اطلاعات قرص آمبنونیوم کلراید Ambenonium Chloride

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: پاراسمپاتومیمتیک ها

موارد مصرف
این فراورده برای درمان میاستنی گراو بکار می رود.

مکانیسم اثر:
این دارو از هیدرولیز شدن استیل کولین توسط استیل کولین استراز جلوگیری می کند و در نتیجه انتقال تکانه های عصبی از محل اتصال عصب- عضله را تسهیل می نماید.

منع مصرف:
در صورت حساسیت مفرط نسبت به آنتی کولین استراز، انسدادهای مکانیکی روده ها و مجاری ادراری نباید این دارو را مصرف کرد.

عوارض جانبی:
آریتمی، افت فشار خون، کاهش بازده قلبی، بلوک گره دهلیزی بطنی، تشنج، اختلال در تکلم، سرگیجه، سردرد و کاهش هشیاری، واکنش های آلرژیک، اسهال، کرامپ های شکمی، فلج عضلانی تنفسی، لارنگواسپاسم و اختلال در تنفس از عوارض جانبی این دارو هستند.

تداخلات دارویی:
اثرانسداد عصبی – عضلانی ناشی از آمینوگلیکوزید های سیستمیک، سایر داروهای آنتی کولین استراز، سوکسینیل کولین را تشدید می کند. این دارو اثرداروهای آنتی کولینرژیک، را کاهش می دهد. گلوکوکورتیکوئیدها اثر آنتی کولین استراز ها را کاهش می دهند. منیزیم به علت اثر مستقیم مهاریبر عضلات اثر ترکیبات آنتی کولین استرازها را کاهش می دهد.

هشدار ها:

  • برای بیماران مبتلا به آسم، صرع، برادیکاردی، انسداد کرونری، واگوتونی، هیپروتیروئیدیسم، آریتمی قلبی یا زخم گوارشی باید با احتیاط کامل مصرف شود.
  • به دلیل احتمال حساسیت مفرط در تعداد کمی از بیماران، آتروپین و اپی نفرین باید در دسترس باشد.

توصیه های دارویی:
عدم حساسیت به آنتی کولین استرازها ممکن است در بعضی بیماران مشاهده شود. در چنین مواردی، بیمار باید تحت مراقبت قرار گیرد، کمک تنفسی ممکن است مورد نیاز باشد. مقدار مصرف باید کاهش یابد یا مصرف قطع شود تا بیمار مجدداً حساس شود.

اشکال داروئی:

AMBENONIUM CHLORIDE 10MG TAB
[قرص آمبنیوم کلراید]