اطلاعات داروی Zinc Undecylenate زینک اندسلینات

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Zinc Undecylenate
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ

موارد مصرف:

Undecenoic Acid و نمک روی (zinc) آن به صورت موضعی در پیشگیری و درمان درماتوفیتوز سطحی به ویژه تیناپدیس کاربرد دارد که غلظت های Undecenoic Acid 2 تا 5% و Zinc Undecenoate 20% می باشد و به صورت کرم، پماد، محلول ویا پودر مصرف می شوند. Calcium Undecenoate به صورت پودر 10 یا 15% کاربرد دارد. همچنین چندین نمک دیگر این اسید مثل propyl undecenoate و Methyl ، sodium sulfosuccinate undecenoic و undecenoic acid monoethanolamide به طریق مشابه مصرف می شوند.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

بعد از مصرف موضعی این اسید یا نمک هایش حساسیت ممکن است به ندرت رخ دهد.
فعالیت ضد میکروبی:
Undecenoic Acid و مشتق هایش علیه بعضی قارچ های پاتوژن عمل می کنند از جمله درماتوفیت ها، اپیدرموفیتون، تری کوفیتون و میکروسپوروم.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):