نام علمی دارو (ژنریک):    Piperazine
گروه دارویی:    Anthelmintics
داروهای ضد کرم

مصرف در بارداری:    
موارد مصرف:

پی پرازین در درمان آلودگی به کر مهای نخی و گرد مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
این دارو با مهار پاسخ عضله کرم به پیام های عصبی موجب فلج انگل و دفع آن می شود.

فارماکوکینتیک:
این دارو به سرعت از راه خوراکی جذب می شود. غلظت سرمی دارو 4-2 ساعت پس از مصرف به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو عمدتاً کلیوی است.

موارد منع مصرف:
در صورت ابتلای بیمار به عیب کار کلیه یا صرع این دارو نباید مصرف شود.

هشدارها:
این دارو در صورت وجود عیب کار کلیه، بیماری نوروزیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی:
تهوع، استفراغ، درد شکم، واکنش های آلرژیک ( شامل کهیر، اسپاسم برونش و موارد نادری از سندرم استیونس- جانسون و آنژیوادم ) از عوارض این دارو هستند.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1-    در صورت مصرف این دارو برای درمان کرمک، بهتر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنین، شستن لباس های خواب و رختخواب بعد از درمان با دارو ضروری است تا آلودگی دوباره عود نکند.
2-    بیش از مقدار تجویز شده نباید دارو مصرف شود.
3-    دوره درمان باید کامل گردد. در عفونت های شدید یا در صورت عود مجدد عفونت، درمان 2-1 هفته بعد ممکن است تکرار شود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : مقدار مصرف پی پرازین در درمان آلودگی به کرم های گرد ( آسکاریس ) تا g/day3/5 برای 2 روز متوالی است که در صورت نیاز، به ویژه در آلودگی های شدید، یک هفته بعد نیز تکرار می شود.
پی پرازین در درمان کرمک به مقدار mg/kg/day65 برای 7 روز متوالی مصرف می شود که در صورت نیاز، به ویژه در آلودگی های شدید، با فاصله یک هفته بعد نیز تکرار می شود.
کودکان : مقدار مصرف این دارو در کودکان در درمان آسکاریس مقدار mg/kg/day 75 برای 2 روز متوالی و در درمان کرمک، مانند بزرگسالان است.

اشکال دارویی:
Tablet : 500 mg ( as Citrate or phosphate )
Syrup : 750 mg/ml ( as Citrate )

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص پیپرازین-عبیدی 500 میلی گرم    
داروسازی عبیدی [ ایران ]
     
شربت پیپرازین-عبیدی 750 میلی گرم بر 5 میلی لیتر    
داروسازی عبیدی [ ایران ]
     
شربت پیپرازین فارماشیمی    
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
     
شربت میناپرازین    
داروسازی مینا [ ایران ]
     
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
PIPERAZINE-ABIDI 500MG TAB    
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
     
PIPERAZINE-ABIDI 750MG/5ML SYRUP    
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
     
PIPERAZINE PHARMACHIMIE SYRUP    
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
     
MINAPRAZINE SYRUP    
داروسازی مینا [ IRAN ]