اطلاعات داروی کاربامید پروکسید Carbamide Peroxide

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Carbamide Peroxide
گروه دارویی: Disinfectants and Preservatives
ضدعفونی کننده ها و مواد محافظ

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:

موارد مصرف:

کاربامید پراکسید برای تسکین التهاب خفیف لثه و سایر سطوح مخاطی دهان و لبها ، تسکین درد و التهاب ناشی از دندانهای مصنوعی و اعمال دندانپزشکی، کمک به حفظ بهداشت دهان در شرایط خاص و ضد عفونی و تمیز کردن ضایعات دهان مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

این دارو به دنبال تماس با بافت های دهان موجب آزاد شدن اکسیژن می شود و بدین ترتیب با ضد عفونی کردن دهان موجب کاهش التهاب، تسکین درد و مهار تولید باکتری های مولد بوی بد دهان می شود.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:

در صورت ادامه تحریک حفره دهان یا وخامت آن یا بروز التهاب و حالات غیره منتظره، مصرف دارو باید قطع و به پزشک یا دندان پزشک مراجعه شود.


عوارض جانبی:

قرمزی موضعی و عفونت ثانویه با مصرف دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

  1. مصرف دارو از بیشتر از هفت روز یا در کودکان با سن کمتر از سه سال ( مگر با تجویز پزشک یا دندانپزشک ) توصیه نمی شود.
  2. از رقیق کردن محلول دارو باید اجتناب شود.
  3. این دارو در تماس با آب دهان کف می کند. بنابرین برای مدت 5-4 دقیقه پس از مصرف دارو، از نوشیدن مایعات یا شستشوی دهان اجتناب شود.

مقدار مصرف:

در بزرگسالان و کودکان با سن بیشتر از سه سال، چند قطره از دارو چهار بار در روز پس از غذا و به هنگام خواب در محل عفونت ریخته می شود و پس از 3-1 دقیقه خارج می گردد، یا اینکه ده قطره از دارو روی زبان ریخته می شود و پس از اختلاط با آب دهانبرای چند دقیقه غرغره گردیده و سپس آب دهان خارج می گردد.
مصرف این دارو در کودکان با سن کمتر از سه سال توصیه نمی شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Liquid Topical – Oral : 10% W/V


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی)