نام علمی دارو: Glibenclamide
گروه دارویی: Antidiabetics 
داروهای ضد دیابت
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
گلی بنکلامید برای کنترل زیادی قند خون در بیماری دیابت مصرف می شود.
مکانیسم اثر:
سولفونیل اوره ها در دیابت ملیتوس غیر وابسته به انسولین با تحریک مستقیم ترشح انسولین از سلول های بتای پانکراس، گلوکز خون را کاهش می دهند. مصرف طولانی مدت این داروها حساسیت به انسولین را دربافت های محیطی مانند کبد، عضله، چربی و سلول هایی ماند مونوسیت ها و اریتروسیت ها افزایش می دهد که نتیجه آن کاهش گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز در کبد است.
فارماکوکینتیک:
جذب دارو سریع ولی وابسته به شرایط فردی بسیار متغیر می باشد. گلی بنکلامید دارای پیوند پروتئینی خیلی زیاد و نیمه عمر حدود 10 ساعت می باشد. طول اثر دارو 24 ساعت است.
موارد منع مصرف:
این دارو در مواردی چون اسیدوز، سوختگی شدید، اغمای دیابتیک، کتواسیدوز دیابتیک، اغمای غیر کتونیک هیپراسمولار، شرایطی که باعث تغییرات زیاد قندخون می شوند، شرایطی که نیاز به انسولین را به سرعت تغییر می دهند، بیماری های کبدی و کلیوی و پورفیری نباید مصرف شود.
هشدارها:
1.در صورت وجود بیماری هایی مانند انفارکتوس میوکارد، اغماء، عفونت، تروما، جراحی و طی دوران بارداری باید از انسولین استفاده شود. 
2.در شرایط ایجاد کننده افزایش قند خون مانند تغییرات هورمون های جنسی در زنان، تب بالا، عفونت، پرکاری غده فوق کلیه و استرس های روانی ممکن است افزایش مقدار مصرف دارو یا مصرف انسولین ضروری باشد. 
3.در پرکاری تیروئید کنترل قند خون مشکل تر شده و ممکن است نیاز به افزایش مقدار مصرف دارو باشد. 
4.مصرف دارو در افراد مسن به دلیل نیمه عمر طولانی توصیه نمی شود.
 
   عوارض جانبی
با مصرف دارو اختلالات دستگاه گوارش، سردرد، افزایش وزن، کاهش خفیف قند خون به ویژه در هنگام شب، واکنش های حساسیتی گزارش شده است.
تداخل دارویی:
در مصرف همزمان با ضدانعقادهای خوراکی مقدار مصرف دو دارو باید تنظیم شود. در مصرف همزمان با آسپارژیناز، کورتیکواستروئیدها، مدرهای تیازیدی و لیتیم، تنظیم مقدار مصرف دارو به دلیل فعالیت ذاتی این ترکیبات در افزایش قند خون لازم می باشد. داروهایی مانند گوانتیدین، مهارکننده های منوآمین اکسیداز، کینیدین، کینین و مقادیر بالای سالیسیلات ها و کلرامفنیکل به دلیل اثر بالا برنده قند خون مهارکننده های بتاآدرنرژیک مقدار مصرف مورد نیاز دارو را تغییر می دهند. سایمتیدین، رانیتیدین و همچنین سیپروفلوکساسین اثرات پایین آورنده قند خون گلی بنکلامید را تشدید می کنند.
نکات قابل توصیه:
1.با تغییر رژیم غذائی، فعالیت بدنی و بیماری، میزان قند خون و برنامه درمانی تغییر می کند. 
2.دارو به همراه صبحانه مصرف گردد.
مقدار مصرف:
ابتدا mg/day 5 (در افراد مسن 5/2 میلی گرم) مصرف می شود و مناسب با پاسخ بیمار تا mg/day 15می تواند افزایش یابد.
اشکال دارویی:
Scored Tablet: 5 mg
 
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آپو-گیبوراید 5 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محیا
قرص گلی بن کلامید-ناژو 5 میلی گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
قرص گلی بنکلامید پورسینا 5 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص گلیبوتکس 5 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
قرص گلی بنکلامید-حکیم 5 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص گلی بنکلامید سامی ساز 5 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
 
قرص گلی بنکلاماید شهردارو 5 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص گلی بنکلامید-مینو 5 میلی گرم
داروسازی مینو [ ایران ]
 
قرص گلی بنکلامید کیمیدارو 5 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-GLYBURIDE Tablet 5 mg
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محیا
GLIBENCLAMIDE-NAJO 5MG TAB
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
GLIBENCLAMIDE PURSINA 5MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
GLIBOTEX 5MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
GLIBENCLAMIDE-HAKIM 5MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
GLIBENCLAMIDE SAMISAZ 5MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
 
GLIBENCLAMIDE SHAHRDAROU 5MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
GLIBENCLAMIDE-MINOO 5MG TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
 
GLIBENCLAMIDE CHEMIDAROU 5MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]