مرکز اطلاعات دارویی

۲۰۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مقدار مصرف دارو» ثبت شده است

اطلاعات داروی سدیم کلراید (شستشو) Sodium Chloride Irrigation - کیسه سرم

کیسه سدیم کلراید SODIUM CHLORIDE
سرم شستشو سدیم کلراید SODIUM CHLORIDE
شیشه سدیم کلراید دی پی SODIUM CHLORIDE DP

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sodium Chloride(Irrigation)
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
دارو پخش - کارخانه داروسازی شهید قاضی داروسازی شیراز سرم فرآورده های تزریقی دارویی ایران
داروسازی ثامن

موارد مصرف:

این محلول برای شستشوی حفرات بدن، بافت ها یا زخم ها، کاتتر قرار داده شده در مسیر راه و لوله های درناژ در جراحی مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:

محلول های حاوی الکترولیت در طول اعمال جراحی که مستلزم به کار بردن جریان الکتریکی هستند، نباید مصرف شوند.


هشدارها:

 1. جذب سیستمیک این محلول ممکن است موجب افزایش بارمایع یا الکترولیت بدن و در نتیجه رقیق شدن الکترولیت های سرم، زیاد شدن آب بدن، حالات احتقانی یا خیز ریوی شود.
 2. مصرف این محلول برای شستشوی مجاری ادراری در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه یا اختلال قلبی-ریوی باید با احتیاط صورت گیرد.
 3. در صورت بروز عوارض جانبی، زیادی آب بدن یا افزایش بارالکترولیت بدن، مصرف دارو باید قطع شود.


عوارض جانبی:

در صورت عدم رعایت روشهای دقیق و آلوده شدن محلول، ممکن است عفونت ایجاد شود. همچنین، در صورتی که کاتترها یا لوله های درناژ خوب کار گذاشته نشوند، ممکن است منجر به انفیلتراسیون اندامها یا حفراتی که مورد نظر نبوده اند، شود. به کار بردن حجم یا فشار بیش از حد هنگام شستن حفرات بسته، ممکن است موجب اتساع یا پارگی بافتها شود.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

از تزریق محلول شستشو دهنده باید خودداری شود.


مقدار مصرف:

مقدار مصرف یک محلول شستشودهنده به حجم یا سطح عضوی که باید شسته شود و نیز روش کار، بستگی دارد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Irrigation:0.9%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
شیشه سدیم کلراید دی پی 0.9%
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

کیسه 3 لیتری سدیم کلراید ثامن 0.9%
داروسازی ثامن [ ایران ]

کیسه 2 لیتری سدیم کلراید ثامن 0.9%
داروسازی ثامن [ ایران ]

سرم شستشو سدیم کلراید قاضی 1 لیتری
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم شستشو سدیم کلراید شیراز سرم 0.9% 1 لیتری
داروسازی شیراز سرم [ ایران ]

سرم شستشو سدیم کلراید شیراز سرم 0.9% 0.5 لیتری
داروسازی شیراز سرم [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SODIUM CHLORIDE 0.9% DP1L IRRIGATION P-BOTTLE
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% DP 0.5L IRRIGATION P-BOTTLE
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 0.5L IRRIG P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 3L IRRIG P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 2L IRRIGATION P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 1L IRRIG P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 1L IRRIG P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 0.5L IRRIG P-BOTT
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SHIRAZ SERUM 1L IRRIGATION P
داروسازی شیراز سرم [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SHIRAZ SERUM 0.5L IRRIGATION
داروسازی شیراز سرم [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 0.5L IRRIG P-BOTT
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 1L IRRIGATION P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی سدیم کلراید هیپرتونیک (Sodium Chloride(Hypertonic - ویال، کیسه سرم، محلول قابل تزریق

ویال سدیم کلراید SODIUM CHLORIDE
کیسه سدیم کلراید SODIUM CHLORIDE
محلول قابل تزریق هایپرسالین HYPERSALINE

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): (Sodium Chloride(Hypertonic
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
انستیتو پاستور- کارخانه داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی

موارد مصرف:

برای تخفیف موقتی ادم قرنیه بکار می رود.


مکانیسم اثر:

این دارو با اعمال فشار اسمزی بیشتر از فشار طبیعی بافتها و مایعات بدن، آب را از بافت ها و مایعات بدن خارج می کند.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:

درصورت حساسیت مفرط به هر یک از اجزاء فراورده نباید مصرف شود.


هشدارها:

سوزش تحریک چشم از عوارض جانبی این دارو هستند.


عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

 1. این دارو باید تحت نظر پزشک و طبق دستور مصرف شود. در صورت احساس درد، تغییر در دید، قرمزی چشم طولانی یا بدتر شدن یا طولانی شدن عارضه بیمار مصرف دارو باید قطع شود.
 2. در صورت تغییر رنگ یا کدورت از این فراورده استفاده نشود.


مقدار مصرف:

قطره چشمی: هر 3 یا 4 ساعت یک بار 2-1 قطره درچشم مورد نظر ریخته شود.
پماد چشمی: پلک پایین را به طرف پایین بکشید نوار نازکی از پماد را در داخل چشم مورد نظر هر 3 یا 4 ساعت یک بار گذاشته شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Ophthalmic ointment 5%
Eye Drop 5%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال سدیم کلراید پاستور 5% 50 میلی لیتر
انستیتو پاستور- کارخانه [ ایران ]

کیسه سدیم کلراید 5% ثامن 50 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

محلول قابل تزریق هایپرسالین 5% 50 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SODIUM CHLORIDE PASTEUR 5% 50ML VIAL
انستیتو پاستور- کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 5% SAMEN 50ML P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

HYPERSALINE 5% 50ML SOLUTION FOR INJ
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی سدیم کلراید Sodium Chloride INF - سرم تزریقی

سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sodium Chloride INF
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
ACS DOBFAR INFO SA داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی فرآورده های تزریقی دارویی ایران
دارو پخش - کارخانه

موارد مصرف:

محلول ایزوتونیک (9/0 درصد کلرور سدیم یا محلول نمکی نرمال) به عنوان جانشین شونده در حالاتی که با از دست رفتن کلرور سدیم یا آب بدن همراه است، مصرف می شود. محلول هیپرتونیک پنج درصد کلرور سدیم، در کمی سدیم و کلرور خون به علت از دست رفتن الکترولیت ها، رقیق شدن مایعات بدن به علت مصرف بیش از حد آب همچنین در درمان فوری تخلیه شدید نمک بدن به کار می رود.


مکانیسم اثر:

کلرور سدیم نمک اصلی در نگهداری فشار اسموتیک مؤثر پلاسما است.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:

در صورت افزایش، طبیعی بودن و یا حتی کم شدن جزئی غلظت سرمی سدیم یا کلرور ، محلول پنج درصد این دارو نباید مصرف شود.


هشدارها:

 1. در موارد زیر، مصرف این دارو باید با احتیاط صورت گیرد:نارسایی احتقانی قلب ، بی کفایتی شدید کلیه، احتباس سدیم همراه با خیز.
 2. انفوزیون مقادیر بیش از یک لیتراز محلول ایزوتونیک، ممکن است غلظت سرمی سدیم و کلرور را بیش از حد طبیعی افزایش دهد و منجر به بروز زیادی سدیم خون شود. همچنین می تواند باعث از دست رفتن یون های بی کربنات و در نتیجه بروز اسیدوز گردد.
 3. تجویز محلول ایزوتونیک، هنگام جراحی یا بلافاصله پس از آن ممکن است باعث احتباس مقادیر بیش از حد سدیم شود.
 4. تزریق محلول های وریدی می تواند سبب افزایش بار مایع یا مواد موجود درمحلول و در نتیجه رقیق شدن الکترولیت های سرم، افزایش بیش از حد آب بدن، حالات مرضی همراه با احتقان یا خیز ریوی شود.

عوارض جانبی:

تب، عفونت در محل تزریق، ترومبوز وریدی یا التهاب ورید در محل تزریق، زیادی سدیم یا کلرور خون، نشت محلول تزریقی به بافت های اطراف رگ و زیادی حجم خون با تزریق این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

 1. ارزیابی بالینی و انجام آزمون های آزمایشگاهی به طور منظم برای پیگیری تغییرات در تعادل مایع بدن، غلظت الکترولیت ها و تعادل اسید-باز ضروری است.
 2. محلول انفوزیون پنج درصد باید به آرامی و با احتیاط تزریق شود تا از بروز خیز ریوی جلوگیری شود.


مقدار مصرف:

مقدار مصرف معمول برای بزرگسالان از محلول 9/0 درصد برای جبران کمبود الکترولیت ها مقدارlit/day 1 یا بر حسب نیاز بیمار، می باشد. برای استفاده از محلول پنج درصد، ابتدا مقدار سدیم از دست رفته را باید محاسبه و پس از آن نصف مقدار محاسبه شده را طی 8 ساعت تجویز نمود. سرعت تجویز نباید از ml/hr100 تجاوز کند. درمان تا زمانی که غلظت سدیم سرم به mq/kg 130 برسد یا علائم عصبی بهبود یابد، ادامه داده می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Injection: 0.45%
For Injection: 0.9%
For Injection: 5%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SODIUM CHLORIDE Injection,Solution 0.9%,250 ml
ACS DOBFAR INFO SA [ SWITZERLAD ]
داروسازی دانا
SODIUM CHLORIDE Injection,Solution 0.9%,100 ml
ACS DOBFAR INFO SA [ SWITZERLAD ]
داروسازی دانا
SODIUM CHLORIDE DAROU PAKSH 0.45% 1L INF
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE DAROU PAKSH 0.45% 500ML INF
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% DP 0.5L INF P-BOTTLE
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% DP 1L INF P-BOTTLE
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 0.5L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 1L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 1L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 10ML P-AMP
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 100ML INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 100ML INF RECONS.SET
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% SAMEN 0.5L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE SAMEN 0.45% 1L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% SAMEN 1L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% GHAZI 1L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% GHAZI 500ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% GHAZI 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 1L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 500ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% IPP 250ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 250ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 1L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% IPP 0.5L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 0.45% IPP 1L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی رینگرز Ringers - سرم

