مرکز اطلاعات دارویی

۲۳ مطلب با موضوع «داروهای ضد قارچ» ثبت شده است

اطلاعات دارو وریکونازول Voriconazole

قرص وی فند VFEND
پودر قابل تزریق وی فند VFEND
قرص روکشدار وریکوفند Voricofend

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Voriconazole
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
PFIZER Polpharma

موارد مصرف

موارد مصرف:

 • درمان آسپرژیلوس مهاجم
 • درمان کاندیدازیس مری
 • درمان کاندیدیازیس خونی در بیماران غیر نوتروپنیک
 • درمان کاندیدای منتشر پوست و احشا
 • درمان عفونت های جدی قارچی ناشی از گونه های Scedosporium apiospermum و Fasarium ( شامل Fasarium solani ) در بیمارانی که عدم تحمل یا عود نسبت به سایر درمان ها داشته اند.


موارد مصرف Unlabaled:
پیشگیری از عفونت قارچی در:

 • بیماران نوتروپنیک سرطانی که خطر متوسط تا شدید عفونت را دارند و مبتلا به سندرم میلودیسپلاستیک ( MDS) یا لوسمی میلوژنیک حاد ( AML ) هستند
 • گیرندگان نوتروپنیک سلول های بنیادی خون ساز آلوژنیک
 • بیماران مبتلا به بیماری پیوند علیه میزبان
 • درمان تجربی ضد قارچی ( خط دوم ) تب نوتروپنیک مقاوم


مکانیسم اثر:

 • فعالیت سیتوکروم P450 قارچی را مختل می کند ( بطور انتخابی دمتیلاسیون 14-آلفا-لانوسترول را مهار می کند )، هم چنین ساخت ارگوسترول ( استرول اصلی در غشای سلولی قارچ ) را کاهش داده و تشکیل غشای سلولی قارچ را مهار می کند.


فارماکوکینتیک:

 • جذب: بعد از مصرف خوراکی بخوبی جذب می شود، قرص های خرد شده با قرص کامل هم اکی والان هستند.
 • توزیع: Vd=4.6L/Kg
 • اتصال به پروتئین: 58 %
 • متابولیسم: کبدی، از طریق CYP2C19 (مسیر اصلی) و CYP2C9 و CYP3A4 ( به میزان کمتر) متابولیزه می شود. متابولیسم آن اشباع پذیر است ( ممکن است مسیر خطی را نشان دهد )
 • زیست دست یابی: 96 %
 • نیمه عمر: متغیر، وابسته به دوز
 • زمان رسیدن به پیک: فرم خوراکی 2-1 ساعت، قرص خردشده 5/0 ساعت
 • دفع: ادرار ( بصورت متابولیت های غیر فعال، 2>% بصورت داروی تغییر نیافته)


موارد منع مصرف:

هشدارها:

 • تغییرات بینایی شامل تاری دید، اشکال تیزبینی، درک رنگ و فوتوفوبی در اثر مصرف دارو گزارش شده است. این تغییرات بعد از اتمام درمان کمتر از 28 روز، برگشت پذیر است.
 • واکنش های شدید کبدی شامل هپاتیت، یرقان و نارسایی کبدی در حین درمان دیده شده است. در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی با احتیاط مصرف شده و تنظیم دوز یا قطع درمان مورد نیاز است.
 • قرص های وری کونازول حاوی لاکتوز هستند و در عدم تحمل ژنتیکی به گالاکتوز، کمبود lapp lactase و سوء جذب گلوکز-گالاکتوز مصرف نشود.
 • از مصرف فرمولاسیون وریدی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی خودداری شود. زیرا فراورده وریدی حاوی سیکلودکسترین است.
 • در صورت مصرف همزمان با داروهای نفروتوکسیک با احتیاط برخورد شود.
 • واکنش های آنافیلاکسی با انفوزیون دارو دیده شده است.
 • در افرادی که القاکننده قوی P450 و مهار کننده های قوی CYP2C9 و سوبستراهای اصلی 3A4 مصرف می کنند با احتیاط مصرف شود.
 • طولانی کردن فاصله QT در اثر مصرف وری کونازول دیده شده است.
 • موارد نادری از آریتمی، سکته قلبی و مرگ ناگهانی گزارش شده است (بخصوص در بیماران قلبی).
 • اختلالات الکترولیتی قبل از درمان رفع شود.
 • با فراورده های خونی و یا محلول های غلیظ الکترولیتی بصورت کوتاه مدت و بطور همزمان انفوزیون نشود. حتی اگر دو محلول از دو خط جدای وریدی تزریق شود.
 • موارد نادری از بدخیمی بخصوص در بیماران با نقص ایمنی گزارش شده است.
 • واکنش های شدید پوستی مثل سندروم استیون جانسون نیز گزارش شده است. بیمار نباید بطور مستقیم در معرض نور خورشید قرار گیرد.
 • عملکرد پانکراس در بیماران در معرض خطر پانکراتیت حاد ( شیمی درمانی اخیر پیوند سلول های بنیادی خونی ) کنترل گردد.

موارد منع مصرف:

 • حساسیت شدید به وری کونازول یا سایر ترکیبات فرمولاسیون ( واکنش متقاطع با سایر داروهای ضد قارچ ممکن است رخ دهد ولی اثبات نشده است لذا با احتیاط مصرف شود)
 • مصرف همزمان با سوبستراهای CYP3A4 که باعث طولانی شدن فاصله QTc می شوند (سیزاپراید،پیموزاید،کینیدین)
 • مصرف همزمان با باربیتورات های طولانی اثر، کاربامازپین، efavirenz، مشتقات ارگوت، ریفامپین، ریفابوتین، ریتوناویر (≥800mg/day)، سیرولیموس، گیاه علف چای


عوارض جانبی:

 • سیستم عصبی مرکزی: توهم، تب، لرز، سردرد
 • چشمی: تغییرات بینایی (وابسته به دوز، فوتوفوبی، تغییرات دید رنگی، افزایش یا کاهش تیزبینی یا تاری دید )
 • کلیوی: افزایش کراتینین
 • قلبی عروقی: تاکی کاردی
 • پوستی: راش
 • اندوکرین و متابولیک: هایپوکالمی
 • گوارشی: تهوع و استفراغ
 • کبدی: افزایش آلکالین فسفاتاز، AST، ALT، یرقان


تداخل دارویی:

 • از طریق CYP2C9,2C19,3A4 متابولیزه می شود.
 • مهار کننده CYP2C9,2C19,3A4 است. متابولیت اصلی آن ( وری کونازول ان-اکساید) نیز مهار کننده می باشد. وری کونازول مهار کننده CYP3A4 ضعیف تری از سایر داروهای آزول ( ایتراکونازول، کتوکونازول) است.
 • آلفنتانیل: در صورت مصرف وری کونازول و نالوکسون باعث افزایش میانگین AUC و نیمه عمر آلفنتانیل می شود. باعث بروز بیشتر تهوع و استفراغ ناشی از آلفنتانیل می شود.
 • ضد انعقادها: باعث تشدید اثر وارفارین روی PT می شود.
 • سولفونیل اوره های ضد دیابت: باعث افزایش غلظت گلی پیزاید، گلیبوراید و تولبوتامید شده و خطر هایپوگلایسمی افزایش می یابد.
 • آنتی هیستامین ها: تداخل مهم و خطرناک ایجاد می کند ( آریتمی های قلبی با استمیزول یا ترفنادین)
 • ریفامپین و ریفابوتین: غلظت و AUC وری کونازول کاهش داده و غلظت و AUC ریفابوتین افزایش می یابد.
 • ضد ویروس های HIV: غلظت Maraviroc افزایش می یابد. غلظت Atazanavir و غلظت وری کونازول در صورت مصرف همزمان افزایش می یابد.
 • باربیتورات های طولانی اثر( فنوباربیتال، مفوباربیتال): غلظت وری کونازول و اثرات خواب آوری آن افزایش می یابد.
 • بنزودیازپین ها: غلظت و AUC بنزودیازپین افزایش می یابد.
 • داروهای مسدود کننده کانال کلسیمی: غلظت داروهای مسدود کننده کانال کلسیمی که توسط CYP3A4 متابولیزه می شوند افزایش می یابد ( مثل فلودیپین)
 • کاربامازپین: غلظت وری کونازول کاهش می یابد.
 • سیزاپراید: تداخل مهم و خطرناک ایجاد می کند ( آریتمی های قلبی)
 • کلوپیدوگرل: غلظت پلاسمایی متابولیت فعال کلوپیدوگرل کاهش یافته و اثرات ضد پلاکتی کلوپیدوگرل کاهش می یابد.
 • کورتیکواستروئیدها: غلظت و AUC پردنیزولون افزایش می یابد.
 • آلکالوئیدهای ارگوت: غلظت این آلکالوئیدها افزایش می یابد و ممکن است واکنش های خطرناکی مثل سمیت حاد ارگوت ایجاد شود.
 • استروژن ها و پروژستین ها: غلظت و AUC استرادیول و نوراتیندرون افزایش می یابد. غلظت و AUC وری کونازول افزایش می یابد.
 • فنتانیل: کلیرانس متوسط پلاسمایی کاهش و AUC فرم وریدی فنتانیل افزایش می یابد.
 • سایمتیدین: غلظت و AUC وری کونازول را افزایش می دهد ولی از نظر بالینی اهمیتی ندارد.
 • مهار کننده های HMG-CoA ردوکتاز: غلظت مهار کننده های HMG-CoA ردوکتازی که توسط CYP3A4 متابولیزه می شوند ( مثل لوواستاتین) را افزایش می دهد.
 • سرکوب کننده های سیستم ایمنی( سیکلوسپورین، تاکرولیموس، سیرولیموس): غلظت و AUC این داروها را افزایش می دهد.
 • متادون: پیک پلاسمایی R-متادون را افزایش داده و خطر سمیت ( طولانی شدن فاصله QT) زیاد می شود.
 • NSAIDs: غلظت و AUC این داروها را افزایش می دهد.
 • اکسی کدون: پیک پلاسمایی و AUC و نیمه عمر اکسی کدون را افزایش داده و عوارض چشمی آن افزایش می یابد.
 • فنی توئین:غلظت و AUC وری کونازول را کاهش داده و با دوز 400 میلی گرم وری کونازول هر 12 ساعت، غلظت فنی توئین افزایش می یابد.
 • پیموزاید: واکنش های تهدید کننده ی حیات مثل آریتمی های قلبی در اثر مصرف همزمان دیده شده است.
 • مهار کننده های پمپ پروتونی (امپرازول): غلظت و AUC این داروها را افزایش می دهد. غلظت وری کونازول تا حدی افزایش می یابد. جذب روده ای وری کونازول تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
 • کینیدین: واکنش های تهدید کننده ی حیات مثل آریتمی های قلبی در اثر مصرف همزمان دیده شده است.
 • گیاه علف چای: با مصرف دوزهای متعدد گیاه علف چای، AUC وری کونازول کاهش می یابد.
 • ونلافاکسین: AUC ونلافاکسین افزایش می یابد.
 • آلکالوئیدهای وینکا: غلظت این آلکالوئیدها افزایش می یابد.
 • زولپیدم: غلظت و AUC زولپیدم افزایش یافته و نیمه عمر آن طولانی می شود.
 • ♣ تداخل الکل/غذا/گیاه:
 • غذا می تواند جذب وری کونازول را کاهش دهد. وری کونازول خوراکی 1 ساعت قبل یا 1 ساعت بعد از غذا مصرف شود. از مصرف آب گریپ فروت خودداری شود ( می تواند سطح وری کونازول را کاهش دهد )
 • گیاه علف چای سطح وری کونازول را کاهش می دهد. از مصرف همزمان اجتناب گردد.


نکات قابل توصیه:

- وری کونازول خوراکی 1 ساعت قبل یا 1 ساعت بعد از غذا مصرف شود. قرص ها حاوی لاکتوز هستند. سوسپانسیون حاوی سوکروز است.
- فرم وریدی باید طی 2-1 ساعت تزریق شود ( سرعت نباید بیشتر از 3mg/kg/hour باشد). با سایر داروها شامل TPN از یک خط وریدی یا کانول انفوزیون نشود.


مقدار مصرف:
اشکال دارویی:

تولیدات این دارو (نام های فارسی):
قرص وی فند 50 میلی گرم
PFIZER [ بریتانیا ]
بهستان دارو
پودر قابل تزریق وی فند 200 میلی گرم
PFIZER [ بریتانیا ]
بهستان دارو
قرص روکشدار وریکوفند 200 میلی گرم
Polpharma [ لهستان ]
بازرگانی تدبیرکالای جم
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
VFEND Tablet 50 mg
PFIZER [ UK ]
بهستان دارو
VFEND Injection, Powder 200 mg
PFIZER [ UK ]
بهستان دارو
Voricofend 200 mg Tab
Polpharma [ POLAND ]
بازرگانی تدبیرکالای جم

۰ نظر

اطلاعات داروی تیوکونازول موضعی Tioconazole-Topical

اطلاعات داروی تیوکونازول موضعی Tioconazole-Topical

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Tioconazole-Topical
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ

موارد مصرف:

تیوکونازول یک ایمیدازول ضد قارچ می باشد که در درمان کاندیدیاز سطحی و درماتوفیت ها و پتیریازیس ورسی کالر کاربرد دارد. در مورد کاندیدیاز واژنی به فرم شیاف واژینال، کرم واژنی یا پماد و با یک دوز منفرد 300 میلی گرمی تجویز می شود. همچنین به صورت موضعی و به صورت پودر، لوسیون و کرم 1% در درمان عفونت های قارچی سطحی مورد استفاده واقع می شود. همچنین جهت عفونت های ناخن به صورت محلول موضعی w/w 28% وجود دارد اگرچه درمان سیستمیک به طور کلی ترجیح داده می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

واکنش های موضعی حاصل از تیوکونازول عبارتند از سوزش، خارش و قرمزی. فرآورده های داخل واژنی تیوکونازول می تواند لاتکس کنتراسپتیوها را خراب کند بنابراین طی تجویز موضعی آن، اندازه گیری کنتراسپتیوها ضروری است.

فعالیت ضد میکروبی:
تیوکونازول یک ایمیدازول ضد قارچ با فعالیتی علیه طیف وسیعی از قارچ ها می باشد از جمله درماتوفیت ها، مالاسزیافورفور و کاندیداآلبیکانس و در آزمایشگاه نیز بر علیه باکتریهای گرم مثبت فعالیت دارد.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی سدیم تیوسولفات Sodium Thiosulfate

اطلاعات داروی سدیم تیوسولفات Sodium Thiosulfate

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sodium Thiosulfate
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ

موارد مصرف:

این دارو به عنوان داروی کمکی در درمان مسمومیت با سیانید، همراه با نیتریت سدیم و برای جلو گیری از سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین استفاده می شود.


مکانیسم اثر:

این دارو معمولاً همراه سدیم نیتریت در مسمومیت با سیانید استفاده می شود.بدین ترتیب که یون سیانید تبدیل شده به سیانومتهموگلوبین را به تیوسانات تبدیل می کند.همچنین احتمالا با ایجاد کمپلکس غیر سمی یا سیس پلاتین (سیس پلاتین تیوسولفات )از رسیدن مقادیر زیاد سیس پلاتین به کلیه ها جلو گیری به عمل می اورد.


فارماکوکینتیک:

پس از تزریق به سرعت در بافتها توزیع می گردد. نیمه عمر ان 15-20 دقیقه است ولی وقتی به صورت تیوسیانات در آید به حدود 3-7 روز افزایش می یابد . دارو از راه کلیه ها دفع می شود .


موارد منع مصرف:
هشدارها:

به دلیل حضور یون سد یم، در سیروزکبدی، نارسایی احتقانی قلب، توکسمی ناشی از حاملگی و نارسایی کلیوی و فشار خون بااحتیاط مصرف شود.


عوارض جانبی:

غیر از اختلالات اسمزی ناشی از مصرف تیو سولفات سدیم ، این دارو نسبتاً غیر سمی است.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

در صورت بروز تحریک یا حساسیت مصرف آن باید قطع گردد


مقدار مصرف:

در مسمومیت با سیانور، پس از تجویز نیتریت سدیم، 5/12 گرم به صورت وریدی تزریق می شود. در صورت لزوم می توان مقدار مصرف را با 25/6گرم تکرار کرد. برای جلو گیری از نفروتوکسیستی حاصل از سیس پلاتین مقدار مصرف مشخصی بیان نشده است ولی بعضی از پزشکان مقدار4g/m² را قبل از مصرف سیس پلاتین تجویز کرده اند.


اشکال دارویی:

Injection:12.5g/50ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی ناتامایسین Natamycin

اطلاعات داروی ناتامایسین Natamycin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Natamycin
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ

موارد مصرف:

برای درمان التهاب و عفونت قارچی پلک، ملتحمه و قرنیه ناشی از ارگانیسم های حساس بکار می رود و داروی انتخابی برای درمان التهاب قرنیه ناشی از فوزاریوم سولانی می باشد.


مکانیسم اثر:

با اتصال به استرول درغشاء سلولی قارچ و تغییر درنفوذپذیری غشاء که منجر به از دست رفتن اجزاء ضروری سلولی می شود، اثر ضدقارچی خود را اعمال می کند. این دارو بر علیه قارچ های کاندیدا، آسپرژیلوس، سفالوسپوریدیم، فوزاریوم و پنی سیلیوم مؤثر است.


فارماکوکینتیک:

مصرف موضعی باعث ایجاد غلظت مؤثر در داخلCorneal storma می شود ولی در مایع داخل سلولی غلظت مؤثر ایجاد نمی شود. جذب سیستمیک ندارد.


موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت مفرط به هر یک از اجزاء دارو نباید مصرف شود.


هشدارها:
عوارض جانبی:

واکنشهای آلرژیک (پرخونی و التهاب ملتحمه) تنها عارضه جانبی این دارواست.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

 1. تاثیر این دارو در التهاب قارچی قسمت های داخل چشمی اثبات نشده است.
 2. عدم بهبودی التهاب قرنیه 10-7 روز بعد از درمان با نتامایسین نمایانگر مقاومت میکروارگانیسم می باشد. برای ادامه درمان به ارزیابی مجدد بالینی و آزمایشات اضافی نیاز است.
 3. بیمار برای کنترل پیشرفت درمان باید به طور مرتب به پزشک مراجعه نماید.
 4. قبل از مصرف فراورده را باید به شدت تکان داد.


مقدار مصرف:

برای درمان التهاب پلک و ملتحمه یک قطره هر 6-4 ساعت یک بار داخل چشم ریخته شود و برای درمان التهاب قرنیه یک قطره هر 2-1 ساعت یکبار برای 3 تا4 روز اول و بعد از آن یک قطره 8-6 بار در روز در چشم ریخته شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Suspension 5%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی ایزوکونازول Isoconazole

اطلاعات داروی ایزوکونازول Isoconazole

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Isoconazole
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ

موارد مصرف:

ایزوکونازول نیترات یک ایمیدازول ضد قارچ می باشد که به صورت موضعی در درمان میکوز واژنی به ویژه در اثر کاندیدا و در عفونت های قارچی پوست مورد استفاده واقع می شود. در مورد عفونت واژنی به صورت Pessary و در یک دوز منفرد 600 میلی گرمی یا 300mg روزانه به مدت 3 روز و یا به صورت کرم 1% واژنی به صورت روزانه و به مدت 7 روز تجویز می گردد. در مورد عفونت های پوستی کرم 2% و یا دیگر فرمول های این دارو مصرف می شوند.


مکانیسم اثر
فارماکوکینتیک
موارد منع مصرف
هشدارها
عوارض جانبی:

متعاقب مصرف ایزوکونازول ولی واکنش های موضعی شامل سوزش یا خارش ممکن است رخ دهند. فرآورده های داخل واژنی آزول های ضد قارچ می توانند منجر به آسیب لاتکس کنتراسپتوها گردند و طی تجویز ایزوکونازول اندازه گیری کنتراسپتوها ضروری می باشد.

فعالیت ضد میکروبی: ایزوکونازول یک ایمیدازول ضدقارچ می باشد که علیه طیف وسیعی از قارچ ها عمل می کند از جمله: کاندیدا، درماتوفیت ها و مالاسزیافورفور. هم چنین علیه بعضی باکتری های گرم مثبت عمل می کند.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی اکونازول Econazole

اطلاعات داروی اکونازول Econazole

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Econazole
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ

موارد مصرف:

اکونازول یک ایمیدازول ضد قارچ است که به صورت موضعی در درمان کاندیدیاز سطحی و درماتوفیت ها و پیتیریازیس ورسی کالر کاربرد دارد. نیترات اکومازول به صورت موضعی 3 بار در روز و از طریق محلول، پودر، لوسیون یا کرم های حاوی آن در درمان عفونت های پوستی قارچی به کار می رود. هم چنین در درمان کاندیدیاز واژن به صورت شیاف واژینال 150 میلی گرمی یکبار در روز در زمان خواب برای 3 شب متوالی مصرف می شود البته یک دوز منفرد 150 میلی گرمی با فعالیت طولانی نیز تجویز می گردد. تجویز داخل واژنی کرم 1% به میزان 5 گرم در زمان هر شب به مدت 2 هفته نیز صورت می پذیرد. کرم 1% جهت درمان عفونت وولوال و یا درمان بالا نتیت در شریک جنسی شخص نیز کاربرد دارد. در درمان عفونت قارچی ناخن ها کرم 1% یا لوسیون به میزان یکبار در روز تجویز می گردد. نیترات اکونازول هم چنین به عنوان قطرات چشمی و گوشی موجود می باشد. از سولفاسالیسیلات اکونازول نیز استفاده می گردد.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

متعاقب مصرف اکونازول در پوست و واژن میزان جذب آن قابل توجه نیست.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

واکنش های موضعی شامل سوزش و خارش ممکن است در اثر مصرف موضعی نیترات اکونازول رخ می دهند و ندرتاً درماتیت مشاهده شده است. فرآورده های داخل واژنی اکونازول می توانند باعث تخریب لاتکس کنتراسپتیوها شود و اندازه گیری آن ها طی درمان موضعی ضروری است.

فعالیت ضد میکروبی: اکونازول یک ایمیدازول ضد قارچی با فعالیت ضد میکروبی مشابه با کتوکونازول می باشد.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی سیکلوپیروکس Ciclopirox

اطلاعات داروی سیکلوپیروکس Ciclopirox

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Ciclopirox
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ


موارد مصرف:

Ciclopirox یک داروی ضد قارچ است که به صورت موضعی در درمان عفونت های پوستی و ناخن از جمله کاندیدیاز پوستی کاربرد دارد به علاوه جهت درمان درماتوفیتوز، پیتیریازیس ورسی کالر و درماتیت های سبورئیک و هم چنین در درمان کاندیدیاز واژن مورد استفاده قرار می گیرد.
به صورت کرم، ژل، لوسیون، محلول یا پودر و به میزان 2 بار در روز در مورد عفونت های پوستی مصرف می شود که هم به صورت پایه است و هم به صورت نمک های اولامین در فرآورده هایی محتوی 77/0% Ciclopirox پایه مصرف می شود. در مورد عفونت های ناخن Lacquer حاوی 8% Ciclopirox کاربرد دارد.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

خارش و سوزش بعد از مصرف موضعی این دارو گزارش شده است.

فعالیت ضد میکروبی: Ciclopirox فعالیت ضد قارچی گسترده ای دارد و اکثراً کاندیدا، اپیدرموفتیون، میکروسپوروم و تریکوفیتون را مهار می کند همچنین علیه مالاسزیافورفور فعالیت می کند و دارای بعضی فعالیت های ضد باکتریایی نیز می باشد.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی آنیدولافونژین Anidulafungin

اطلاعات داروی آنیدولافونژین Anidulafungin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Anidulafungin
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ

موارد مصرف:

موارد مصرف:
درمان عفونت کاندیدا در خون و سایر عفونت های کاندیدیایی (داخل شکمی، صفاقی، مری)


موارد مصرف Unlabaled:
درمان عفونت های ناشی از گونه های آسپرژیلوس


مکانیسم اثر:

مهار کننده غیر رقابتی 1,3-beta-D-glucan سنتتاز است که باعث کاهش تشکیل 1,3-beta-D-glucan که یک پلی ساکارید ضروری در 30 تا 60 % دیواره سلولی کاندیدا است، می شود ( در سلول های پستانداران وجود ندارد ). کاهش میزان گلوکان منجر به ناپایداری اسموزی و از بین رفتن سلول می شود.


فارماکوکینتیک:

 • توزیع: 50-30 لیتر
 • اتصال به پروتئین: 84 %
 • متابولیسم: متابولیسم کبدی ندارد. هیدرولیز شیمیایی آهسته ای داشته و به متابولیت دارای ساختار زنجیره باز و فاقد پروتئین که بدون فعالیت ضد قارچی است تبدیل می شود.
 • نیمه عمر: 27 ساعت
 • دفع: مدفوع (30 %- 10 % بصورت داروی تغییر نیافته)، ادرار ( 1>% )


موارد منع مصرف:
هشدارها:

موارد منع مصرف:
حساسیت شدید به دارو، سایر اکینوکاندین ها یا سایر ترکیبات فرمولاسیون


هشدارها:

 • واکنش های ناشی از هیستامین ( کهیر، قرمزی، افت فشار خون ) مشاهده شده است. این واکنش های وابسته به سرعت انفوزیون است.
 • افزایش تست های عملکرد کبدی، هپاتیت و بدتر شدن نارسایی کبدی گزارش شده است.
 • ایمنی و اثربخشی در کودکان، بیماران مبتلا به نوتروپنی یا سایر عفونت های کاندیدیایی ( مثل اندوکاردیت، استئومیلیت، مننژیت ) اثبات نشده است.


عوارض جانبی:

 • اندوکرین و متابولیک: کاهش پتاسیم خون
 • گوارشی: اسهال
 • کبدی: افزایش ترانس آمیناز


تداخل دارویی:

این دارو می تواند سطح داروهای زیر را کاهش دهد:
Saccharomyces boulardii


نکات قابل توصیه:

 • فقط جهت تزریق داخل وریدی
 • سرعت انفوزیون نباید بیش از 1.1 mg/min باشد.


مقدار مصرف:
اشکال دارویی:

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی آمفوتریسین بی Amphotericin B - پودر قابل تزریق

پودر قابل تزریق آمفوتک AMPHOTEC

پودر تزریقی فونژیزون FUNGIZONE

پودر قابل تزریق آمبی سوم AMBISOME

پودر قابل تزریق فوتریسین PHOTERICIN B

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Amphotericin B
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ


موارد و مقدار مصرف :‏
الف) عفونتهای سیستمیک قارچی (بالقوه کشنده) ناشی از ارگانیسمهای حساس، آندوکاردیت قارچی، سپتی‌ سمی قارچی
بزرگسالان و کودکان : ابتدا مقدار اولیه یک میلی‌گرم در 20 میلی‌لیتر دکستروز پنج درصد به صورت انفوزیون وریدی طی ‏‏20 دقیقه انفوزیون می‌شود. اگر بیمار مقدار اولیه را تحمل کرد، دوزهای بعد به صورت روزانه ‏mg/kg 3/0-25/0‎‏ تجویز ‏می‌شود. به تدریج روزانه ‏mg 10-5‎‏ به دوز افزوده می‌شود تا به میزان ‏mg/kg 1‎‏ در روز یا ‏mg/kg 5/1‎‏ یک روز در ‏میان برسد. مدت درمان به شدت و ماهیت عفونت بستگی دارد.
در اسپوروتریکوز، روزانه ‏mg/kg 5/0-4/0‎‏ آمفوتریسین ‏B‏ تا مدت 9 ماه تجویز می‌شود. دوز توتال 5/2 گرم در طی 9 ‏ماه می‌باشد.
در آسپرژیلوس، ‏mg/kg 6/0-5/0‎‏ روزانه تجویز می‌گردد و نهایتاً در طی 11 ماه، 6/3- 5/1 گرم آمفوتریسین تجویز ‏می‌شود.

ب) عفونت‌های مهاجم منتشر کاندیدا
بزرگسالان و کودکان: ‏mg/kg 6/0-4/0‎‏ روزانه تزریق وریدی می‌شود. دوزهای بالاتر تا ‏mg/kg 5/1‎‏ در عفونت‌های ‏بالقوه کشنده یا به سرعت پیشرونده استفاده می‌شود. ممکن است درمان براساس شدت بیماری از 14-7 روز تا بیش از 6 ‏ماه طول بکشد.

پ) کوکسیدوئیدومیکوز
بزرگسالان: ‏mg/kg 1-5/0‎‏ روزانه تزریق وریدی می‌شود. درمان اغلب 12-4 هفته به طول می‌انجامد.

ت) کریپتوکوکوز
بزرگسالان: ‏mg/kg 1-3/0‎‏ روزانه تزریق وریدی می‌شود. درمان ممکن است از 2 هفته تا چندین ماه طول بکشد. دارو را ‏می‌توان به همراه فلوسیتوزین خوراکی تجویز کرد.

ث) مننژیت کریپتوکوکی در بیماران مبتلا به ویروس ‏HIV‏
بزرگسالان: ‏mg/kg/day 7/0‎‏ به مدت چهار هفته تزریق وریدی و به دنبال آن مقدار ‏mg/kg 7/0‎‏ یک روز در میان برای ‏‏4 هفته دیگر تزریق وریدی می‌شود.

ج) پاراکوکسیدیوئیدومیکوز
بزرگسالان: مقدار ‏mg/kg 5/0-4/0‎‏ روزانه از راه وریدی برای 12-4 هفته تزریق می‌شود.

چ) درمان تجربی عفونت‌های قارچی احتمالی در بیماران نوتروپنیک تب‌دار شامل بیماران سرطانی و پیوند مغز استخوان
بزرگسالان: ‏mg/kg/day 1/0‎‏ مصرف می‌شود.

ح) لیشمانیاز پوستی ـ مخاطی
بزرگسالان و کودکان: ‏mg/kg 5/0-25/0‎‏ روزانه به صورت درون وریدی که به تدریج به میزان ‏mg/kg/day 1-5/0‎‏ ‏افزایش داده می‌شود. سپس یک روز در میان مصرف می‌شود. مدت زمان 12-3 هفته می‌باشد.

خ) لیشمانیاز احشایی
بزرگسالان و کودکان : 20-14 دوز ‏mg/kg/day 1-5/0‎‏ به صورت درون وریدی یک روز در میان مصرف می‌شود.

اطلاعات بیشتر
۰ نظر

اطلاعات داروی کتوکونازول KETOCONAZOLE - قرص، کرم، شامپو، لوسیون

قرص کتوکونازول KETOCONAZOLE
کرم موضعی کتوکونازول KETOCONAZOLE
کرم کتوکونازول دی.پی KETOCONAZOLE D.P
لوسیون کتوکونازول دی.پی KETOCONAZOLE D.P
شامپو کتوکونازول اس اچ دی KETOCONAZOLE SHD

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Ketoconazole
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ

موارد و مقدار مصرف :‏
الف) شوره سر.

 • بزرگسالان: به روی سر مالیده و پس از یک دقیقه، موی سر را شسته و دوباره شامپو روی سر مالیده شده و پس از سه ‏دقیقه شسته و آبکشی می شود. شامپو دو بار در هفته به مدت چهار هفته استفاده می شود. فاصله استفاده از شامپو حداقل ‏سه روز است.

ب) عفونتهای شدید قارچی ناشی از ارگانیسمهای حساس.

 • بزرگسالان: ابتدا، مقدار ‏mg/day 200‎‏ به صورت مقدار واحد از راه خوراکی مصرف می شود. در صورت عدم پاسخ، ‏مقدار مصرف ممکن است تا ‏mg/day 400‎‏ افزایش یابد.
 • کودکان بزرگتر از 2 سال: ‏mg/Kg 6/6-3/3‎‏ خوراکی روزانه به صورت دوز واحد مصرف می شود.

پ) درمان موضعی تینئاکورپوریس (سر)، تینئاکروریس (ناحیه شرمگاهی) و تینئاورسیکالر.

 • بزرگسالان و کودکان: یک یا دو بار در روز به مدت دو هفته بر روی موضع مالیده شود.

ت) سرطان پروستات ، اختلال انعقادی منتشر مربوط به سرطان پروستات.
mg 400‎‏ خوراکی روزانه هر 8 ساعت مصرف می شود. ‏

اطلاعات بیشتر
۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر