اطلاعات کامل داروی کلیدینیوم-سی Clidinium-C

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir - مشخصات دارویاب عوارض مقدار مصرف پایگاه معرفی مرکز دارویی ایران

گروه داروئی: داروهای گوارشی

موارد مصرف:
این دارو به طور کلی در درمان زخم های گوارشی و سندروم روده تحریک پذیر به کار می رود. این دارو همچنین به عنوان داروی کمکی در کاهش ترشحات اسید معده و در درمان آنتروکولیت حاد مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
کلیندینیوم با مهار گیرنده های موسکارینی باعث کاهش ترشحات و حرکات دودی دستگاه گوارش می شود. کلردیازپوکساید با اثر بر روی گیرنده های گاماآمینوبرتیریک اسید (GABA) در CNS باعث کاهش تحریکات عصبی گردیده و به صورت کمکی در کاهش ترشحات دستگاه گوارش مؤثر است.

فارماکوکینتیک:
جذب گوارشی کلیدینیوم کم و متغیر است. طول اثر آن در حدود 3 ساعت است. راه اصلی دفع کلیدینیوم از طریق مدفوع است. کلردیازپوکساید به خوبی جذب می شود و پس از جذب متابولیزه شده و گاهی تا چند هفته متابولیت های آن دفع می گردد.

عوارض جانبی:
به دلیل اثرات آنتی موسکارینی احتمال افزایش سریع درجه حرارت بدن در مناطق گرم وجود دارد. از عوارض شایع آن احساس نفخ، کاهش تعریق و سرگیجه را می توان نام برد.

تداخلات دارویی:
مصرف همزمان این فرآورده با داروهای مضعف CNS داروهای پایین آورنده فشار خون با اثر تضعیف CNS ممکن است منجر به افزایش اثر تسکینی این داروها گردد. مصرف همزمان با آمانتادین، داروهای ضدهیستامینی، سایر داروهای ضد موسکارینی، دیسوپیرامید، هالوپریدول و مهار کننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) موجب افزایش اثرات آرام بخش و ضدموسکارینی، این داروها می گردد. مصرف همزمان این داروها با داروهای ضداسید یا داروهای ضداسهال جاذب ممکن است منجر به کاهش اثرات درمانی کلیدینیوم شود. مصرف همزمان دیگوکسین با کلیدینیوم به علت کاهش حرکات مجرای گوارشی، ممکن است منجر به افزایش غلظت سرمی دیگوکسین شود. تجویز همزمان این فرآورده با کتوکونازول ممکن است منجر به کاهش قابل ملاحظه ای در جذب کتوکونازول شود. کلیدینیوم ممکن است با اثرات متوکلوپرامید بر روی حرکات مجرای گوارش مقابله کند. مصرف همزمان کلیدینیوم با کلرور پتاسیم ممکن است منجر به افزایش شدت ضایعات گوارشی حاصل از کلرور پتاسیم شود.
مصرف همزمان کلیدینیوم با داروهای ضدمیاستنی ممکن است موجب کاهش هر چه بیشتر حرکات روده ها شود.

هشدار ها:
1. بیماران سالخورده به عوارض ضد موسکارینی کلیدینیوم و احتمال بروز ناگهانی گلوکوم حساستر هستند.
2. در عیب کار کبد، ناپایداری وضعیت قلبی عروقی، فتق مری، هیپرتروفی پروستات، و کولیت اولسروز شدید انسداد روده، میاستنی گراو، استعداد ابتلای به گلوکوم و احتباس ادرار با احتیاط مصرف می شود.

توصیه های دارویی:
1. توصیه می شود این دارو نیم ساعت تا یک ساعت قبل از غذا مصرف شود.
2. در صورت بروز سرگیجه، منگی ، خواب آلودگی یا تاری دید احتیاط شود.
3. از مصرف داروهای ضد اسهال طی 2-1 ساعت پس از مصرف این دارو خودداری شود.
4. با مصرف این دارو ممکن است خشکی دهان، بینی، یا گلو بروز نماید.
5. در هنگام فعالیت بدنی یا در هوای گرم باید احتیاط کرد.

اشکال داروئی:

قرص کلیدینیوم-سی امین
قرص کلیدینیوم سی-حکیم
قرص کلدینیوم سی-عبیدی
قرص کلیدینیوم سی سبحان
قرص کلیدینیوم سی-زهراوی

CLIDINIUM-C AMIN TAB
CLIDINIUM C-HAKIM TAB
CLIDINIUM C-ABIDI TAB
CLIDINIUM C SOBHAN TAB
CLIDINIUM C ZAHRAVI TAB