سرم رینگر RINGERSx
سرم رینگر کیسه RINGERS
سرم رینگر دی پی RINGERS DPx
سرم رینگر آی پی پی RINGER IPP

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Ringers
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
دارو پخش - کارخانه داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی فرآورده های تزریقی دارویی ایران

موارد مصرف:

این فراورده به عنوان محلول ایزوتونیک، بصورت انفوزیون وریدی در درمان جانشینی آب و نمک و در مواردی که پتاسیم بین سلولی کاهش یافته است، مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

این دارو در بیماران مبتلا به زیادی سدیم خون ناشی از آسیب کلیوی و قلبی یا 6-5 روز پس از عمل جراحی یا ضربه شدید، نباید مصرف شود.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

 1. توصیه می شود که انفوزیون وریدی این دارو از طریق یک ورید سطحی صورت گیرد. استفاده از عروق پا ممکن است شیوع عواقب ترومبوتیک را افزایش دهد.
 2. طی انفوزیون وریدی، بیمار باید بدون حرکت بماند.
 3. رفع علائم کاهش آب بدن ، بهبود فشار خون، بهبود غلظت خون و طبیعی شدن میزان ادرار، نشان دهنده تصحیح کاهش آب بدن است.


مقدار مصرف:

سرعت انفوزیون و میزان آن باید با توجه به نیاز هر بیمار جداگانه تعیین شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Infusion: 500 ml(Na+ 147 mEq+ Ca²+4.5 mEq + K+4 mEq + Cl-156 mEq) L


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سرم رینگر دی پی 1 لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

سرم رینگر دی پی 0.5 لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

سرم رینگر ثامن 1 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

سرم رینگر ثامن 1 لیتر کیسه
داروسازی ثامن [ ایران ]

سرم رینگر ثامن 0.5 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

سرم رینگر ثامن 0.5 لیتر کیسه
داروسازی ثامن [ ایران ]

سرم رینگر ثامن 250 سی سی
داروسازی ثامن [ ایران ]

سرم رینگر قاضی 0.5 لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم رینگر قاضی 1 لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم رینگر قاضی 250 سی سی
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم رینگر آی پی پی 250 سی سی
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

سرم رینگر آی پی پی 1000 میلی لیتر
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

سرم رینگر آی پی پی 500 میلی لیتر
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
RINGERS DP 1L INF P-BOTTLE
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

RINGERS DP 0.5L INF P-BOTTLE
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

RINGERS SAMEN 1L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

RINGERS SAMEN 1L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

RINGERS SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

RINGERS SAMEN 0.5L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

RINGERS SAMEN 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

RINGERS GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

RINGERS GHAZI 1L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

RINGERS GHAZI 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

RINGER IPP 250ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

RINGERS IPP 1000ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

RINGERS IPP 500ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی رینگر لاکتات Ringer Lactate - سرم

سرم رینگر لاکتات RINGER LACTATE
سرم رینگر لاکتات آی پی پی RINGER LACTATE IPP

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Ringer Lactate
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی شهید قاضی فرآورده های تزریقی دارویی ایران

موارد مصرف:

این فراورده به منظور برقرار کردن مجدد تعادل آب و الکترولیت بدن، بخصوص قبل و بعد از جراحی مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

رینگرلاکتات یک محلول یونی است که حجم خون را افزایش می دهد و تعادل آب و الکترولیت را برقرارمی سازد. یون لاکتات موجود در این فراورده که بسرعت به یون بی کربنات متابولیزه می شود، در تنظیم تعادل اسید و باز دخالت دارد.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:

این فراورده در بیماران مبتلا به خیز، آلکالوز متابولیک، اسیدوز ناشی از اسید لاکتیک و افزایش پتاسیم و کلسیم خون نباید مصرف شود.


هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مقدار مصرف این فراورده با توجه به شرایط بالینی بیمار و پاسخ آزمایشات تنظیم می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Infusion:( Na+130mEq+Ca²+ 3 mEq + K+ 4 mEq + Cl- 109 mEq + Lactate 28 mEq)L


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سرم رینگر لاکتات قاضی 0.5 لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم رینگر لاکتات قاضی 1 لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم رینگر لاکتات قاضی 250 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم رینگر لاکتات آی پی پی 1 لیتر
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

سرم رینگر لاکتات آی پی پی 500 میلی لیتر
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
RINGER LACTATE GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

RINGER LACTATE GHAZI 1L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

RINGER LACTATE GHAZI 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

RINGER LACTATE IPP 1L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

RINGER LACTATE IPP 500ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی پتاسیم کلراید Potassium chloride - ویال، کیسه تزریق، محلول تزریق

ویال POTASSIUM CHLORIDE پتاسیم کلراید
کیسه تزریق POTASSIUM CHLORIDE پتاسیم کلراید
محلول تزریق اینفو-کالیوم INFU-KALIUM

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Potassium chloride
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
انستیتو پاستور- کارخانه داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی

موارد مصرف:

این دارو در درمان کمی پتاسیم خون همراه یا بدون آلکالوزمتابولیک، در مسمومیت مزمن با دیگوکسین و در بیماران مبتلا به فلج دوره ای همراه کمی پتاسیم خون مصرف می شود. مکمل های پتاسیم به منظور پیشگیری از بروز کمی پتاسیم خون در بیمارانی که کاهش پتاسیم خون در آنان مخاطره آمیز است، و همچنین در بیماران مبتلا به سیروز کبدی همراه آسیت، زیادی آلدوسترون همراه کار طبیعی کلیه، اسهال، استفراغ طولانی و نفروپاتی تخلیه کننده پتاسیم و در کودکان تحت درمان طولانی مدت با آدرنوکورتیکوئیدها مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

دفع املاح پتاسیم از کلیه (90 درصد) و مدفوع(10 درصد) می باشد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

 1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود:اسهال طولانی یا شدید اختلال در عملکرد مری، طولانی بودن زمان تخلیه معده، انسداد روده یا قرحه گوارشی، فلج دوره ای خانوادگی، انسداد شدید یا کامل قلب و زیادی پتاسیم خون یا حالاتی که منجر به زیادی پتاسیم خون می شود.
 2. د ربیماران سالخورده خطر بروز زیادی پتاسیم خون به علت تغییر در توانایی کلیه این بیماران در دفع پتاسیم وجود دارد.
 3. مصرف این دارو برای تصحیح کمی پتاسیم خون باید با احتیاط صورت گیرد تا از زیادی پتاسیم خون همراه با آریتمی قلبی اجتناب شود.
 4. غلظت های پلاسمایی بیش از mEq/L 5/5 بعلت احتمال بروز آریتمی خطرناک است.
 5. پیگیری دقیق وضعیت بیمار، بررسی الکتروکاردیوگرام و اندازه گیری غلظت پتاسیم ممکن است ضروری باشد.
 6. در صورت بروز اختلال در عملکرد کلیه (کمبود کاری یا افزایش کراتینین سرم)، انفوزیون کلرورپتاسیم باید فوراً قطع شود.
 7. فراورده های حاوی کلرور پتاسیم با غلظت mEq/ml1/5 و mEq/ml 2 باید قبل از تزریق وریدی رقیق شوند. تزریق مستقیم فراورده های رقیق نشده ممکن است سبب مرگ بیمار گردد.

عوارض جانبی:

اغتشاش شعور، ضربان نامنظم یا آهسته قلب، بیحسی یا گزگز در دستها، پا یا لب، اشکال در تنفس، اضطراب، خستگی یا ضعف، ضعف یا احساس سنگینی در پاها با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان داروهای مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، ضدالتهاب های غیر استروئیدی، مسدودکننده های گیرنده بتا-آدرنرژیک، مدرهای نگهدارنده پتاسیم و هپارین با مکملهای پتاسیم ممکن است سبب افزایش غلظت پتاسیم سرم و در نتیجه ایست قلبی شود. مصرف همزمان داروهای آنتی کولینرژیک با شکل خوراکی کلرور پتاسیم ممکن است شدت ضایعات دستگاه گوارش ناشی از مصرف این دارو را افزایش دهد. مصرف همزمان کلرور پتاسیم با دیگوکسین در بیماران دیژیتالیزه یا در بیماران مبتلا به بلوک شدید یا کامل قلب توصیه نمی شود.


نکات قابل توصیه:

 1. از راه خوراکی، دارو بلافاصله پس از غذا یا همراه با آن مصرف شود.
 2. دوره درمان باید کامل شود، بویژه اگر از داروهای مدر یا دیگوکسین استفاده می شود.
 3. در صورت بروز علائم خونریزی گوارشی، مراجعه فوری به پزشک ضروری است.
 4. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو از راه خوراکی، به محض به یاد آوردن، طی 2 ساعت آن نوبت باید مصرف شود. در غیر این صورت مصرف دارو باید طبق برنامه ادامه یافته و از دو برابر کردن مقدار مصرف دارو نیز باید خودداری شود.

