مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۱۵ مطلب با موضوع «داروهای ضد دیابت» ثبت شده است

اطلاعات داروی انسولین رگولار Insulin Regular

اطلاعات داروی انسولین رگولار Insulin Regular

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

نام ژنریک:

Insulin Regular

شکل دارویی:

اشکال دارویی: 


Injection: 100 IU/ml 

موارد مصرف:

موارد و مقدار مصرف 


الف ) کنترل کتواسیدوز دیابتی متوسط تا شدید یا افزایش قند خون هیپراسمولار.


بزرگسالان بالاتر از 20 سال : ابتدا یک دوز بارگزاری به میزان unit/kg15/0 وریدی و سپس unit/kg/h1/0 به‌صورت انفوزیون وریدی تجویز می‌گردد. هنگامی که سطح قند بهmg/dl 300-250 رسید سرعت انفوزیون تا unit/kg/h1/0-05/0 کاهش داده می‌شود. در صورتی که قند خون در بیماران مبتلا به کتواسیدوزیس دیابتی به 200-150 و در بیماران مبتلا به هیپرگلیسمی هیپراسمولار به mg/dl 300-250 برسد، انفوزیون دکستروز 5% در half Saline جداگانه تزریق شود. 

اطلاعات بیشتر
۰ نظر

اطلاعات داروی تولازامید Tolazamide

تولازامید Tolazamide

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Tolazamide
گروه دارویی: Antidiabetics
داروهای ضد دیابت 

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

برای کنترل انواع خفیف تا متوسط و پایدار دیابت نوع 2 به همراه رعایت رژیم غذایی استفاده می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل داروی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی متفورمین و سیتاگلیپتین Sitagliptin+Metformin

متفورمین و سیتاگلیپتین Sitagliptin+Metformin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sitagliptin+Metformin 
گروه دارویی: Antidiabetics
داروهای ضد دیابت 

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی اسوه داروسازی عبیدی

موارد مصرف:

همراه با رعایت رژیم غذایی و ورزش جهت کنترل دیابت نوع 2 ( غیر وابسته به انسولین ) در بیمارانی که به داروهای متفورمین و سیتاگلیپتین به طور جداگانه پاسخ مناسبی نداده اند، استفاده می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص سیتافورمین 50/500 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

قرص زیپمت 50/500 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
Sitaformin 50/500 mg Tab
داروسازی اسوه [ IRAN ]

ZIPMET® 50/500 mg Tab
داروسازی عبیدی [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی سیتاگلیپتین Sitagliptin - قرص

قرص زیپتین ZIPTIN
قرص جانوویا JANUVIA
قرص سیتاویکس Sitavix

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sitagliptin
گروه دارویی: Antidiabetics
داروهای ضد دیابت 


شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
MERCK SHARP & DOHME داروسازی اسوه داروسازی عبیدی

موارد مصرف:

به همراه رعایت رژیم غذایی و ورزش جهت کنترل دیابت نوع 2 ( غیر وابسته به انسولین ) به عنوان تک دارویی و یا همراه با سایر داروهای ضد دیابت استفاده می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص جانوویا 50 میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
بهستان دارو
قرص جانوویا 25 میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
بهستان دارو
قرص سیتاویکس 50 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

قرص سیتاویکس 25 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

قرص زیپتین 100 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

قرص زیپتین 50 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

قرص زیپتین 25 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
JANUVIA 50mg Tab
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
بهستان دارو
JANUVIA Tab 25 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
بهستان دارو
Sitavix 50 mg Tab
داروسازی اسوه [ IRAN ]

Sitavix 25 MG Tab
داروسازی اسوه [ IRAN ]

ZIPTIN 100MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]

ZIPTIN 50MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]

ZIPTIN 25MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی روزیگلیتازون Rosiglitazone

روزیگلیتازون Rosiglitazone

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Rosiglitazone
گروه دارویی: Antidiabetics
داروهای ضد دیابت 

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

کنترل دیابت نوع 2 ( غیر وابسته به انسولین )
• رژیم تک دارویی: بهبود کنترل قند خون در کنار رعایت رژیم غذایی و ورزش
• رژیم چند دارویی: زمانی استفاده می شود که کنترل قند خون با رعایت رژیم غذایی، ورزش و تک دارویی به خوبی محقق نشود. با یک داروی سولفونیل اوره، متفورمین و یا سولفونیل اوره و متفورمین استفاده می شود.


مکانیسم اثر:

داروی ضد دیابت تیازولیدین دیون بوده که از طریق بهبود پاسخ سلول هدف به انسولین و بدون تاثیر بر ترشح انسولین پانکراس باعث کاهش قند خون می شود. در نتیجه عملکرد آن بستگی به وجود انسولین در بدن دارد. روزی گلیتازون آگونیست پروکسی زوم فعال شده گیرنده گاما (PPARgamma) است. فعال شدن گیرنده های هسته ای PPARgamma بر تولید محصولات ژنی که در متابولیسم قند و چربی دخیل اند، تاثیر می گذارد. PPARgamma در سلول های توبول های جمع کننده ادرار به وفور یافت می شود. احتباس مایعات نتیجه تحریک تیازولیدین دیون هاست که باعث افزایش بازجذب سدیم می شود.


فارماکوکینتیک:

 • شروع اثر: با تاخیر همراه بوده و بیشترین اثر تا 12 هفته بروز می کند.
 • توزیع: Vdss(apparent)=17.6L
 • اتصال به پروتئین: 8/99 % عمدتا به آلبومین
 • متابولیسم: کبدی (99 % ) از طریق CYP2C8 و به میزان کمتر از طریق CYP2C9
 • زیست دست یابی: 99 %
 • نیمه عمر: 4-3 ساعت
 • زمان رسیدن به پیک پلاسمایی: 1 ساعت که با مصرف غذا به تاخیر می افتد.
 • دفع: ادرار ( حدود 64 % )، مدفوع ( حدود 23 % ) به صورت متابولیت


موارد منع مصرف:

نارسایی قلبی کلاس 3 و 4 (NYHA) در شروع درمان


هشدارها:

 • تیازولیدین دیون ها شامل روزی گلیتازون می تواند نارسایی قلبی را ایجاد یا تشدید کند، علائم و نشانه های آن را به دقت کنترل نمایید ( افزایش وزن سریع، تنگی نفس، ادم ). این عارضه به خصوص در اوایل درمان یا افزایش دوز رخ می دهد.
 • در افراد مبتلا به ادم با احتیاط مصرف شود، ممکن است باعث افزایش حجم پلاسما و یا احتباس مایعات شده و منجر به نارسایی قلبی گردد.
 • در افراد مبتلا به بیماری های قلبی عروقی با احتیاط مصرف شود.
 • در کتواسیدوز دیابتی نباید مصرف شود.
 • مکانیسم این دارو نیازمند حضور انسولین در بدن است لذا مصرف آن در دیابت نوع 1 توصیه نمی شود.
 • درمان ترکیبی با سایر داروهای پایین آورنده قند خون می تواند خطر افت قند خون را افزایش دهد. در مصرف همزمان ممکن است نیاز به کاهش دوز باشد.
 • مصرف همزمان با نیترات ها به دلیل افزایش خطر ایسکمی قلبی توصیه نمی شود.
 • از مصرف همزمان با انسولین به علت افزایش خطر ادم، نارسایی احتقانی قلب و ایسکمی قلبی خودداری کنید.
 • در بیمارانی که ترانس آمینازهای بالایی دارند با احتیاط مصرف شود.
 • در بیماران مبتلا به بیماری فعال کبدی و یا ALT>2.5 برابر ULN در حالت پایه، شروع درمان با این دارو انجام نگیرد.
 • سمیت کبدی ایدیوسینکراتیک با تیازولیدین دیون دیگری (Troglitazone) دیده شده است.
 • شکستگی استخوان در زنانی که با روزی گلیتازون درمان می شدند دیده شده است.
 • می تواند هموگلوبین/هماتوکریت و تعداد WBC را کاهش دهد. در بیماران مبتلا به آنمی با احتیاط مصرف شود.
 • روزی گلیتازون می تواند باعث شروع سریعتر و یا بدتر شدن ادم ماکولا در بیماران دیابتی گردد.
 • در زنان قبل از یائسگی و زنان فاقد تخمک گذاری با احتیاط مصرف شود. زیرا ممکن است باعث شروع تخمگ گذاری و افزایش خطر حاملگی گردد.
 • ایمنی و اثربخشی در کودکان اثبات نشده است.


عوارض جانبی:

 • اندوکرین و متابولیک: افزایش HDL-C، LDL-C و کلسترول تام، افزایش وزن، افت قند خون
 • قلبی عروقی: ادم، افزایش فشار خون، نارسایی قلبی و CHF، ایسکمی میوکارد
 • سیستم عصبی مرکزی: سردرد
 • گوارشی: اسهال
 • خونی: آنمی
 • عصبی عضلانی و اسکلتی: شکستگی، درد مفاصل، درد کمر
 • تنفسی: عفونت مجاری تنفسی فوقانی، نازوفارنژیت
 • متفرقه: زخم


تداخل دارویی:

 • مهار کننده ها و القا کننده های CYP2C8 با داروی گلیتازون تداخل دارند.
 • داروهای ضد دیابت: احتمال افت قند خون
 • مسدود کننده های کانال کلسیمی: می تواند باعث بدتر شدن دیابت شود.
 • کورتیکواستروئیدها: می تواند باعث بدتر شدن دیابت شود.
 • دیورتیک های تیازیدی: می تواند باعث بدتر شدن دیابت شود.
 • جم فیبروزیل: باعث افزایش AUC روزی گلیتازون می شود.
 • گلیمپراید: اثر هم افزایی در کنترل قند خون دارد.
 • گیبوراید: اثرات متغیری بر پیک غلظت پلاسمایی و AUC گلیبوراید دارد. مصرف ترکیبی دو دارو در دراز مدت می تواند کنترل قند خون را بهبود دهد.
 • انسولین: خطر CHF و حوادث قلبی عروقی را افزایش می دهد.
 • ایزونیازید: می تواند باعث بدتر شدن دیابت شود.
 • متفورمین: اثر هم افزایی در کنترل قند خون دارد.
 • نیاسین: می تواند باعث بدتر شدن دیابت شود.
 • نیترات ها: می تواند خطر ایسکمی میوکارد را افزایش دهد.
 • استروژن ها: می تواند باعث بدتر شدن دیابت شود.
 • فنوتیازین ها: می تواند باعث بدتر شدن دیابت شود.
 • فنی توئین: می تواند باعث بدتر شدن دیابت شود.
 • ریفامپین: باعث کاهش AUC روزی گلیتازون می شود.
 • مواد سمپاتومیمتیک: می تواند باعث بدتر شدن دیابت شود.
 • هورمون های تیروئیدی: می تواند باعث بدتر شدن دیابت شود.

تداخل الکل/غذا/گیاه:

 • از مصرف الکل به دلیل خطر ایجاد افت قند خون خودداری شود.
 • در صورت مصرف با غذا پیک غلظت 28 % کمتر شده و به تاخیر می افتد. اما از نظر بالینی تاثیر قابل توجهی ندارد.
 • از مصرف یونجه، آلوئه ورا، قره قاط، خربزه ( کدو تلخ )، بابا آدم، کرفس، Damiana، شنبلیله، گارسینیا (تمبر هندی )، سیر، زنجبیل، جینسینگ امریکایی، گیمنما، ختمی و گزنه به علت افت قند خون خودداری شود.


نکات قابل توصیه:

 • محدوده استاندارد: جهت کنترل قند خون در بیماران بزرگسال دیابتی اهداف زیر توصیه می شود:
 1. Hb A1c=<7%
 2. قند ناشتا: 70-130 mg/dl
 3. قند بعد از غذا: <180 mg/dl
 4. می تواند بدون توجه به غذا مصرف شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی متفورمین/گلی بن کلامید METFORMIN/GLIBENCLAMIDE - قرص

قرص گلیکومین GLYCOMIN
قرص گلایکومین GLYCOMIN
قرص گلوکودکس GLUCODEX
قرص گلیفورمین GLIFORMIN
قرص گلی فورمین GLIFORMIN
قرص متوگلامین METOGLAMIN
قرص متفورمین/گلی بن کلامید METFORMIN/GLIBENCLAMIDE

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Metformin+Glibenclamide
گروه دارویی: Antidiabetics
داروهای ضد دیابت 

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی امین داروسازی تهران شیمی داروسازی لقمان داروسازی مینا
داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی فاتک شیمی پارس

موارد مصرف:

به عنوان داروی کمکی جهت کنترل دیابت نوع 2 ( غیر وابسته به انسولین ) به رژیم و ورزش اضافه می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص متوگلامین 500/5 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]

قرص گلیفورمین 500/2.5 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

قرص گلی فورمین 500/5 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

قرص گلایکومین 500/5 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص گلیکومین 500/2.5 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص متفورمین/گلی بن کلامید فاتک شیمی پارس 500/5 میلی گرم
داروسازی فاتک شیمی پارس [ ایران ]

قرص متفورمین/گلی بن کلامید لقمان 500/5 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

قرص گلوکودکس 500/5 میلی گرم
داروسازی مینا [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
METOGLAMIN 500/5MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]

GLIFORMIN 500/2.5MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]

GLIFORMIN 500/5MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]

GLYCOMIN 500/5MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

GLYCOMIN 500/2.5MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

METFORMIN/GLIBENCLAMIDE FATAC CHEMIE PARS 500/5MG
داروسازی فاتک شیمی پارس [ IRAN ]

METFORMIN/GLIBENCLAMIDE LOGHMAN 500/5MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]

GLUCODEX 500/5MG TAB
داروسازی مینا [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی گلی پیزاید Glipizide

گلی پیزاید Glipizide

گلیپیزاید Glipizide

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Glipizide
گروه دارویی: Antidiabetics
داروهای ضد دیابت 

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

 • کنترل دیابت ملیتوس نوع 2 ( دیابت غیر وابسته به انسولین NIDDM )
 • تاریخ به روز رسانی: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰


مکانیسم اثر:

 • باعث تحریک آزادسازی انسولین از سلول های بتا پانکراس می شود، خروجی گلوکز را از کبد کاهش می دهد و حساسیت انسولین در بافت های محیطی را افزایش می دهد


فارماکوکینتیک:

 • طول اثر: 24-12 ساعت
 • جذب: سریع و کامل است ولی با غذا به تاخیر می افتد.
 • توزیع: 10-11 L
 • اتصال به پروتئین: 99-98% عمدتا به آلبومین
 • زیست دست یابی: 90-10%
 • متابولیسم: کبدی از طریق CYP2C9، متابولیت هایی غیر فعال تولید می کند.
 • نیمه عمر: 5-2 ساعت
 • زمان رسیدن به پیک پلاسمایی: 3-1 ساعت، قرص های آهسته رهش: 12-6 ساعت
 • دفع: ادرار ( 80-60% ، متابولیت آن 97-91% )، مدفوع ( 11% )


موارد منع مصرف:

 • حساسیت شدید به گلی پیزاید یا سایر ترکیبات فرمولاسیون، سایر سولفونامیدها، دیابت نوع 1 و کتو اسیدوز دیابتی


هشدارها:

 • می تواند هایپوگلایسمی شدید ایجاد کند.
 • در بیماران با بیماری شدید کبدی با احتیاط مصرف شود.
 • در صورت مواجهه بیمار با استرس (تب، تروما، عفونت، جراحی) بهتر است دارو قطع شده و انسولین تجویز شود.
 • با پیشرفت بیماری ممکن است اثربخشی دارو کاهش یابد.
 • در افراد با حساسیت شدید به سولفونامیدها منع مصرف دارد.
 • بیماران مبتلا به نقص G6PD در خطر ابتلا به آنمی همولیتیک ناشی از سولفونیل اوره آ ها قرار دارند.
 • داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون ممکن است در ارتباط با افزایش میزان مرگ و میر قلبی عروقی باشد ( در مقایسه با درمان با رعایت رژیم خوراکی به تنهایی یا همراه با انسولین )
 • قرص های آهسته رهش در بیماران مبتلا به تنگی GI استفاده نشود.


عوارض جانبی:

 • قلبی عروقی: ادم، سنکوپ
 • سیستم عصبی مرکزی: اضطراب، افسردگی، گیجی، سردرد، خواب آلودگی، بی حسی، بی خوابی، عصبی شدن، درد
 • پوستی: اگزما، اریتم، تظاهرات ماکولوپاپولار، جوش های سرخک مانند، حساسیت به نور، خارش، راش، کهیر
 • اندوکرین و متابولیک: واکنش مشابه دی سولفیرام، هایپوگلایسمی، هایپوناترمی، SIDAH (نادر)
 • گوارشی: بی اشتهایی، یبوست، اسهال، احساس پری اپی گاستر، نفخ، درد معده، سوزش سر معده، تهوع، استفراغ
 • خونی: آگرانولوسیتوپنی، آنمی آپلاستیک، دیس کرازی خونی، آنمی همولیتیک، لوکوپنی، پان سیتوپنی، Porphyria cutanea tarda، ترومبوسیتوپنی
 • کبدی: پروفیریای کبدی
 • عصبی عضلانی و اسکلتی: درد مفاصل، انقباض عضلات پا، درد عضلات، بی حسی، لرزش
 • چشمی: تاری دید
 • کلیوی: اثر مدر ( کم )
 • تنفسی: رینیت
 • متفرقه: تعریق زیاد


تداخل دارویی:

 • سوبسترای CYP2C9 ( زیاد ) است.
 • گلی پیزاید می تواند سطح و اثرات داروهای زیر را افزایش دهد:
 • Alcohol (ethyl), Hypoglycemic agents, Porfimer
 • سطح و اثرات گلی پیزاید توسط داروهای زیر افزایش می یابد:
 • Beta blockers, Chloramphenicol, Cimetidine, Clarithromycin, Cyclic antidepressants, CYP2C9 Inhibitors (moderate), CYP2C9 Inhibitors (strong), Fibric acid derivatives, Fluconazole, GLP-1 agonists, Herbs (hypoglycemic properties), Pegvisomant, Posaconazole, Quinolone antibiotics, Ranitidine, Salicylates, Sulfonamide derivatives, Voriconazole
 • سطح و اثرات گلی پیزاید توسط داروهای زیر کاهش می یابد:
 • Corticosteroids (orally inhaled and systemic), CYP2C9 inducers (strong), Luteinizing hormone-releasing hormone analogs, Peginterferon alfa 2b, Quinolone antibiotics, Rifampin, Somatropin, Thiazide diuretics

تداخل الکل/غذا/گیاه:

 • الکل ممکن است باعث ایجاد هایپوگلایسمی یا واکنش نادر دی سولفیرام شود.
 • پدر صورت مصرف گلی پیزاید با غذا، آزادسازی انسولین به تعویق می افتد. قرص های سریع رهش باید 30 دقیقه قبل از غذا مصرف شود.
 • گیاهان پایین آورنده قند خون می توانند اثر گلی پیزاید را تشدید کنند که شامل موارد زیر می باشند:
 • Alfalfa, aloe, bilberry, bitter melon, burdock, celery, damiana, fenugreek, garcinia, garlic, ginger, ginseng (american), gymnema, marshmallow, stinging nettle


نکات قابل توصیه:

 • قرص های سریع رهش 30 دقیقه قبل از غذا و قرص های آهسته رهش با وعده صبحانه مصرف شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی کلرپروپامید Chlorpropamide

کلرپروپامید Chlorpropamide

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Chlorpropamide
گروه دارویی: Antidiabetics
داروهای ضد دیابت 

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

کلرپروپامید برای درمان دیابت ملیتوس و دیابت بی مزه هیپوفیزی نسبی ( به عنوان درمان خط دوم) به کارمی رود.


مکانیسم اثر:

سولفونیل اوره ها با تحریک مستقیم ترشح انسولین از سلول های بتای لوزالمعده، گلوکز خون را کاهش می دهند. در طولانی مدت این دارو ها حساسیت به انسولین را در بافتهای محیطی مانند کبد، عضله، چربی و سلولهای دیگر مانند مونوسیت ها و اریتروسیت ها افزایش می دهند که نتیجه آن کاهش گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز درکبد است. کلرپروپامید اثر مقادیر جزئی هورمون آنتی دیورتیک را در بیماران مبتلا به دیابت بی مزه هیپوفیزی تقویت می کند.


فارماکوکینتیک:

جذب دارو از دستگاه گوارش کامل و سریع است، ولی غذا آن را به تأخیر می اندازد. نیمه عمر آن 36 ساعت است. متابولیسم کبدی دارو ناقص بوده و 20 درصد دارو به صورت تغییر نیافته دفع می شود. متابولیت های دارو از راه ادرار دفع می شوند.


موارد منع مصرف:

این دارو در موارد زیر نباید مصرف شود: اسیدوز، سوختگی شدید، اغمای دیابتیک، کتواسیدوز دیابتیک، اغمای غیر کتونیک، کتواسیدوز دیابتیک، اغمای غیر کتونیک هیپراسمولار، شرایطی که باعث تغیرات زیاد قند خون می شوند، شرایطی که نیاز به انسولین را به سرعت تغییر می دهند، شرایط ایجاد کننده کاهش قند خون، بیماریهای کبدی و کلیوی، پورفیری و نارسائی احتقانی قلب.


هشدارها:

 1. در شرایطی مانند انفارکتوس میوکارد، اغماء عفونت، تروما، در جراحی و دوران بارداری باید به طور موقت، انسولین جایگزین سولفونیل اوره ها شود.
 2. در شرایط افزایش قند خون(مانند تغییرات هورمون های جنسی در زنان، تب بالا، عفونت پرکاری آدرنال و استرسهای روانی) ممکن است افزایش مقدار مصرف دارو با تغییر آن به انسولین مورد نیاز باشد.
 3. در پرکاری تیروئید، منترل قند خون مشکل تر بوده و ممکن است نیاز به افزایش مقدار مصرف دارو باشد.
 4. مصرف دارو در افراد مسن، به دلیل نیمه عمر طولانی توصیه نمی شود.


عوارض جانبی:

به دنبال مصرف دارو ترومبوسیتوپنی، آنمی آپلاستیک، آگرانولوسیتوز، اختلالات گوارشی، سردرد، افزایش قند خون، کاهش قند خون، واکنشهای حساسیتی دیده شده است. کلرپروپامید موجب افزایش اثر هورمون آنتی دیوریک شده و به ندرت موجب کاهش سدیم می شود.


تداخل دارویی:

در صورت مصرف همزمان با ضدانعقادهای خوراکی مقدار مصرف دو دارو باید تنظیم شود. در هنگام مصرف همزمان با آسپارژیناز، کورتیکواستروئیدها، مدرهای تیازیدی و لیتیم به دلیل فعالیت ذاتی این ترکیبات در بالا بردن قند خون تنظیم مقدار مصرف دارو لازم است. مصرف همزمان کلرپروپامید ، با تیازیدها خطر هیپوناترمی را خصوصاً در بیماران مسن افزایش می دهد. در صورت مصرف همزمان داروهایی مانند گوانتیدین، مهارکننده های منوآمین اکسیداز، کینین، کینیدین و مقادیر زیاد سالیسیلاتها، کلرامفنیکل و مهارکننده های بتاآدرنرژیک مقدار مصرف مورد نیاز کلرپروپامید تغییر می یابد.


نکات قابل توصیه:

 1. آلرژی به سولفنیل اوره ها، سولفونامیدها و تیازیدها را باید مورد توجه قرارداد.
 2. با تغییر رژیم غذایی فعالیت بدنی و بیماری، میزان قند خون و برنامه درمانی تغییر می کند.
 3. دارو به همراه صبحانه مصرف شود.


مقدار مصرف:

ابتدا mg/day 250 (در افراد مسن 120 – 100 میلی گرم ) که مطابق با پاسخ بیمار mg/day 500 می تواند افزایش یابد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Scored Tablet: 250mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی ریپاگلینید Repaglinide (توونورم NOVONORM، نیوبت NEWBET، گلیروز GLYROZE) (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک): Repaglinide

گروه دارویی: Antidiabetics 
داروهای ضد دیابت

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:
ضد دیابت خوراکی (مشتق مگلی تینید). 
درمان کمکی جهت کاهش قند خون در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس تایپ 2 که هایپرگلیسمی آنها با رژیم غذایی و ورزش به تنهایی کنترل نمی 

مکانیسم اثر:
دارو سبب بسته شدن کانال های پتاسیم وابسته به ATP در غشاء سلول های بتای پانکراس شده و در نتیجه سبب دپلاریزاسیون سلول و باز شدن کانال های کلسیم و پیرو آن القاء ریلیز انسولین از سلول های بتا می شود.

فارماکوکینتیک:
دارو پیرو تجویز خوراکی سریعا و به طور کامل از دستگاه گوارش جذب می شود (فراهم زیستی بالای 60%). دارو بیش از 98% به پروتئین های پلاسما متصل می شود و تحت متابولیسم کبدی توسط سیستم سیتوکرومی P450(CYP2C8, CYP3A4) قرار می گیرد.

موارد منع مصرف:
 
هشدارها:
 
عوارض جانبی:
سر درد، آنژین، درد قفسه سینه، سینوزیت، رینیت، یبوست، تهوع، اسهال، استفراغ، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، درد دندان

تداخل دارویی:
 1. باربیتورات ها، کاربامازپین، ریفامپین سبب افزایش متابولیسم دارو و کاهش اثر آن می شود. 
 2. بتابلوکر ها، کلرامفنیکول، مهارکننده های مونوآمینواکسیداز ، NSAIDsو سولفونامیدها ممکن است سبب تقویت اثرات هیپوگلیسمیک دارو شوند. 
 3. بلوک کننده های کانال کلسیم، کورتیکواستروئیدها، استروژن ها، داروهای ضد بارداری خوراکی ایزونیازید، فنی توئین، نیکوتینیک اسید، تیازیدها، هورمون های تیروئید ممکن است سبب کاهش اثر دارو شوند. 
 4. مصرف همزمان این دارو با جم فیبروزیل ویا کلاریترومایسین ممکن است سبب افزایش سطح خونی رپاگلینید و افزایش ریسک هیپوگلیسمی گردد. 
 5. مصرف همزمان این دارو با اریترومایسین، ایتراکونازول، کتوکونازول، سیموستاتین سبب مهار متابولیسم رپاگلینید و افزایش ریسک هیپوگلیسمی گردد.
نکات قابل توصیه:
 
مقدار مصرف:

دارو با دوز اولیه 0.5mg از راه خوراکی 30 دقیقه قبل از هر وعده غذایی تجویز می شود. افزایش دوز با اینتروال های 1 تا 2 هفته تا ماکزیمم دوز 4mg در هر وعده صورت می گیرد. ماکزیمم دوز روزانه این دارو 16mg می باشد.

اشکال دارویی:
 
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص نوونورم 1میلی گرم
NOVONORDISK [ دانمارک ] 
BOEHRINGER [ دانمارک ]
  نوونورد دیسک پارس
قرص نوونورم 2میلی گرم
NOVONORDISK [ دانمارک ] 
BOEHRINGER [ دانمارک ]
  نوونورد دیسک پارس
قرص نوونورم 0.5 میلی گرم
NOVONORDISK [ دانمارک ] 
BOEHRINGER [ دانمارک ]
  نوونورد دیسک پارس
قرص ریپاگلینید دی پی 0.5 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص ریپاگلینید دی پی 2 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص ریپاگلینید دی پی 1 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص نیوبت 1 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
قرص نیوبت 2 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
قرص نیوبت 0.5 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
قرص گلیروز
داروسازی تسنیم [ ایران ]
 
قرص ریپاگلینید رامین 1 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
قرص ریپاگینید رامین 0.5 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
قرص ریپاگلینید فارابی 0.5 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
 
قرص رپاگلیناید فارابی 2 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
 
قرص ریپاگلینید فارابی 1 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
 
قرص ریپاگلینید مهر دارو 1 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
 
قرص ریپاگلینید مهر دارو 2 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
 
قرص ریپاگلینید کیمیدارو 2 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
قرص ریپاگلینید کیمیدارو 1 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
قرص ریپاگلینید کیمیدارو 0.5 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NOVONORM Tablet 1 mg
NOVONORDISK [ DENMARK ] 
BOEHRINGER [ DENMARK ]
  نوونورد دیسک پارس
NOVONORM Tablet 2 mg
NOVONORDISK [ DENMARK ] 
BOEHRINGER [ DENMARK ]
  نوونورد دیسک پارس
NOVONORM Tablet 0.5 mg
NOVONORDISK [ DENMARK ] 
BOEHRINGER [ DENMARK ]
  نوونورد دیسک پارس
REPAGLINIDE DP 0.5MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
REPAGLINIDE DP 2MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
REPAGLINIDE DP 1MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
NEWBET 1MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
NEWBET 2MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
NEWBET 0.5MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
GLYROZE 2MG TAB
داروسازی تسنیم [ IRAN ]
 
REPAGLINIDE RAMIN 1MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
REPAGLINIDE RAMIN 0.5MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
REPAGLINIDE FARABI 0.5MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
 
Repaglinide FARABI 2 mg ORAL TABLET
داروسازی فارابی [ IRAN ]
 
REPAGLINIDE FARABI 1MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
 
REPAGLINIDE MEHRDAROU 1MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
 
REPAGLINIDE MEHRDAROU 2MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
 
REPAGLINIDE CHIMIDAROU 2MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
 
REPAGLINIDE CHIMIDAROU 1MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
 
REPAGLINIDE CHIMIDAROU 0.5MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی انسولین Insulin (آمپول)

نام علمی دارو (ژنریک): Insulin

گروه دارویی: Antidiabetics 
داروهای ضد دیابت

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:
انسولین در درمان دیابت ملیتوس، درمان کتواسیدوز دیابتیک و تشخیص کمبود هورمون رشد به کار می رود.

مکانیسم اثر:
انسولین ذخیره و متابولیسم کربوهیدرات ها، پروتئین و چربی ها را کنترل می کند. انتقال فعال گلوکز را از غشاء سلولی بافت چربی و عضله افزایش می دهد و موجب تبدیل گلوکز و اسید چرب آزاد داخل سلولی به شکل ذخایر گلیکوژن و تری گلیسیرید می شود و همچنین تبدیل گلوکز کبدی به گلیکوژن را افزایش داده و خروج گلوکز از کبد را مهار می کند. تزریق داخل وریدی انسولین با کاهش قند خون، ترشح هورمون رشد را تحریک می کند.

 فارماکوکینتیک:
در تزریق زیرجلدی شروع اثر انسولین رگولار 60-30 دقیقه پس از تزریق و طول اثر آن 8 ساعت می باشد و پس از 4-2 ساعت به حداکثر اثر خود می رسد. شروع اثر انسولین ایزوفان بای فازیک پس از 30 دقیقه، طول اثر آن 24 ساعت و حداکثر اثر آن پس از 8-4 ساعت دیده می شود. شروع اثر انسولینNPH انسانی( ایزوفان) پس از 4-3 ساعت، طول اثر آن 24-18 ساعت و حداکثر اثر آن پس از 12- 6 ساعت می باشد. انسولین در بیشتر بافت های بدن توزیع می شود، متابولیسم آن کبدی و کلیوی است. نیمه عمر دارو 6-5 دقیقه و 80-30% دفع آن کلیوی می باشد.

 موارد منع مصرف:
در اسهال، فلج معده، انسداد روده ، استفراغ و دیگر شرایطی که سبب عدم جذب غذا می شود و یا شرایطی که موجب کاهش قند خون می شود مانند بی کفایتی آدرنال و هیپوفیز نباید مصرف شود.

هشدارها:
1.در بیماری های کلیوی با توجه به تغییرات کلیرانس انسولین، در بیماری های کبدی با توجه به تغییرات متابولیسم انسولین و تغییرات غلظت قند خون، تنظیم میزان مصرف لازم می باشد. 
2.در شرایط ایجاد کننده افزایش قند خون مانند تغییرات هورمونی در زنان، تب، پرکاری غده فوق کلیوی، عفونت و استرس های روانی ممکن است نیاز به انسولین افزایش یابد. 
3.پرکاری تیروئید، فعالیت بدن و کلیرانس انسولین را زیاد کرده و کنترل قند خون را مشکل می کند. 
4.جراحی با تروما ممکن است قند خون را افزایش و یا کاهش داده و تنظیم مقدار مصرف انسولین لازم باشد.

عوارض جانبی:
واکنشهای موضعی و دیستروفی بافت چربی در محل تزریق، کاهش قند خون با مصرف مقادیر زیاد و نیز افزایش وزن دیده شده است. پروتامین موجود در فرآورده های انسولین ممکن است واکنش های آلرژیک ایجاد کند.

تداخل دارویی:
بلوک کننده های بتاآدرنژیک ممکن است سبب بالا رفتن قند خون یا کاهش قند خون شود. بلوک کننده های اختصاصی بتایک کمتر عوارض فوق را ایجاد می کنند ولی می توانند علائم کاهش قند خون را مخفی کنند. کورتیکواستروئیدها اثرات انسولین را خنثی می کنند. بنابراین تنظیم مقدار مصرف دارو لازم می باشد.

نکات قابل توصیه:
1.در دوران بارداری و شیردهی ممکن است نیاز به انسولین تغییر کند، بنابراین کنترل قند خون لازم می باشد. 
2.در کودکان قبل از سن بلوغ و افراد مسن به دلیل حساسیت بیشتر به انسولین، خطرپایین آمدن قند خون بیشتر است. 
3.سرنگ مناسب برای تعیین مقدار مصرف دقیق انسولین باید انتخاب شود، محل تزریق دقیقاً مشخص شده و در تزریقات مکرر محل تزریق تغییر داده شود. 
4.با تغییر رژیم غذایی، فعالیت بدنی یا بیماری نیاز به انسولین تغییر می کند.

مقدار مصرف:
مطابق با نیز بیمار زیر جلدی، داخل عضلانی یا داخل وریدی تزریق می شود.

اشکال دارویی:
Injection:Insulin Regular 100 IU/ml 
Injection:Insulin Isophane (NPH) 100 IU/ml 
Injection: Insulin Biphasic Isophane 100 IU/ml (Isophane Insulin 70% + Insuline Regular 30%) 
Injection:Insuline Zinc 100 IU/ml
 
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال بایوسولین ان 100واحد/میلی لیتر 10میلی لیتر
M.J.BIOPHARMA [ هند ]
  رادین بهبود آسیا
ویال بایوسولین 30/70 100میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر
M.J.BIOPHARMA [ هند ]
  رادین بهبود آسیا
ویال بیوسولین آر 100واحد/میلی لیتر 10میلی لیتر
M.J.BIOPHARMA [ هند ]
  رادین بهبود آسیا
قلم تزریق نووراپید فلکس پن 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر
NOVONORDISK [ دانمارک ]
  نوونورد دیسک پارس
قلم تزریق نوومیکس 30 فلکس پن 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر
NOVONORDISK [ دانمارک ]
  نوونورد دیسک پارس
انسولین میکس تارد30 100واحد/میلی لیتر
NOVONORDISK [ دانمارک ]
  نوونورد دیسک پارس
قلم تزریق اینسولاتارد پنفیل 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر
NOVONORDISK [ دانمارک ]
  نوونورد دیسک پارس
قلم تزریق میکستارد پنفیل 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر
NOVONORDISK [ دانمارک ]
  نوونورد دیسک پارس
قلم تزریق اکتراپید پنفیل 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر
NOVONORDISK [ دانمارک ]
  نوونورد دیسک پارس
کارتریج انسومن کومب 25 سوسپانسیون100 واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر
SANOFI AVENTIS [ آلمان ]
  کویل دارو
ویال انسومن بازال 100واحد/میلی لیتر 5میلی لیتر
SANOFI AVENTIS [ آلمان ]
  کویل دارو
قلم تزریق لانتوس سوستار 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر
SANOFI AVENTIS [ آلمان ]
  کویل دارو
کارتریج لانتوس 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر
SANOFI AVENTIS [ آلمان ]
  کویل دارو
ویال لانتوس 100واحد/میلی لیتر 10 میلی لیتر
SANOFI AVENTIS [ آلمان ]
  کویل دارو
ویال لانسولین آر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BIOSULIN N Injection 100 IU/ml,10 ml
M.J.BIOPHARMA [ INDIA ]
  رادین بهبود آسیا
BIOSULIN 30/70 Injection 100 IU/ml,10 ml
M.J.BIOPHARMA [ INDIA ]
  رادین بهبود آسیا
BIOSULIN R Injection 100 IU/ml,10 ml
M.J.BIOPHARMA [ INDIA ]
  رادین بهبود آسیا
NOVORAPID FLEXPEN Injection 100 IU/ml,3 ml
NOVONORDISK [ DENMARK ]
  نوونورد دیسک پارس
NOVOMIX 30 FLEXPEN Injection 100 IU/ml,3 ml
NOVONORDISK [ DENMARK ]
  نوونورد دیسک پارس
MIXTARD 30 Injection 100 IU/ml
NOVONORDISK [ DENMARK ]
  نوونورد دیسک پارس
INSULATARD PENFILL Injection 100 IU/ml,3 ml
NOVONORDISK [ DENMARK ]
  نوونورد دیسک پارس
MIXTARD 30 PENFILL Injection, 100 IU/ml,3 ml
NOVONORDISK [ DENMARK ]
  نوونورد دیسک پارس
ACTRAPID PENFILL Injection 100 IU/ml,3 ml
NOVONORDISK [ DENMARK ]
  نوونورد دیسک پارس
INSUMAN COMB25 Injection,Suspension 100 IU/ml, 3 ml(Cartridge)
SANOFI AVENTIS [ GERMANY ]
  کویل دارو
INSUMAN BASAL Injection 100 IU/ml,5 ml
SANOFI AVENTIS [ GERMANY ]
  کویل دارو
LANTUS SOLOSTAR Injection 100 IU/ml,3 ml(Prefilled disposable pen)
SANOFI AVENTIS [ GERMANY ]
  کویل دارو
LANTUS Injection 100 IU/ml,3 ml(Cartridge)
SANOFI AVENTIS [ GERMANY ]
  کویل دارو
LANTUS Injection 100 IU/ml,10 ml
SANOFI AVENTIS [ GERMANY ]
  کویل دارو
LANSULIN R VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت