محلول شستشو GLYCINE SMN گلایسین اس ام ان 1.5% 3لیتر         
محلول شستشو GLYCINE گلایسین 1.5% قاضی 1 لیتر    

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Glycine
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins

عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
محلول های استریل 5/1 درصد گلیسین در آب که هیپوتونوک بوده و از نظر الکتریکی نارسانا می باشند، ممکن است به عنوان محلول های شستشوی مجاری ادراری تناسلی بخصوص مثانه در طول بعضی از اعمال جراحی مصرف شوند.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
محلول شستشوی گلیسین در بیماران مبتلا به بی ادراری نباید مصرف شود.

هشدارها:
1. محلول شستشوی گلیسین در بیماران مبتلا به عیب کار کبد باید با احتیاط مصرف شود، زیرا جذب این دارو و متابولیسم دارو، ممکن است سبب بروز زیادی آمونیاک خون شود.
2. در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کلیوی یا قلبی- ریوی به دلیل تاثیر احتمالی دارو بر تعادل مایع و الکترولیت، دارو باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی:
جذب سیستمیک محلول شستشوی گلیسین، ممکن است منجر به بروز اختلالات در تعادل مایع، الکترولیت و اختلال قلبی- عروقی و ریوی شود.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مقدار مصرف با توجه به سطح موضعی که باید شستشو داده شود و نیز نحوه جراحی، تعیین می گردد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
Sterile Solution for Irrigation: 1.5%

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
محلول شستشو گلایسین اس ام ان 1.5% 3لیتر    
داروسازی ثامن [ ایران ]
         
محلول شستشو گلایسین 1.5% قاضی 1 لیتر    
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
GLYCINE SMN 1.5% 3LIT SOL FOR IRRIG    
داروسازی ثامن [ IRAN ]
         
GLYCINE 1.5% GHAZI 1L IRRIGATION    
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]