اطلاعات قطره چشمی بریمونیدین Brimonidine

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داورئی: داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم

موارد مصرف:
این فراورده برای درمان گلوکوم با زاویه باز یا افزایش فشار داخل کره چشم بکار می رود.

مکانیسم اثر:
این دارو آگونیست نسبتاً اختصاصی گیرنده های a 2 آدرنرژیک می باشد.

فارماکوکینتیک:
بعد از مصرف موضعی مقداری جذب سیستمیک دارد. نیمه عمر داروی جذب شده تقریباً سه ساعت است. متابولیسم دارو کبدی و دفع آن کلیوی می باشد.

منع مصرف:
در صورت حساسیت به هر یکی از اجزاء فراورده بیماری های شدید قلبی عروقی، مصرف داروهای مونوآمین اکسیداز (همزمان و تا 14 روز بعد از قطع دارو) این دارو را نباید مصرف کرد.

عوارض جانبی:
واکنشهای آلرژیک، سردرد، پرخونی چشم، فولیکولهای ملتحمه، سوزش، خارش، اشک ریزش،خواب آلودگی و خشکی دهان از عوارض جانبی شایع دارو می باشد.

تداخلات دارویی:
این دارو را نباید همزمان یا تا 14 روز بعد از قطع داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز مصرف کرد. مصرف همزمان این دارو با داروهای بتاآنتاگونیست، سایر داروهای قلبی-عروقی ممکن است باعث افت فشار خون و کاهش ضربان قلب شود. مصرف همزمان با داروهای مضعف سیستم عصبی مرکزی موجب تشدید ضعف CNS می شود. مصرف همزمان با ضدافسردگی های سه حلقه ای به دلیل احتمال کاهش تاثیر بریمونیدین با احتیاط انجام شود.

هشدار ها:

  1. به دلیل احتمال کاهش تاثیر دارو در بعضی بیماران، فشار داخل چشمی باید به طور مرتب کنترل شود.
  2. ماده محافظ در این فراورده (بنزالکونیوم کلراید) ممکن است جذب لنز تماسی نرم شود، لذا حداقل 15 دقیقه بعد از مصرف دارو، لنز تماسی نرم در چشم قرار داده شود.

توصیه های دارویی:

  1. در صورت عدم کفایت مغز یا عروق کرونر، افت فشار خون وضعیتی، بیماری رینود، ترومبوآنژیت، اختلالات کبدی یا کلیوی و افسردگی با احتیاط مصرف شود.
  2. به دلیل عارضه خواب آلودگی و خستگی، برای بیمارانی که درفعالیت های خطرناک اشتغال دارند، باید با احتیاط به کار رود.

اشکال داروئی:

قطره چشمی بریموگان 0.2%
قطره چشمی بریمونیدین 0.2% 5میلی لیتر
قطره چشمی آپو-بریمونیدین 0.2% 5میلی لیتر
قطره چشمی بریمونیدین دی پی 0.2%
قطره چشمی بریمونیدین ب ب 0.2%

BRIMOGAN 0.2% OPH DROP
BRIMONIDINE Drop,Ophthalmic 0.2%,5 ml
APO-BRIMONIDINE Drop,Ophthalmic 0.2%,5 ml
BRIMONIDINE DP 0.2% OPH DROP
BRIMONIDINE BB 0.2 % OPH DROP