کلوفازیمین Clofazimin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Clofazimine
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

کلوفازیمین در درمان جذام مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

به نظر می رسد این دارو اثر باکتری کش خود را بر روی مایکوباکتریوم به آهستگی و از طریق مهار رشد باکتری و اتصال به DNA اعمال می نماید .


فارماکوکینتیک:

جذب این دارو پس از مصرف خوراکی متغیر است و با مصرف غذا افزایش می یابد . پس از جذب در بافت های چربی، لنف، صفرا و سایر بافت ها منتشر می شود. نیمه عمر این دارو در بافت ها پس از مصرف یک مقدار واحد حدود 10 روز و با مصرف طولانی مدت با مقادیر زیاد حدود 3 -2 ماه می باشد. اوج غلظت سرمی دارو پس از 6-1 ساعت (در مصرف طولانی مدت ) به دست می آید . دفع این دارو از طریق کلیه و تا 50 در صد به صورت تغییر نیافته از طریق مدفوع دفع می گردد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

  1. در صورت وجود عیب کار کبد یا کلیه وجود سابقه ناراحتی های معدی - روده ای ، با احتیاط فراوان مصرف می شود.
  2. بروز درد مداوم شکم یا اسهال، مصرف این دارو باید قطع شود.
  3. کلوفازیمین ممکن است سبب تغییر پوست، ملتحمه، خلط، عرق، ادرار، مدفوع و نیز لنزهای تماسی نرم شود.

عوارض جانبی:

کلوفازیمین ممکن است سبب بروز خونریزی گوارشی، مسمومیت معدی، روده ای ، هپاتیت یا یرقان، تغییر رنگ پوست وافسردگی شود.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

  1. دوره درمان با این دارو که ممکن است چند سال طول بکشد، باید کامل شود.
  2. دارو را باید هر روز در وقت معین مصرف نمود و حتی الامکان از فراموش کردن نوبت های مصرف دارو خوداری کرد.
  3. احتمال حساس شدن پوست بیمار به نور وجود دارد . از این رو باید از قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور خورشید خوداری کرد.
  4. کلوفازیمین را باید با غذا یا شیر مصرف نمود.


مقدار مصرف:

  • بزرگسالان : این دارو در درمان جذام همراه با سایر داروهای ضد جذام به مقدار100-50 mg/kg میلی گرم یک بار در روز و در صورت وجود ضایعات پوستی 100-300 mg/day همراه با یک کورتیکوستروئید ( پردنیزون 40-80mg/day ) مصرف می شود.
  • در مورد اخیر با تحت کنترل در آمدن واکنش های پوستی، مصرف دارو باید به 100mg/day کاهش یابد . کلوفازیمین به مقدار 50 میلی گرم در روز به همراه اوفلوکساسین یا مینوسیکلین به عنوان جایگزین ریفامپین نیز مصرف می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Capsule : 50 mg
Capsule :100mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):