اطلاعات داروی پودر قابل تزریق گلوکاگن GLUCAGEN HYPOKIT Injection

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Glucagon
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
NOVONORDISK

موارد مصرف:

گلوکاگون به عنوان داروی جانشین مناسب برای گلوکز تزریقی در درمان کاهش قند خون و به عنوان داروی کمکی در رادیوگرافی دستگاه گوارش به کار می رود.


مکانیسم اثر:

گلوکاگون گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز کبدی را افزایش می دهد و سبب افزایش cAMPمی شود. نتیجه این اعمال افزایش غلظت گلوکز پلاسما، شل شدن عضلات صاف و اثر اینوتروژیک مثبت قلبی می باشد.


فارماکوکینتیک:

متابولیسم دارو در کبد و کلیه انجام می شود و نیمه عمر آن 10 دقیقه می باشد. اثر دارو( افزایش قند خون) 20-5 دقیقه پس از تزریق داخل وریدی، 15 دقیقه پس از تزریق داخل عضلانی و 45-30 دقیقه پس از تزریق زیرجلدی شروع می شود. طول مدت اثر دارو 90 دقیقه است.


موارد منع مصرف:

در فئوکروموسیتوم، تومور ترشح کننده انسولین و تومور ترشح کننده گلوکاگون نباید مصرف شود.


هشدارها:

  1. در کمی قند خون ناشی از گرسنگی و نارسایی غده فوق کلیه موثر نمی باشد( ذخایر کبدی گلیکوژن برای اثر دارو لازم است).
  2. مصرف دارو به منظور کمک به تشخیص دیابت می تواند سبب افزایش قند خون می باشند.

عوارض جانبی:

مهم ترین عوارض جانبی دارو، تهوع، استفراغ، اسهال، کاهش پتاسیم خون و به ندرت واکنش های حساسیتی می باشند.


تداخل دارویی:

گلوکاگون با مقادیر زیاد سبب افزایش اثر ضدانعقادی داروهای ضدانعقاد کومارینی یا مشتقات اینداندیون می شود.


نکات قابل توصیه:

در صورتی که بیمار هوشیار نباشد، پس از تزریق دارو باید بیمار را به دلیل خطر بروز استفراغ به یک طرف برگرداند.


مقدار مصرف:

کودکان و بزرگسالان: 1-5/0 میلی گرم از طریق زیر جلدی، داخل عضلانی یا داخل وریدی تزریق می شود. در صورت عدم مشاهده پاسخ تا 15 دقیقه، گلوکز داخل وریدی باید تزریق شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection( as HCL): 1 mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق گلوکاگن 1 میلی گرم
NOVONORDISK [ دانمارک ]
نوونورد دیسک پارس
پودر قابل تزریق گلوکاگون 1میلی گرم
NOVONORDISK [ دانمارک ]
نوونورد دیسک پارس


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
GLUCAGEN HYPOKIT Injection,Powder 1 mg
NOVONORDISK [ DENMARK ]
نوونورد دیسک پارس
GLUCAGEN Injection,Powder 1 mg
NOVONORDISK [ DENMARK ]
نوونورد دیسک پارس