اطلاعات و مشخصات داروی آکامپروسیت Acamprosate

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: خواب آورهای آرامبخش ،و ضد جنون ها

موارد مصرف:
در درمان وابستگی به الکل کاربرد دارد.

مقدار مصرف: 333 میلی گرم 3 بار در روز

مکانیسم اثر:
کاهش اثر گیرنده NMDA،تقویت مسیر گابائرژیک

فارماکوکینتیک:

 • توزیع: Vd: حدود 1 L/kg
 • اتصال به پروتئین: ناچیز
 • متابولیسم: متابولیزه نمی شود
 • نیمه عمر حذف: 20 تا 33 ساعت
 • زمان رسیدن به پیک: 3 تا 8 ساعت
 • دفع: ادراری (به صورت دست نخورده)
 • فراهمی زیستی: 11%، با غذا کمی کاهش می یابد

منع مصرف:
در نارسایی شدید کلیه

عوارض جانبی:
دپرسیون CNS

تداخلات دارویی:
تداخل قابل توجهی با داروهای دیگر ندارد.

هشدار ها:
در فرد با سابقه خودکشی با احتیاط مصرف شود

توصیه های دارویی:

 • ریسک نقص سایکوموتور وجود دارد؛ تا زمانی که اثرات دارو روی فرد از بین نرفته است، حین رانندگی یا کار با دستگاه های خطرناک باید احتیاط شود.
 • ریسک خودکشی؛ بیمار، خانواده و اطرافیان وی باید در صورت تمایل به خودکشی یا علائم افسردگی به پزشک اطلاع دهند.
 • درمان باید حتی در صورت عود بیماری، طبق روند تجویز شده ادامه پیدا کند.
 • در صورت مصرف مجدد الکل با پزشک مشورت کنید.
 • به بیمار توصیه شود که این دارو تنها در صورتی به ترک الکل کمک می کند که به عنوان بخشی از درمان که شامل مشاوره و سایر روندهای حمایتی است استفاده شود.
 • داروهای همزمان چه نسخه ای و چه OTC همچنین بیماری های همزمان به پزشک اطلاع داده شود.

اشکال دارویی: