مرکز اطلاعات دارویی

۱۵۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اطلاعات دارویی» ثبت شده است

اطلاعات داروی سولامر Sevelamer - قرص

قرص فوسیل FOSEAL
قرص رناژل RENAGEL
قرص رن ولا RENVELA
قرص سولاژن SEVELAGEN
قرص روکشدار سولامر کربنات جنتون Sevelamer Carbonate Genthon

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sevelamer
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
EMCURE Genthon B.V. GENZYME داروسازی ژنیان فارمد

موارد مصرف:

فسفات بایندر پلیمریک.
کاهش سطح سرمی فسفر در بیماران با نارسایی کلیوی مزمن که همودیالیز می شوند.


مکانیسم اثر:

دارو از طریق تحریک رسپتورهای b2 و نیز رسپتورهای دوپامین محیطی و مهار بازجذب نورونال نورآدرنالین سبب افزایش برون ده قلبی، وازودیلاسیون محیطی و افزایش جریان خون محیطی و مزانتریک می شود.


فارماکوکینتیک:

در بیماران سالم دارو جذب سیستمیک نمی شود. مطالعه ای روی دارو در بیماران با نارسایی کلیوی صورت نگرفته است.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

سردرد، درد، هیپوتانسیون، هیپرتانسیون، ترومبوز، بیوست، تهوع، اسهال، استفراغ، سرفه.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با سیپروفلوکساسین سبب کاهش فراهم زیستی سیپروفلوکساسین می شود و نباید این دو دارو همزمان تجویز شوند. لازم است داروها 3 ساعت قبل یا 1 ساعت بعد از تجویز سولامر مصرف شوند.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص فوسیل 800 میلی گرم
EMCURE [ هند ]
اکبریه
قرص روکشدار سولامر کربنات جنتون 800 میلی گرم
Genthon B.V. [ هلند ]
بازرگانی تدبیرکالای جم
قرص رن ولا 800 میلی گرم
GENZYME [ هلند ]
کوبل دارو
قرص رناژل 800 میلی گرم
GENZYME [ هلند ]
GENZYME [ ایرلند ]
روژین دارو
قرص سولاژن 800 میلی گرم
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FOSEAL Tablet 800 mg
EMCURE [ INDIA ]
اکبریه
Sevelamer Carbonate Genthon 800MG Tab
Genthon B.V. [ NETHERLAND ]
بازرگانی تدبیرکالای جم
RENVELA Tablet 800mg
GENZYME [ NETHERLAND ]
کوبل دارو
RENAGEL Tablet 800 mg
GENZYME [ NETHERLAND ]
GENZYME [ IRELAND ]
روژین دارو
SEVELAGEN 800MG TAB
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی پروتامین Protamine - آمپول - ویال

آمپول پروسولف PROSULF
آمپول پروتامین PROTAMINE
ویال پروتامین سولفات PROTAMINE SULFATE

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Protamine
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
SANDOZ WOCKHARDT داروسازی اکسیر

موارد مصرف:

پروتامین به عنوان درمان در مواردی که هپارین با مقادیر بیش از حد مصرف گردد و منجر به خونریزی شود، بکار می‌رود. این دارو همچنین متعاقب جراحی قلب یا شریان یا انجام دیالیز، برای خنثی نمودن اثر هپارین مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:

پروتامین با هپارین ترکیب می‌شود و یک کمپلکس پایدار ایجاد می‌کند و در نتیجه هپارین بی اثر می‌گردد.


فارماکوکینتیک:

اثر پروتامین طی 5 دقیقه شروع می‌شود و تا دو ساعت طول می‌کشد. طول مدت اثر پروتامین به دمای بدن بستگی دارد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

در صورت وجود سابقه حساسیت به پروتامین، باید با احتیاط مصرف شود.


عوارض جانبی:

عوارض شایع عبارتند از برافروختگی، ضربان آهسته غیر عادی قلب، اشکال در تنفس، کاهش غیر عادی و ناگهانی فشار خون.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

پروتامین با بعضی از آنتی‌بیوتیک‌های تزریقی، از جمله سفالوسپورین‌ها و پنی‌سیلین‌ها ناسازگاری دارد.


