مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۳۵۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دارو» ثبت شده است

اطلاعات داروی لووفلوکساسین LEVOFLOXACIN - قرص، قطره چشمی، ویال

ویال لوکس LEVEX
قرص تاوانکس TAVANEX
قطره چشمی افتاکوئیکس OFTAQUIX
ویال لووفلوکساسین LEVOFLOXACIN
قرص لووفلوکساسین LEVOFLOXACIN
انفوزیون لووفلوکساسین LEVOFLOXACIN

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Levofloxacin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
LAGAP NORMON داروسازی عبیدی داروسازی لقمان
MYLAN SANTEN OY

موارد مصرف:

 1. آنتی بیوتیک وسیع الطیف (کربوکسی کینولون فلوئورینه).
 2. سینوزیت ماگزیلاری حاد ایجاد شده توسط گونه های فعال استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا:
 3. برونشیت مزمن باکتریال ایجاد شده توسط استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس
 4. آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، کلبسیلاپنومونیه، کلامیدیا پنومونیه، لژیونلا پنومونیه و مایکوپلاسما پنومونیه.
 5. عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه خفیف تا متوسط ناشی از استافیلوکوک اورئوس یا استرپتوکوک پیوژن
 6. پروستاتیت باکتریال مزمن ناشی از اشرشیاکلی، انتروکوکوس فاسیالیس و یااستافیلوکوکوس اپیدرمیس
 7. عفونت دستگاه ادراری عارضه دار خفیف تا متوسط ناشی از انتروکوکوس فاسیالیس، اشرشیاکلی، کلبسیلاپنومونیه، پروتئوس میرابیلیس، پسدوموناس آئروژینوزا
 8. پیلونفریت حاد خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی
 9. عفونت پوستی یا ساختمان های پوست عارضه دار ناشی از استافیلوکوک اورئوس حساس به متی سیلین، استرپتوکوک پیوژن یا پروتئوس میرابیلیس
 10. پنومونی اکتسابی از جامعه ناشی از گونه های استرپتوکوک حساس به پنی سیلین، هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، مایکوپلاسما پنومونیه
 11. آنتراکس
 12. اسهال مسافرتی
 13. پیشگیری از اسهال مسافرتی

مکانیسم اثر:

دارو سبب مهار DNA gyrase باکتری های حساس می شود.


فارماکوکینتیک:

میزان پلاسمایی دارو پس از مصرف به فرم خوراکی قابل مقایسه با فرم تزریق وریدی است و بنابراین هر دو روش استفاده قابل جایگیزینی با یکدیگر است. نیمه عمر دفعی دارو 6-8 ساعت می باشد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

سرگیجه، انسفالوپاتی، بی خوابی، درد، پارستزی، تشنج، وازودیلاسیون، درد قفسه سینه، تپش قلب، فارنژیت،فوتوفوبی، کاهش بینایی موقت، تهوع، استفراغ، اسهال، کولیت سودوممبرانوس، نفخ، واژینیت، آنمی همولیتیک، کاهش تعداد لنفوسیت، هایپوگلیسمی، پارگی تاندون، اریتما مولتی فرم، سندروم استیونس جانسون، آنافیلاکسی، واکنش های ازدیاد حساسیت.


تداخل دارویی

 1. مصرف همزمان آنتا اسید ها با لو فلوکساسین ممکن است سبب کاهش جذب این دارو شوند.
 2. نمک های آهن، ترکیبات محتوی زینک و سوکرالفیت ممکن است با جذب روده ای لوفلوکساسین تداخل ایجاد کنند.
 3. مصرف همزمان این دارو با NSAIDs ممکن است سبب افزایش تحریکات CNS شود.
 4. مصرف همزمان این دارو با تئوفیلین ممکن است سبب کاهش کلیرنس تئوفیلین شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

 • الف- سینوزیت ماگزیلاری حاد ایجاد شده توسط گونه های فعال استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا:
 • بالغین: 500mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 10-14 روز
 • ب- برونشیت مزمن باکتریال ایجاد شده توسط استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، کلبسیلاپنومونیه، کلامیدیا پنومونیه، لژیونلا پنومونیه و مایکوپلاسما پنومونیه.
 • بالغین: 500mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 7-14 روز
 • ج- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه خفیف تا متوسط ناشی از استافیلوکوک اورئوس یا استرپتوکوک پیوژن
 • بالغین: 500mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 7-10 روز
 • د-پروستاتیت باکتریال مزمن ناشی از اشرشیاکلی، انتروکوکوس فاسیالیس و یااستافیلوکوکوس اپیدرمیس
 • بالغین: 500mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 28 روز
 • ه- عفونت دستگاه ادراری عارضه دار خفیف تا متوسط ناشی از انتروکوکوس فاسیالیس، اشرشیاکلی، کلبسیلاپنومونیه، پروتئوس میرابیلیس، پسدوموناس آئروژینوزا
 • بالغین: 250mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 7-10 روز
 • و- پیلونفریت حاد خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی
 • بالغین: 250mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 7-10 روز
 • ز- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست عارضه دار ناشی از استافیلوکوک اورئوس حساس به متی سیلین، استرپتوکوک پیوژن یا پروتئوس میرابیلیس
 • بالغین: 750mg از راه خوراکی یا وریدی(درخلال 90 دقیقه) هر 24 ساعت برای 7-14 روز
 • ح-پنومونی اکتسابی از جامعه ناشی از گونه های استرپتوکوک حساس به پنی سیلین، هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، مایکوپلاسما پنومونیه
 • 750mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای 5 روز
 • ط- آنتراکس:
 • بالغین: 500mg از راه خوراکی روزانه برای 60روز
 • ک- اسهال مسافرتی
 • بالغین: 500mg از راه خوراکی روزانه تا 3 روز
 • ل-پیشگیری از اسهال مسافرتی
 • بالغین: 500mg از راه خوراکی روزانه در طول پریود احتمال خطر تا 3 هفته

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال لوکس 5میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر
LAGAP [ سوئیس ]
تیما پخش آریا
ویال لووفلوکساسین میلان 5 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر
MYLAN [ فرانسه ]
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
انفوزیون لووفلوکساسین نورمون 5میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر
NORMON [ ایتالیا ]
تچرا دارو
قطره چشمی افتاکوئیکس 5میلی گرم/میلی لیتر 0.5میلی لیتر
SANTEN OY [ فنلاند ]
اکبریه
قطره چشمی افتاکوئیکس 5میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
SANTEN OY [ فنلاند ]
اکبریه
قرص تاوانکس 500 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

قرص تاوانکس 750 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

قرص لووفلوکساسین لقمان 500 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LEVEX Injection 5mg/ml,100ml
LAGAP [ SWITZERLAD ]
تیما پخش آریا
LEVOFLOXACIN N MYLAN Injection 5mg/ml,100ml
MYLAN [ FRANCE ]
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
Levofloxacin NORMON 5MG/ML 100ml INF
NORMON [ ITALY ]
تچرا دارو
OFTAQUIX Eye Drop 5 mg/ml, 0.5 ml
SANTEN OY [ FINLAND ]
اکبریه
OFTAQUIX Eye Drop 5 mg/ml, 5 ml
SANTEN OY [ FINLAND ]
اکبریه
TAVANEX 500MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]

TAVANEX 750MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]

LEVOFLOXACIN LOGHMAN 500MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی اریترومایسین ERYTHROMYCIN - قرص، سوسپانسیون

قرص اریتروکی ERYTHROKEY
قرص اریتروماکس ERYTHROMAX
قرص اریترومایسین ERYTHROMYCIN
سوسپانسیون اریتروکی ERYTHROKEY
سوسپانسیون اریترومایسین ERYTHROMYCIN
سوسپانسیون اریترومایسین سی دی ERYTHROMYCIN CD

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Erythromycin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی تهران شیمی داروسازی روز دارو داروسازی لقمان داروسازی کیهان دارو
داروسازی خوارزمی داروسازی فارابی داروسازی کیمیدارو

موارد مصرف:

اریترومایسین به عنوان جایگزین پنی سیلین ها در بیمارانی که به این دارو حساسیت مفرط دارند، مصرف می شود. همچنین، اریترومایسین در درمان انتریت ناشی از کامپلیوباکتر، پنومونی، بیماری لژیونر، سیفیلیس، التهاب مزمن پروستات، آکنه ولگاریس و برای پیشگیری از دیفتری و سیا سرفه مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

این دارو از راه خوراکی به خوبی جذب می شود، اما در برابر اسید معده ناپایدار است. فراهمی زیستی این دارو بسته به نوع استر آن 65- 30 درصد است. پس از جذب به طور گسترده در بافت ها و مایعات بدن منتشر می شود. متابولیسم آن کبدی و دفع آن عمدتاً از طریق ترشح در صفرا است. اوج غلظت سرمی اریترومایسین بسته به نوع استر آن 4-2 ساعت پس از مصرف خوراکی حاصل می شود. نیمه عمر این دارو 2- 5/1 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه ممکن است تا 5 ساعت نیز افزایش یابد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

در صورت ابتلای بیمار به نارسایی کبدی یا کلیوی، تاکیکاردی بطنی و پورفیری، با احتیاط فراوان مصرف شود.


عوارض جانبی:

تهوع، استفراغ، احساس ناراحتی در شکم، اسهال، کهیر، بثورات جلدی و سایر واکنش های آلرژیک کاهش بر گشت پذیر قدرت شنوایی در صورت مصرف مقادیر زیاد دارو، یرقان انسدادی و عوارض قلبی با مصرف این دارو گزارش شده اند.


تداخل دارویی:

غلظت سرمی دیسوپیرامید در صورت مصرف همزمان با اریترومایسین افزایش می یابد و ممکن است موجب بروز مسمومیت و آریتمی شود. اثر وارفارین در صورت مصرف همزمان با اریترومایسین ممکن است افزایش یابد. اریترومایسین متابولیسم کاربامازپین، بروموکریپتین، تئوفیلین و سیکلوسپورین را مهار می کند و ممکن است موجب افزایش غلظت سرمی این داروها گردد. اریترومایسین متابولیسم ترفنادین را نیز مهار می کند و خطر بروز اریتمی در بیمار را افزایش می دهد( از مصرف همزمان این دو دارو باید خودداری کرد). اثر دیگوکسین بر قلب در صورت مصرف همزمان با اریترومایسین ممکن است افزایش یابد. غلظت سرمی اریترومایسین توسط سایمتیدین افزایش می یابد و این موضوع احتمال بروز عوارض جانبی و مسمومیت، به ویژه ناشنوایی ناشی از اریترومایسین را افزایش می دهد.


نکات قابل توصیه:

اریترومایسین و مشتقات خوراکی آن را بهتر است با معده خالی مصرف کرد. اما در صورت بروز تحریک گوارشی می توان دارو را با غذا مصرف نمود.


مقدار مصرف:

 • بزرگسالان : مقدار مصرف این دارو از راه خوراکی در بزرگسالان و کودکان با سن بیش از 8 سال، 500 -250 میلی گرم هر 6 ساعت یا 1-5/0 گرم هر 12 ساعت و حداکثر تا 4g/day در عفونت های شدید می باشد . مقدار مصرف اریترومایسین در درمان مراحل اولیه سیفلیس 500 میلی گرم هر 6 ساعت بر مدت 14 روز می باشد. در عفونت کلامیدیایی تناسلی و عفونت غیرگنوکوکی پیشابراه 500 میلی گرم هر 6 ساعت برای 7 روز مصرف می شود.
 • کودکان : این دارو در کودکان با سن کمتر از 2 سال به مقدار 125 میلی گرم هر 6 ساعت و در کودکان 8-2 سال به مقدار 250 میلی گرم هر 6 ساعت مصرف می شود. مقدار مصرف در عفونت های شدید ممکن است تا دو برابر افزایش یابد.
 • تزریقی : در عفونت های شدید، در بزرگسالان و کودکان 50 mg/kg/day از راه انفوزیون پیوسته وریدی یا مقادیر منقسم هر 6 ساعت مصرف می شود. در عفونت های خفیف، mg/kg/day انفوزیون وریدی می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

Film Coated Tablet : 200 mg
Film Coated Tablet : 400 mg ( as Ethylsuccinate)
For Suspension : 200 mg/ 5 ml ( as Ethylsuccinate)
For Injection : 1 g ( as lactobionate)


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص اریتروماکس 400 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

سوسپانسیون اریتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص اریتروماکس 200 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص اریترومایسین-خوارزمی 400 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]

قرص اریترومایسین روزدارو 400 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]

قرص اریترومایسین روزدارو 200 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]

سوسپانسیون اریترومایسین فارابی 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص اریترومایسین فارابی 200 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص اریترومایسین فارابی 400 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص اریترومایسین لقمان 400 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

قرص اریترومایسین کیمیدارو 400 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

سوسپانسیون اریترومایسین سی دی 200میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

قرص اریتروکی 400 میلی گرم
داروسازی کیهان دارو [ ایران ]

سوسپانسیون اریتروکی 200میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
داروسازی کیهان دارو [ ایران ]

قرص اریتروکی 200 میلی گرم
داروسازی کیهان دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ERYTHROMAX 400MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

ERYTHROMAX 200MG/5ML 100ML SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

ERYTHROMAX 200MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

ERYTHROMYCIN-KHARAZMI 400MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]

ERYTHROMYCIN RUZDAROU 400MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]

ERYTHROMYCIN RUZDAROU 200MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]

Erythromycin FARABI 200 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION
داروسازی فارابی [ IRAN ]

ERYTHROMYCIN FARABI 200MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]

ERYTHROMYCIN FARABI 400MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]

ERYTHROMYCIN LOGHMAN 400MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]

ERYTHROMYCIN CHEMIDAROU 400MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]

ERYTHROMYCIN CD 200MG/5ML 100ML FOR SUSP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]

ERYTHROKEY 400MG TAB
داروسازی کیهان دارو [ IRAN ]

ERYTHROKAY 200MG/5ML 100ML SUSP
داروسازی کیهان دارو [ IRAN ]

ERYTHROKEY 200MG TAB
داروسازی کیهان دارو [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی سفالکسین Cephalexin - کپسول، سوسپانسیون

کپسول کفالکس KEPHALEX
کپسول سفال-اکس CEPHAL-X
کپسول سفالکسین CEFALEXIN
سوسپانسیون کفالکس KEPHALEX
سوسپانسیون سفال-ایکس CEFAL-X
سوسپانسیون سفالکسین CEFALEXIN

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Cephalexin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی اکسیر داروسازی جابربن حیان داروسازی فارابی داروسازی مهبان دارو
داروسازی پارس دارو داروسازی دانا داروسازی لقمان داروسازی کوثر
داروسازی تهران شیمی

موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت وگرم منفی حساس به دارو از جمله عفونت استخوان و مفاصل ، پنومونی باکتریایی، عفونت های پوستی و بافت های نرم، التهاب عفونی لوزه ها و عفونت های مجاری ادرار مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

95 در صد دارو از راه خوراکی جذب می شود و غلظت سرمی آن پس از یک ساعت به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو تقریباً 5/1- 9/0 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه ممکن است تا 40 ساعت نیز افزایش یابد . 80 در صد دارو از راه کلیه و از طریق ترشح توبولی دفع می شود.


موارد منع مصرف:

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به سفالوسپورین ها، پنی سیلین ها و مشتقات آنها یا پنی سیلامین یا بیماری پورفیری، نباید مصرف شود.


هشدارها:

 1. در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها، باید احتیاط فراوان مصرف شود.
 2. این دارو ممکن است موجب ایجاد پاسخ مثبت کاذب در آزمون کومبس یا قند ادرار شود.
 3. این دارو ممکن است سبب بروز کولیت پسودوممبران شود.
 4. در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه، کاهش مقدار مصرف دارو ضروری است.


عوارض جانبی:

واکنش های آلرژیک شامل کهیر و بثورات جلدی و علایم حساسیت مفرط شامل : شوک، آنافیلاکتیک، تهوع، استفراغ واسهال وعلایم کولیت پسودوممبران با مصرف این دارو گزارش شده است .


تداخل دارویی:

در صورت مصرف همزمان سفالوسپورین ها با آمینوگلیکوزیدها یا وانکومایسین احتمال بروز مسمومیت کلیوی افزایش می یابد . اثر ضد انعقادی وارفارین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است افزایش یابد.


نکات قابل توصیه:

 1. سوسپاسیون دارو پس از تهیه در صورت نگهداری در یخچال تا 14 روز پایدار خواهد بود .
 2. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن دارو را باید مصرف کرد. ولی اگر تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری شود و مقدار مصرف بعدی نیز دو برابر نگردد.
 3. در صورت بروز اسهال شدید، قبل از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال، باید با پزشک مشورت شود.


مقدار مصرف:

 • بزرگسالان : سفالکسین به مقدار 250 میلی گرم هر 6 ساعت یا 500 میلی گرم هر 12- 8 ساعت مصرف می شود که در درمان عفونت های شدید این مقدار تا 5/1- 1 گرم 8- 6 ساعت قابل افزایش خواهد بود.
 • کودکان : مقدار مصرف سفالکسین در کودکان با سن کمتر از یکسال 125 میلی گرم هر 12 ساعت، در کودکان 5- 1 سال، 125 میلی گرم هر 8 ساعت و در کودکان 12- 6 سال، 250 میلی گرم هر 12 ساعت می باشد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Capsule or Coated Tablet :250mg
Capsule or Scored Tablet :500mg
For Oral Suspension :125mg /sachet
For Oral Suspension :250mg /sachet
For Oral Suspension :125mg /5ml
For Oral Suspension : 250mg /5ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول سفالکسین-اکسیر 500 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

کپسول سفالکسین-اکسیر 250 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

سوسپانسیون سفالکسین-اکسیر 250میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

سوسپانسیون سفالکسین پارس دارو 125میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی پارس دارو [ ایران ]

سوسپانسیون پارس دارو 250میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی پارس دارو [ ایران ]

سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

کپسول سفالکسین تهران شیمی 250 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

کپسول سفالکسین تهران شیمی 500 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

سوسپانسیون سفالکسین تهران شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

کپسول کفالکس 500 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

کپسول کفالکس 250 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

سوسپانسیون کفالکس 125 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

سوسپانسیون کفالکس 250 میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

سوسپانسیون سفال-ایکس 125 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
داروسازی دانا [ ایران ]

سوسپانسیون سفال-ایکس 250میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی دانا [ ایران ]

کپسول سفال-اکس 500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

سوسپانسیون فار-سفالکسین 125 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی فارابی [ ایران ]

کپسول فار-سفالکسین 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

کپسول سفالکسین فارابی 500 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون فار-سفالکسین 250میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون سفالکسین لقمان 250میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی لقمان [ ایران ]

کپسول سفالکسین لقمان 250 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

سوسپانسیون سفالکسین لقمان 125میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی لقمان [ ایران ]

کپسول سفالکسین لقمان 500 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

کپسول سفالکسین مهبان دارو 500 میلی گرم
داروسازی مهبان دارو [ ایران ]

کپسول سفالکسین کوثر 500 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CEFALEXIN-EXIR 500MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

CEFALEXIN-EXIR 250MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

CEFALEXIN-EXIR 250MG FOR SUSP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

CEFALEXIN PARSDAROU 125MG/5ML 100ML SUSP
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]

CEFALEXIN PARSDAROU 250MG/5ML 100ML SUSP
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]

CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 250MG/5ML SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 250MG CAP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 500MG CAP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

CEFALEXIN TEHRANCHEMIE 125MG/5ML SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

KEPHALEX 500MG CAP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

KEPHALEX 250MG CAP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

KEPHALEX 125mg/5ML SUSP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

KEPHALEX 250MG/5ML SUSP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CEFAL-X® 125MG/5ML 100ML SUSP
داروسازی دانا [ IRAN ]

CEPHAL-X 250MG/5ML SUSP
داروسازی دانا [ IRAN ]

CEFAL-X 500MG CAP
داروسازی دانا [ IRAN ]

FAR-CEPHALEXIN 125MG/5ML 100ML POWDER FOR SUSP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

FAR-CEPHALEXIN 250MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

CEPHALEXIN FARABI 500MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

FAR-CEPHALEXIN 250MG/5ML 100ML POWDER FOR SUSP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

CEPHALEXIN LOGHMAN 250MG/5ML 100ML SUSP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

CEFALEXIN LOGHMAN 250MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

CEPHALEXIN LOGHMAN 125MG/5ML 100ML SUSP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

CEFALEXIN LOGHMAN 500MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

CEFALEXIN MAHBAN DAROU 500MG CAP
داروسازی مهبان دارو [ IRAN ]

CEPHALEXIN COSAR 500MG CAP
داروسازی کوثر [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی سفوروکسیم CEFUROXIME - قرص، ویال

قرص فارینات FARINAT
ویال سفوروکسیم CEFUROXIME
قرص اکسیروکسیم EXIROXIME
ویال سفوروکسیل CEFOROXILL
ویال اکسی روکسیم EXIROXIME
قرص سفوروکسیم CEFUROXIME
قرص سفوروکسیل CEFOROXILL
قرص اکسی روکسیم EXIROXIME

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Cefuroxime
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی اکسیر داروسازی جابربن حیان داروسازی فارابی داروسازی لقمان
داروسازی پارس دارو 

موارد مصرف:

سفوروکسیم یکی از سفالوسپورین های نسل دوم می باشد که در زمان عفونت های متعدد مثل عفونت های استخوان و مفاصل، برونشیت و دیگر عفونت های راه تنفسی تحتانی، گونوره آ، مننژیت، اوتیت مدیا، پرتیونیت، فارنژیت، سینوزیت، عفونت های پوستی و عفونت های بافت نرم و عفونت های راه ادراری کاربرد دارد. هم چنین به عنوان پروفیلاکسی عفونت های جراحی کاربرد دارد. سفوروکسیم به صورت خوراکی به صورت استراستوکسی اتیل وانکستیل به فرم قرص و یا سوسپانسیون و بعد از غذا تجویز می شود و یا به صورت نمک سدیم تزریق می شود.
سفوروکسیم سدیم به طریق تزریق عمیق داخل عضلانی و یا تزریق داخل وریدی آهسته طی 3 تا 5 دقیقه تجویز می شود.. 2/1 گرم سفوروکسیم انکستیل و 05/1 گرم سفوروکسیم سدیم هر کدام تقریباً معادل با یک گرم سفوروکسیم می باشد. دوزهای معمول خوراکی در مورد بالغین 125میلی گرم و 2 بار در روز در مورد عفونت راه ادراری بدون عارضه می باشد و در مورد عفونت های راه تنفسی دوز 250 تا 500 میلی گرم، 2 بار در روز تجویز می شود. دوز تجویزی در مورد کودکان بالای 3 ماه 125میلی گرم، 2 بار در روز و یا 10میلی گرم بر کیلوگرم، 2 بار در روز تا حداکثر 250 میلی گرم در روز می باشد. در کودکان بالای دو سال مبتلا به اوتیت مدیا دوز 250 میلی گرم2 بار در روز تجویز می گردد و یا 15میلی گرم، 2 بار در روز تا حداکثر 500میلی گرم در روز. دوز معمول تزریقی 750 میلی گرم هر 8 ساعت می باشد ولی در عفونت های شدیدتر ممکن است دوز 5/1 گرم هر 8 ساعت و در بعضی موارد هر 6 ساعت تجویز شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

سفوروکسیم اگزتیل از مسیر گوارشی جذب می شود و به سرعت در مخاط روده و در خون به سفوروکسیم هیدرولیز می گردد. همراه با غذا میزان جذب بیشتر می شود. اوج غلظت پلاسمایی متعاقب یک دوز خوراکی طی 2 تا 3 ساعت ایجاد می شود. نمک سدیم دارو به طریق تزریق داخل عضلانی یا داخل وریدی تجویز می شود. متعاقب یک دوز 750 میلی گرمی داخل عضلانی اوج غلظت پلاسمایی 27 میکروگرم در میلی لیتر طی 45 دقیقه حاصل می شود. تا 50درصد سفوروکسیم موجود در گردش خون به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر پلاسمایی حدود 70 دقیقه می باشد و در اختلالات کلیوی و نوزادان افزایش می یابد. این دارو به صورت وسیع در بدن توزیع می شود از جمله در مایع پلورال، خلط، استخوان، مایع سنیوویال اما تنها در حالت التهاب پرده های مننژ به حد غلظت های درمانی در مایع مغزی نخاعی می رسد. از جفت عبور می کند و در شیر مادر یافت می شود. این دارو به صورت تغییر نکرده و از طریق فیلتراسیون گلومرولی و ترشح توبولی دفع می شود و غلظت های بالایی از آن در ادرار یافت می شود. متعاقب تزریق دارو اکثر دوز تجویزی طی 24 ساعت دفع می گردد که بیشتر آن طی 6 ساعت اول است. پروبنسید با این دارو در ترشح توبولی کلیه رقابت می کند که باعث ایجاد غلظت های پلاسمایی بالاتر و طولانی تر سفوروکسیم می شود. مقادیر کمی از آن در صفرا یافت می شود. دیالیز باعث کاهش غلظت های پلاسمایی می گردد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

همانند سفالوتین سدیم. در بعضی بیماران ناراحتی های گوارشی شامل اسهال و حالت تهوع و استفراغ رخ داده است. گزارش های نادری از بروز سندرم استیون-جانسون و نکروز سمی اپیدرم موجود می باشد. در بعضی کودکان کاهش شنوایی ملایم تا متوسط در طی درمان با این دارو به خاطر مننژیت دیده شده است.


تداخل دارویی:

پروبنسید باعث کاهش در کلیرانس کلیوی این دارو می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال اکسی روکسیم 750 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

ویال اکسیروکسیم 1.5 گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

قرص اکسی روکسیم 500 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

قرص اکسیروکسیم 250 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

قرص اکسیروکسیم 125 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

قرص سفوروکسیم پارس دارو 500 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]

قرص سفوروکسیل 500 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال سفوروکسیل 1500 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال سفوروکسیل 750 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

قرص فارینات 500 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص فارینات 125 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص فارینات 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

ویال سفوروکسیم لقمان 750 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EXIROXIME 750MG FOR INJ
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

EXIROXIME 1.5G FOR INJ
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

EXIROXIME 500MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

EXIROXIME 250MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

EXIROXIME 125MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

CEFUROXIME PARSDAROU 500MG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]

CEFOROXILL 500MG TAB
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CEFOROXILL 1500MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CEFOROXILL 750MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

FARINAT 500MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]

FARINAT 125MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]

FARINAT 250MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]

CEFUROXIME LOGHMAN 750MG VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی گلوکاگن GLUCAGEN، پودر قابل تزریق

اطلاعات داروی پودر قابل تزریق گلوکاگن GLUCAGEN HYPOKIT Injection

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Glucagon
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
NOVONORDISK

موارد مصرف:

گلوکاگون به عنوان داروی جانشین مناسب برای گلوکز تزریقی در درمان کاهش قند خون و به عنوان داروی کمکی در رادیوگرافی دستگاه گوارش به کار می رود.


مکانیسم اثر:

گلوکاگون گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز کبدی را افزایش می دهد و سبب افزایش cAMPمی شود. نتیجه این اعمال افزایش غلظت گلوکز پلاسما، شل شدن عضلات صاف و اثر اینوتروژیک مثبت قلبی می باشد.


فارماکوکینتیک:

متابولیسم دارو در کبد و کلیه انجام می شود و نیمه عمر آن 10 دقیقه می باشد. اثر دارو( افزایش قند خون) 20-5 دقیقه پس از تزریق داخل وریدی، 15 دقیقه پس از تزریق داخل عضلانی و 45-30 دقیقه پس از تزریق زیرجلدی شروع می شود. طول مدت اثر دارو 90 دقیقه است.


موارد منع مصرف:

در فئوکروموسیتوم، تومور ترشح کننده انسولین و تومور ترشح کننده گلوکاگون نباید مصرف شود.


هشدارها:

 1. در کمی قند خون ناشی از گرسنگی و نارسایی غده فوق کلیه موثر نمی باشد( ذخایر کبدی گلیکوژن برای اثر دارو لازم است).
 2. مصرف دارو به منظور کمک به تشخیص دیابت می تواند سبب افزایش قند خون می باشند.

عوارض جانبی:

مهم ترین عوارض جانبی دارو، تهوع، استفراغ، اسهال، کاهش پتاسیم خون و به ندرت واکنش های حساسیتی می باشند.


تداخل دارویی:

گلوکاگون با مقادیر زیاد سبب افزایش اثر ضدانعقادی داروهای ضدانعقاد کومارینی یا مشتقات اینداندیون می شود.


نکات قابل توصیه:

در صورتی که بیمار هوشیار نباشد، پس از تزریق دارو باید بیمار را به دلیل خطر بروز استفراغ به یک طرف برگرداند.


مقدار مصرف:

کودکان و بزرگسالان: 1-5/0 میلی گرم از طریق زیر جلدی، داخل عضلانی یا داخل وریدی تزریق می شود. در صورت عدم مشاهده پاسخ تا 15 دقیقه، گلوکز داخل وریدی باید تزریق شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection( as HCL): 1 mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق گلوکاگن 1 میلی گرم
NOVONORDISK [ دانمارک ]
نوونورد دیسک پارس
پودر قابل تزریق گلوکاگون 1میلی گرم
NOVONORDISK [ دانمارک ]
نوونورد دیسک پارس


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
GLUCAGEN HYPOKIT Injection,Powder 1 mg
NOVONORDISK [ DENMARK ]
نوونورد دیسک پارس
GLUCAGEN Injection,Powder 1 mg
NOVONORDISK [ DENMARK ]
نوونورد دیسک پارس

۰ نظر

اطلاعات داروی ادتیک اسید Edetic Acid

اطلاعات داروی ادتیک اسید، ا د ت، Edetic Acid

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Edetic Acid
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

از ادتیک اسید و نمک هایش به عنوان چلاتور(شلاک کننده) در صنایع دارویی و به عنوان آنتی کواگولان برای خون مورد نیاز در تحقیقات هماتولوژیک استفاده می کنند.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

این دارو عموماً به خوبی تحمل می شود و عوارض جانبی متعاقب استنشاق محلولهای محتوی Edetic Acid گزارش شده است.


تداخل دارویی:

ادتیک اسید و نمک هایش به یونهای فلزی چند ظرفیتی متصل می شوند و فعالیت هایی که توسط این یونها صورت می پذیرند را تحت تأثیر قرار می دهند.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی دی مرکاپرول Dimercaprol

اطلاعات داروی دیمرکاپرول، دی مرکاپرول Dimercaprol

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dimercaprol
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو در درمان مسمو میت با آرسنیک ، آنتیموان، بیسموت، طلا و جیوه مصرف می شود. این دارو همراه EDTA در درمان مسمومیت حاد با سرب نیز استفاده می گردد. همچنین دردرمان مسمومیت حاد با جیوه در صورتی که درمان طی 1-2ساعت بعد از مسمومیت شروع شود، موثر است.


مکانیسم اثر:

دیمرکاپرول به واسطه اتصال به آرسنیک، طلا، سرب و جیوه می تواند دفع آنها را سرعت ببخشد . بد لیل تمایل آرسینک به دیمر کاپرول ، با مصرف این دارو از وقفه در کار آنزیم های دارای گروه سو لفیدریل ، جلو گیری می شود. دیمرکاپرول ممکن است آنزیم های مهار شده توسط آرسنیک را نیز دوباره فعال کند .


فارماکوکینتیک:

بالاترین غلظت پلاسمایی ، دیمر کاپرول نیم تا یک ساعت بعد از تریق ، عضلانی آن حاصل می شود. نیمه عمرآن کوتاه است و حداکثر طی 4 ساعت متابو لیزه و دفع می گردد.


موارد منع مصرف:

 1. در بی کفایتی کبدی، به استثنای یرقان ناشی از آرسنیک، نباید مصرف شود.
 2. در بی کفایتی کلیه (مگر در شرایط خاص که در آنصورت دارو با احتیاط کامل مصرف گردد.) نباید مصرف گردد.
 3. در مسمومیت با آهن، کادمیوم و سلنیوم نباید مصرف گردد زیرا کمپلکس دارو و فلز از خود به تنهایی، به ویژه برای کلیه ها سمی تر است.
 4. در مسمومیت با تر کیبات جیوه آلی که اتصال آن به دی مرکاپرول باعث افزایش جذب مغزی می گردد.


هشدارها:

 1. در طول درمان مزمن تب (واکنشی که ظا هراً مخصوص اطفال است ) ممکن است در 30 در صد از اطفال بروز کند .
 2. در افراد مبتلا به کمبود G6PD با احتیاط مصرف شود.
 3. در افراد مسن ، دوران بارداری و شیر دهی و افزایش فشار خون با احتیاط مصرف شود.
 4. این دارو در افرادی که به بادام زمینی و یا محصولات ان حساسیت دارند نباید مصرف شود.


عوارض جانبی:

بالا رفتن فشار خون همراه با تاکیکاردی که به مقدار مصرف دارو بستگی دارد از عوارض شایع این دارو است . از عوارض دیگر می توان تهوع و استفراغ ، سر درد و احساس سوزش در لب ها ، دهان و گلو، اسپاسم پلکها، ترشح بینی ودهان ، احساس تنگی گلو وسینه ، درد شکم ، درد و آبسه در محل تزریق، اضطراب، ضعف وبیقراری را نام برد.


تداخل دارویی:

این دارو با فراورده های حاوی آهن در صورتی که به طور همزمان مصرف گرد ند، تداخل دارد.


نکات قابل توصیه:

در طول درمان با این دارو باید ادرار را قلیایی نگه داشت ، زیرا کمپلکس دیمر کاپرول و فلز به راحتی در محیط اسیدی شکسته می شود . ادرار قلیایی، کلیه ها را در مقابل اثرات سمی فلز حفظ می کند.


مقدار مصرف:

تزریق دیمر کاپرول باید به صورت عمیق و عضلانی باشد و درمان هر چه سریعتر با سایر درمان ها و یا بدون آنها آغاز می گردد. در مسمومیت خفیف با آرسنیک و طلا، ابتداmg/kg2/5 چهار بار در روز تزریق می شود و سپس در مان با همین مقدار در روز سوم ، دوبار در روز تا 10 روز، ادامه می یابد. در درمان آنسفالوپاتی حاد ناشی از سرب، ابتدا 4mg/kg به تنهایی تزریق می شود و بعد در مان با همین مقدار همراه با کلسیم ادتات دی سدیم هر چهار ساعت، ادامه می یابد. در مسمومیت های با شدت کمتر ، مقدار 3mg/kg تجویز می گردد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection:300mg/ml.


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی دیگوکسین Digoxin-specific Antibody Fragments - ضد سم

اطلاعات داروی ضد سم دیگوکسین Digoxin-specific Antibody Fragments

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Digoxin-specific Antibody Fragments
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این آنتی بادی ها از آنتی بادی های حاصل از گوسفند ایمن شده نسبت به دیگوکسین مشتق می شوند. میل ترکیبی دیگوکسین نسبت به آنتی بادی ها از محلهای اتصال بافتی بیشتر می باشد و سپس کمپلکس دیگوکسین-آنتی بادی به سرعت در ادرار دفع می گردد. از این آنتی بادی ها به صورت محدود در درمان مسمومیت خطرناک با دیگوکسین یا digitoxin استفاده می گردد. تخمین زده می شود که 38 میلی گرم از این آنتی بادی ها می تواند به 500 میکروگرم دیگوکسین یا digitoxin متصل می شود و محاسبه دوز تجویزی بر اساس این تخمین و میزان بار دیگوکسین در بدن می باشد که این مقدار خود بر پایه میزان دیگوکسین خورده شده و یا به طور ایده آل غلظت پلاسمایی حالت پایدار می باشد. تجویز آن از طریق انفوزیون داخل وریدی طی 30 دقیقه می باشد. در صورت احتمال بروز سکته قلبی می توان آن را به صورت بولوس تجویز نمود. در بیمارانی که به نظر می رسد در معرض خطر واکنش های آلرژیک هستند ممکن است تست پوستی اسکراچ و یا داخل پوستی صورت پذیرد.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشداره:
عوارض جانبی:

ندرتاً واکنش های آلرژیک گزارش شده اند که این عارضه در بیمارانی که قبلاً تحت این درمان قرار گرفته اند و یا به پروتئین گوسفندی حساسیت دارند بیشتر رخ می دهد. در حین و بعد از درمان، فشار خون، ECG و غلظت پتاسیم باید به صورت دقیق مانیتور گردند.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate

اطلاعات داروی دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dicobalt Edetate
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو در درمان مسمومت شدید با سیانور به کار می رود.


مکانیسم اثر:

تر کیبات کبالت کمپلکس پایداری با سیانور به کار می رود.


فارماکوکینتیک:

به صورت کمپلکس با سیانید از راه کلیه ها دفع می گردد


موارد منع مصرف:

 1. همانند بقیه ترکیبات EDTA در بی ادراری و کم ادراری نباید استفاده شود .
 2. به دلیل عوارض سمی، و همچنین مواردی که مسمو میت با سیانید ثابت نشده باشد باید خوداری کرد.
 3. دارو با هدف پیشگیری نباید استفاده شود.


هشدارها:
عوارض جانبی:

این دارو ممکن است سبب بروز کمی فشار خون، تاکیکاردی، استفراغ و واکنش های آنافیلا کتیک شود.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مقدار 300 میلی گرم (20 میلی لیتر)از دارو طی یک دقیقه به صورت وریدی تزریق می شود . پس از ان بلا فاصله مقدار 50 میلی لیتر محلول دکستروز 50 د صد از طریق همان سوزن تزریق می شود . در صورت لزوم می توان تزریق دارو و دکستروز را تکرار کرد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection:300 mg/20 ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی دیازوکساید - پارنترال Diazoxide-Parenteral

اطلاعات داروی دیازوکساید - پارنترال Diazoxide-Parenteral

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Diazoxide-Parenteral
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

دیازوکساید تزریقی برای درمان سریع زیادی شدید فشار خون در بحران زیادی فشار خون یا افزایش بدخیم فشار خون مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:

دیازوکساید باعث گشاد شدن شریانچه‌ها شده و مقاومت محیطی را کاهش می‌دهد.


فارماکوکینتیک:

پیوند دیازوکساید به آلبومین بسیار زیاد است(بیش از 90 درصد). متابولیسم این دارو کبدی است. نیمه عمر دارو در افراد سالم، 36-21 ساعت و در بیماران مبتلا به بی‌ادراری 53-20 ساعت است. اثر دارو یک دقیقه پس از تزریق وریدی شروع می‌شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر، 5-2 دقیقه و طول اثر دارو، 12-2 ساعت است. دیازوکساید از راه کلیه‌ها دفع می‌شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

 1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: زیادی جبرانی فشار خون، بی‌کفایتی کرونر یا عروق مغزی، dissection حاد آئورت، دیابت، ذخیره قلبی ضعیف (نارسایی احتقانی قلب).
 2. تزریق عضلانی، داخل حفره‌ای یا زیر جلدی این دارو توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است در محل تزریق درد ایجاد کند.
 3. بیمار باید طی تزریق دیازوکساید و همچنین 30-15 دقیقه پس از تزریق به حالت خوابیده به پهلو باقی بماند.
 4. اندازه‌گیری فشار خون در فواصل منظم پس از تزریق دارو تا زمان پایدار شدن آن، و سپس هر ساعت یک بار تا زمان قطع مصرف دارو ضروری است.
 5. به علت نیمه عمر طولانی دارو، در بیمارانی که احتمال بروز کاهش قندخون به علت مصرف بیش از حد دارو وجود دارد، اندازه‌گیری غلظت قندخون تا زمان ثبات آن ضروری است.


عوارض جانبی:

تاکی کاردی، افزایش قندخون، احتباس آب و سدیم با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان داروهای پایین‌آورنده فشار خون و داورهای بی‌هوشی یا دیازوکساید ممکن است منجر به بروز اثرات اضافی پایین‌آورنده فشار خون گردد.


نکات قابل توصیه:

 1. برای جلوگیری از نشت دارو با بافت‌های اطراف رگ، هنگام تزریق وریدی باید دقت کامل به عمل آید‌، چون ممکن است منجر به سلولیت و درد شود. در صورت نشت دارو به بافت‌های اطراف رگ، درمان با کمپرس سرد توصیه می‌شود.
 2. به منظور جلوگیری از بروز آریتمی قلبی، توصیه می‌شود دیازوکساید فقط به داخل ورید محیطی تزریق شود.


مقدار مصرف:

بزرگسالان: به عنوان کاهنده فشار خون تا 150 میلی‌گرم یا mg/kg3-1 تزریق وریدی می‌شود که در صورت لزوم، برای دستیابی به نتیجه مطلوب هر 15-5 دقیقه می‌توان آن را تکرار کرد. بیشینه مقدار مصرف در بزرگسالان تا g/da1/2 است.
کودکان: به عنوان کاهنده فشار خون، mg/kg3-1 تزریق وریدی می‌شود که در صورت لزوم برای دستیابی به نتیجه مطلوب 15-5 دقیقه می‌توان آن را تکرار کرد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection: 300mg/20ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت