اطلاعات کامل داروی کلرتالیدون Chlortalidone

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir - مشخصات دارویاب عوارض مقدار مصرف پایگاه معرفی مرکز دارویی ایران

گروه داروئی: داروهای قلبی عروقی

موارد مصرف:
این دارو در درمان خیز (ناشی از نارسایی احتقانی قلب، سیرز کبدی همراه با آسیت، درمان با کورتیکوستروئیدها و استروژن) و نیز بعضی از حالات عیب کار کلیه(از جمله سندرم نفروتیک، گلومرولونفریت حاد و نارسایی مزمن کلیه) زیادی فشار خون (به تنهایی یا به عنوان درمان کمکی) مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
شبیه به دیورتیک های تیازیدی. با مهار بازجذب سدیم و کلراید در بخش های بالارو لوله ی هنله که موجب افزایش ترشح سدیم، کلراید و آب می گردد.

فارماکوکینتیک:
جذب کلرتالیدون پس از مصرف خوراکی نسبتاً سریع است. پیوند کلرتالیدون به پروتئین زیاد است. این دارو به صورت تغییرنیافته وتقریباً به طور کامل ا زطریق کلیه‌ها دفع می‌شود. نیمه عمر کلرتالیدون 50-35 ساعت می‌باشد و اثر مدری آن پس از 2 ساعت شروع می‌شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر دارو 2 ساعت و طول اثر آن 72-48 ساعت است. اثر کاهنده فشار خون این دارو پس از 4-3 روز ممکن است ظاهر شود،‌ ولی برای رسیدن به اثر مطلوب ممکن است تا 4-3 هفته زمان لازم باشد.

منع مصرف:
این دارو در کمی شدید پتاسیم و سدیم خون و زیادی شدید کلسیم خون، عیب شدید کار کبد و کلیه، زیادی علامتی اوره خون و بیماری آدیسون نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
کمی فشار خون وضعیتی، اختلالات خفیف گوارشی، کاهش توانایی جنسی، کمی پتاسیم، منیزیم و سدیم خون، زیادی کلسیم خون، آلکالوز همراه با کمی کلرور خون، زیادی اسیداوریک خون، نقرس، افزایش قند خون و غلظت کلسترول پلاسما، با مصرف این دارو گزارش شده است.
تداخلات دارویی کلرتالیدون
مصرف همزمان کلستیرامین با کلرتالیدون ممکن است جذب مدرهای تیازیدی را مهار کند. مصرف همزمان گلیکوزیدهای دیژیتال با کلرتالیدون، به علت بروز کمی پتاسیم خون، ممکن است احتمال مسمومست با دیژیتال را افزایش دهد. مصرف همزمان این دارو با لیتیم، به علت کاهش کلیرانس کلیوی لیتیم، ممکن است سبب بروز مسمومیت با لیتیم شود.

هشدار ها:
1- این دارو در صورت وجود بی‌ادراری یا عیب کار کلیه یا عیب کار کبد و نوزادان مبتلا به یرقان باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- این دارو ممکن است سبب کاهش پتاسیم خون، تشدید دیابت، نقرس و لوپوس اریتماتوز سیستمیک شود.
3- اندازه‌گیری فشار خون در طول درمان با این دارو در فواصل منظم ضروری است.
توصیه های دارویی کلرتالیدون
1- مصرف این دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد.
2- این دارو زیادی فشار خون را درمان نمی‌کند بلکه آن را کنترل می‌نماید. از این رو مصرف آن ممکن است تا آخر عمر ضروری باشد.
3- احتمال بروز کمی پتاسیم خون وجود دارد. بنابراین ممکن است مصرف پتاسیم اضافی در رژیم غذایی لازم باشد. بدون مشورت با پزشک، رژیم غذایی نباید تغییر یابد.
4- از مصرف سایر داروها، به خصوص داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خودداری شود.
5- اگر برنامه مصرف یک بار در روز باشد، مصرف دارو صبح‌ها هنگام برخاستن از خواب توصیه می‌شود تا اثر افزایش دفعات ادرار در طول شب به حداقل برسد.
6- در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، مگر این که تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در این صورت مقدار مصرف بعدی نباید دو برابر گردد.

اشکال داروئی:

CHLORTHALIDONE 100MG TAB
[قرص کلرتالیدون]