محلول BEHTOL بهتول 5% 4 لیتر،
محلول BEHTOL بهتول 5% 1 لیتر،
محلول BEHTOL بهتل 5% 150 میلی لیتر

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Chloroxylenol
گروه دارویی: Disinfectants and Preservatives
ضدعفونی کننده ها و مواد محافظ

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی بهسا

موارد مصرف:

کلروکسی لنول برای درمان موضعی زخم ها و پوست به کار می رود.


مکانیسم اثر:

کلروکسی لنول یک ترکیب فنلی کلردار است که بر علیه اغلب باکتری های گرم مثبت اثر باکتریسید دارد ولی بر علیه استافیلوکوک و باکتری های گرم منفی کمتر موثر است.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

حساسیت پوستی با مصرف دارو مشاهده شده است.


تداخل دارویی:

کلروکسی لنول با سورفکتانت های غیریونی و متیل سلولز ناسازگار است.


نکات قابل توصیه:

از خوردن محلول کلروکسی لنول باید جداض خودداری شود.


مقدار مصرف:

مقدار کافی از محلول بر حسب نیاز برای تمیز و ضد عفونی کردن زخم یا پوست مصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Topical Solution : 5%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
محلول بهتول 5% 4 لیتر
داروسازی بهسا [ ایران ]

محلول بهتول 5% 1 لیتر
داروسازی بهسا [ ایران ]

محلول بهتل 5% 150 میلی لیتر
داروسازی بهسا [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BEHTOL 5% 4L SOL
داروسازی بهسا [ IRAN ]

BEHTOL 5% 1L SOL
داروسازی بهسا [ IRAN ]

BEHTOL 5% 150ML SOL
داروسازی بهسا [ IRAN ]