مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۱۰ مطلب با موضوع «داروهای ضد کرم» ثبت شده است

اطلاعات داروی آلبندازول Albendazole

آلبندازول Albendazole

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Albendazole
گروه دارویی: Anthelmintics
دارو های ضد کرم

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

آلبندازول یک داروی ضد کرم وسیع الطیف است و از نظر ساختمان و اثر مشابه مبندازول می باشد. این ترکیب به عنوان داروی کمکی همراه با جراحی کیست هیداتید ناشی از اکینوکوکوس گرانولوزوس واکینوکوکوس مولتی لوکولاریس به منظور پیشگیری از عود بیماری مصرف می شود یا به عنوان درمان اولیه در صورتی که جراحی امکان پذیر نباشد، به کار می رود. این دارو همچنین در درمان آلودگی به آسکاریس، کرمک، کرمک قلابدار، تریکوریاز و استرونژیلوئید مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

آلبندازول موجب تغیرات تخریبی در سلول های جدار روده کرم و در نتیجه کاهش تولید انرژی در انگل و مرگ آن می شود.


فارماکوکینتیک:

جذب این دارو از راه خوراکی کم و نامنظم است که در صورت مصرف همزمان دارو با غذاهای چرب افزایش می یابد. این دارو پس از جذب در مایع مغزی- نخاعی، صفرا و در مایع کیست هیداتید منتشر می شود. آلبندازول در کبد به سرعت و به طور گسترده به متابولیت های فعال متابولیزه می شود. اوج غلظت سرمی دارو 4-2 ساعت پس از مصرف خوراکی به دست می آید. نیمه عمر آن پس از مصرف یک مقدار واحد 15-8 ساعت است. دفع دارو پس از جذب عمدتاً کلیوی است.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

 1. این دارو در بیمارانی مبتلا به عیب کار کبد باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
 2. انجام آزمون های کار کبد و شمارش سلول های خون قبل از شروع درمان و دوبار در طول هر دوره درمان با مقادیر زیاد یا به مدت طولانی ضروری است.

عوارض جانبی:

اختلالات گوارشی ، سردرد، سرگیجه، تغییر در آنزیم های کبدی، به ندرت آلوپسی برگشت ناپذیر، تب، بثورات جلدی و اختلالات خونی ( شامل کاهش گلبول های سفید و پان سیتوپنی ) با مصرف این دارو گزارش شده اند. در صورت نشت مایع در کیست هیداتید احتمال بروز شوک آلرژیک وجود دارد.


تداخل دارویی:

غلظت یا اثرات Albendazole با این داروها افزایش می یابد: Conivaptan

غلظت یا اثرات Albendazole با این داروها کاهش می یابد: Aminoquinolines (Antimalarial)؛ Cyproterone؛ Tocilizumab


نکات قابل توصیه:

 1. این دارو را باید همراه با غذاهای چرب مصرف کرد.
 2. دوره درمان با این دارو باید کامل شود. در آلودگی های شدید دوره درمان ممکن است 3-2 هفته طول بکشد.


مقدار مصرف:

بزرگسالان : مقدار مصرف این دارو در درمان آلودگی به انواع کرم ها 400 میلی گرم در یک نوبت می باشد که در صورت نیاز پس از سه هفته درمان مجدداً تکرار می شود. در درمان آلودگی به استرونژیلوئید 400 میلی گرم یک بار در روز برای 3 روز مصرف می شود. در صورت لزوم دوره درمان کسیت هیداتید ( بدون جراحی ) برای بزرگسالان با وزن 60 کیلوگرم یا بیشتر mg/day800 در مقادیر منقسم برای 28 روز مصرف می شود و پس از آن 14 روز بدون مصرف دارو سپری می گردد و مجدداً این دوره درمان برای 3 باردیگر تکرار می شود. به عنوان داروی کمکی در درمان کیست هیداتید در بیماران با وزن 60 کیلوگرم یا بیشتر، پیش از انجام جراحی، مقدار mg/day800 در مقادیر منقسم مصرف می شود و پس از 14 روز بدون مصرف دارو سپری می گردد. این دوره درمان یک بار نیز پیش از جراحی تکرار می شود. پس از جراحی برای پیشگیری از عود بیماری دو دوره درمان تکرار می شود . مقدار مصرف روزانه این دارو در بزرگسالان با وزن کمتر از 60 کیلوگرم mg/kg15 می باشد.
کودکان : برای درمان آلودگی به انواع کرمها در کودکان با سن 2 سال یا، بیشتر مقدار مصرف مانند بزرگسالان و برای کودکان با سن کمتر از 2 سال، مقدار مصرف نصف مقدار بزرگسالان است.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Suspension : 400mg/10ml
Tablet : 200mg
Tablet : 400mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate

دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Diethylcarbamazine Citrate
گروه دارویی: Anthelmintics
دارو های ضد کرم

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو در درمان فیلاریازیس، لوایاز، اونکوسرسیازیس و ائوزینوفیلی مناطق حاره مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

این دارو سبب مرگ میکروفیلاریا و ماکروفیلاریا می شود. همچنین به نظر می رسد این دارو با کاهش سرعت امبریوژنز در رحم کرم اونکوسرسیا و لوولوس باعث مرگ میکروفیلاریا می شود.


فارماکوکینتیک:

این دارو به خوبی از راه گوارش جذب می شود و پس از جذب به طور گسترده در بدن منتشر می شود ( به جز دریافت چربی ). اوج غلظت سرمی دی اتیل کاربامازین 2-1 ساعت بعد از مصرف خوراکی حاصل می شود. نیمه عمر این دارو 8 ساعت است. دفع این دارو عمدتاً کلیوی است و در صد کمی نیز از راه مدفوع دفع می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

 1. آزمون های چشم پزشکی، قبل از شروع درمان و به طور متناوب در طول درمان با دارو باید انجام شود.
 2. هر 12-6 پس از درمان با این دارو، تعداد میکروفیلاریای داخل جلدی با استفاده از آزمون پوست باید ارزیابی گردد.
 3. بیماران تحت درمان با این دارو از نظر بروز واکنش های حساسیت مفرط باید تحت نظر باشند.


عوارض جانبی:

خارش، تورم صورت ( به ویژه چشم ها) ، درد مفاصل، سردرد، بیحالی و نیز سرگیجه، تهوع یا استفراغ با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

 1. در صورت بروز سرگیجه، تاری دید یا شب کوری باید احتیاط کرد.
 2. این دارو باید بلافاصله بعد از غذا مصرف شود.
 3. در صورت بروز واکنش های آلرژیک ناشی از مرگ میکروفیلاریا، ممکن است مصرف کورتیکواستروئید های سیستمیک ضروری باشد.
 4. دوره درمان با این دارو باید کامل باشد. در بعضی از بیماران، یک دوره درمان دیگر نیز ممکن است ضروری باشد.

مقدار مصرف:

 • بزرگسالان : دی اتیل کاربامازین به مقدار mg/kg3-2 ( تا حداکثر mg/kg/day9 ) سه بار در روز برای 3-2 هفته مصرف می شود.
 • کودکان : مقادیر mg/kg 10-5 در روز در مقادیر منقسم بر اساس سن بیمار، در کودکان با سن یک ماه تا 15 سال مصرف می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Scored Tablet : 50mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی پرازیکوانتل Praziquantel

پرازیکوانتل Praziquantel

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Praziquantel
گروه دارویی: Anthelmintics
دارو های ضد کرم

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

پرازی گوانتل در درمان آلودگی به کرم های پهن و شیستوزوما ( شیستوزومیاز ) مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

به نظر می رسد اثر ضد کرم دارو مربوط به اثر سینرژیک آن با سیتم ایمنی هومورال میزبان باشد. همچنین پرازی کوانتل موجب افزایش نفوذ پذیری غشاء سلول های انگل، افزایش انقباضات، فلج و در نهایت مرگ کرم می شود.


فارماکوکینتیک:

جذب این دارو ، حتی در حضور غذا، سریع است، اما بخش عمده ای از دارو در عبور اولیه از کبد متابولیزه می شود. نیمه عمر پرازی کوانتل 5/1 - 8/0 ساعت است. دفع دارو عمدتاً کلیوی و سریع است. این دارو به سرعت توسط ژیستوزوما و سایر کرم های فلوک و کرم های پهن بالغ جذب می شود.