مقدار مصرف:

یک میلی گرم پروتامین برای خنثی نمودن 100 واحد هپارین سدیم به صورت تزریق وریدی کفایت می‌کند. مقدار مصرف پروتامین را بر حسب نتایج آزمون انعقادی خون نیز می‌توان تعیین کرد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection : 1000UAH/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول پروتامین 10 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
SANDOZ [ کانادا ]
بهبد دارو
آمپول پروسولف 1% 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
WOCKHARDT [ بریتانیا ]
بازرگانی تدبیرکالای جم
ویال پروتامین سولفات-اکسیر 1000واحد/میلی لیتر 5میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PROTAMINE Injection 10 mg/ml,5 ml
SANDOZ [ CANADA ]
بهبد دارو
PROSULF 1% 10MG/ML 5ML AMP
WOCKHARDT [ UK ]
بازرگانی تدبیرکالای جم
PROTAMINE SULFATE-EXIR® 1000UAH/ML 5ML VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی پرالیدوکسیم Pralidoxime

اطلاعات داروی پرالیدوکسیم Pralidoxime

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Pralidoxime
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

پارالیدوکسیم یک دوباره فعال کننده کولین استراز است و به عنوان داروی کمکی و نه جایگزین برای آتروپین در درمان مسمومیت با مهارکننده های کولین استراز کاربرد دارد. کاربرد اصلی آن در مسمومیت ناشی از ارگانوفسفره کشنده حشرات و ترکیبات وابسته است. این ترکیبات کولین استراز را فسفریله و غیر فعال می سازند که باعث تجمع استیل کولین و فلج عضلات می گردند.پارلیدوکسیم عمدتاً جهت دوباره فعال سازی کولین استراز و بهبود فلج عضلانی مصرف می شود. این دارو به صورت مساوی آنتاگونیست تمام آنتی کولین استرازهای ارگانوفسفره ای نمی باشد به طوری که میزان دوباره فعال سازی بستگی به طبیعت گروه فسفریل و سرعت غیر برگشت پذیر شدن مهار کولین استراز دارد. این دارو در درمان مسمومیت ناشی از فسفر، فسفات های غیر آلی و ارگانوفسفره های فاقد فعالیت آنتی کولین استرازی تأثیری ندارد و هم چنین در مورد مسمومیت با کربامات حشره کش (مسمومیت با carbaryl) تجویز آن ممنوع است چرا که می تواند مسمومیت را تشدید کند. از این دارو در درمان مصرف بیش از حد داروهای آنتی کولین استرازی مثل آنهایی که در درمان میاستنی گراویس مصرف می شوند(مثل نئوستیگمین) استفاده می گردد اگر چه به میزان کمی موثر می باشد و به طور کلی مصرف آن توصیه نمی گردد. این دارو معمولاً به صورت کلرید یا مسیلات داده می شود اما به شکل نمک های یدید و متیل سولفات نیز داده می شوند. دوزهای تجویزی بر حسب نمک ها بیان می شوند. این دارو را می توان به صورت تزریق آهسته داخل وریدی طی 5 تا 10 دقیقه و انفوزیون داخل وریدی طی 15 تا 30 دقیقه و یا به صورت تزریق زیر پوستی و داخل عضلانی و یا خوراکی تجویز نمود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

پارالیدوکسیم به پروتئین های پلاسما متصل نمی شود و با سهولت وارد سیستم عصبی مرکزی نمی شود و به سرعت از طریق ادرار دفع می گردد که بخشی از آن به صورت تغییر نکرده و بخشی از آن به صورت متابولیت می باشد. نیمه عمر حذف آن حدود 1 تا 3 ساعت می باشد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

