قرص کلاسید KLACID
قرص فرومیلید FROMILID
قرص کلاریسین CLARICIN
قرص کلارکسیر KLAREXIR
سوسپانسیون کلاسید KLACID
سوسپانسیون کلاریکم CLARICHEM
سوسپانسیون کلاریسین CLARICIN
سوسپانسیون کلارکسیر KLAREXIR
قرص کلاریترومایسین CLARITHROMYCIN
قرص کلاریترومایسین تی.دی CLARITHROMYCIN T.D
سوسپانسیون کلاریترومایسین ساندوز CLARITHROMYCIN SANDOZ

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Clarithromycin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
ABBOTT داروسازی اکسیر داروسازی خوارزمی داروسازی فارابی
KRKA داروسازی تهران شیمی داروسازی درسا دارو داروسازی لقمان
SANDOZ داروسازی تولید دارو داروسازی روز دارو داروسازی کیمیدارو

موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های مجاری تنفسی، عفونت های خفیف تا متوسط پوست و بافت های نرم، التهاب گوش میانی و ریشه کنی هلیکوپترپیلوری مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:

  1. در صورت ابتلای بیمار به نارسایی کبدی یا کلیوی، تاکی کاردی بطنی و پورفیری با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. در صورت ابتلای بیمار به نارسایی کلیوی، کاهش مقدار مصرف دارو ممکن است ضروری باشد.


عوارض جانبی:

تهوع، استفراغ، اسهال، احساس ناراحتی در شکم، کهیر، بثورات جلدی و سایر واکنش های آلرژیک کاهش برگشت پذیر قدرت شنوایی ( با مقادیر زیاد ) یرقان انسدادی، عوارض قلبی، سردرد، سوءهاضمه، تغییر رنگ زبان و دندان ها، درد مفاصل و عضلات، اضطراب، بی حالی یا بد خوابی، کاهش قند خون، هپاتیت یا یرقان و سندرم استیونس – جانسون از عوارض گزارش شده این دارو هستند.


تداخل دارویی:

این دارو نیز مانند اریترومایسین با تعدادی از داروها تداخل دارد


نکات قابل توصیه:

بهتر است این دارو با معده خالی مصرف شود ولی در صورت بروز تحریک گوارشی، می توان آن را با غذا مصرف کرد.


مقدار مصرف:

  • بزرگسالان : مقدار مصرف این دارو از راه خوراکی 250mg دو بار در روز می باشد که ممکن است تا 500 mg دو بار در روز افزایش یابد. دوره درمان با این دارو معمولاً 14 -7 روز می باشد.
  • کودکان : مقدار مصرف این دارو در کودکان 7/5 mg/kg دو بار در روز برای 10 -5 روز می باشد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

For Suspension : 125 mg/5 ml
F.C.Tablet : 250 mg
F.C.Tablet : 500 mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص کلاسید 500 میلی گرم
ABBOTT [ بریتانیا ]
جهان بهبود
قرص کلاسید 250 میلی گرم
ABBOTT [ ایتالیا ]
جهان بهبود
سوسپانسیون کلاسید 125 میلی گرم/5 میلی لیتر
ABBOTT [ ایتالیا ]
جهان بهبود
سوسپانسیون کلاسید 250 میلی گرم/5 میلی لیتر
ABBOTT [ ایتالیا ]
بهستان دارو
قرص فرومیلید 500میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
داروسازی اکتوورکو
قرص فرومیلید 250 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
داروسازی اکتوورکو
سوسپانسیون کلاریترومایسین ساندوز 125میلی گرم/5 میلی لیتر
SANDOZ [ ایتالیا ]
بهستان دارو
سوسپانسیون کلارکسیر 125میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]

قرص کلارکسیر 250 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

قرص کلارکسیر 500 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

سوسپانسیون کلاریسین 125میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص کلاریسین 500 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص کلاریسین 250 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص کلاریترومایسین تی.دی 500 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]

قرص کلاریترومایسین خوارزمی 500 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]

قرص کلاریترومایسین درسادارو 500 میلی گرم
داروسازی درسا دارو [ ایران ]

قرص کلاریترومایسین درسادارو 250 میلی گرم
داروسازی درسا دارو [ ایران ]

قرص کلاریترومایسین روزدارو 250 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]

قرص کلاریترومایسین روزدارو 500 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]

قرص کلاریترومایسین فارابی 500 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص کلاریترومایسین فارابی 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص کلاریترومایسین لقمان 500 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

قرص کلاریترومایسین کیمیدارو 500 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

سوسپانسیون کلاریکم 125 میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

قرص کلاریترومایسین کیمیدارو 250 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
KLACID Tablet 500 mg
ABBOTT [ UK ]
جهان بهبود
KLACID Tablet 250 mg
ABBOTT [ ITALY ]
جهان بهبود
KLACID Powder For Oral Susp. 125 mg/5 ml
ABBOTT [ ITALY ]
جهان بهبود
KLACID Powder For Oral Susp. 250mg/5 ml
ABBOTT [ ITALY ]
بهستان دارو
FROMILID Tablet 500 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
داروسازی اکتوورکو
FROMILID Tablet 250 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
داروسازی اکتوورکو
CLARITHROMYCIN SANDOZ Powder For Oral Susp. 125 mg/5 ml
SANDOZ [ ITALY ]
بهستان دارو
KLAREXIR 125MG/5ML SUSP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

KLAREXIR® 250MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

KLAREXIR® 500MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

CLARICIN 125MG/5ML SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

CLARICIN 500MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

CLARICIN 250MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

CLARITHROMYCIN T.D 500MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]

CLARITHROMYCIN KHARAZMI 500MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]

CLARITHROMYCIN DORSASAROU 500MG TAB
داروسازی درسا دارو [ IRAN ]

CLARITHROMYCIN DORSADAROU 250MG TAB
داروسازی درسا دارو [ IRAN ]

CLARITHROMYCIN RUZDAROU 250MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]

CLARITHROMYCIN RUZDAROU 500MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]

Clarithromycin FARABI 500 mg ORAL TABLET
داروسازی فارابی [ IRAN ]

Clarithromycin FARABI 250 mg ORAL TABLET
داروسازی فارابی [ IRAN ]

CLARITHROMYCIN LOGHMAN 500MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]

CLARITHROMYCIN CHEMIDAROU 500MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]

CLARICHEM® 125MG/5ML 100ML SUSP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]

CLARITHROMYCIN CHEMIDAROU 250MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]