موارد منع مصرف:

این دارو، به جز در شرایط خیلی ویژه، نباید در درمان سیستی سرکوز چشمی مصرف شود، زیرا تخریب انگل ممکن است موجب ضایعات غیر قابل ترمیم چشم شود.


هشدارها:

 1. در صورت وجود حساسیت مفرط دارو وبیماری متوسط تا شدید کبدی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
 2. انجام آزمون مدفوع، هنگام مصرف دارو در درمان کرم های پهن، فلوک ها و سایر گونه های ژیستوزوما، یک، سه و دوازده ماه پس از درمان به منظور تعیین کاررایی دارو ممکن است ضروری باشد.
 3. دردرمان ژیستوزوما هماتوبیوم، انجام آزمون ادرار، پس از یک، سه و شش ماه از درمان، به منظور تعیین کارایی دارو ممکن است ضروری باشد.

عوارض جانبی:

عوارض CNS( شامل سرگیجه، خواب آلودگی، سردرد و بی حالی ) ، تب، عوارض گوارشی ( شامل کرامپ یا درد شکم، کاهش اشتها، تهوع یا استفراغ و اسهال خونی) و افزایش تعریق، با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

کاربامازپین و فنی توئین ممکن است متابولیسم این دارو را تسریع کنند. دگزامتازون نیز در صورت مصرف همزمان با پرازی کوانتل ممکن است غلظت پلاسمایی این دارو را کاهش دهد.


نکات قابل توصیه:

 1. قرص پرازی کوانتل باید با مقدار کمی مایعات همراه با غذا به طور کامل بلعیده شود تا طمع تلخ آن موجب تهوع یا استفراغ نگردد.
 2. در صورت بروز سرگیجه یا خواب آلودگی بادید احتیاط کرد.


مقدار مصرف:

در بزرگسالان و کودکان با سن 4 سال و بیشتر در درمان ژیستوزومیاز به مقدار mg/kg20 دو یا سه بار در روز در فواصل 6-4 ساعت برای یک روز مصرف می شود. همچنین می توان mg/kg60 -40 از دارو را به صورت مقدار مصرف واحد تجویز کرد. مقدار مصرف این دارو در درمان آلودگی به کرم های پهن mg/kg25 -10 در یک نوبت می باشد که در صورت نیاز، درمان 10 روز بعد تکرار می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Scored Tablet :600mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی پیرانتل Pyrantel

پیرانتل Pyrantel

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Pyrantel
گروه دارویی: Anthelmintics
دارو های ضد کرم

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو بر علیه کرم های گرد ( از جمله اسکاریس ) ، کرم های نخی، تریکواسترونژیلوئیدس، تریشینوز بافتی و کرم های قلاب دار مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

به نظر می رسد پیرانتل با فلج کردن کرم، موجب دفع آن به دنبال حرکات روده ای می گردد.


فارماکوکینتیک:

درصد ناچیزی از این دارو از مجرای گوارش جذب می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

در صورت عیب کار کبد این دارو باید با احتیاط مصرف شود.


عوارض جانبی:

عوارض این دارو خفیف و گذرا هستند و شامل اختلالات گوارشی ( تهوع و استفراغ، بی اشتهایی، درد شکم و اسهال، سردرد ، سرگیجه و بثورات جلدی می گردد.


تداخل دارویی:

در صورت مصرف همزمان پیرانتل و پیپرازین، دو دارو ممکن است اثر یکدیگر را کاهش دهند.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

در بزرگسالان و کودکان برای درمان آلودگی های تکی توام mg/kg10 در یک نوبت مصرف می شود ( در مورد آلودگی به آسکاریس به تنهایی نصف این مقدار کافی است). در درمان آلودگی به کرم قلاب دار mg/kg10 در روز برای 3 روز یا mg/kg20 در روز برای 2 روز و در تریشینوز mg/kg10 برای 5 روز مصرف می شود. برای تکمیل درمان کرمک می توان 4-2 هفته بعد یک نوبت دیگر را مصرف کرد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Tablet :125 mg( as pamoate )
Suspension : 250 mg
Suspension : 5ml ( as pamoate )

تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی پیروینیوم پاموات Pyrvinium Pamoate

سوسپانسیون پیروینیوم PYRVINIUM DAROUPAKHSH

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Pyrvinium Pamoate
گروه دارویی: Anthelmintics
دارو های ضد کرم

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
دارو پخش - کارخانه

موارد مصرف:

این دارو در درمان آلودگی به کرم سنجاقی ( انتروبیاز یا کرمک ) مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

به نظر می رسد این دارو مانع استفاده انگل از کربوهیدرات های اگزوژن می شود .


فارماکوکینتیک:

این دارو از راه دستگاه گوارش به مقدار خیلی کم جذب می شود. دفع آن از طریق مدفوع است.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

در صورت ابتلای بیمار به بیماری التهابی روده با ید با احتیاط فراوان مصرف شود.


عوارض جانبی:

عوارض این دارو که به ندرت گزارش شده اند، عبارتند از حساسیت مفرط به پیرویینیوم، اختلالات گوارشی( شامل اسهال،تهوع و استفراغ، کرامپ معده) ، حساسیت پوست بیمار به نور تغییر رنگ مدفوع و استفراغ به قرمز روشن.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

 1. بهتر است تمام اعضای خانواده بیمار به طور همزمان درمان شوند. تکرار درمان 3-2 هفته بعد نیز توصیه می شود.
 2. توصیه می شود بیمار از قرار گرفتن در معرض نور شدید آفتاب خودداری کند.
 3. شستن لباس های خواب و رخت خواب ها برای جلوگیری از عود مجدد بیماری توصیه می شود.
 4. این دارو باعث تغییر رنگ مدفوع و نیز تغییر رنگ لباس بیمار در صورت استفراغ، خواهد شد.


مقدار مصرف:

در بزرگسالان و کودکان این دارو به مقدار mg/kg5 ( حداکثر 350 میلی گرم ) در یک نوبت مصرف می شود و این مقدار 3-2 هفته بعد نیز مجدداً مصرف می گردد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Coated Tablet : 50 mg( as Pamoate )
Suspension : 50 mg /5ml ( as Pamoate )


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سوسپانسیون پیروینیوم داروپخش 50میلی گرم/5 میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PYRVINIUM DAROUPAKHSH 50MG/5ML SUSP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی تیابندازول Tiabendazole

تیابندازول Tiabendazole

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Tiabendazole
گروه دارویی: Anthelmintics
دارو های ضد کرم

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

تیابندازول در درمان آلودگی لارو مهاجر پوستی کرم های انکیلوستوما برازیلینس و انکیلوستوماکانینو، لاروی مهاجر احشایی کرم های توکسوکاراکانیس و توکسوکاراکاتی، استرونژیلوئیدس استرکورالیس و تریشینلا اسپریرالیس به کار می رود.این دارو در درمان آلودگی با کرم ها کاپیلاریافیلیپیننسیس، دراکونکولوس مدیننسیس و تریکواسترونژیلوئدیس نیز مصرف شده است.


مکانیسم اثر:

دارو با مها ر آنزیم فومارات ردوکتاز که اختصاصی کرم است ، باعث کشته شدن آن می شود. دارو ممکن است تخم لارو کرم را نیز از بین ببرد، اما روی لارو تیریشین موجود در کیست در عضله اثر ندارد.


فارماکوکینتیک:

تیابندازول به خوبی وسریع از مجرای گوارش جذب می شود. متابولیسم دارو کبدی و سریع است. نیمه عمر آن نیز در بیمار با کلیه سالم 2/1 ساعت و زمان رسیدن به حداکثر 2/1 ساعت می باشد. طی 48 ساعت بیش از 90 در صد آن از کلیه دفع می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

 1. در درمان آلودگی با کرمک، آسکاریس، کرم شلاقی، کرم قلاب دار و آلودگی مرکب بیشتر از مبندازول و پیرانتل به دلیل سمیت کمتر و اثر بیشتر، استفاده می شود. تیابندازول در پیشگیری از آلودگی به کرم به کار نمی رود.
 2. در عیب کار کبد و کلیه و رد صورت بروز سرگیجه، خواب آلودگی ، تاری دید،یا زرد شدن چشم باید با احتیط فراوان مصرف شود. در عیب کار کبد مقدار مصرف باید تقلیل یابد.
 3. در آلودگی شدید به کرم ، دارو باید به صورت طولانی مدت مصرف شود.
 4. انجام آزمون خلط در درمان استرونژیلوئیدیاز در صورت وجود علایم یا نشانه های ریوی احتمال وجود سندرم آلودگی مکرر و کاهش ایمنی بیمار ممکن است ضروری باشد. همچنین انجام آزمون مدفوع پیش از درمان با دارو یا تقریباً 3-2 هفته پس از آن برای تعیین اثر بخشی آن ممکن است مورد نیاز باشد.


عوارض جانبی:

بی اشتهایی، تهوع ، استفراغ، سرگیجه، اسهال، سردرد، خارش ، خواب آلودگی، واکنش های حساسیت مفرط از جمله تب ولرز، آنژیوادم ، بثورات جلدی اریتم مولتی فرم وسندرم استیونس جانسون و به ندرت وزوز گوش و آسیب پارانشیم کبد و اختلالات بینایی با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

تیابندازول باعث کاهش دفع تئوفیلی می شود.


نکات قابل توصیه:

 1. در بعضی از بیماران دارو ممکن است باعث تغییر بوی ادرار شود که به دلیل متابولیت دارو است و از نظر بالینی اهمیت ندارد .
 2. قبل از بلعیدن، دارو باید خوب جویده شود. بیمار باید دوره درمان را کامل کند. تکرار درمان در بعضی آلودگی ها ضروری است.
 3. برای کاهش عوارض جانبی بهتر است دارو بعد از غذا ( صبح و شب ) میل شود.
 4. برای کاهش واکنش های التهابی لاروتریشین ، مصرف توام کورتیکوستروئید سیستمیک به خصوص در بیمارانی که علایم شدید دارند توصیه می شود.

مقدار مصرف:

در بزرگسالان و کودکان بیشتر از 14 کیلوگرم، در درمان لارومهاجر پوستی به میزان mg/kg 25 دوبار در روز به مدت دو روز مصرف می شود . در صورت وجود ضایعه فعال، مصرف دارو دو روز بعد از پایان درمان تکرار می شود. دردرمان لارو مهاجر احشایی mg/kg 25 دو بار در روز به مدت 7-5 روز مصرف و در صورت لروم 4 هفته بعد تکرار می شود. درآلودگی معمولی با استرونژیلوئیدس mg/kg25 دو بار در روز به مدت دو روز به کار می رود و در سندرم آلودگی مکرر mg/kg25 دو بار در روز به مدت 7-5 روز مصرف می شود و در صورت لزوم تکرار می شود. در درمان تریشین mg/kg 25 دو بار در روز به مدت 4 -2 روز بر اساس پاسخ بیمار به کار می رود. در درمان کاپیلاریاز mg/kg 25 یک بار در روز به مدت سی روز به کار می رود. در درمان دراکونکوریاز mg/kg25 دو بار در روز به مدت دو روز به کار می رود. در درمان تریکواسترونژیلیاز در بیماران تا 68 کیلوگرم ، mg/kg25 دو بار در روز به مدت دوروز به کار می رود. در بیماران بالاتر از 65 کیلوگرم g1/5 دو بار در روز مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف مجاز روزانه تا 3 گرم می باشد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Chewable Tablet : 500mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی پی پرازین Piperazine (میناپرازین MINAPRAZINE) (قرص، شربت)

نام علمی دارو (ژنریک):    Piperazine
گروه دارویی:    Anthelmintics
داروهای ضد کرم

مصرف در بارداری:    
موارد مصرف:

پی پرازین در درمان آلودگی به کر مهای نخی و گرد مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
این دارو با مهار پاسخ عضله کرم به پیام های عصبی موجب فلج انگل و دفع آن می شود.

فارماکوکینتیک:
این دارو به سرعت از راه خوراکی جذب می شود. غلظت سرمی دارو 4-2 ساعت پس از مصرف به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو عمدتاً کلیوی است.

موارد منع مصرف:
در صورت ابتلای بیمار به عیب کار کلیه یا صرع این دارو نباید مصرف شود.

هشدارها:
این دارو در صورت وجود عیب کار کلیه، بیماری نوروزیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی:
تهوع، استفراغ، درد شکم، واکنش های آلرژیک ( شامل کهیر، اسپاسم برونش و موارد نادری از سندرم استیونس- جانسون و آنژیوادم ) از عوارض این دارو هستند.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1-    در صورت مصرف این دارو برای درمان کرمک، بهتر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنین، شستن لباس های خواب و رختخواب بعد از درمان با دارو ضروری است تا آلودگی دوباره عود نکند.
2-    بیش از مقدار تجویز شده نباید دارو مصرف شود.
3-    دوره درمان باید کامل گردد. در عفونت های شدید یا در صورت عود مجدد عفونت، درمان 2-1 هفته بعد ممکن است تکرار شود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : مقدار مصرف پی پرازین در درمان آلودگی به کرم های گرد ( آسکاریس ) تا g/day3/5 برای 2 روز متوالی است که در صورت نیاز، به ویژه در آلودگی های شدید، یک هفته بعد نیز تکرار می شود.
پی پرازین در درمان کرمک به مقدار mg/kg/day65 برای 7 روز متوالی مصرف می شود که در صورت نیاز، به ویژه در آلودگی های شدید، با فاصله یک هفته بعد نیز تکرار می شود.
کودکان : مقدار مصرف این دارو در کودکان در درمان آسکاریس مقدار mg/kg/day 75 برای 2 روز متوالی و در درمان کرمک، مانند بزرگسالان است.

اشکال دارویی:
Tablet : 500 mg ( as Citrate or phosphate )
Syrup : 750 mg/ml ( as Citrate )

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص پیپرازین-عبیدی 500 میلی گرم    
داروسازی عبیدی [ ایران ]
     
شربت پیپرازین-عبیدی 750 میلی گرم بر 5 میلی لیتر    
داروسازی عبیدی [ ایران ]
     
شربت پیپرازین فارماشیمی    
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
     
شربت میناپرازین    
داروسازی مینا [ ایران ]
     
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
PIPERAZINE-ABIDI 500MG TAB    
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
     
PIPERAZINE-ABIDI 750MG/5ML SYRUP    
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
     
PIPERAZINE PHARMACHIMIE SYRUP    
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
     
MINAPRAZINE SYRUP    
داروسازی مینا [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی نیکلوزامید Niclosamide (نیکلوزماید NICLOSAMIDE) (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک):    Niclosamide
گروه دارویی:    Anthelmintics
داروهای ضد کرم

مصرف در بارداری:   
موارد مصرف:

این دارو در درمان آلودگی به کرم های پهن مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
نیکلوزامید فسفریلاسیون اکسیداتیو را در میتوکندری کرم های پهن مهار می کند و موجب مرگ کرم می شود.

فارماکوکینتیک:
این دارو به مقدار خیلی ناچیز از راه خوراکی جذب می شود. دفع آن از طرق مدفوع است.
 
موارد منع مصرف:
هشدارها:
انجام آزمون مدفوع تقریباً یک تا سه ماه بعد از درمان با این دارو برای تعیین اثر بخشی دارو ضروری باشد.

عوارض جانبی:
تهوع،استفراغ، درد شکم، سرگیجه و خارش با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1-    قرص های جویدنی این دارو باید کاملاً جوید و همراه با آب مصرف نمود.
2-    بهتر است این دارو را با معده خالی یا بعد از غذای سبک ( مثلاً صبحانه ) مصرف کرد.
3-    توصیه می شودکه 2 ساعت بعد از مصرف دارو یک مسهل نمکی مانند سولفات منیزیم مصرف شود.
4-    دوره درمان با این دارو باید کامل شود. تکرار دوره ممکن است ضروری باشد.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : مقدار مصرف این دارو در درمان آلودگی به تنیاسولیوم در بزرگسالان 2 گرم در یک نوبت بعد از صبحانه سبک می باشد که 2 ساعت بعد از آن مسهل مصرف می شود. نیکلوزامید در درمان آلودگی به تنیاساژیناتا و دیفیلوبوتیریوم لاتوم با مقدار ذکر شده در مورد آلودگی با تنیا سولیوم مصرف می شود، اما می توان نیمی از مقدار مصرف دارو را بعد از صبحانه و بقیه را یک ساعت بعد مصرف نمود و 2 ساعت بعد مسهل نمکی را مصرف نمود. مقدار مصرف نیکلوزامید در درمان آلودگی به همینولپیس نانا در بزرگسالان 2 گرم در یک نوبت در روز اول و سپس g/day1 برای 6 روز می باشد.
کودکان : در کودکان با سن بیش از 6 سال مقدار مصرف مانند بزرگسالان است . در کودکان 6-2 سال، در درمان آلودگی به تنیاسولیوم، دیفیلوبوتریوم لاتوم و تنیا ساژیناتا، یک گرم و در درمان آلودگی به همینولپیس نانا، g/day1 و mg/day500 برای 6 روز بعد، مصرف می شود. در کودکان با سن کمتر از 2 سال، در درمان آلودگی به تنیا سیولیوم، دیفیلوبوتریوم لاتوم و تنیا ساژیناتا 500می لی گرم و در درمان آلودگی به همینولپیس نانا mg/day500 در روز اول و mg/day250 برای 6 روز بعد مصرف می شود.

اشکال دارویی:
Chewable Tablet : 500mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص نیکلوزماید پارس دارو 500 میلی گرم   
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
    
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
NICLOSAMIDE PARS DAROU 500MG TAB   
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی مبندازول Mebendazole (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک):    Mebendazole
گروه دارویی:    Anthelmintics
داروهای ضد کرم

مصرف در بارداری:    
موارد مصرف:

مبندازول در درمان آلودگی به کرم های نخی، گرد، شلاقی و قلابدار مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
مبندازول موجب تخریب میکروتوبول های سیتوپلاسمی انگل و درنتیجه مهار برداشت گلوکز توسط کرم بالغ و در نهایت مرگ انگل می شود.

فارماکوکینتیک:
این دارو خیلی کم از راه دستگاه گوارش جذب می شود. یا این وجود جذب خوراکی دارو ممکن است در حضور غذا، به ویژه غذاهای چرب، افزایش یابد. دفع این دارو عمدتاً کلیوی است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:

1-در صورت ابتلای بیمار به عیب کار کبد، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
2-در درمان کرمک، قبل از شروع درمان و یک هفته پس از آن، باید ناحیه اطراف مقعد به منظور یافتن تخم کرم، به ویژه در بیمارانی که علایم عفونت درآنها پایدار است، بررسی شود.
3-آزمون مدفوع در درمان آلودگی به کرم های گرد، شلاقی و کاپیلاریاز، فبل و 3-1 هفته پس از درمان به منظور تعیین کارایی درمان ممکن است ضروری باشد.
4-شمارش تام گلبول های خون در ماه اول درمان با این دارو ممکن است ضروری باشد.

عوارض جانبی:
به ندرت درد شکم، اسهال و واکنش های حساسیت مفرط ( شامل گزانتوم، بثورات جلدی، کهیر و آنژیوادم ) ، با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه
:
1-در صورت مصرف این دارو برای درمان کرمک بهتر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنین، شستن لباس های خواب و رختخواب بعد از درمان با دارو ضروری است تا آلودگی دوباره عود نکند.
2-در درمان آلودگی های داخل بافت ها ( مانند کیست ها) ، این دارو در مقادیر زیاد همراه با غذا، به ویژه غذاهای چرب باید مصرف شود تا مقدار بیشتری از دارو جذب شود.
3-بیماران مبتلا به آلودگی کرم های قلاب دار و شلاقی، باید به صورت مکمل مقادیری آهن دریافت دارند.
4-قرص های مبندازول را باید کاملاً جوید و با مقداری آب مصرف نمود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان و کودکان : مبندازول در درمان آلودگی به کرم های نخی ( مانند کرمک ) در بزرگسالان و کودکان با سن بیشتر از 2 سال به مقدار 100 میلی گرم در یک نوبت مصرف می شود. در صورت بروز مجدد عفونت، ممکن است یک مقدار مصرف ثانویه 3-2 هفته بعد ضروری باشد. مصرف دارو در کودکان با سن کمتر از 2 سال توصیه نمی شود. مقدار مصرف دارو در درمان آلودگی به کرم های شلاقی، کرم های گرد ( آسکاریس ) و کرم های قلابدار در بزرگسالان و کودکان با سن بیشتر از 2 سال 100 میلی گرم دو بار در روز برای 3 روز می باشد.

