پماد ریکاو RECOVE پماد سوختگی، درمان زخم بستر، ادار سوختگی، درمان سوزش

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

پماد ریکاو در تیوب 25 گرمی

RECOVE 25g Burn Ointment

 

گروه دارویی :

 Dermatological Drugs and Sunscreens 
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

موارد مصرف:

انواع سوختگی

مکانیسم اثر:

این فرآورده حاوی ترکیبات ضد درد و قابض متعددی می باشد که در استفاده موضعی اثرات درمانی زیر را باعث میشود :

  • تسکین سریع درد و سوزش ناشی از سوختگی (ظرف مدت کمتر از 30 دقیقه)

  • جلوگیری از ایجاد تاول های جدید

  • کاهش اِدِم و ترشحات منطقه آسیب دیده

 

نکات قابل توصیه:

  • از مصرف فراورده  برمخاط بویژه داخل بینی و چشم خودداری شود.

  • به دلیل اثر ضد دردی مناسب این فرآورده، مصرف مسکن خوراکی همراه آن لزومی ندارد.

 

مقدار مصرف:

در کمترین زمان از ایجاد سوختگی، پس از خنک کردن موضع (با آب معمولی) و خشک نمودن آن، یک لایه ضخیم از پماد (حدود یک میلی متر) روی موضع سوختگی مالیده شود و برای چند ساعت باقی بماند. در صورت نیاز به اثرات ضد درد فرآورده ، روزانه سه تا چهاربار استفاده شود. در صورتی که قبل از مصرف پماد، زخم سوختگی ایجاد شده است هر 24 ساعت این پانسمان تعویض شود.