوارش جذب می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

در صورت عیب کار کبد این دارو باید با احتیاط مصرف شود.


عوارض جانبی:

عوارض این دارو خفیف و گذرا هستند و شامل اختلالات گوارشی ( تهوع و استفراغ، بی اشتهایی، درد شکم و اسهال، سردرد ، سرگیجه و بثورات جلدی می گردد.


تداخل دارویی:

در صورت مصرف همزمان پیرانتل و پیپرازین، دو دارو ممکن است اثر یکدیگر را کاهش دهند.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

در بزرگسالان و کودکان برای درمان آلودگی های تکی توام mg/kg10 در یک نوبت مصرف می شود ( در مورد آلودگی به آسکاریس به تنهایی نصف این مقدار کافی است). در درمان آلودگی به کرم قلاب دار mg/kg10 در روز برای 3 روز یا mg/kg20 در روز برای 2 روز و در تریشینوز mg/kg10 برای 5 روز مصرف می شود. برای تکمیل درمان کرمک می توان 4-2 هفته بعد یک نوبت دیگر را مصرف کرد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Tablet :125 mg( as pamoate )
Suspension : 250 mg
Suspension : 5ml ( as pamoate )

تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):