مقدار مصرف:

هر گرم کلرور پتاسیم، معادل 41/13 میلی اکی والان پتاسیم است.
خوراکی:
بزرگسالان : بمنظور پیشگیری یا درمان کمی پتاسیم خون 20 میلی اکی والان پتاسیم(تقریباً معادل 5/1 گرم کلرور پتاسیم) در 180 میلی لیتر آب سرد 5-1 بار در روز یا 20-7/6 میلی اکی والان پتاسیم(معادل 5/1-5/0 گرم کلرور پتاسیم) از قرص پیوسته رهش، 3 بار در روز مصرف می شود.
تزریقی:
بزرگسالان : بعنوان جانشین شونده الکترولیت یا درمان کمی پتاسیم خون، مقدار مصرف و سرعت انفوزیون باید بر حسب نیاز بیمار تعیین گردد(حداکثر تاmEq/day 400). پس از انفوزیون اولیه 60-40 میلی اکی والان، پاسخ بیمار باید با سنجش غلظت پتاسیم سرم و بررسی الکتروکاردیوگرام مشخص گردد و سرعت انفوزیوم بعدی تعیین شود.
کودکان: برای درمان کمی پتاسیم خون تاmEq/kg 3 انفوزیون وریدی می شود. در پیشگیری از کمی پتاسیم خون، مقدار مصرف بر اساس نیاز هر بیمار تعیین می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Infusion: 20 mEq/10 ml
For Infusion: 100 mEq/50ml
Sustained Release Tablet:500mg
Powder:20 mEq/Sachet


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال پتاسیم کلراید پاستور 15% 50 میلی لیتر
انستیتو پاستور- کارخانه [ ایران ]

کیسه تزریق پتاسیم کلراید ثامن 15%
داروسازی ثامن [ ایران ]

محلول تزریق اینفو-کالیوم 15% 10 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

محلول تزریق اینفو-کالیوم
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
POTASSIUM CHLORIDE PASTEUR 15% 50ML VIAL
انستیتو پاستور- کارخانه [ IRAN ]

POTASSIUM CHLORIDE SAMEN 15% 50ML P-BAG INF
داروسازی ثامن [ IRAN ]

INFU-KALIUM 15% 10ML INJ SOL
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

INFU-KALIUM 15% 50ML INJ SOL
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی فسفات سدیم Phosphate sodium - قرص جوشان

قرص جوشان فسفات سدیم PHOSPHATE SODIUM

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Phosphate sodium
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی اکسیر

موارد مصرف:

فسفات برای جبران کمبود فسفر خون مصرف می شود. اسیدی شدن ادرار ناشی از این دارو، اثر داروهایی را که برای بروز اثر ضد باکتری خود به محیط اسیدی نیاز دارند (مانند متنامین)، افزایش می دهد. این دارو غلظت کلسیم ادرار را کم می کند و مانع رسوب کلسیم در مجاری ادرار می شود.


مکانیسم اثر:

در توبول دیستال کلیوی، هیدروژن ترشح شده در سلول توبول از طریق تعویض با سدیم، نمکهای فسفات دی بازیک را به مونوبازیک تبدیل می کند. بنابراین، مقدار زیادی از اسید ترشح می شود، بدون آنکه pH ادرار را بمقداری پایین آورد که انتقال هیدروژن را بوسیله شیب زیاد غلظت بین سلول توبول و مایع لومینال مهار کند. این دارو با اسیدی کردن ادرار، حلالیت کلسیم را افزایش می دهد.


فارماکوکینتیک:

فسفات از مجرای گوارش جذب می شود. اما مقادیر زیاد کلسیم یا آلومینیوم ممکن است باعث ایجاد فسفات نامحلول و در نتیجه کاهش جذب آن شود. فسفات به مقدار 90 درصد از کلیه و 10 درصد از مدفوع دفع می شود.


موارد منع مصرف:

این دارو در بیماران مبتلا به زیادی فسفات خون، عیب شدید کار کلیه و سنگ های ادراری فسفات، منیزیم-آمونیم نباید مصرف شود.


هشدارها:

این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود.
مواردی که ممکن است با غلظت های زیاد فسفات همراه باشند(مانند کم کاری پاراتیروئید و بیماری مزمن کلیه و رابدومیولیز)، حالاتی که ممکن است با غلظت های کم کلسیم همراه باشند (مانند کم کاری پاراتیروئید، نرمی استخوان، التهاب حاد لوزالمعده، بیماری مزمن کلیه، رابدومیولیز، راشی تیسم) و حالاتی که ممکن است با غلظت های زیاد پتاسیم همراه باشند(مانند بی کفایتی شدید غده فوق کلیه، دهیدراسیون شدید، التهاب لوزالمعده، تمرینات فیزیکی، بی کفایتی کلیه، رابدومیولیز، آسیب وسیع بافت) و زیادی سدیم خون.


عوارض جانبی:

احتباس مایع، زیادی پتاسیم خون، زیادی سدیم خون، زیادی فسفات یا کلسیم خون با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان داروهای کلسیم با فسفات ها ممکن است خطر رسوب کلسیم در بافت نرم را افزایش دهد. مصرف همزمان داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، کاپتوپریل، سیکلوسپورین، مدرهای نگهدارنده پتاسیم، انالاپریل ، هپارین و سایر داروهای حاوی پتاسیم با فسفات پتاسیم ممکن است سبب افزایش پتاسیم خون شود. مصرف همزمان این دارو با سایر فراورده های حاوی فسفات خون به ویژه در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی را افزایش دهد.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

خوراکی:
بزرگسالان : به عنوان اسیدی کننده ادرار، ضد سنگهای ادراری یا تامین کننده الکترولیت، 8 میلی مول فسفر همراه با یک لیوان آب، چهار بار در روز پس از غذا و هنگام خواب مصرف می شود.
کودکان : به عنوان تامین کننده الکترولیت در کودکان تا 4 سال، 4/6 میلی مول در 60 میلی لیتر آب، چهار بار در روز پس از غذا و هنگام خواب مصرف می شود.
در کودکان بیش از 4 سال، مقدار مصرف مشابه بزرگسالان است.
تزریقی:
بزرگسالان : به عنوان تامین کننده الکترولیت، mmole/day 10 فسفر از راه انفوزیون وریدی تزریق می شود.
کودکان : به عنوان تامین کننده الکترولیت، mmole/day 2-1/5 فسفر از راه انفوزیون وریدی تزریق می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Effervescent Tablet: NaH2PO4 1936mg + NaHCO3 350mg + KHCO3 315mg
Injection: (KH2PO4 225mg + K2HPO4 236mg)/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص جوشان فسفات سدیم-اکسیر
داروسازی اکسیر [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PHOSPHATE SODIUM-EXIR EFF TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی سرم دکستروز + اتانل Dextrose+Ethanol INF

اطلاعات داروی سرم دکستروز + اتانل Dextrose+Ethanol INF

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dextrose+Ethanol INF
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این ترکیب برای افزایش مقدار کالری دریافت شده و تأمین مایعات بدن مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

این فراورده منبع تأمین کربوهیدرات-کالری است و سطح گلوکز خون را بهبود می بخشد. هر میلی لیتر از الکل 6/5 کالری و هر گرم دکستروز 4/3 کالری انرژی تولید می نماید.


فارماکوکینتیک:

اتیل الکل با سرعت ml/hr20-10 متابولیزه می شود. اگر سرعت انفوزیون بیش از سرعت متابولیسم باشد، اثر تسکین بخش الکل ظاهر می شود. الکل عمدتاً در کبد به استات یا استالدئید متابولیزه می شود.


موارد منع مصرف:

این ترکیب در افراد مبتلا به صرع، عفونت مجاری ادرار، الکلیسم و اغمای دیابتی نباید مصرف شود.


هشدارها:

 1. این ترکیب در موارد عیب کار کبد، شوک بعد از جراحی جمجمه، خونریزی بعد از زایمان یا احتمال بروز آن و عیب بارز کار کلیه باید با احتیاط مصرف شود.
 2. تزریق وریدی این محلول ممکن است منجر به افزایش مایعات بدن و در نتیجه کاهش غلظت الکترولیتهای سرم، زیادی آب بدن، حالتهای احتقانی یا خیز ریوی شود.
 3. در صورت بروز مسمومیت ناشی از الکل یا حالت تسکین، باید سرعت انفوزیون را کاهش داد یا انفوزیون را بطور موقت قطع کرد.


عوارض جانبی:

تب، عفونت در محل تزریق، ترومبوز یا فلبیت وریدی، نشت محلول به بافتهای اطراف رگ و افزایش حجم خون با مصرف این محلول گزارش شده است. با تزریق سریع به علت مسمومیت ناشی از الکل سرگیجه، برافروختگی،عدم درک زمان، مکان و ارتباط های فردی یا تسکین نیز ممکن است بروز نماید.


تداخل دارویی:

در صورت مصرف همزمان این فراورده با باربیتوراتها،بنزودیازپین ها،متوکلوپرامید و فنوتیازین ها ضعف CNS ناشی از این داروها تشدید خواهد شد. اثرات فارماکولوژیک انسولین در صورت مصرف همزمان با این فراورده ممکن است افزایش یابد و منجر به بروز کمی قند خون گردد. سایمتیدین ممکن است غلظت پلاسمایی اتانل را افزایش دهد.


نکات قابل توصیه:

1. وضعیت بیمار از نظر تعادل مایع و غلظت الکترولیتها و تعادل اسید و باز باید پیگیری شود.
2. محلول باید به آهستگی تزریق گردد و بیمار باید از نظر بروز بی قراری یا خواب آلودگی تحت نظر قرار گیرد.
3. هنگام تزریق باید دقت نمود تا دارو به بافتهای اطراف رگ نشت نکند.


مقدار مصرف:

بزرگسالان: میزان2-1 لیتر در 24 ساعت تزریق می شود. معمولاً بزرگسالان قادر به متابولیزه کردن 10 میلی لیتر الکل در ساعت می باشند.
کودکان: بسته به وزن کودک و پاسخ بالینی تا ml/kg40 یا 1000-350 میلی لیتر در 24 ساعت تزریق می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Infusion Solution: Dextrose 5% and Ethanol 5%(1000ml)


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی دکستروز Dextrose INF - ویال

ویال DEXTROSE دکستروز 50% قاضی 50 میلی لیتر بطری

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dextrose INF
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی شهید قاضی

موارد مصرف:

محلولهای 5 و 10 درصد دکستروز از طریق انفوزیون وریدی محیطی برای تأمین کالری در مواردی که درمان جانشینی مایع و کالری لازم است، مصرف می شوند. محلولهای 20 درصد دکستروز در مواردی که تأمین کالری کافی در حداقل حجم آب ضروری باشد، مصرف می شود. محلول های 50 درصد دکستروز در درمان کمی قند خون ناشی از مصرف مقدار زیاد انسولین مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

محلول های تزریقی دکستروز بعنوان منبع کالری و مایعات مصرف می شوند(هر گرم گلوکز مونوهیدارت، 4/3 کالری انرژی آزاد می کند). دکستروز تزریقی ممکن است دیورز ایجاد کند. این ماده به راحتی متابولیزه می شود و ممکن است از دست رفتن پروتئین و نیتروژن را کاهش داده و تشکیل گلیکوژن را تسریع نماید.


فارماکوکینتیک:

گلوکز تزریقی به راحتی متابولیزه می شود و در اثر اکسیداسیون به آب و دی اکسید کربن تبدیل می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

 1. محلولهای دکستروز در صورت وجود دیابت بدون علائم بالینی یا آشکار یا عدم تحمل کربوهیدراتها و همچنین در نوزادان مادران مبتلا به دیابت ، باید با احتیاط مصرف شوند.
 2. محلولهای هیپرتونیک دکستروز ممکن است در صورت مصرف از راه انفوزیون وریدی محیطی، موجب بروز ترومبوز شوند. بنابراین، این محلولها باید از طریق کاتر به آهستگی در وریدهای مرکزی تزریق شود.


عوارض جانبی:

واکنش های تب زا، عفونت در محل تزریق، نکروز بافتی، ترومبوز وریدی با فلبیت، اغتشاش شعور یا عدم هوشیاری و تحریک ورید با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

1. وضعیت بیمار از نظر تعادل مایع و غلظت الکترولیت ها و تعادل اسید و باز باید پیگیری شود.
2. محلول دکستروز را باید طوری تزریق نمود که دارو به بافت های اطراف رگ نشت نکند.
3. محلول های غلیظ دکستروز را نباید بصورت عضلانی یا زیرجلدی تزریق نمود.


مقدار مصرف:

بزرگسالان: بمقدار25-10 گرم از محلول 20 درصد در هر نوبت تزریق می شود. حداکثر سرعتی که می توان دکستروز را انفوزیون نمود، بدون آنکه قند در ادرار دیده شود، kg/hr/g/0/5 است.
کودکان: در کودکان به منظور کنترل علائم حاد کمی قند خون، mg/kg500-250 از محلول 20 درصد تزریق می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال دکستروز 50% قاضی 50 میلی لیتر بطری
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DEXTROSE 50% GHAZI 50ML P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی بی کربنات Bicarbonate - کارتریج، کیسه سرم

کیسه SODIUM BICARBONATE سدیم بیکربنات ثامن
کارتریج DIA BOX دیا باکس 700 گرم

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Bicarbonate
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی ثامن

موارد مصرف:

بی کربنات سدیم برای کاهش خطرات اسیدوز متابولیک در بیماری شدید کلیوی، بی کفایتی عروق ناشی از شوک یا دهیدراسیون شدید، ایست قلبی و اسیدوز لاکتیک اولیه شدید، به عنوان داروی کمکی در اسهال های شدید(که مقدار زیادی بی کربنات از دست رفته است)، در درمان مسمومیت با داروها از جمله باربی توراتها یا سالیسیلاتها و همچنین به عنوان قلیایی کننده ادرار برای افزایش حلالیت سولفونامیدها و پیشگیری از تشکیل کریستال و آسیب احتمالی کلیوی مصرف می شود. بی کربنات سدیم، برای کنترل زیادی پتاسیم خون در موارد اضطراری مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

بی کربنات سدیم غلظت بی کربنات پلاسما را افزایش داده، زیادی یون هیدروژن را بافره می نماید و pH خون را افزایش می دهدو در نتیجه تظاهرات بالینی اسیدوز را برطرف می کند. به عنوان قلیایی کننده ادرار، این دارو دفع یونهای بی کربنات آزاد را افزایش داده و بنابراین pH ادرار را بالا می برد.


فارماکوکینتیک:

دفع این دارو کلیوی است . دی اکسید کربن ایجاد شده ناشی از دارو توسط ریه ها دفع می شود.


موارد منع مصرف:

این دارو در آلکالوز متابولیک یا تنفسی، کاهش یون کلرور ناشی از استفراغ یا تخلیه مداوم دستگاه گوارش و کمی کلسیم خون نباید مصرف شود.


هشدارها:

 1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود:بی ادراری یا کم ادراری، حالات مرضی احتباس سدیم همراه با خیز( مانند سیروز کبدی، نارسایی احتقانی قلب، عیب کار کلیه و توکسمی آبستنی) و زیادی فشار خون.
 2. از آنجا که اسید متابولیک با تخلیه سدیم همراه است، بهتر است ابتدا با انفوزیون وریدی کلرور سدیم ایزوتونیک، کاهش سدیم خون را جبران نمود، مشروط بر این که کلیه ها تحت تأثیر قرار نگرفته و اسیدوز نیز آنقدر شدید نباشد که سبب بروز عیب کار کلیه شود. در چنین شرایطی، استفاده از محلول ایزوتونیک کلرور سدیم به تنهایی می تواند مؤثر باشد و سبب برقراری مجدد توانایی کلیه برای ایجاد بیکربنات شود.
 3. در اسیدوز کلیوی یا اسیدوز متابولیک شدید(به عنوان مثال در حالتی که pH خون کمتر از 1/7 است)، محلول بی کربنات سدیم همراه با کلرور سدیم انفوزیون می شود.
 4. درمان دراز مدت با بی کربنات سدیم توصیه نمی شود، زیرا خطر بروز آلکالوز متابولیک یا افزایش بیش از حد سدیم وجود دارد.
 5. مصرف مقادیر بیش از حد ممکن است موجب بروز کمی پتاسیم خون شود و بیمار را در معرض خطر آریتمی قلبی قرار دهد.
 6. تزریق سریع دارو، ممکن است موجب بروز آلکالوز شدید و احتمالاً تحریک پذیری زیاد یا تتانی شود.

عوارض جانبی:
تداخل دارویی:

مصرف همزمان بیکربنات سدیم با متنامین، به علت قلیایی شدن ادرار ناشی از بیکربنات سدیم ممکن است اثربخشی متنامین را با مهار تبدیل این دارو به فرمالدئید کاهش دهد.


نکات قابل توصیه:

 1. از آب مقطر استریل برای تزریق، محلول تزریقی کلرور سدیم یا محلول تزریقی دکستروز 5% می توان برای رقیق نمودن محلول بی کربنات سدیم استفاده نمود.
 2. محلول بیکربنات سدیم را می توان از راه وریدی یا پس از رقیق کردن تا حد ایزوتونیک (5/1 درصد) از راه زیرجلدی، تزریق نمود. غلظت مناسب برای تزریق وریدی بر حسب نیاز و وضعیت بالینی بیمار، از 5/1 درصد تا 5/7 درصد می باشد.

مقدار مصرف:

به عنوان قلیایی کننده سیستمیک در بزرگسالان و کودکان mEq/kg 1 تزریق وریدی می شود که در صورت نیاز هر 10 دقیقه mEq/kg0/5 مجدداً تزریق می شود. در مواردی که درمان اضطراری اسیدوز متابولیک ضروری نباشد، mEq/kg5-2 طی 8-4 ساعت انفوزیون وریدی می شود. به عنوان قلیایی کننده ادرار، mEq/kg 5-2 طی 8-4 ساعت تزریق وریدی می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Infusion:7.5%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کیسه سدیم بیکربنات ثامن 7.5%
داروسازی ثامن [ ایران ]

کارتریج دیا باکس 700 گرم
داروسازی ثامن [ ایران ]

کیسه سدیم بیکربنات ثامن 8.4% 50 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SODIUM BICARBONATE SAMEN 7.5% 50ML BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

DIA BOX 700G CARTRIGE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

SODIUM BICARBONATE SAMEN 8.4% 50ML BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر