مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۲۳ مطلب با موضوع «خواب آورهای آرامبخش و ضد جنون ها» ثبت شده است

اطلاعات داروی زولپیدم تارترات Zolpidem Tartrate (زولدم ZOLDEM ،STILNOX دریمکس DREAMEX ،ZOLINAX) (قرص)

اطلاعات داروی زولپیدم تارترات Zolpidem Tartrate (زولدم ZOLDEM ،STILNOX دریمکس DREAMEX ،ZOLINAX) (قرص)
دانلود نرم افزار اطلاعات داروها
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو : Zolpidem Tartrate
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics
خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
این دارو شروع اثر سریع و طول مدت اثر کوتاهی دارد و بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بیخوابی بکار می رود.
مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
این دارو بسرعت بعد از تجویز خوراکی از طریق دستگاه گوارش جذب شده و در عرض 3 ساعت به حداکثر سطح پلاسمائی خود می رسد. این دارو متحمل متابولیسم عبور اولیه کبدی می شود و فراهمی زیستی مطلق آن حدود 70% است. نیمه عمر حذفی آن حدود 5/2 ساعت بوده و تقریباً 92% باند پروتئینی دارد. این دارو بطور اولیه توسط ایزوآنزیم سیتوکروم P450 نوع CYP3A4 متابولیز می شود. متابولیتهای غیر فعال این دارو از طریق ادرار و مدفوع، دفع می شوند. این دارو در شیر مادر وارد می شود.
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند دیازپام است. درمان مسمومیت و دوز بیش از حد، عمدتاً حمایتی است. شارکول فعال که از طریق خوراکی در عرض 1 ساعت بعد از خوردن بیش از 100 میلی گرم یا بیشتر دارو در یک فرد بالغ، یا بیش از 5 میلی گرم در کودک، به بیمار داده می شود. لاواژ معده نیز در برخی بالغین در نظر گرفته می شود. در موارد دپرشن شدید CNS گاهی از فلومازنیل استفاده می شود.
تداخل دارویی:
همانند دیازپام است.
نکات قابل توصیه: 
مقدار مصرف:
دوز معمول آن 10 میلی گرم خوراکی بلافاصله قبل از خوابیدن است. در بیماران مسن و یا ناتوان، درمان با 5 میلی گرم شب هنگام صورت می گیرد. میزان دوز دارو در اختلال کبدی بایستی کاهش یابد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص زولدم 10 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
بهستان دارو
قرص استیل نوکس 10 میلی گرم
SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
کویل دارو
قرص راپیدم 5 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
قرص راپیدم 10 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
قرص زولپی رست 5 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
قرص زولپی رست 10 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
قرص زولپیدم 10 میلی گرم امین
داروسازی امین [ ایران ]
قرص زولپیدم 5 میلی گرم امین
داروسازی امین [ ایران ]
قرص دریمکس 5 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
قرص دریمکس 10 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
قرص زولبیوم 5 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
قرص زولبیوم 10 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
قرص زولپیدم 10 میلی گرم پارس دارو
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
قرص زولیناکس 10 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
قرص زولیناکس 5 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
قرص زولپیدم 5 میلی گرم درسادارو
داروسازی درسا دارو [ ایران ]
قرص زولپیدم 10 میلی گرم درسا دارو
داروسازی درسا دارو [ ایران ]
قرص زولپیدم 10 میلی گرم زهراوی
داروسازی زهراوی [ ایران ]
قرص زولپیدم 5 میلی گرم سبحان
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
قرص زولپیدم 10 میلی گرم سبحان دارو
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
قرص زولپیدم 10 میلی گرم کیش مدیفارم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
قرص زولپیدم 5 میلی گرم کیش مدیفارم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
قرص زولپیدم 10 میلی گرم کیمیدارو
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
قرص زولپیدم 5 میلی گرم کیمیدارو
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ZOLDEM Tablet 10 mg
HEXAL [ GERMANY ]
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
بهستان دارو
STILNOX Tablet 10 mg
SANOFI AVENTIS [ FRANCE ]
کویل دارو
RAPIDEM 5MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
RAPIDEM 10MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
ZOLPIREST 5MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
ZOLPIREST 10MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
ZOLPIDEM AMIN 10MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
ZOLPIDEM AMIN 5MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
DREAMEX 5MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
DREAMEX 10MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
ZOLBIOM 5MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
ZOLBIOM 10MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
ZOLPIDEM PARSDAROU 10MG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
ZOLINAX 10MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
ZOLINAX 5MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
ZOLPIDEM DORSADAROU 5MG TAB
داروسازی درسا دارو [ IRAN ]
ZOLPIDEM DORSADAROU 10MG TAB
داروسازی درسا دارو [ IRAN ]
ZOLPIDEM ZAHRAVI 10MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
ZOLPIDEM-SOBHAN 5MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
ZOLPIDEM-SOBHAN 10MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
ZOLPIDEM KISHMEDIPHARM 10MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
ZOLPIDEM KISHMEDIPHARM 5MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
ZOLPIDEM CHIMIDAROU 10MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
ZOLPIDEM CHIMIDAROU 5MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ] 
۰ نظر

