اطلاعات داروی پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

موارد مصرف:
توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگارکلی آنتی توکسین ها ضروری است.

این فرآورده در پیشگیری بعد از آلودگی و درمان بیماری بوتولیسم ناشی از خوردن غذاهای آلوده مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
پادزهر سه ظرفیتی بوتولیسم باعث خنثی شدن سموم تولید شده توسط Clostridium botulinum می شود. هر میلی لیتر از این پادزهر حاوی بیش از 500 واحد پادزهر بر علیه سموم هر کدام از دو نوع B,Aو 50 واحد پادزهر بر علیه سم نوع E می باشد.

عوارض جانبی:
شوک آنافیلاکتیک، کاهش فشار خون،کهیر، اختلال تنفسی و بیماری سرمی از عوارض جانبی این فرآورده است.

هشدار ها:
این فرآورده در درمان بوتولیسم نوزادان تأثیری ندارد.

توصیه های دارویی:

  1. قبل از تزریق، آزمون حساسیت انجام شود.
  2. به دلیل تشدید اثرات عصبی سم بوتولینوم، از مصرف آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی در مسمومین اجتناب شود.
  3. فرآورده را باید در دمای بین 8-2 درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.

اشکال داروئی:

BOTULINIUM A ANTITOXIN 1 ML AMP
[آمپول آنتی توکسین بوتولینیوم ا]
BOTULINIUM B ANTITOXIN 5000 IU AMP
[آمپول آنتی توکسین بوتولینیوم بی]
BOTULINIUM E ANTITOXIN 10,000 IU AMP
[آمپول آنتی توکسین بوتولینیوم ای]
BOTULISM MONOVALENT (ANTITOXIN) E AMP
[آمپول آنتی توکسین منووالان بوتولیسم]
BOTULISM POLYVALENT (ANTITOXIN) A+B+E 10ML AMP
[آمپول آنتی توکسین پلی والان بوتولیسم آ+بی+ای]