آمپول مدیسه MEDICE
شربت ال نیتین ELNITINE
قرص کارنیتین CARNITINE
قرص ال-کارنیتین L-CARNITINE
قرص ال-کارنی تین L-CARNITINE
محلول خوراکی ال-کارنیت L-CARNITE

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Carnitine
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
کوفاکتور ضروری برای متابولیسم اسیدهای چرب.
a) درمان کمبود کارنیتین اولیه: در بالغین دوز 2-3g از راه خوراکی روزانه و برای کودکان و نوزادان 50-100mg/kgروزانه از راه خوراکی در چند دوز منقسم، تا ماکزیمم دوز 3gدر روز تجویز می شود. در صورت نیاز به تجویز به فرم وریدی، دوز تا ماکزیمم 100mg/kg در روز در 3تا 4 دوز منقسم از طریق انفوزیون وریدی آهسته در خلال 2تا 3 دقیقه تجویز می شود.
b) درمان کمبود کارنیتین ثانویه به بیماری ها یا همودیالیز: لووکارنیتین به میزان 10-20mg/kg از طریق انفوزیون وریدی بعد از هر بار دیالیز تجویز می شود. تنظیم دوز بر مبنای غلظت پلاسمایی کارنیتین انجام می شود. دوز نگهدارنده به میزان 1g از راه خوراکی در نظر گرفته می شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
دوز های خوراکی لووکانیتین جذب آهسته و ناکاملی از دستگاه گوارش دارند. فراهم زیستی دارو تنها در حدود 10-15% می باشد. دارو به پروتئین های پلاسما متصل نمی شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
هر دو فرم ایزومر L و DL کارنیتین استفاده می شود اما به نظر می رسد که تنها فرم L موثر بوده و از طرفی فرم DL می تواند منجر به کمبود کارنیتین شود.

عوارض جانبی:
تهوع، اسهال، استفراغ، کرامپ های شکمی، تغییر بوی بدن ناشی از تولید متابولیت تری متیل آمین ، تشنج

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول مدیسه 200 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
NEFROCARNIT [ آلمان ]
         بهبد دارو
قرص ال-کارنیتین اوه سینا 250 میلی گرم    
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
         
محلول خوراکی ال-کارنیت 1گرم/10 میلی لیتر 120 میلی لیتر    
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
         
قرص کارنیتین پورسینا 250 میلی گرم    
داروسازی پور سینا [ ایران ]
         
قرص ال-کارنیتین تولیددارو 250 میلی گرم    
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
         
شربت کارنیتین شهردارو 1گرم/10 میلی لیتر 60 میلی لیتر    
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
         
قرص ال-کارنیتین شهردارو 250 میلی گرم    
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
         
قرص ال-کارنی تین مینو 250 میلی گرم    
داروسازی مینو [ ایران ]
         
شربت ال نیتین 500 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر    
داروسازی مینو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
MEDICE Injection 200 mg/ml,5 ml    
NEFROCARNIT [ GERMANY ]
         بهبد دارو
L-CARNITINE AVICENNA 250MG TAB    
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
         
L-CARNITE 1G/10ML 120ML ORAL SOL    
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
         
CARNITINE PURSINA 250MG TAB    
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
         
L-CARNITINE TOLIDDAROU 250MG TAB    
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
         
CARNITINE SHAHRDAROU 1G/10ML 60ML SYRUP    
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
         
L-CARNITINE SHAHRDAROU 250MG TAB    
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
         
L-CARNITINE MINOO 250MG TAB    
داروسازی مینو [ IRAN ]
         
ELNITINE 500MG/5ML 120ML SYRUP    
داروسازی مینو [ IRAN ]