اطلاعات قرص آموکسی سیلین، کلاریترومایسین، پنتوپرازول Amoxicillin، Clarithromycin، Pantoprazole

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای گوارشی

موارد مصرف:
این دارو ترکیبی از سه جزء تشکیل شده و در درمان هلیکوباکتری معدی کاربرد دارد.