مرکز اطلاعات دارویی

۱۴۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اطلاعات دارویی» ثبت شده است

اطلاعات داروی دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate

دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Diethylcarbamazine Citrate
گروه دارویی: Anthelmintics
دارو های ضد کرم

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو در درمان فیلاریازیس، لوایاز، اونکوسرسیازیس و ائوزینوفیلی مناطق حاره مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

این دارو سبب مرگ میکروفیلاریا و ماکروفیلاریا می شود. همچنین به نظر می رسد این دارو با کاهش سرعت امبریوژنز در رحم کرم اونکوسرسیا و لوولوس باعث مرگ میکروفیلاریا می شود.


فارماکوکینتیک:

این دارو به خوبی از راه گوارش جذب می شود و پس از جذب به طور گسترده در بدن منتشر می شود ( به جز دریافت چربی ). اوج غلظت سرمی دی اتیل کاربامازین 2-1 ساعت بعد از مصرف خوراکی حاصل می شود. نیمه عمر این دارو 8 ساعت است. دفع این دارو عمدتاً کلیوی است و در صد کمی نیز از راه مدفوع دفع می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

 1. آزمون های چشم پزشکی، قبل از شروع درمان و به طور متناوب در طول درمان با دارو باید انجام شود.
 2. هر 12-6 پس از درمان با این دارو، تعداد میکروفیلاریای داخل جلدی با استفاده از آزمون پوست باید ارزیابی گردد.
 3. بیماران تحت درمان با این دارو از نظر بروز واکنش های حساسیت مفرط باید تحت نظر باشند.


عوارض جانبی:

خارش، تورم صورت ( به ویژه چشم ها) ، درد مفاصل، سردرد، بیحالی و نیز سرگیجه، تهوع یا استفراغ با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

 1. در صورت بروز سرگیجه، تاری دید یا شب کوری باید احتیاط کرد.
 2. این دارو باید بلافاصله بعد از غذا مصرف شود.
 3. در صورت بروز واکنش های آلرژیک ناشی از مرگ میکروفیلاریا، ممکن است مصرف کورتیکواستروئید های سیستمیک ضروری باشد.
 4. دوره درمان با این دارو باید کامل باشد. در بعضی از بیماران، یک دوره درمان دیگر نیز ممکن است ضروری باشد.

مقدار مصرف:

 • بزرگسالان : دی اتیل کاربامازین به مقدار mg/kg3-2 ( تا حداکثر mg/kg/day9 ) سه بار در روز برای 3-2 هفته مصرف می شود.
 • کودکان : مقادیر mg/kg 10-5 در روز در مقادیر منقسم بر اساس سن بیمار، در کودکان با سن یک ماه تا 15 سال مصرف می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Scored Tablet : 50mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی پرازیکوانتل Praziquantel

پرازیکوانتل Praziquantel

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Praziquantel
گروه دارویی: Anthelmintics
دارو های ضد کرم

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

پرازی گوانتل در درمان آلودگی به کرم های پهن و شیستوزوما ( شیستوزومیاز ) مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

به نظر می رسد اثر ضد کرم دارو مربوط به اثر سینرژیک آن با سیتم ایمنی هومورال میزبان باشد. همچنین پرازی کوانتل موجب افزایش نفوذ پذیری غشاء سلول های انگل، افزایش انقباضات، فلج و در نهایت مرگ کرم می شود.


فارماکوکینتیک:

جذب این دارو ، حتی در حضور غذا، سریع است، اما بخش عمده ای از دارو در عبور اولیه از کبد متابولیزه می شود. نیمه عمر پرازی کوانتل 5/1 - 8/0 ساعت است. دفع دارو عمدتاً کلیوی و سریع است. این دارو به سرعت توسط ژیستوزوما و سایر کرم های فلوک و کرم های پهن بالغ جذب می شود.


موارد منع مصرف:

این دارو، به جز در شرایط خیلی ویژه، نباید در درمان سیستی سرکوز چشمی مصرف شود، زیرا تخریب انگل ممکن است موجب ضایعات غیر قابل ترمیم چشم شود.


هشدارها:

 1. در صورت وجود حساسیت مفرط دارو وبیماری متوسط تا شدید کبدی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
 2. انجام آزمون مدفوع، هنگام مصرف دارو در درمان کرم های پهن، فلوک ها و سایر گونه های ژیستوزوما، یک، سه و دوازده ماه پس از درمان به منظور تعیین کاررایی دارو ممکن است ضروری باشد.
 3. دردرمان ژیستوزوما هماتوبیوم، انجام آزمون ادرار، پس از یک، سه و شش ماه از درمان، به منظور تعیین کارایی دارو ممکن است ضروری باشد.

عوارض جانبی:

عوارض CNS( شامل سرگیجه، خواب آلودگی، سردرد و بی حالی ) ، تب، عوارض گوارشی ( شامل کرامپ یا درد شکم، کاهش اشتها، تهوع یا استفراغ و اسهال خونی) و افزایش تعریق، با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

کاربامازپین و فنی توئین ممکن است متابولیسم این دارو را تسریع کنند. دگزامتازون نیز در صورت مصرف همزمان با پرازی کوانتل ممکن است غلظت پلاسمایی این دارو را کاهش دهد.


نکات قابل توصیه:

 1. قرص پرازی کوانتل باید با مقدار کمی مایعات همراه با غذا به طور کامل بلعیده شود تا طمع تلخ آن موجب تهوع یا استفراغ نگردد.
 2. در صورت بروز سرگیجه یا خواب آلودگی بادید احتیاط کرد.


مقدار مصرف:

در بزرگسالان و کودکان با سن 4 سال و بیشتر در درمان ژیستوزومیاز به مقدار mg/kg20 دو یا سه بار در روز در فواصل 6-4 ساعت برای یک روز مصرف می شود. همچنین می توان mg/kg60 -40 از دارو را به صورت مقدار مصرف واحد تجویز کرد. مقدار مصرف این دارو در درمان آلودگی به کرم های پهن mg/kg25 -10 در یک نوبت می باشد که در صورت نیاز، درمان 10 روز بعد تکرار می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Scored Tablet :600mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی پیرانتل Pyrantel

پیرانتل Pyrantel

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Pyrantel
گروه دارویی: Anthelmintics
دارو های ضد کرم

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو بر علیه کرم های گرد ( از جمله اسکاریس ) ، کرم های نخی، تریکواسترونژیلوئیدس، تریشینوز بافتی و کرم های قلاب دار مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

به نظر می رسد پیرانتل با فلج کردن کرم، موجب دفع آن به دنبال حرکات روده ای می گردد.


فارماکوکینتیک:

درصد ناچیزی از این دارو از مجرای گوارش جذب می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

در صورت عیب کار کبد این دارو باید با احتیاط مصرف شود.


عوارض جانبی:

عوارض این دارو خفیف و گذرا هستند و شامل اختلالات گوارشی ( تهوع و استفراغ، بی اشتهایی، درد شکم و اسهال، سردرد ، سرگیجه و بثورات جلدی می گردد.


تداخل دارویی:

در صورت مصرف همزمان پیرانتل و پیپرازین، دو دارو ممکن است اثر یکدیگر را کاهش دهند.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

در بزرگسالان و کودکان برای درمان آلودگی های تکی توام mg/kg10 در یک نوبت مصرف می شود ( در مورد آلودگی به آسکاریس به تنهایی نصف این مقدار کافی است). در درمان آلودگی به کرم قلاب دار mg/kg10 در روز برای 3 روز یا mg/kg20 در روز برای 2 روز و در تریشینوز mg/kg10 برای 5 روز مصرف می شود. برای تکمیل درمان کرمک می توان 4-2 هفته بعد یک نوبت دیگر را مصرف کرد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Tablet :125 mg( as pamoate )
Suspension : 250 mg
Suspension : 5ml ( as pamoate )

تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی پیروینیوم پاموات Pyrvinium Pamoate

سوسپانسیون پیروینیوم PYRVINIUM DAROUPAKHSH

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Pyrvinium Pamoate
گروه دارویی: Anthelmintics
دارو های ضد کرم

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
دارو پخش - کارخانه

موارد مصرف:

این دارو در درمان آلودگی به کرم سنجاقی ( انتروبیاز یا کرمک ) مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

به نظر می رسد این دارو مانع استفاده انگل از کربوهیدرات های اگزوژن می شود .


