اسپری بینی آپو-بکلومتازون PO-BECLOMETHASON کانادا
اسپری بینی بکلونازال آکوا BECLONASAL AQUA فنلاند
اسپری بینی بکلیت آکوانیز BECLATE AQUANASE هند
اسپری بینی بکونیز BECONASE اسپانیا
اسپری بینی دی بی نازال کورت DB NASALCORT
اسپری بینی بکلومتازون BECLOMETHASONE
اسپری بینی بکلورین BECLORHIN
اسپری بکلوتروکس BECLOTROX
اسپری بینی بکلام BEKLAM
اسپری بکلکس BECLEX
اسپری کلنیل CLENIL

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Beclometasone Dipropionate
گروه دارویی: Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
APOTEX GSK داروسازی جابربن حیان داروسازی رها
CIPLA ORION داروسازی دنیای بهداشت داروسازی سینا دارو

موارد مصرف:

بکلومتازون به عنوان درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به آسم نایژه ای مزمن بکار می رود.


مکانیسم اثر:

بکلومتازون به خاطر مهار ترشح فاکتورهای رشد و سایتوکاین ها از لنفویستفها، ائوزینوفیل ها، ماکروفاژها، فیبروبلاستها، و ماست سل ها اثر ضد التهابی قوی دارد. همچنین با کاهش ترشح موکوس در مجاری تنفسی مقدار و ویسکوزیته خلط آور را کاهش می دهد.


فارماکوکینتیک:

بکلومتازون سریعاً از ریه ها و مجرا ی گوارش جذب می شود. حدود 25-10 درصد داروی مصرفی به ریه ها می رسد و بقیه در دهان و گلو رسوب کرده یا بلعیده می شود. متابولیسم دارو عمدتاً سریع و از طریق کبدمی باشد ولی بخشی نیز در کلیه، ریه، یا سایر بافتها متابولیزه می شود. دفع آن از طریق مدفوع یا کلیه ها صورت می گیرد.


موارد منع مصرف:

در آسم حاد یا مداوم(به دلیل نیاز به درمان های خاص) نباید مصرف شود.


هشدارها:
عوارض جانبی:

در صورت استفاده از مقادیر زیاد(روزانه بیش از 5/1 میلی گرم) امکان مهار غده فوق کلیوی وجود دارد. ایجاد کاندیدیاز دهانی، تحلیل استخوان، ائوزینوفیلی ریوی و ازدیاد حساسیت تاخیری نیز در مورد این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

1. نحوه صحیح مصرف آئروسل های استنشاقی باید به بیمار آموزش داده شود.
2. جهت جلوگیری از خشن شدن صدا، التهاب گلو و ایجاد کاندیدیاز، بعد از هر بار مصرف، دهان باید باآب شسته شود.


مقدار مصرف:

بزرگسالان :مقدار مصرف معمول 100-84 میکروگرم(2 پاف اسپری) 3 تا 4 بار در روز و یا 200-168 میکروگرم (4 پاف اسپری) 2 بار در روز می باشد. در آسم های شدید 800-504 میکروگرم ( حدود 12 تا 16 پاف اسپری) در روز تجویز می شود و بر اساس پاسخ بیمار، مقدار مصرف، بتدریج کاهش داده می شود.
کودکان : در کودکان زیر 6 سال میزان مصرف دارو دقیقاً تعیین نشده است. در کودکان 12-6 سال 100-42 میکروگرم دارو(1 تا 2 پاف اسپری) 3 تا 4 بار در روز استفاده شده و یا 200-168 میکروگرم (4 پاف اسپری) 2 بار در روز استفاده می شود. در کودکان، استفاده روزانه بیش از 10 پاف اسپری(500 میکروگرم)توصیه نمی شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Nasal/Oral inhaler: 10 mg/container spray


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
اسپری بینی آپو-بکلومتازون 50میکروگرم/دوز 200دوز
APOTEX [ کانادا ]
ندای محیا
اسپری بینی بکلیت آکوانیز 50میکروگرم/دوز
CIPLA [ هند ]
اهران تجارت
اسپری بینی بکونیز 50میکروگرم/دوز 200 دوز
GSK [ اسپانیا ]
جهان بهبود
اسپری بینی بکلونازال آکوا 50میکروگرم/دوز
ORION [ فنلاند ]
اکسیر مد پارس
اسپری بینی بکلومتازون جابر 50 میکروگرم/دوز
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

اسپری بکلوتروکس 50 میکروگرم/دوز
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

اسپری بکلوتروکس 250 میکروگرم/دوز
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

اسپری بکلوتروکس 100 میکروگرم/دوز
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

اسپری بینی دی بی نازال کورت 50 میکروگرم/دوز
داروسازی دنیای بهداشت [ ایران ]

اسپری بینی بکلام 50 میکروگرم/دوز
داروسازی رها [ ایران ]

اسپری بینی بکلورین 50 میکروگرم/دوز
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

اسپری بکلکس 250 میکروگرم/دوز
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

اسپری بکلکس 50 میکروگرم
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

اسپری کلنیل جت 250 میکروگرم/دوز 200 دوز
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

اسپری بکلکس 100 میکروگرم
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-BECLOMETHASON Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal,200 doses
APOTEX [ CANADA ]
ندای محیا
BECLATE AQUANASE Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal
CIPLA [ INDIA ]
اهران تجارت
BECONASE Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal,200 doses
GSK [ SPAIN ]
جهان بهبود
BECLONASAL AQUA Inhaler 50 mcg/dose
ORION [ FINLAND ]
اکسیر مد پارس
BECLOMETHASONE JABER 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

BECLOTROX 50MCG/DOSE 200D SPRAY
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

BECLOTROX 250MCG/DOSE 200D SPRAY
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

BECLOTROX 100MCG/DOSE SPRAY
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

DB NASALCORT 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
داروسازی دنیای بهداشت [ IRAN ]

BEKLAM 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
داروسازی رها [ IRAN ]

BECLORHIN 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]

BECLEX 250MCG/DOSE 200DOSE INHALER
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]

BECLEX 50MCG INHALER
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]

CLENIL JET 250MCG/DOSE 200DOSE INHALER
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]

BECLEX 100MG SPRAY
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]