اطلاعات داروی بنزیدامین Benzydamine (بنزیلاژین BENZYLAGINE، بنزیلامین، بنزاسول BENZASOL) (محلول دهان شوی)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Benzydamine Hydrochloride

گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics 

داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

 

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:

ضد التهاب موضعی (ضد التهابی غیر استروئیدی). 

به فرم موضعی روی پوست در غلظت های 3-5% اختلالات ماسکواسکلتال دردناک به کار می رود. همچنین دارو به صورت دهان شویه یا اسپری در غلظت های 0.15% برای کاهش التهاب دهان و گلو به کار می رود.

مکانیسم اثر:

دارو به طور انتخابی به بافت های ملتهب باند می شود (مهارکننده پروستاگلاندین سنتتاز) و بر خلاف دیگر NSAIDs سبب مهار سیکلواکسیژناز یا لیپواکسیژناز نمی شود.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف:

هشدارها:

عوارض جانبی:

اریتما، راش، فوتوسنسیویتی، بی حسی یا احساس سوزش در دهان

تداخل دارویی:

نکات قابل توصیه:

مقدار مصرف:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

دهان شویه بنزیلاژین 120 میلی لیتر

داروسازی اکسیر [ ایران ]

 

دهان شویه بنزیلامین-بهوزان 0.15% 120 میلی لیتر

داروسازی بهوزان [ ایران ]

 

دهان شویه بنزاسول 0.15% 120 میلی لیتر

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

 

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

BENZYLAGINE 120ML MOUTHWASH

داروسازی اکسیر [ IRAN ]

 

BENZYDAMINE-BEHVAZAN 0.15% 120ML MOUTH WASH

داروسازی بهوزان [ IRAN ]

 

BENZASOL 0.15% 120ML MOUTH WASH

داروسازی تهران دارو [ IRAN ]