فارماکوکینتیک:

این دارو از راه دستگاه گوارش به مقدار خیلی کم جذب می شود. دفع آن از طریق مدفوع است.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

در صورت ابتلای بیمار به بیماری التهابی روده با ید با احتیاط فراوان مصرف شود.


عوارض جانبی:

عوارض این دارو که به ندرت گزارش شده اند، عبارتند از حساسیت مفرط به پیرویینیوم، اختلالات گوارشی( شامل اسهال،تهوع و استفراغ، کرامپ معده) ، حساسیت پوست بیمار به نور تغییر رنگ مدفوع و استفراغ به قرمز روشن.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

 1. بهتر است تمام اعضای خانواده بیمار به طور همزمان درمان شوند. تکرار درمان 3-2 هفته بعد نیز توصیه می شود.
 2. توصیه می شود بیمار از قرار گرفتن در معرض نور شدید آفتاب خودداری کند.
 3. شستن لباس های خواب و رخت خواب ها برای جلوگیری از عود مجدد بیماری توصیه می شود.
 4. این دارو باعث تغییر رنگ مدفوع و نیز تغییر رنگ لباس بیمار در صورت استفراغ، خواهد شد.


مقدار مصرف:

در بزرگسالان و کودکان این دارو به مقدار mg/kg5 ( حداکثر 350 میلی گرم ) در یک نوبت مصرف می شود و این مقدار 3-2 هفته بعد نیز مجدداً مصرف می گردد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Coated Tablet : 50 mg( as Pamoate )
Suspension : 50 mg /5ml ( as Pamoate )


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سوسپانسیون پیروینیوم داروپخش 50میلی گرم/5 میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PYRVINIUM DAROUPAKHSH 50MG/5ML SUSP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی تیابندازول Tiabendazole

تیابندازول Tiabendazole

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Tiabendazole
گروه دارویی: Anthelmintics
دارو های ضد کرم

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

تیابندازول در درمان آلودگی لارو مهاجر پوستی کرم های انکیلوستوما برازیلینس و انکیلوستوماکانینو، لاروی مهاجر احشایی کرم های توکسوکاراکانیس و توکسوکاراکاتی، استرونژیلوئیدس استرکورالیس و تریشینلا اسپریرالیس به کار می رود.این دارو در درمان آلودگی با کرم ها کاپیلاریافیلیپیننسیس، دراکونکولوس مدیننسیس و تریکواسترونژیلوئدیس نیز مصرف شده است.


مکانیسم اثر:

دارو با مها ر آنزیم فومارات ردوکتاز که اختصاصی کرم است ، باعث کشته شدن آن می شود. دارو ممکن است تخم لارو کرم را نیز از بین ببرد، اما روی لارو تیریشین موجود در کیست در عضله اثر ندارد.


فارماکوکینتیک:

تیابندازول به خوبی وسریع از مجرای گوارش جذب می شود. متابولیسم دارو کبدی و سریع است. نیمه عمر آن نیز در بیمار با کلیه سالم 2/1 ساعت و زمان رسیدن به حداکثر 2/1 ساعت می باشد. طی 48 ساعت بیش از 90 در صد آن از کلیه دفع می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

 1. در درمان آلودگی با کرمک، آسکاریس، کرم شلاقی، کرم قلاب دار و آلودگی مرکب بیشتر از مبندازول و پیرانتل به دلیل سمیت کمتر و اثر بیشتر، استفاده می شود. تیابندازول در پیشگیری از آلودگی به کرم به کار نمی رود.
 2. در عیب کار کبد و کلیه و رد صورت بروز سرگیجه، خواب آلودگی ، تاری دید،یا زرد شدن چشم باید با احتیط فراوان مصرف شود. در عیب کار کبد مقدار مصرف باید تقلیل یابد.
 3. در آلودگی شدید به کرم ، دارو باید به صورت طولانی مدت مصرف شود.
 4. انجام آزمون خلط در درمان استرونژیلوئیدیاز در صورت وجود علایم یا نشانه های ریوی احتمال وجود سندرم آلودگی مکرر و کاهش ایمنی بیمار ممکن است ضروری باشد. همچنین انجام آزمون مدفوع پیش از درمان با دارو یا تقریباً 3-2 هفته پس از آن برای تعیین اثر بخشی آن ممکن است مورد نیاز باشد.


عوارض جانبی:

بی اشتهایی، تهوع ، استفراغ، سرگیجه، اسهال، سردرد، خارش ، خواب آلودگی، واکنش های حساسیت مفرط از جمله تب ولرز، آنژیوادم ، بثورات جلدی اریتم مولتی فرم وسندرم استیونس جانسون و به ندرت وزوز گوش و آسیب پارانشیم کبد و اختلالات بینایی با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

تیابندازول باعث کاهش دفع تئوفیلی می شود.


نکات قابل توصیه:

 1. در بعضی از بیماران دارو ممکن است باعث تغییر بوی ادرار شود که به دلیل متابولیت دارو است و از نظر بالینی اهمیت ندارد .
 2. قبل از بلعیدن، دارو باید خوب جویده شود. بیمار باید دوره درمان را کامل کند. تکرار درمان در بعضی آلودگی ها ضروری است.
 3. برای کاهش عوارض جانبی بهتر است دارو بعد از غذا ( صبح و شب ) میل شود.
 4. برای کاهش واکنش های التهابی لاروتریشین ، مصرف توام کورتیکوستروئید سیستمیک به خصوص در بیمارانی که علایم شدید دارند توصیه می شود.

مقدار مصرف:

در بزرگسالان و کودکان بیشتر از 14 کیلوگرم، در درمان لارومهاجر پوستی به میزان mg/kg 25 دوبار در روز به مدت دو روز مصرف می شود . در صورت وجود ضایعه فعال، مصرف دارو دو روز بعد از پایان درمان تکرار می شود. دردرمان لارو مهاجر احشایی mg/kg 25 دو بار در روز به مدت 7-5 روز مصرف و در صورت لروم 4 هفته بعد تکرار می شود. درآلودگی معمولی با استرونژیلوئیدس mg/kg25 دو بار در روز به مدت دو روز به کار می رود و در سندرم آلودگی مکرر mg/kg25 دو بار در روز به مدت 7-5 روز مصرف می شود و در صورت لزوم تکرار می شود. در درمان تریشین mg/kg 25 دو بار در روز به مدت 4 -2 روز بر اساس پاسخ بیمار به کار می رود. در درمان کاپیلاریاز mg/kg 25 یک بار در روز به مدت سی روز به کار می رود. در درمان دراکونکوریاز mg/kg25 دو بار در روز به مدت دو روز به کار می رود. در درمان تریکواسترونژیلیاز در بیماران تا 68 کیلوگرم ، mg/kg25 دو بار در روز به مدت دوروز به کار می رود. در بیماران بالاتر از 65 کیلوگرم g1/5 دو بار در روز مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف مجاز روزانه تا 3 گرم می باشد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Chewable Tablet : 500mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی تری انتین دی هیدروکلراید Trientine Dihydrochloride

اطلاعات داروی تری انتین دی هیدروکلراید Trientine Dihydrochloride

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Trientine Dihydrochloride
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

 • درمان بیماری ویلسون در بیمارانی که به پنی سیلامین عدم تحمل نشان داده اند.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی سوکسیمر Succimer

اطلاعات داروی سوکسیمر Succimer

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Succimer
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

 • درمان مسمومیت با سرب در کودکان دارای سطح سرمی سرب بیشتر از 45mcg/dL

موارد مصرف Unlabaled:

 • درمان مسمومیت با سرب در بزرگسالان علامت دار


مکانیسم اثر:

 • آنالوگ دیمرکاپرول است و با فلزات سنگین تشکیل یک شلات محلول در آب داده و از طریق کلیه دفع می شود. سوکسیمر به فلزات سنگین متصل می شود ولی ساختار شیمیایی این شلات ها شناخته نشده است.


فارماکوکینتیک:

 • جذب: سریع ولی ناکامل
 • اتصال به پروتئین: بطور وسیع به آلبومین متصل می شود.
 • متابولیسم: به سرعت و بسیار زیاد به مخلوط دی سولفیدهای سیستئینی سوکسیمر تبدیل می شود.
 • نیمه عمر: 2 روز
 • زمان رسیدن به پیک سرمی: حدود 2-1 ساعت
 • دفع: ادرار (حدود 25 %)، با پیک دفع ادراری بین 4-2 ساعت ( 90 % بصورت مخلوط کنژوگه سوکسیمر-دی سولفید سیستئین و 10 % بصورت داروی تغییر نیافته)، مدفوع (داروی جذب نشده)

موارد منع مصرف:

 • ازدیاد حساسیت به سوکسیمر یا سایر ترکیبات فرمولاسیون


هشدارها:

 • منابع مواجهه با سرب را قبل از شروع درمان دور کنید.
 • سوکسیمر نباید جهت درمان انسفالوپاتی ناشی از مسمومیت با سرب استفاده شود.
 • در بیماران با اختلال کبدی یا کلیوی با احتیاط مصرف شود.
 • هیدراتاسیون کافی باید در حین درمان فراهم شود.
 • سوکسیمر قابل دیالیز شدن است ولی شلات های سرب این قابلیت را ندارد.
 • سطوح سرمی سرب می تواند بعد از درمان مجددا افزایش یابد.


عوارض جانبی:

 • گوارشی: کاهش اشتها، اسهال، علائم هموروئید، مزه فلزی، مدفوع شل، تهوع و استفراغ، کرامپ های شکمی، تحریک موکوس، گلودرد
 • قلبی عروقی: آریتمی
 • سیستم عصبی مرکزی: لرزش، گیجی، خستگی، تب، سردرد، خواب آلودگی
 • پوستی: راش، خارش
 • اندوکرین و متابولیک: افزایش کلسترول
 • ادراری تناسلی: دفع پروتئین، کاهش حجم ادرار، مشکل در دفع ادرار
 • کبدی: افزایش آلکالین فسفاتاز، ALT، AST
 • عصبی عضلانی و اسکلتی: درد کمر، درد پهلو، درد پا، نوروپاتی، بی حسی، درد دنده
 • چشمی: هاله ابری در چشم، خیس شدن چشم ها
 • گوشی: عفونت گوش میانی، گرفتگی گوش
 • تنفسی: سرفه، احتقان بینی، آبریزش بینی
 • متفرقه: سندروم شبه آنفلوانزا، مونیلیازیس


تداخل دارویی:

 • تاکنون مطالعه ای در خصوص تداخل احتمالی این دارو انجام نشده است.


نکات قابل توصیه:

 • کپسول ها می تواند باز شده و محتویات آن در غذایی نرم ریخته شده و یا در قاشق ریخته و با آب میوه بلعیده شود.


مقدار مصرف:
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی سدیم پلی استایرن سولفونات Sodium Polystyrene Sulfonate

سوسپانسیون ایونکس IONEX

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sodium Polystyrene Sulfonate
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی مداوا

موارد مصرف:

این دارو یک رزین تبادل کننده کاتیون است که متعاقب مصرف خوراکی یا مقعدی یونهای سدیم را با پتاسیم و دیگر کاتیونها در مسیر گوارشی مبادله می کند و بعد از طریق مدفوع دفع می گردد. هر گرم از این رزین حدود 3 میلی مول پتاسیم را درمحیط آزمایشگاهی و حدود 1 میلی مول محیط زیستی مبادله میکند.این دارو جهت افزایش دفع پتاسیم در درمان هایپرکالمی کاربرد دارد. ممکن است اثر آن تا چندین ساعت و حتی بیشتر مشخص نگردد و در هایپرکالمی شدید که تأثیر سریع دارو مورد نیاز است باید از دیگر اقدامات نیز جهت درمان بهره برد. در طول درمان غلظت الکترولیت های سرم باید مانیتور گردد و دوزهای تجویزی بر اساس پاسخ درمانی تنظیم شوند. دوز معمول خوراکی 15 گرم تا 4 بار در روز به صورت سوسپانسیون در آب یا شربت است. نباید دارو را در آب میوه ریخت چرا که محتوای پتاسیم بالایی دارد. دوز پیشنهادی در مورد کودکان 1گرم بر کیلوگرم در روز به صورت خوراکی در دوزهای تقسیم شده برای درمان هایپرکالمی حاد می باشد که در مورد دوز نگهدارنده به 500 میلی گرم بر کیلوگرم در روز کاهش می یابد. در مورد نوزادان راه خوراکی توصیه نمی گردد. هنگامی که تجویز خوراکی سخت است این دارو را می توان از راه مقعد به صورت انما تجویز نمود. دوز معمول روزانه آن 30 گرم به صورت سوسپانسیون در 100 میلی لیتر متیل سلولز 2% ، 450 و 100 میلی لیتر آب است که در صورت امکان تا 9 ساعت نگه داشته می شود هر چند که دوزهای بالاتر و مدت زمان کمتر و راههای تجویز جایگزین نیز مورد استفاده واقع شده اند.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

بی اشتهایی، حالت تهوع و استفراغ، یبوست و گاهاً اسهال ممکن است ایجاد شوند. ممکن است یبوست شدید باشد و دوزهای بالا در افراد مسن و کودکان می تواند باعث تجمع مدفوع و اختلالات گوارشی گردد. در صورت لزوم می توان از یک ملین ملایم جهت پیشگیری یا درمان یبوست بهره برد. از مسهل های حاوی منیزیوم نباید استفاده گردد. این دارو می تواند باعث کمبود شدید پتاسیم گردد و علائم هایپوکالمی شدید مثل بی قراری، گیجی، ECG غیر طبیعی، آریتمی های قلبی و ضعف شدید عضلانی رخ می دهند.


تداخل دارویی:

این دارو منحصراً انتخابی پتاسیم نیست و می تواند به دیگر کاتیون ها متصل شود. در بعضی بیماران به خصوص بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی خصوصاً مصرف همزمان این دارو با آنتی اسیدهای دهنده کاتیون مثل هیدروکسید منیزیوم، هیدروکسید آلومنیوم یا کربنات کلسیم آلکالوز متابولیک ایجاد می شوند.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سوسپانسیون ایونکس 454 گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
IONEX 454G FOR SUSP
داروسازی مداوا [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی سولامر Sevelamer - قرص

قرص فوسیل FOSEAL
قرص رناژل RENAGEL
قرص رن ولا RENVELA
قرص سولاژن SEVELAGEN
قرص روکشدار سولامر کربنات جنتون Sevelamer Carbonate Genthon

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sevelamer
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
EMCURE Genthon B.V. GENZYME داروسازی ژنیان فارمد

موارد مصرف:

فسفات بایندر پلیمریک.
کاهش سطح سرمی فسفر در بیماران با نارسایی کلیوی مزمن که همودیالیز می شوند.


مکانیسم اثر:

دارو از طریق تحریک رسپتورهای b2 و نیز رسپتورهای دوپامین محیطی و مهار بازجذب نورونال نورآدرنالین سبب افزایش برون ده قلبی، وازودیلاسیون محیطی و افزایش جریان خون محیطی و مزانتریک می شود.


فارماکوکینتیک:

در بیماران سالم دارو جذب سیستمیک نمی شود. مطالعه ای روی دارو در بیماران با نارسایی کلیوی صورت نگرفته است.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

سردرد، درد، هیپوتانسیون، هیپرتانسیون، ترومبوز، بیوست، تهوع، اسهال، استفراغ، سرفه.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با سیپروفلوکساسین سبب کاهش فراهم زیستی سیپروفلوکساسین می شود و نباید این دو دارو همزمان تجویز شوند. لازم است داروها 3 ساعت قبل یا 1 ساعت بعد از تجویز سولامر مصرف شوند.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص فوسیل 800 میلی گرم
EMCURE [ هند ]
اکبریه
قرص روکشدار سولامر کربنات جنتون 800 میلی گرم
Genthon B.V. [ هلند ]
بازرگانی تدبیرکالای جم
قرص رن ولا 800 میلی گرم
GENZYME [ هلند ]
کوبل دارو
قرص رناژل 800 میلی گرم
GENZYME [ هلند ]
GENZYME [ ایرلند ]
روژین دارو
قرص سولاژن 800 میلی گرم
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FOSEAL Tablet 800 mg
EMCURE [ INDIA ]
اکبریه
Sevelamer Carbonate Genthon 800MG Tab
Genthon B.V. [ NETHERLAND ]
بازرگانی تدبیرکالای جم
RENVELA Tablet 800mg
GENZYME [ NETHERLAND ]
کوبل دارو
RENAGEL Tablet 800 mg
GENZYME [ NETHERLAND ]
GENZYME [ IRELAND ]
روژین دارو
SEVELAGEN 800MG TAB
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی پروتامین Protamine - آمپول - ویال

آمپول پروسولف PROSULF
آمپول پروتامین PROTAMINE
ویال پروتامین سولفات PROTAMINE SULFATE

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Protamine
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
SANDOZ WOCKHARDT داروسازی اکسیر

موارد مصرف:

پروتامین به عنوان درمان در مواردی که هپارین با مقادیر بیش از حد مصرف گردد و منجر به خونریزی شود، بکار می‌رود. این دارو همچنین متعاقب جراحی قلب یا شریان یا انجام دیالیز، برای خنثی نمودن اثر هپارین مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:

پروتامین با هپارین ترکیب می‌شود و یک کمپلکس پایدار ایجاد می‌کند و در نتیجه هپارین بی اثر می‌گردد.


فارماکوکینتیک:

اثر پروتامین طی 5 دقیقه شروع می‌شود و تا دو ساعت طول می‌کشد. طول مدت اثر پروتامین به دمای بدن بستگی دارد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

در صورت وجود سابقه حساسیت به پروتامین، باید با احتیاط مصرف شود.


عوارض جانبی:

عوارض شایع عبارتند از برافروختگی، ضربان آهسته غیر عادی قلب، اشکال در تنفس، کاهش غیر عادی و ناگهانی فشار خون.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

پروتامین با بعضی از آنتی‌بیوتیک‌های تزریقی، از جمله سفالوسپورین‌ها و پنی‌سیلین‌ها ناسازگاری دارد.


مقدار مصرف:

یک میلی گرم پروتامین برای خنثی نمودن 100 واحد هپارین سدیم به صورت تزریق وریدی کفایت می‌کند. مقدار مصرف پروتامین را بر حسب نتایج آزمون انعقادی خون نیز می‌توان تعیین کرد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection : 1000UAH/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول پروتامین 10 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
SANDOZ [ کانادا ]
بهبد دارو
آمپول پروسولف 1% 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
WOCKHARDT [ بریتانیا ]
بازرگانی تدبیرکالای جم
ویال پروتامین سولفات-اکسیر 1000واحد/میلی لیتر 5میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PROTAMINE Injection 10 mg/ml,5 ml
SANDOZ [ CANADA ]
بهبد دارو
PROSULF 1% 10MG/ML 5ML AMP
WOCKHARDT [ UK ]
بازرگانی تدبیرکالای جم
PROTAMINE SULFATE-EXIR® 1000UAH/ML 5ML VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر