آمپول سپتودونت ان SEPTANEST N 
آمپول سپتودونت اس پی SEPTANEST SP

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): ARTICAINE+EPINEPHRINE
گروه دارویی: Local Anaesthtics
بیحس کننده های موضعی


مصرف در بارداری:
اطلاعات دارویی:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.irاشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
آمپول سپتودونت ان SEPTODONT
آمپول سپتودونت اس پی SEPTODONT


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
SEPTANEST N Injection 4/0.002% SEPTODONT
SEPTANEST SP Injection 4/0.001% SEPTODONT