اطلاعات داروی قطره چشمی آترین ATRIN
اطلاعات داروی آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate Ophthalmic

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Atropine Sulfate(Ophthalmic)
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی سینا دارو

موارد مصرف:

آتروپین به عنوان فلج کننده جسم مژگانی برای اندازه گیری عیب های انکساری در کودکان به کار می رود. این دارو همچنین جهت درمان التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه و برای ایجاد گشادی مردمک چشم تجویز می شود تا چسبندگی جسم مژگانی به کپسول عدسی را برطرف کرده یا از بروز مشکلات ناشی از بیماری جلوگیری گردد.


مکانیسم اثر:

آتروپین یک داروی موسکارینی است که از پاسخ عضلات اسفنگتر به عنبیه و عضلات تطابقی جسم مژگانی به تحریک استیل کولین، جلوگیری و باعث گشاد شدن مردمک چشم و فلج تطابق چشم ( فلج جسم مژگانی) می شود.


فارماکوکینتیک:

مدت اثر این دارو طولانی است و ممکن است تا 14 روز بعد از مصرف دارو باقی بماند.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

  1. بیماران سالخورده نسبت به مصرف آتروپین حساسیت بیشتری دارند و احتمال بروز واکنش های سیستمیک در آنها بیشتر است.
  2. در بیماران مبتلا به گلوکوم اولیه یا بیمارانی که زمینه پیدایش گلوکوم با زاویه بسته در آنها وجود دارد، با احتیاط فراوان تجویز شود.

عوارض جانبی:

افزایش حساسیت چشم به نور و تحریک چشم از عوارض این دارو است.


تداخل دارویی:

آتروپین ممکن است با اثر ضد گلوکوم پیلوکارپین تداخل کند. این دارو هم می تواند اثر گشادکننده مردمک آتروپین را خنثی کند. در صورت مصرف همزمان آتروپین با مهارکننده های کولین استراز چشمی، ممکن است اثر ضدگلوکوم و تنگ کننده مردمک چشم این داروها خنثی شود.


نکات قابل توصیه:

  1. این دارو ممکن است تاری دید یا حساسیت به نور ایجاد کند.
  2. برای جلوگیری از جذب سیستمیک، درموقع مصرف قطره آتروپین و تا 2-1 دقیقه بعد از آن، انگشت خود را روی مجرای اشکی(گوشه داخلی چشم) فشار دهید.


مقدار مصرف:

بزرگسالان : در التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه 5/0- 3/0 سانتی متر از پماد یک درصد یا یک قطره از محلول یک درصد 3-1 بار در روز بر روی ملتحمه مصرف می شود. در درمان چسبندگی جسم مژگانی به کپسول عدسی، در فواصل زمانی 5 دقیقه ای، هر بار یک یا دو قطره از محلول یک درصد آتروپین و یک قطره از محلول فنیل افرین در چشم چکانده می شود و بعد از عمل جراحی یک یا دو قطره 3-1 بار در روز در چشم چکانده می شود.
کودکان : به عنوان فلج کننده جسم مژگانی به منظور تعیین انکسار نور در چشم 3/0 سانتی متر از پماد 3 بار در روز برای 3-1 روز قبل از معاینه چشم مصرف می شود. در درمان التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه یا به عنوان گشادکننده مردمک بعد از جراحی 5/0- 3/0 سانتی متر از پماد یک درصد 3-1 بار در روز بر روی ملتحمه مالیده می شود.
در کودکان 5 سال و بزرگتر، برای تعیین عیب انکسار در چشم،یک قطره از محلول نیم تا یک درصد سه بار در روز به مدت 3-1 روز درچشم چکانده می شود.در التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه، یک قطره از محلول نیم درصد 3-1 بار در روز مصرف می شود. به عنوان گشاد کننده مردمک چشم بعد از عمل جراحی، یک قطره از محلول نیم درصد 3-1 بار در روز مصرف می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Sterile Eye Drops: 0.5%
Sterile Eye Drops: 1%
Ophthalmic Ointment:1%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی آترین 1%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

قطره چشمی اترین 0.5%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ATRIN 1% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]

ATRIN 0.5% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]