اطلاعات داروی پیوگلیتازون  Pioglitazone (گلوتازون GLUTAZONE، پیوگراز PIOGRAZ، گلیتوز GLITOZ) (قرص)
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو: Pioglitazone Hydrochloride
گروه دارویی: Antidiabetics 
 
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
ضد دیابت خوراکی (مشتق تیازولیدین دیون). 
a) درمان به فرم منوتراپی همراه با تنظیم رژیم غذایی و ورزش به منظور بهبود کنترل حالت گلیسمیک در بیمار با دیابت تایپ
b) درمان ترکیبی با سولفونیل اوره، متفورمین یا انسولین زمانی که تجویز تنهای پیوگلیتازون همراه با ورزَش و رژیم غذایی سبب کنترل کافی حالت گلیسمیک بیمار با دیابت تایپ نگردد.
مکانیسم اثر:
دارو به عنوان یک آگونیست قوی و انتخابی بر روی گیرنده های انسولینی (در بافت های حساس به انسولین نظیر بافت چربی، ماهیچه و کبد)سبب افزایش حساسیت نسبت به انسولین، کنترل متابولیسم گلوکز و کنترل حالت گلیسمیک بیمار بدون بروز هیپوگلیسمی می گردد.
فارماکوکینتیک:
دارو پیرو تجویز خوراکی سریعا از دستگاه گوارش جذب می شود (فراهم زیستی بالای 80%). نیمه عمر دارو حدود 7 ساعت ( برای متابولیت ها حدود 24 ساعت) است و بیش از 99% به پروتئین های پلاسما متصل می شود.
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
سر درد، فارنژیت، سینوزیت، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی
تداخل دارویی:
a) این دارو اثرات داروهای ضد بارداری خوراکی را کاهش می دهد. 
b) کتوکونازول سبب مهار متابولیسم پیوگلیتازون و افزایش اثرات این دارو می شود. 
c) مصرف همزمان این دارو با انسولین احتمال بروز نارسایی قلبی را افزایش می دهد.
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
15-30 mg یکبار در روز، ماکزیمم دوز روزانه 45mg می باشد
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص پیوگلیتازون دی پی 30 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون دی پی 15 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص گلوتازون 15 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
 
قرص گلوتازون 30 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون پارس دارو 15 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون پارس دارو 30 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون جالینوس 30 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون جالینوس 45 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون جالینوس 15 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون-حکیم 15 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون درسا دارو 15 میلی گرم
داروسازی درسا دارو [ ایران ]
 
قرص پیوگراز 30 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص گلیتوز 15 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
قرص گلیتوز 45 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
قرص گلیتوز 30 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 45 میلی گرم
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 30 میلی گرم
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 15 میلی گرم
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون شهردارو 15 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون شهردارو 30 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص پیوگلیتازون شهردارو 45 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PIOGLITAZONE DP 30MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE DP 15MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
GLUTAZONE 15MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
 
GLUTAZONE 30MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE PARSDAROU 15MG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE PARS DAROU 30MG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE JALINOUS 30MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE JALINOUS 45MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE JALINOUS 15MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE-HAKIM 15MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE DORSADAROU 15MG TAB
داروسازی درسا دارو [ IRAN ]
 
PIOGRAZ 30MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
GLITOZ 15MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
GLITOZ 45MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
GLITOZ 30MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE SAJADDAROU 45MG TAB
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE SAJAD DAROU 30MG TAB
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE SAJADDAROU 15MG TAB
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE SHAHRDAROU 15MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE SHAHRDAROU 30MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
PIOGLITAZONE SHAHRDAROU 45MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]