کرم MOMEKIN مومکین
پماد MOMEKIN مومه کین
کرم ELOCOMAD الوکوماد
پماد ELOCOMAD الوکوماد
پماد MEGACORT مگاکورت
کرم MEGACORT مگاکورت
کرم MOMETASONE مومتازون
پماد MOMETASONE مومتازون
لوسیون MEGACORT مگاکورت
اسپری بینی NASONEX نازونکس
اسپری بینی MOMENIX مومنیکس
لوسیون MOMETASONE مومتازون
اسپری بینی RESTANEX رستانکس

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Mometasone Furoate
گروه دارویی: Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
SCHERING PLOUGH داروسازی بهسا داروسازی جابربن حیان داروسازی عماد درمان پارس
داروسازی ابوریحان داروسازی بهوزان داروسازی سینا دارو داروسازی کیش مدیفارم

موارد مصرف:

گلوکوکرتیکوئید موضعی (کورتون موضعی).


مکانیسم اثر:

تحریک سنتز آنزیم های مورد نیاز به منظور کاهش پاسخ التهابی.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

مشابه دیگر گلوکوکورتیکوئیدها


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

  • درمان اختلالات پوستی نظیر اگزما و سوریازیس
  • درمان و پروفیلاکسی رینیت آلژیک: اسپری نازال 0.05% دارو استفاده می شود. دارو روزانه به میزان 100mcg تجویز می شود. در صورت نیاز می توان دوز را تا میزان 200mcg روزانه افزایش داد.
  • پروفیلاکسی آسم: در موارد آسم خفیف تا متوسط، در ابتدا دوز 400mcg یکبار در روز استفاده می شود. در صورت نیاز دوز نگهدارنده به میزان 200mcg استنشاقی 1 یا 2 بار در روز استفاده می شود. درموارد آسم شدید دوز 400mcg، 2بار در روز از راه استنشاقی به کار می رود وسپس به کمترین میزان ممکن تا کنترل علائم کاهش می یابد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
اسپری بینی نازونکس 0.05%
SCHERING PLOUGH [ بلژیک ]
بهستان دارو
کرم مومکین 0.1% 30 گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

پماد مومه کین 0.1% 30 گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

پماد مومتازون-بهسا 0.1% 30 گرم
داروسازی بهسا [ ایران ]

پماد مومتازون-بهوزان 0.1% 30 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]

لوسیون مومتازون-بهوزان 0.1% 30 میلی لیتر
داروسازی بهوزان [ ایران ]

کرم مومتازون-بهوزان 01% 30 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]

اسپری بینی مومنیکس 0.05%
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

اسپری بینی رستانکس 0.05% 200 دوز
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

اسپری بینی رستانکس 0.05% 200 دوز
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

کرم الوکوماد 0.1% 30 گرم
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]

پماد الوکوماد 0.1% 30 گرم
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]

پماد مگاکورت 0.1% 15 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

کرم مگاکورت 0.1% 15 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

لوسیون مگاکورت 0.1% 20 میلی لیتر
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NASONEX Spray 0.05%,Nasal
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]
بهستان دارو
MOMEKIN 0.1% 30G CREAM
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

MOMEKIN 0.1% 30G OINT
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

MOMETASONE-BEHSA 0.1% 30G OINT
داروسازی بهسا [ IRAN ]

MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30G OINT
داروسازی بهوزان [ IRAN ]

MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30ML LOTION
داروسازی بهوزان [ IRAN ]

MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30G CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]

MOMENIX 0.05% NASAL SPRAY
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

RESTANEX 0.05% 200DOSE NASAL SPRAY
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]

ELOCOMAD 0.1% 30G CREAM
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]

ELOCOMAD 0.1% 30G OINT
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]

MEGACORT 0.1% 15G OINT
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

MEGACORT 0.1% 15G CREAM
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

MEGACORT 0.1% 20ML LOTION
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]