مصرف این دارو می تواند توأم با خواب آلودگی، سرگیجه، اختلالات دید، حالت تهوع، تاکی کاردی، سردرد، هایپرونتیلاسیون و ضعف عضلانی باشد. عوارض تاکی کاردی، لارنگواسپاسم و سفتی عضلانی ناشی از تجویز بسیار سریع داخل وریدی این دارو می باشد. دوزهای زیاد این دارو باعث بلوک نوروماسکولار گذرا می شود.
پیشگیری از عوارض جانبی: در اختلالات کلیوی مصرف این دارو باید با احتیاط صورت گیرد و ممکن است کاهش دوز تجویزی لازم گردد. در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس نیز تجویز دارو باید با احتیاط صورت گیرد چرا که می تواند حمله میاستنی را تحریک کند. در تجویز همزمان این دارو با آتروپین علائم آتروپینه شدن ممکن است زودتر از حد انتظار نسبت به زمانی که آتروپین به تنهایی مصرف می شود رخ دهند.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی اورلیستات Orlistat - کپسول

کپسول زالوپید XALOPID
کپسول ونوستات VENUSTATE
کپسول زنولیپ XENOLIP
کپسول زنوور XENOVER
کپسول فت-استاپ FAT-STOP
کپسول اورلیستات ORLISTAT
کپسول اسلیم بکس SLIMBEX
کپسول اورلیست ORLISET
کپسول لیپونیل LIPONILE
کپسول زنیکو XENIKO
کپسول لینوستات LEANOSTAT
کپسول اورلیسیم ORLISLIM
کپسول زنیستات XENISTAT
کپسول اورلیستات آی پی پی ORLISTAT IPP

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Orlistat
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی آریا داروسازی ایران دارو داروسازی رازک داروسازی ویستا تجارت پارس
داروسازی ابوریحان داروسازی بهستان تولید داروسازی روز دارو داروسازی کیمیدارو
داروسازی اسوه داروسازی تهران دارو داروسازی فارابی فرآورده های تزریقی دارویی ایران
داروسازی اکتوورکو داروسازی تهران نیل داروسازی لقمان فن آوریهای نوین دارویی آتیه
داروسازی اکسیر داروسازی تولید دارو

موارد مصرف:

این دارو برای کاهش وزن در افراد با BMI≥30 یا افراد با BMI≥27 که ریسک فاکتورهایی مانند فشار خون بالا، دیس لیپیدمی ، دیابت نوع II یا اختلال تحمل گلوکز دارند، بهمراه یک رژیم غذایی کم کالری بکار برده می شود.

 • لاغری و کنترل وزن
 • بهبود نسبی فشار خون سیستولی و دیاستولی
 • کاهش سطح کلسترول خون (LDL)
 • جلوگیری از پیشرفت دیابت نوع II
 • بهبود پارامترهای گلایسمیک
 • کاهش HbA1c
 • کاهش ریسک بیماری های قلبی-عروقی


مکانیسم اثر:

با آنزیم لیپاز معده و پانکراس ترکیب شده، باعث غیرفعال شدن آنزیم و مهار هضم و جذب گوارشی چربی غذا و کمک به دفع چربیهای موجود در غذا میشود که در نتیجه کاهش وزن را به دنبال دارد.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:

حساسیت به ارلیستات،سندرم سوء جذب مزمن ،کلستاز


هشدارها:

-بیمارانی که سابقه سنگ های کلیوی از نوع اگزالات کلسیم دارند با احتیاط مصرف کنند


عوارض جانبی:

مدفوع چرب ، اضطرار در دفع مدفوع (Urgency) ،دفع گازهای روده ای بهمراه ترشحات چربی، تکرر دفع،درد شکمی و اسهال که این علائم زودرس هستند و معمولا پس از مدتی که فرد، چربی رژیم غذایی خود را کاهش بدهد علائم نیز کاهش می یابند.


تداخل دارویی:

اورلیستات با جذب بعضی از داروها مانند وارفارین، آمیودارون، سیکلوسپورین، تیروکسین تداخل دارد.
در بیماران دیابت نوع II دوز داروهای کاهنده قند خون مثل انسولین یا سولفونیل اوره ها در صورت نیاز کاهش یابد. در بیماران تحت درمان با وارفارین میزان INR مانیتور شود.
• بدلیل اختلال در جذب ویتامینهای محلول در چربی (D, E, ß-carotene ) بهتر است در طول مدت مصرف اولیستات از مکملهای مولتی ویتامینی حداقل دو ساعت بعد از مصرف لیپونیل استفاده شود.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

حداکثر سه بار در روز به همراه سه وعده غذایی اصلی، یا تا یک ساعت بعد از صرف غذا باید استفاده شود. در صورت حذف یک وعده غذایی،نیاز به مصرف لیپونیل نمی باشد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول زالوپید 120 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]

کپسول ونوستات 60 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

کپسول ونوستات 120 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

کپسول زنولیپ 120 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

کپسول زنوور 120 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]

کپسول فت-استاپ اکسیر 60 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

کپسول فت-استاپ اکسیر 120 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

کپسول اورلیستات ایران دارو 60 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]

کپسول اسلیم بکس 60 میلی گرم
داروسازی بهستان تولید [ ایران ]

کپسول اسلیم بکس 120 میلی گرم
داروسازی بهستان تولید [ ایران ]

کپسول اورلیست 120 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]

کپسول لیپونیل 120 میلی گرم
داروسازی تهران نیل [ ایران ]

کپسول اورلیستات تولید دارو 60 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]

کپسول اورلیستات تولید دارو 120 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]

کپسول زنیکو 60 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]

کپسول لینوستات 120 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]

کپسول اورلیستات فارابی 120 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

کپسول ارلیستات فارابی 60 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

کپسول اورلیسیم 120 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

کپسول اورلیستات ویستا 120 میلی گرم
داروسازی ویستا تجارت پارس [ ایران ]

کپسول اورلیستات ویستا 60 میلی گرم
داروسازی ویستا تجارت پارس [ ایران ]

کپسول زنیستات 120 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

کپسول زنیستات 60 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

کپسول اورلیستات آی پی پی 120 میلی گرم
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

کپسول ارلیستات فندا 120 میلی گرم
فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
XALOPID 120MG CAP
داروسازی آریا [ IRAN ]

VENUSTATE 60MG CAP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

VENUSTATE 120MG CAP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

XENOLIP 120MG CAP
داروسازی اسوه [ IRAN ]

XENOVER 120MG CAP
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]

FAT-STOP EXIR 60MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

FAT-STOP EXIR 120MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

ORLISTAT IRANDAROU 60MG CAP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]

SLIMBEX 60MG CAP
داروسازی بهستان تولید [ IRAN ]

SLIMBEX 120MG CAP
داروسازی بهستان تولید [ IRAN ]

ORLISET 120MG CAP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

LIPONILE® 120 mg Cap
داروسازی تهران نیل [ IRAN ]

ORLISTAT TOLIDDAROU 60MG CAP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]

ORLISTAT TOLIDAROU 120MG CAP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]

XENIKO 60MG CAP
داروسازی رازک [ IRAN ]

LEANOSTAT 120MG CAP
داروسازی روز دارو [ IRAN ]

ORLISTAT FARABI 120MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

Orlistat FARABI 60 mg ORAL CAPSULE
داروسازی فارابی [ IRAN ]

ORLISLIM 120MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

ORLISTAT VISTA 120MG CAP
داروسازی ویستا تجارت پارس [ IRAN ]

ORLISTAT VISTA 60MG CAP
داروسازی ویستا تجارت پارس [ IRAN ]

XENISTAT 120MG CAP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]

XENISTAT 60MG CAP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]

ORLISTAT IPP 120MG CAP
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

Orlistat FANDA 120MG CAP
فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی ابیدوکسایم Obidoxime - آمپول

سرنگ آماده تزریق OXOMIL اکسومیل

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Obidoxime
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی مرکز تحقیقات و توسعه شهید میثمی

موارد مصرف:

ابیدوکسایم برای فعال کردن مجدد آنزیم کولین استراز مهار شده توسط حشره کش های ار گانو فسفره مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

ابیدوکسایم پادزهر اختصاصی در مسمومیت ناشی از حشره کشهای ارگانو فسفره است و در حقیقت باعث فعال شدن کولین استراز مهار شده می شود.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:

 1. در صورت گذشتن بیش از 48 ساعت از زمان جذب سم استفاده ازین دارو احتمالا بی فایده است .
 2. به دلیل اینکه فعالیت ابیدوکسایم در مقابل استراز های متفاوت یکسان نیست در صورت عدم تاثیر از مصرف بیش از حد ان خوداری گردد.
 3. این دارو علیه مسمومیت با کارباماتها نباید به کار گرفته شود.
 4. مصرف ابیدوکسایم نباید جانشین آتروپین شود.


عوارض جانبی:

احتمال بروز تحریک در هنگام تزریق شریانی وجود دارد .


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

 • بزر گسالان : در حدود 5 دقیقه بعد از مصرف اولین مقدار سولفات اتروپین، مقدار 250 گرم از ابیدوکسایم داخل ورید تزریق می شود و در صورت پاسخ مناسب، مقدار مصرف فوق یک یا دو بار دیگر در فواصل 2 ساعته تکرار می شود. حداکثر مقدار مصرف در بزرگسالان در حدود 3-5 mg/kg است.
 • کودکان: مقدار 4-8mg/kg به صورت یک مقدار واحد به صورت وریدی تزریق می شود. این مقدار مصرف را میتوان با محلول های تزریق وریدی رقیق کرد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection:250mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سرنگ آماده تزریق اکسومیل 220میلی گرم/0.8میلی لیتر
داروسازی مرکز تحقیقات و توسعه شهید میثمی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
OXOMIL 220MG/0.8ML SYRINGE
داروسازی مرکز تحقیقات و توسعه شهید میثمی [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی نالترکسون Naltrexone - کپسول

کپسول NALTREXONE نالتروکسان

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Naltrexone
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی الحاوی داروسازی ایران دارو

موارد مصرف:

این دارو به عنوان عامل کمکی برای درمان معتادانی به کار می‌رود که تریاک اعتیاد کرده‌اند. همچنین به عنوان عامل کمکی در درمان اعتیاد به الکل مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:

نالترکسون با اتصال به گیرنده‌های اوپیوئیدی و مهار رقابتی اثرات داروهای اوپیوئیدی و اوپیوئید‌ی‌های آندوژن، به میزان قابل ملاحظه‌ای وابستگی فیزیکی و اثر سرخوشی ناشی از اوپیوئید‌ها را از بین می‌برد وبنابراین تمایل بیمار برای مصرف اوپیوئید‌ها را کاهش می‌دهد. این دارو در افراد معتاد به اوپیوئید‌ها باعث بروز سندرم قطع می‌شود. مکانیسم اثر این دارو در کاهش تمایل به مصرف الکل هنوز مشخص نیست.


فارماکوکینتیک:

جذب این دارو سریع و تقریباً کامل است. متابولیسم دارو کبدی (98%) ، دفع آن عمدتاً‌ کلیوی و نیمه عمر آن معادل 4 ساعت است.


موارد منع مصرف:

در صورت سابقه واکنشهای آلرژیک و نالترکسون، وابستگی به اوپیوئید‌ها، نارسایی کبدی، التهاب حاد کبد، بیماری‌های کبدی یا سابقه ابتلا به آنها(به جز اختلالات ملایم کبدی)، این دارو را نباید مصرف کرد.


هشدارها:

انجام آزمون‌های فعالیت ‌کبدی قبل از شروع و در طی درمان به صورت دوره‌ای‌ الزامی است و در صورت مشاهده اختلال قابل ملاحظه ،‌مصرف دارو را باید قطع کرد.


عوارض جانبی:

درد در ناحیه شکم، اضطراب، عصبانیت، بی‌قراری، اختلال در خواب. سردرد، درد مفاصل و عضلات، تهوع و استفراغ، خستگی غیر معمول از عوارض جانبی شایع این دارو هستند.


تداخل دارویی:

به دلیل بروز سندرم قطع، این دارو را نباید همراه با ترکیبات اوپیوئیدی مصرف کرد. همچنین مصرف همزمان این دارو با تیوریدازین موجب بی‌حالی و خواب آلودگی می‌گردد.


نکات قابل توصیه:

 1. قبل از سم‌زدائی و حداقل 10-7 روز بعد از قطع مصرف اوپیوئید‌ها و اتمام علائم سندرم قطع ، درمان با نالترکسون را نباید شروع کرد. ترک مصرف اپیوئید‌ها باید توسط آزمایش ادرار یا آزمون نالوکسان ( به تک‌نگار نالوکسان مراجعه شود) تأیید گردد.
 2. در فوریتهای پزشکی نیازمند به تجویز ضد دردهای اوپیوئیدی ، باید برای غلبه بر اثرات نالترکسون از مقادیر زیاد اوپیوئید‌ها استفاده کرد. این عمل باید در بیمارستان و تحت نظر پزشک متخصص انجام شود. در صورت نیاز به جراحی انتخابی ، تجویز نالترکسون را باید چند روز قبل از عمل جراحی قطع کرد.


مقدار مصرف:

بزرگسالان: برای درمان کمکی در درمان اعتیاد اولین نوبت 25 میلی‌گرم و در صورت عدم بروز علائم سندرم قطع، 25 میلی‌گرم دیگر مصرف شود. درمان نگهدارنده برابر با mg/day50 می‌باشد. برای درمان الکلسیم باید mg/day50 برای مدت 12 هفته مصرف شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Capsules :25 . 50mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول نالتروکسان-الحاوی 50 میلی گرم
داروسازی الحاوی [ ایران ]

کپسول نالتروکسان-الحاوی 25 میلی گرم
داروسازی الحاوی [ ایران ]

کپسول نالتروکسان ایران دارو 50 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]

کپسول نالتروکسان ایران دارو 25 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NALTREXONE-ALHAVI 50MG CAP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]

NALTREXONE-ALHAVI 25MG CAP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]

NALTREXONE HCL IRANDAROU 50MG CAP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]

NALTREXONE HCL IRANDAROU 25MG CAP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی نالوکسان تی دی Naloxone-TD - آمپول

آمپول NALOXONE-TD نالوکسان-تی دی 

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Naloxone
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی تولید دارو

موارد مصرف:

نالوکسان برای برطرف کردن تضعیف تنفسی ناشی از داروهای شبه تریاک جهت درمان مسمومیت با ترکیبات اوپیوئید و همچنین به عنوان داروی کمکی در درمان شوک سپتیک می‌شود.


مکانیسم اثر:

این دارو مسدد گیرنده میکرواپیوئیدی می‌باشد. و از این طریق ، مانع اثراتی از داروهای شبه تریاک که از طریق تحریک این گیرنده اعمال می‌شود. (ازجمله تضعیف مرکز تنفس در سیستم اعصاب مرکزی) می‌شود.


فارماکوکینتیک:

زمان شروع اثر دارو از تزریق عضلانی 5-2 دقیقه و پس از تزریق وریدی 2-1 دقیقه است . طول مدت اثر این دارو بعد از تزریق 2-1 ساعت می‌باشد. در کبد متابولیزه و متابولیت‌های آن از ادرار دفع می‌شوند. نیمه عمر دارو 64 دقیقه می‌باشد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

 1. این دارو در افراد مبتلا به بیمار‌ی‌های قلبی-عروقی یا مصرف داروهای سمی برای قلب و یا افراد دارای وابستگی‌ها فیزیکی به داروهای شبه تریاک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
 2. تجویز این دارو در بیماران وابسته به داروهای شبه تریاک موجب بروز علایم قطع مصرف می‌گردد.
 3. از آنجایی که این دارو دارای طول اثر کوتاهی می‌باشد. در موقع تجویز بعد از جراحی ، مقدار دارو در هر بیمار باید به طور جداگانه تنظیم شود تا ضمن حفظ اثر ضد دردی کافی داروی شبه تریاک ، ضعف تنفسی نیز برطرف شود.


عوارض جانبی:

تهوع و استفراغ،افزایش ضربان قلب و فیبریلاسیون از عوارض جانبی این دارو می‌باشند.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان مسمومیت با اوپیوئید‌ها، 2-4/0 میلی‌گرم به صورت مقدار واحد تزریق وریدی ، عضلانی یا زیر جلدی می‌شود. در درمان ضعف تنفسی ناشی از داروهای اوپیوئیدی ، 2/0-1/0 میلی‌گرم هر 3-2 دقیقه تزریق وریدی می‌شود. درمان شوک سپتیک mg/kg0/2-0/03 از راه وریدی تزریق می‌شود و سپس mg/kg0/3-0/03 در ساعت به مدت 24-1 ساعت انفوریون وریدی می‌گردد.
کودکان: در درمان مسمومیت با ترکیبات اوپیوئیدی mcg/kg10 از راه وریدی ، عضلانی یا زیر جلدی تزریق می‌شود. در درمان ضعف تنفسی 10-5 میکروگرم هر 3-2 دقیقه تا زمان حصول تهویه مناسب تزریق وریدی می‌شود. در نوزادان، mcg/kg10 از راه وریدناف ، عضلانی یا زیر جلدی تزریق می‌شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection:0.4mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول نالوکسان-تی دی 0.4 میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی تولید دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NALOXONE-TD 0.4MG/1ML AMP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride

داروی متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Methylthioninium Chloride
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

متیل تیونینیوم کلراید یک رنگ تیازینی است که در درمان مت هموگلوبینمی و هم چنین به عنوان یک آنتی سپتیک و در پروسه های تشخیصی کاربرد دارد. در بیماران مبتلا به مت هموگلوبینمی دوزهای درمانی این دارو می توانند سطح مت هموگلوبینمی را در گلبولهای قرمز خون کاهش دهند. اگرچه در دوزهای زیاد خود این دارو می تواند مسبب ایجاد مت هموگلوبینمی باشد بنابراین غلظت مت هموگلوبین می بایست به صورت دقیق طی دوره درمان مانیتور گردد. در افراد مبتلا به کمبود G6PD این دارو در درمان مت هموگلوبینمی تأثیری ندارد چرا که این بیماران در مورد احیای Methylthioninium chloride به Leucomethyleneblue ظرفیت کمی دارند و از طرف دیگر این بیماران به آنمی همولیتیک ناشی از این دارو مستعد هستند. در درمان مت هموگلوبینمی ناشی از دارو مثل مسمومیت با نیتریت این دارو به صورت داخل وریدی به صورت محلول 1 % و در دوزهای 1 تا 2 میلی گرم بر کیلوگرم طی چند دقیقه تزریق می شود. در صورت لزوم می توان یک دوز دیگر را بعد از یک ساعت تکرار نمود. در مت هموگلوبینمی ارثی دوزهایی تا حد 300 میلی گرم در روز به صورت خوراکی مصرف می شوند. این دارو هم چنین دارای فعالت خفیف آنتی سپتیکی می باشد و در عفونت خفیف راه ادراری و جهت پیشگیری از سنگ های اگزالات ادراری به صورت خوراکی و با دوز 65 تا 130 میلی گرم و 3 بار در روز تجویز می شود. هم چنین به صورت فرآورده هایی جهت چشم و دهان و حلق و پوست تدارک دیده شده است. از Methylthioninium chloride در پروسه های تشخیصی به عنوان رنگ باکتریولوژیک برای کشف فیتول و تشخیص پارگی غشاهای آمینوتیک مصرف می شود. رنگ آبی را می توان با کمک محلول هایپوکلریت از پوست برداشت. قبلاً از این ماده در تست عملکردی کلیه استفاده می شد.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

متیل تیونینیوم کلراید از مسیر گوارشی جذب می گردد و در بافت ها به Leucomethyleneblue احیا می شود که به آرامی دفع می گردد و دفع آن عمدتاً از طریق ادرار و همراه با مقداری داروی تغییر نکرده صورت می پذیرد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

متعاقب تجویز داخل وریدی دوزهای بالای دارو ممکن است حالت تهوع و استفراغ و درد قفسه سینه و شکم، سردرد، سرگیجه، گیجی، تعریق و تنگی نفس و افزایش فشار خون و مت هموگلوبینمی و همولیز رخ دهد. آنمی همولیتیک و هایپربیلی روبینمی متعاقب تزریق داخل آمینوتیکی در نوزادان تازه متولد شده گزارش شده است. مصرف خوراکی دارو می تواند باعث ایجاد اختلالات گوارشی و دیزوری گردد. این دارو نباید به صورت زیر پوستی تجویز گردد چرا که با علل ایجاد آبسه نکروزی مرتبط می باشد. در اختلالات شدید کلیوی باید با احتیاط مصرف شود و در افراد مبتلا به کمبود G6PD مصرف آن ممنوع است(فاویسم).


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.irاشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی ال-متیونین Methionine

داروی ال-متیونین Methionine

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Methionine
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

ال-متیونین یک اسید آمینه ضروری است که در تغذیه صفاقی کاربرد دارد. این دارو هم چنین سنتز گلوتاتیون را افزایش می دهد و جهت جلوگیری از مسمومیت کبدی در مسمومیت با پاراستامول(استامینوفن) به عنوان یک جایگزین برای استیل سیستئین مصرف می گردد. در انگلستان دوز معمول تجویز DL-Methionine 5/2 گرم و به صورت خوراکی هر 4 ساعت به مدت 4 روز می باشد که حداقل 10 تا 12 ساعت بعد از خوردن استامینوفن تجویز می شوند. در مورد کودکان زیر 6 سال دوز یک گرم هر 4 ساعت و به مدت 4 دوز داده می شود. این دارو هم چنین به صورت داخل وریدی تجویز می گردد. برای شرایطی که احتمال رخ دادن مصرف بیش از حد دارو وجود دارد فرآورده دارویی شامل متیونین و پاراستامول تدارک دیده شده است. برای PH پایین ادراری Methionine به صورت خوراکی تجویز می گردد، به علاوه در درمان کمکی در اختلالات کبدی نقش دارد.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

این دارو می تواند باعث ایجاد حالت تهوع و استفراغ، خواب آلودگی و بی قراری شود. در بیماران مبتلا به اسیدوز نباید مصرف گردد. این دارو می تواند آنسفالوپاتی کبدی را در بیماران دارای آسیب کبدی بدتر کند و در افراد مبتلا به بیماری های شدید کبدی باید با احتیاط مصرف شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
تداخل دارویی:

متیونین خوراکی اگر همراه با شارکول فعال مصرف شود جذب آن می گردد که موجب کاهش اثر این دارو می شود.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی منسا MESNA - آمپول

آمپول اورومیتکسان UROMITEXAN Injection
آمپول مسنا-سل MESNA-CELL

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Mesna
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
BAXTER CELL PHARM

موارد مصرف:

مسنا در پیشگیری از سیستیت هموراژیک در بیماران تحت درمان با لیفوسفامید و سیکلوفسفامید مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

مسنا در کلیه به متابولیت های سیکلوفسفامید و ایفوسفامید متصل و اثرات سمی آنها را کاهش می دهد.


فارماکوکینتیک:

نیمه عمر دارو مسنا 36/0 ساعت و دفع آن کلیوی است.


موارد منع مصرف:

هشدارها:

واکنش های حساسیتی، اسهال، تهوع و استفراغ از عوارض شایع مسنا هستند.


عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

برای پیشگیری از سیستیت هموراژیک ناشی از مصرف ایفوسفامید مسنا به میزان 20 در صد مقدار مصرف ایفوسفامید همزمان تزریق وریدی می شود که این مقدار چهار و هشت ساعت بعد نیز تکرار می شود. مقدار مصرف تام مسنا در روز معادل 60 در صد مقدار مصرف تام ایفوسفامید در روز است.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection : 400mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول اورومیتکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 4میلی لیتر
BAXTER [ آلمان ]
کار و اندیشه
آمپول مسنا-سل 100 میلی گرم/میلی لیتر 4 میلی لیتر
CELL PHARM [ آلمان ]
بهبد دارو


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
UROMITEXAN Injection 100mg/ml,4ml
BAXTER [ GERMANY ]
کار و اندیشه
MESNA-CELL Injection 100 mg/ml,4 ml
CELL PHARM [ GERMANY ]
بهبد دارو

۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر