قطره چشمی BIOCARPINE بایوکارپین 4% 
قطره چشمی GLUPINE گلوپین 4% 
قطره چشمی GLUPINE گلوپین 2% 
قطره چشمی GLUPINE گلوپین 1%

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Pilocarpine
گروه دارویی: Parasympathomimetics
پاراسمپاتومیمتیک ها


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

پیلوکارپین برای درمان گلوکوم با زاویه باز، گلوکوم با زاویه بسته قبل از جراحی و القا تنگ شدن مردمک چشم پس از جراحی یا افتالموسکوپی به کار می رود.


مکانیسم اثر:

پیلوکارپین یک مقلد پاراسمپاتیک است که به طور مستقیم گیرنده های کولینرژیک را تحریک می کند. پیلوکارپین سبب انقباض عضله اسفنکتر عنبیه و در نتیجه کوچک شدن مردمک چشم می شود. انقباض عضله مژگانی سبب افزایش تطابق و کاهش فشار داخل کره چشم می شود.


فارماکوکینتیک:

زمان شروع اثر تنگ کنندگی مردمک 30-10 دقیقه پس از مصرف و زمان رسیدن به حداکثر اثر (کاهش فشار داخل چشم) 75 دقیقه می باشد. طول مدت اثر دارو 8-4 ساعت در مورد تنگ شدن مردمک و 14-4 ساعت در مورد کاهش فشار داخل چشم می باشد.


موارد منع مصرف:

این فراورده در آسم نایژه ای التهاب عنبیه یا دیگر شرایطی که انقباض مردمک چشم در آنها نامطلوب است و جداشدگی لایه های داخلی شبکیه از لایه دندانه نباید مصرف شود.


هشدارها:

در صورت تاری دید یا تغییر در دید دور یا نزدیک بویژه به هنگام شب، به پزشک مراجعه کنید.


عوارض جانبی:

درد چشم، تاری یا تغییر در دید، کاهش دید در شب، تحریک چشم و سردرد از عوارض جانبی مهم دارو می باشد.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان فراورده های آنتی کولینرژیک چشمی مثل سیکلوپنتولات ممکن است با اثر ضدگلوکوم پیلوکارپین یا اثر گشادشدن مردمک توسط این فراورده ها تداخل ایجاد نماید.


نکات قابل توصیه:

1. دارو بیشتر از مقدار توصیه شده مصرف نشود.
2. چنانچه مصرف یک نوبت از دارو فراموش گردید، بمحض بیادآوردن مصرف شود مگر آنکه تقریباً نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد.


مقدار مصرف:

مقدار مصرف یک قطره 6-3 بار در روز می باشد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Drops:%1
Drops: %2
Drops: %4


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی بایوکارپین 4%
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

قطره چشمی گلوپین 4%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

قطره چشمی گلوپین 2%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

قطره چشمی گلوپین 1%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BIOCARPINE 4% OPH DROP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]

GLUPINE 4% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]

GLAUPIN 2% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]

GLUPINE 1% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]