اشکال دارویی:
Chewable Tablet : 100 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص مبندازول روزدارو 100 میلی گرم    
داروسازی روز دارو [ ایران ]
     
قرص مبندازول مداوا 100 میلی گرم    
داروسازی مداوا [ ایران ]
     
قرص مبندازول مهردارو 100 میلی گرم    
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
     
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
MEBENDAZOLE RUZDAROU 100MG TAB    
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
     
MEBENDAZOLE MODAVA 100MG TAB    
داروسازی مداوا [ IRAN ]
     
MEBENDAZOLE MEHRDAROU 100MG TAB    
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی لوامیزول Levamisole (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک):    Levamisole
گروه دارویی:    Anthelmintics
داروهای ضد کرم

مصرف در بارداری:   
موارد مصرف:

لوامیزول در درمان آلودگی به کرم های گرد، به ویژه آسکاریس، و نیز آلودگی به کرم های قلابدار مصرف می شود. این دارو به عنوان محرک سیستم ایمنی بدن در بیماری های عفونی باکتریایی یا ویروسی، آرتریت روماتوئید و نیز به عنوان داروی کمکی در درمان بیماری های بدخیم مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
لوامیزول با فلج ساختن عضلات کرم موجب دفع آن می شود. به عنوان محرک سیستم ایمنی، از طریق تعدیل پاسخ های ایمنی سلولی موجب بهبود کار سلول های Tمی شود.
 
فارماکوکینتیک:
لوامیزول به سرعت از مجرای گوارش جذب می شود. غلظت پلاسمایی دارو 4-5/1 ساعت پس از مصرف دارو به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو 4-3 ساعت است و به طور گسترده در کبد متابولیزه شده و عمدتاً از طریق کلیه ها دفع می گردد.

موارد منع مصرف:
این دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کبد یا اختلالهای خونی نباید مصرف شود.

هشدارها:
1-در صورت ابتلای بیمار به ضعف مغز استخوان، عفونت و حساسیت به لوامیزول، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
2-قبل از شروع درمان، شمارش کامل گلبول های خون و پلاکت ها توصیه می شود.

عوارض جانبی:
مصرف دارو در درمان آلودگی به کرم های روده معمولاً به خوبی تحمل می شود و عوارض جانبی دارو محدود به تهوع، استفراغ، درد شکم، سرگیجه و سردرد می شود.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با فراورده های حاوی الکل ممکن است موجب بروز واکنش های شبه دی سولفیرام شود. مصرف همزمان لوامیزول با فنی توئین و وارفارین ممکن است موجب بروز افزایش غلظت پلاسمایی فنی توئین و افزایش فعالیت ضد انعقادی وارفارین شود.

 
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

بزرگسالان : مقدار مصرف این دارو در درمان آسکاریاز150 میلی گرم به صورت مقدار واحد می باشد. در درمان آلودگی به کرم های قلابدار یا آلودگی های توام 300 میلی گرم طی یک یا دو روز مصرف می شود.
به عنوان محرک سیستم ایمنی در بیماری های بدخیم ( معمولاً همراه با فلوئورواوراسیل ) 50 میلی گرم هر 8 ساعت برای 3 روز مصرف می شود که این دوره 30-7 روز پس از اعمال جراحی آغاز و هر 14 روز تکرار می شود.
( فلوئورواوراسیل پس از 34-21 روز بعد از جراحی مصرف می شود). مقدار مصرف این دارو در درمان آرتریت روماتوئید mg/kg2/5 است .
کودکان : در درمان آسکاریاز مقدار mg/kg3 به صورت مقدار واحد و در درمان آلودگی به کرهای قلابدار mg/kg2/5 به صورت مقدار واحد مصرف می شود که در صورت شدید بودن آلودگی این مقدار مصرف 7 روز بعد دوباره تکرار می شود.

اشکال دارویی:
Scored Tablet : 50mg ( as HCI )
Syrup : 40 mg/5ml ( as HCI )

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص لوامیزول پورسینا 50 میلی گرم    
داروسازی پور سینا [ ایران ]
     
قرص لوامیزول روزدارو 50 میلی گرم    
داروسازی روز دارو [ ایران ]
     
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
LEVAMISOLE PURSINA 50MG TAB    
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
     
LEVAMISOLE RUZDAROU 50MG TAB    
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت