اطلاعات داروی گونادورلین Gonadorelin - آمپول 0.8 و 3.2 میلی گرم 

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Gonadorelin
گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones
هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

موارد مصرف:

گنادورلین برای درمان آمنوره و ناباروری ناشی از آزادشدن غیر طبیعی هورمون آزادکننده گنادوتروپین ها (GnRH) در زنان، و نیز بررسی عملکرد هیپوفیز در بزرگسالان به کار می رود.


مکانیسم اثر:

این دارو در مصرف با تحریک کننده های GnRH در هیپوفیز موجب آزاد شدن گنادوتروپین ها (LH,FSH) می گردد. تجویز مداوم دارو در نهایت موجب مهار رهایش گنادوتروین ها می شود.


فارماکوکینتیک:

این دارو یک پپتید ده اسید آمینه ای است که از طریق وریدی یا زیر جلدی تزریق می شود. نیمه عمر آن در تزریق وریدی حدود 4 دقیقه می باشد. این دارو در هیپوتالاموس و هیپوفیز توسط پپتیدازها تجزیه می شود و به صورت متابولیت از طریق کلیه ها دفع می شود.


موارد منع مصرف:

این ترکیب نباید در موارد حساسیت به گنادورلین، نارسایی اولیه تخمدان، خونریزی غیر طبیعی و تشخیص داده نشده واژینال مصرف می شود.


هشدارها:

1. این فرآورده ممکن است در برخی افراد ایجاد حساسیت نماید.
2. تجویز مکرر گنادورلین، ممکن است منجر به از بین رفتن حساسیت هیپوفیز وکاهش پاسخ LHشود.


عوارض جانبی:

تهوع، سردرد، درد شکم، افزایش خونریزی قاعدگی، واکنش های حساسیت مفرط در موقع تجویز مکرر مقادیر زیاد دارو و تحریک در محل تزریق زیرجلدی از عوارض جانبی این دارو می باشد.


تداخل دارویی:

فنوتیازین ها و سایر آنتاگونیست ها ی دوپامین با افزایش پرولاکتین ممکن است موجب کاهش اثر دارو شوند. آندروژن ها، گلوکورتیکوئیدها، استروژن ها و پروژستین ها با تأثیر بر ترشح گنادوتروپین ها از هیپوفیز، نتیجه آزمون گنادورلین را تغییر می دهند.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

در فقدان قاعدگی و ناباروری ناشی از آزاد شدن غیر طبیعیGnRH در زنان از طریق انفوزیون منظم نبضی زیر جلدی، ابتدا20-10 میکروگرم طی یک دقیقه، سپس هر 90 دقیقه این مقدار تکرار می شود. تا زمانی که بارداری رخ دهد، یا تا حداکثر 6 ماه از طریق انفوزیون نبضی و منظم داخل وریدی( به همراه هپارین) مشابه انفوزیون زیر جلدی تجویز می شود. جهت بررسی عملکرد هیپوفیز از طریق تزریق وریدی یا زیرجلدی مقدار 100 میکروگرم تجویز می گردد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For injection: 100mcg
For Injection ( as Acetate ): 0.8 mg
For Injection ( as Acetate ): 3.2 mg

اطلاعات داروی گونادورلین Gonadorelin - آمپول