سرنگ آماده تزریق OXOMIL اکسومیل

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Obidoxime
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی مرکز تحقیقات و توسعه شهید میثمی

موارد مصرف:

ابیدوکسایم برای فعال کردن مجدد آنزیم کولین استراز مهار شده توسط حشره کش های ار گانو فسفره مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

ابیدوکسایم پادزهر اختصاصی در مسمومیت ناشی از حشره کشهای ارگانو فسفره است و در حقیقت باعث فعال شدن کولین استراز مهار شده می شود.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:

  1. در صورت گذشتن بیش از 48 ساعت از زمان جذب سم استفاده ازین دارو احتمالا بی فایده است .
  2. به دلیل اینکه فعالیت ابیدوکسایم در مقابل استراز های متفاوت یکسان نیست در صورت عدم تاثیر از مصرف بیش از حد ان خوداری گردد.
  3. این دارو علیه مسمومیت با کارباماتها نباید به کار گرفته شود.
  4. مصرف ابیدوکسایم نباید جانشین آتروپین شود.


عوارض جانبی:

احتمال بروز تحریک در هنگام تزریق شریانی وجود دارد .


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

  • بزر گسالان : در حدود 5 دقیقه بعد از مصرف اولین مقدار سولفات اتروپین، مقدار 250 گرم از ابیدوکسایم داخل ورید تزریق می شود و در صورت پاسخ مناسب، مقدار مصرف فوق یک یا دو بار دیگر در فواصل 2 ساعته تکرار می شود. حداکثر مقدار مصرف در بزرگسالان در حدود 3-5 mg/kg است.
  • کودکان: مقدار 4-8mg/kg به صورت یک مقدار واحد به صورت وریدی تزریق می شود. این مقدار مصرف را میتوان با محلول های تزریق وریدی رقیق کرد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection:250mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سرنگ آماده تزریق اکسومیل 220میلی گرم/0.8میلی لیتر
داروسازی مرکز تحقیقات و توسعه شهید میثمی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
OXOMIL 220MG/0.8ML SYRINGE
داروسازی مرکز تحقیقات و توسعه شهید میثمی [ IRAN ]