اطلاعات داروی بتاهیستین Betahistine

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: -

موارد مصرف:
این دارو برای درمان علائم و بیماری Menire”s (سرگیجه، وزوزگوش، کاهش شنوایی) بکار می‌رود.

مکانیسم اثر:
این دارو مشابه هیستامین عمل می‌کند و به نظر می‌رسد که با بهبود گردش خون در لابیرنت باعث کاهش فشار خون داخل لنفاوی می‌شود.

فارماکوکینتیک:
-اتصال به پروتئین : خیلی کم
-متابولیت: ۲(۲-آمینواتیل)پیریدین و ۲-پیریل استیک اسید
-نیمه عمر:۳-۴ساعت
-دفع:کلیوی

منع مصرف:
در بیماران مبتلا به فئوکروموسیتوما و زخم گوارشی فعال نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
اختلالات گوارشی، سر درد، بثورات پوستی و خارش از عوارض جانبی مهم این دارو هستند.

تداخلات دارویی:
مصرف همزمان با آنتاگونیست‌های هیستامین، موجب کاهش تأثیر دارو می‌شود.

توصیه های دارویی:
‌در صورت ابتلا بیمار به آسم، سابقه زخم گوارشی، بارداری و شیر دهی با احتیاط مصرف شود.

اشکال داروئی:

قرص بتاهیستین شهردارو 8 میلی گرم
قرص بتاهیستین امین 8 میلی گرم
قرص بتاسرک 8 میلی گرم
قرص اکتوسرک 16 میلی گرم
قرص اکتوسرک 8 میلی گرم

BETAHISTINE SHAHRDAROU 8MG TAB
BETAHISTINE AMIN 8MG TAB
BETASERC Tablet 8 mg
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S
ACTOSERC 16MG Tablet
ACTOSERC 8MG Tablet