اطلاعات داروی تری فلوئوپرازین Trifluoperazine (تری فلوزیک TRIFLUZIC) (قرص، آمپول)

اطلاعات داروی تری فلوئوپرازین  Trifluoperazine (تری فلوزیک TRIFLUZIC) (قرص، آمپول)
دانلود نرم افزار اطلاعات داروها
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو: Trifluoperazine Hydrochloride
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics 
 
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
این دارو در درمان اختلالات پسیکوتیک مصرف می‌شود.
  
مکانیسم اثر: 
فارماکوکینتیک:
پس از مصرف خوراکی جذب گردیده اما دارای متابولیسم عبور اول کبدی است . حداکثر غلظت پلاسمایی 4-2 ساعت پس از مصرف خوراکی ایجاد می‌گردد . دارو به میزان زیادی در کبد متابولیزه شده و عمدتاً‌از راه کلیه دفع می‌گردد. پیوند این دارو به پروتئین‌های پلاسما بسیار زیاد است.
 
موارد منع مصرف:
این دارو در صورت وجود بیماری قلبی، (کمی یا زیادی فشار خون) ضعف شدید CNS، کوما، سندرم مادرزادی QT طولانی، سابقه آریتمی قلبی و نقایص مادرزادی ژنتیکی که سبب کاهش فعالیت ایزوآنزیم P4502D6شود، نباید مصرف شود.
 
هشدارها:
1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: 
الکلسیم حاد، دیسکرازی خونی، اسیب شدید مغزی، تصلب عروق مغزی، کاهش ذخیره قلبی مانند بی‌کفایتی دریچه میترال، بی کفایتی عروق مغزی، فئوکروموسیتوم، بی کفایتی کلیه، سندرم Reye، عیب کار کبد، سابقه حساسیت به هر یک از فنوتیازین‌ها. 
2.بررسی حرکت غیرطبیعی و مشاهده دقیق علائم اولیه دیسکینزی، به طور منظم در طول درمان ، بویژه در سالخوردگان و بیمارانی که مقادیر زیاد دارو دریافت می کنند، توصیه می‌شود.
  
عوارض جانبی:
آثار خارج هرمی خصوصا واکنش‌های دیستونیک و اکاتزی ، خواب‌آلودگی ، اثرات ضد موسکارینی و کمی فشار خون، افزایش سرعت ضربان قلب، آریتمی و سندرم شبه سنکوپ از جمله عوارض جانبی دارو هستند.
 
تداخل دارویی:
تری‌فلوئوپرازین خطر ایجاد آریتمی های بطنی را در مصرف همراه با داروهای ضد آریتمی، مسددهای گیرنده بتا‌آدرنرژیک و داروهای ضد هیستامین مانند ترفنادین و آستمیزول افزایش می‌دهد. مصرف فنوتیازین‌ها همراه با ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای ، سبب کاهش متابولیسم و افزایش غلظت خونی آنها می‌گردد. این دارو با کاهش آستانه تشنج ، با اثرداروهای ضد صرع مقابله می‌نماید. مصرف این دارو همزمان با متیل‌دوپا، متو‌کلوپرامید و لیتیم سبب افزایش اثرات خارج هرمی آنها خواهد شد. بروز سندرم آنسفالوپاتیک در تعدادی از بیماران که همزمان لیتیم و داروهای ضد پسیکوز دریافت‌کرده‌اند، گزارش شده است. اثرات ضد پارکینسون لوودوپا در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است مهار شود. مصرف همزمان داروهای کاهنده فشار خون با این دارو ممکن است سبب کاهش شدید فشار خون شود. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد تیروئید ممکن است خطر بروز آگرانولوسیتوز را افزایش دهد.
 
نکات قابل توصیه:
1. دوره درمان با این دارو باید کامل شود. این دارو نباید بیش از مقدارتجویز شده مصرف شود. 
2. برای حصول اثرات درمانی مطلوب، ممکن است چند هفته زمان مورد نیاز باشد. 
3. در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، اگر رژیم درمانی بصورت یک نوبت مصرف در روز باشد، به محض به یاد آوردن در همان روز، نوبت فراموش شده باید مصرف شود. درغیر اینصورت، از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری شود. اگر رژیم درمانی بصورت چند نوبت در روز باشد،‌به محض به یادآوردن طی یک ساعت ، آن نوبت باید مصرف شود. در غیر این صورت از مصرف نوبت فراموش شده یا دوبرابر کردن مقدار مصرف بعدی باید خودداری گردد. 
4. قبل از قطع مصرف دارو، باید به پزشک مراجعه شود. قطع تدریجی مصرف دارو ممکن است ضروری باشد. 
5. از مصرف فرآورده‌های حاوی الکل و سایر داروهای مضعف CNS با این دارو باید خودداری گردد. 
6. در صورت نیاز به هرگونه عمل جراحی یا درمان اورژانس، پزشک باید از مصرف این دارو آگاه گردد. 
7. هنگام رانندگی یا کار با ماشین‌آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود. 
8. هنگام برخاستن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته ، باید احتیاط نمود. 
9. هنگام ورزش، در هوای گرم یاهنگام حمام آب گرم، به علت احتمال بروز شوک حرارتی باید احتیاط نمود. 
10. این دارو ممکن است سبب بروز خشکی دهان شود. در صورت تداوم خشکی به مدت بیش از دو هفته ، باید به پزشک مراجعه نمود. 
11. احتمال بروز حساسیت به نور با مصرف این دارو وجود دارد. استفاده از عینک و لباس محافظت کننده ممکن است ضروری باشد.
 
مقدار مصرف:
خوراکی: 
بزرگسالان: در درمان اختلالات پسیکوز ، ابتدا 5-2 میلی‌گرم 2-1 بار در روز مصرف می‌شود.مقدار مصرف به تدریج در صورت تحمل و نیاز بیمار افزایش می‌یابد. 
کودکان: در درمان اختلالات پسیکوز، در کودکان 12-6 سال، ابتدا یک میلی‌گرم 2-1 بار در روز مصرف می‌شود و سپس مقدار مصرف در صورت تحمل و نیاز بیمار به تدریج افزایش می‌یابد. مقدار مصرف در کودکان بزرگتر از 12 سال مانند بزرگسالان است. 
تزریقی: 
بزرگسالان : مقدار 2-1 میلی‌گرم هر 6-4 ساعت تزریق عضلانی می‌شود. 
کودکان: در کودکان 12-6 سال ، مقدار یک میلی‌گرم 2-1 بار در روز تزریق عضلانی می‌شود.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Coated Tablet : 1mg 
Coated Tablet : 2mg 
Coated Tablet : 5mg 
Coated Tablet : 10mg 
Injection : 1 mg/ml
  
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص تری فلوپرازین مرهم دارو 5 میلی گرم
داروسازی مرهم دارو [ ایران ]
 
قرص تری فلوپرازین مرهم دارو 2 میلی گرم
داروسازی مرهم دارو [ ایران ]
 
قرص تری فلوپرازین مرهم دارو 1 میلی گرم
داروسازی مرهم دارو [ ایران ]
 
آمپول تری فلوزیک 1 میلی گرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
قرص تری فلوپرازین کیمیدارو 5 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
آمپول تری فلوپرازین کیمیدارو 1 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
TRIFLUOPERAZINE MARHAMDAROU 5MG TAB
داروسازی مرهم دارو [ IRAN ]
 
TRIFLUOPERAZINE MARHAMDAROU 2MG TAB
داروسازی مرهم دارو [ IRAN ]
 
TRIFLUOPERAZINE MARHAMDAROU 1MG TAB
داروسازی مرهم دارو [ IRAN ]
 
TRIFLUZIC 1MG/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
 
TRIFLUOPERAZINE CHEMIDAROU 5MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
 
TRIFLUOPERAZINE CHIMIDAROU 1MG/1ML AMP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی تیوریدازین Thioridazine (قرص)

اطلاعات داروی تیوریدازین Thioridazine (قرص)
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو: Thioridazine
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics 
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
در موارد اسکیزوفرنی و سایر حالات جنون،مانیا، برای درمان کوتاه مدت و کمکی تحریک‌پذیری روانی – حرکتی، اضطراب شدید و تحریک پذیری و بی‌قراری در سالمندان، مشکلات شدید رفتاری و ذهنی کودکان تجویز می‌شود.
مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
تیوریدازین از راه خوراکی جذب ناقصی دارد و تحت تأثیر متابولیسم عبور اول کبدی قرار می‌گیرد. در کبد متابولیزه و به متابولیت‌های فعال تبدیل می شود. دفع این دارو عمدتا کلیوی است. پیوند این دارو به پروتئین‌های پلاسما بسیار زیاد است.
موارد منع مصرف:
این دارو در صورت وجود بیماری قلبی (کمی یا زیادی فشار خون)، ضعف شدید CNS، کوما، سندرم مادرزادی QT طولانی، سابقه آریتمی قلبی و نقایص مادرزادی ژنتیکی که سبب کاهش فعالیت ایزوآنزیم P4502D6شود، نباید مصرف شود.
هشدارها:
1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: 
الکلسیم حاد، دیسکرازی خونی، اسیب شدید مغزی، تصلب عروق مغزی، کاهش ذخیره قلبی مانند بی‌کفایتی دریچه میترال، بی کفایتی عروق مغزی، فئوکروموسیتوم، بی کفایتی کلیه، سندرم Reye، عیب کار کبد، سابقه حساسیت به هر یک از فنوتیازین‌ها. 
2.بررسی حرکت غیرطبیعی و مشاهده دقیق علائم اولیه دیسکینزی، در طول درمان به طور منظم ، بویژه در سالخوردگان و بیمارانی که مقادیر زیاد دارو دریافت می کنند، توصیه می‌شود. 
3. اندازه‌گیری غلظت پتاسیم سرم قبل از شروع درمان و در طول درمان توصیه می شود.
عوارض جانبی:
‌کاهش فشار خون رتینوپاتی رنگدانه‌ای (کاهش دید اجسام) با مقادیر زیاد و در مصرف طولانی مدت،‌ناتوانی جنسی بخصوص اختلال در انزال، عوارض خارج هرمی، خواب‌آلودگی، رنگ پریدگی، دیسکنزی تأخیری، کابوس شبانه، بی خوابی و افسردگی از عواض جانبی این دارو هستند.
تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با داروهای آنزیم مبدل آنژیوتانسین و سایر داروهای ضد فشار خون موجب کاهش شدید فشار خون وضعیتی‌ می‌گردد. اثرات کاهنده فشار خون این دارو در مصرف همزمان با داروهای هوشبر، مسددهای کانال کلسیم و ضد درد‌های اوپیوئیدی افزایش می‌یابد. آنتی اسیدها جذب این دارو را کاهش می‌دهند. مصرف همزمان تیوریدازین با داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای و سایر داروهای دارای خواص آنتی موسکارینی موجب افزایش اثرات ضدموسکارینی این دارو می‌گردد. این دارو با کم‌کردن آستانه تشنج ، با اثرات داروهای ضد صرع مقابله می‌کند. مصرف همزمان دارو با ترفنادین و آستمیزول خطر بروز آریتمی بطنی را افزایش می‌دهد. مصرف این دارو همراه با پروپرانولول و سایر داروهای ضد آریتمی خطر بروز آریتمی را افزایش می‌دهد. مصرف توام لیتیم و متوکلوپرامید با این دارو موجب افزایش خطر بروز عوارض خارج هرمی می‌گردد. بروز سندرم آنسفالوپاتیک در تعدادی از بیماران که همزمان لیتیم وداروهای ضد پسیکوز دریافت‌کرده‌اند ، گزارش شده است. اثرات ضد پارکینسون لوودوپا در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است مهار شود. مصرف همزمان داروهای کاهنده فشار خون با این دارو ممکن است سبب کاهش شدید فشار خون شود. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد تیروئید ممکن است خطر بروز آگرانولوسیتوز را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه:
1. در صورت مصرف طولانی مدت این دارو، معاینات چشم‌پزشکی باید انجام شود. 
2. در طول مصرف این دارو ، بیمار باید به اندازه کافی مایعات دریافت کند. 
3. افزایش مقدار مصرف دارو باید به تدریج و حداقل هفته‌ای یکبار انجام شود. 
4. تجویز مقادیرزیاد این دارو باید برای مدت کوتاهی انجام شود ودر صورتیکه بعد از 3 ماه با این مقدار مصرف بهبودی حاصل نشد باید مقدار مصرف را کاهش داد. 
5. از آنجا که این دارو دارای متابولیت فعال می‌باشد، در ابتدا مقدار مصرف روزانه بصورت منقسم و بعد از مدتی یکبار در روز تجویز می‌گردد. 
6. دوره درمان با این دارو باید کامل شود. این دارو نباید بیش از مقدارتجویز شده مصرف شود. 
7. برای حصول اثرات درمانی، مطلوب ممکن است چند هفته زمان مورد نیاز باشد. 
8. در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، اگر رژیم درمان ی بصورت یک نوبت مصرف در روز باشد، به محض به یاد آوردن در همان روز، نوبت فراموش شده باید مصرف شود. درغیر اینصورت، از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری شود. اگر رژیم درمانی بصورت چند نوبت در روز باشد،‌به محض به یادآوردن طی یک ساعت ، آن نوبت باید مصرف شود. در غیر این صورت از مصرف نوبت فراموش شده یا دوبرابر کردن مقدار مصرف بعدی باید خودداری گردد. 
9. قبل از قطع مصرف دارو، باید به پزشک مراجعه شود. قطع تدریجی مصرف دارو ممکن است ضروری باشد. 
10. از مصرف فرآورده‌های حاوی الکل و سایر داروهای مضعف CNS با این دارو باید خودداری گردد. 
11. در صورت نیاز به هرگونه عمل جراحی یا درمان اورژانس، پزشک باید از مصرف این دارو آگاه گردد. 
12. هنگام رانندگی یا کار با ماشین‌آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود. 
13. هنگام برخاستن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته ، باید احتیاط نمود. 
14. هنگام ورزش، در هوای گرم یاهنگام حمام آب گرم، به علت احتمال بروز شوک حرارتی باید احتیاط نمود. 
15. این دارو ممکن است سبب بروز خشکی دهان شود. در صورت تداوم خشکی به مدت بیش از دو هفته ، باید به پزشک مراجعه نمود. 
16. احتمال بروز حساسیت به نور با مصرف این دارو وجود دارد. استفاده از عینک و لباس محافظت کننده ممکن است ضروری باشد.
مقدار مصرف:
در درمان اختلالات پسیکوز ، ابتدا 100-50 میلی‌گرم 3-1 بار در روز مصرف می‌شود که در صورت تحمل و نیاز بیمار ، بتدریج افزایش می یابد. به عنوان نگهدارنده ، 200-50 میلی‌گرم 4-2 بار در روز مصرف می‌شود. به عنوان تسکین‌بخش ، ابتدا 25 میلی‌گرم سه بار در روز مصرف می‌شود و سپس در صورت تحمل و نیاز بیمار به تدریج افزایش می‌یابد. به عنوان نگهدارنده ، 50-10 میلی‌گرم 4-2 بار در روز مصرف می‌شود. 
کودکان: دردرمان اختلالات پسیکوز در کودکان 12-2 سال، ابتدا 25-10 میلی‌گرم 3-2 بار در روز مصرف می‌شود که در صورت نیاز و تحمل بیمار افزایش می‌یابد. در کودکان بزرگتر از 12 سال مقدار مصرف مانند بزرگسالان است.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Tablet: 10mg 
Tablet: 25 mg 
Tablet: 100mg
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص تیوریدازین کا اچ آ 100 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
قرص تیوریدازین-مینو 100 میلی گرم
داروسازی مینو [ ایران ]
 
قرص تیوریدازین-مینو 25 میلی گرم
داروسازی مینو [ ایران ]
 
قرص تیوریدازین-مینو 10 میلی گرم
داروسازی مینو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
THIORIDAZINE KHA 100MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
THIORIDAZINE-MINOO 100MG TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
 
THIORIDAZINE-MINOO 25MG TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
 
THIORIDAZINE-MINOO 10MG TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی ریسپیریدون Risperidone (ریسیدون RISIDONE، ریسبایودال RISBIODAL) (قرص)

اطلاعات داروی ریسپیریدون Risperidone (ریسیدون RISIDONE، ریسبایودال RISBIODAL) (قرص)
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو: Risperidone
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics 
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
این دارو برای درمان تظاهرات اختلالات سایکوتیک به کار می رود واثر درمانی قابل ملاحظه ای بر علائم مثبت ومنفی جنون جوانی دارد .
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر ضد جنون این دارو مشخص نیست .اثر آن احتمالا به خاطر مهار انتخابی مونو آمینرژیک(D2 , 5-HT2)می باشد .این دارو همچنین دارای اثر مهاری متوسطی بر گیرنده های H1. a2. a1 می باشد .
فارماکوکینتیک:
جذب گوارشی دارو زیاد و سریع می باشد و دارو به مقدار خیلی زیاد به پروتئین های پلاسما متصل می شود.متابولیسم دارو عمدتا کبدی و دفع آن از طریق ادرار (70%)و مدفوع (15%)ونیمه عمر آن 24-20 ساعت می باشد .
موارد منع مصرف:
در صورت ابتلا به سرطان پستان ،برادی کاردی ،اختلالات الکترولیتی ،بیماری های قلبی –عروقی وعروقی مغز ،سابقه سکته قلبی یا حمله عصبی ،دهید راتاسیون ،کاهش حجم خون ،اختلالات شدید کبدی وکلیوی ،بیماری پارکینسون،حساسیت مفرط نسبت به دارو وهمراه با سایر دارو های طولانی کننده فاصله QT نباید از این دارو استفاده کرد .
هشدارها:
1- این دارو باعث طولانی شدن فاصله QT در بعضی از بیماران می شود . 
2-به دلیل احتمال افزایش سطح پلاسمائی پرولاکتین ،در طی درمان با ریسپریدون باید سطح پرولاکتین را به طور منظم اندازه گیری نمود . 
3- در صورت ابتلا بیمار به تومورهای مغزی ،انسداد روده ای ،سندرم Reye s، سابقه سوءاستفاده یا وابستگی داروئی این دارو را باید با احتیاطکاملرف رد.
عوارض جانبی:
آکاتیزیا ،اضطراب ،عصبانیت ،تاری دید ،اختلال جنسی ،کاهش تمایل جنسی ، سرگیجه ، دیسمنوره ،منوراژی ،اثرات خارج هرمی ،دیستونی ،پارکینسون ،بی خوابی ،اختلال در دفع ادرار ،تغییرات خلق و خوی ،بی قراری ،اختلال در تمرکز ،مشکلات حافظه ای ،بثورات پوستی وخارش ،اسهال یا یبوست ،سرفه ،خشکی دهان ،سوءها ضمه ،سر درد ،تهوع ،التهاب بینی و حلق و افزایش وزن وسندرم بدخیم نورولپتیک ،عوارض جانبی عمده این دارو هستند .
تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با الکل وسایر مضعف های CNS باعث تضعیف شدید CNS می شود .مصرف این دارو با داروهای ضد فشار خون بالا موجب افت شدید فشار خون می شود .این دارو اثر بروموکریپتین ،لوودوپا ،پرگولاید را کاهش می دهد .کلیرانس ریسپریدون توسط کاربامازپین افزایش و توسط کلوزاپین کاهش می یابد .
نکات قابل توصیه:
1- در حین مصرف این دارو باید بیمار جهت مشاهده هر گونه اختلال حرکتی دیررس مورد معاینه دوره ای قرار گیرد . 
2- از آنجایی که خودکشی در بیماران مبتلا به جنون جوانی وجود دارد ، دارو باید با حداقل مقدار ممکن در دسترس بیمار قرار گیرد. 
3. در صورت بروز سندرم بدخیم نورولپتیک، مصرف دارو باید بلافاصله قطع کرد. برای درمان هیپرترمی ( با تجویز داروهای ضد تب) ، دهیدراتاسیون (با تأمین آب و الکترولیت‌ها ) ناپایداری قلبی-عروقی، ( با کنترل فشار خون و ریتم قلب)، هیپوکسی(با تجویز اکسیژن و تنفس کمکی)، سفتی عضلانی(با تجویز دانترولن ، بروموکریپتین و آمانتادین) اقدام لازم را به عمل آورد . در صورت نیاز به تداوم مصرف دارو ، حداقل 5 روز دارو را باید قطع کرد و سپس با جایگزین یک دارو از یک گروه دیگر از داروهای ضد جنون(با مقدار کم) درمان را ادامه داد.
مقدار مصرف:
بزرگسالان: یک میلی‌گرم دوبار در روز در روز اول ، دو میلی گرم دوبار در روز در روز دوم، سه میلی گرم دو بار در روز در روز سوم مصرف ‌شود. در نوبت‌های بعدی مقدار مصرف باید بر اساس نیاز و تحمل بیمار و با افزایش 2-1 میلی‌گرم در روز (با رعایت فاصله یک هفته‌ای ) افزایش یابد. در بسیاری از بیماران شروع مصرف ممکن است با سرعت آهسته‌تری انجام شود. مقدار مصرف این دارو رد سالمندان باید به نصف تقلیل یابد. حداکثر مقدار مجاز برای بزرگسالان mg/day16، برای بزرگسالان مبتلا به نارسایی کبدیmg/day4 و برای سالمندان mg/day3 می‌باشد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Coated Film Coated Tablet:1 mg 
Coated Film Coated Tablet: 2 mg 
Coated Film Coated Tablet 3 mg 
Coated Film Coated Tablet: 4mg
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص ریسیدون 2 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص ریسیدون 1 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص ریسبایودال 3 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص ریسبایودال 2 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص ریسبایودال 1 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص ریسبایودال 4 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص ریسپریدول روزدارو 4 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص ریسپریدول روزدارو 2 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص ریسپریدول روزدارو 3 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص ریسپریدول روزدارو 1 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص ریسپریدول سبحان دارو 1 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص ریسپریدول سبحان دارو 2 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص ریسپریدول سبحان دارو 4 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص ریسپریدول-عبیدی 4 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص ریسپریدول-عبیدی 2 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص ریسپریدول-عبیدی 1 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص ریسپریدول-عبیدی 1 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص ریسپریدول-عبیدی 3 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
RISIDONE 2MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
RISIDONE 1MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
RISBIODAL 3MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
RISBIODAL 2MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
RISBIODAL 1MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
RISBIODAL 4MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
RISPERIDONE RUZDAROU 4MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
RISPERIDONE RUZDAROU 2MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
RISPERIDONE RUZDAROU 3MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
RISPERIDONE RUZDAROU 1MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
RISPERIDONE SOBHANDAROU 1MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
RISPERIDONE SOBHANDAROU 2MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
RISPERIDONE SOBHANDAROU 4MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
RISPERIDONE-ABIDI 4MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
RISPERIDONE-ABIDI 2MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
RISPERIDONE-ABIDI 1MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
RISPERIDONE-ABIDI 1MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
RISPERIDONE-ABIDI 3MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی کوئنتیاکس QUENTIAX، بایوکوئتین BIOQUETIN، ترانکوپین TRANQOPINE (قرص)

اطلاعات داروی کوتیاپین فومارات Quetiapine Fumarate (کوئنتیاکس QUENTIAX، بایوکوئتین ، BIOQUETIN ترانکوپین TRANQOPINE قرص) (قرص)
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو: Quetiapine Fumarate
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics 
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
ضد سایکوز (مشتق دی بنزوتیازپین). 
a) درمان علائم و نشانه های اختلالات سایکوتیک 
b) مونوتراپی و یا درمان کمکی با لیتیم یا دی والپروکس برای درمان کوتاه مدت حملات مانیک حاد در اختلال دوقطبی
مکانیسم اثر:
مکانیسم دقیق شناخته شده نیست. به نظر می رسد دارو سبب آنتاگونیزه کردن رسپتورهای D2 و5-HT2 می شود. همچنین ممکن است بخشی از اثرات دارو ناشی از آنتاگونیزه کردن رسپتورهای 5-HT1A, D1, H1, Alpha1, Alpha2 باشد.
فارماکوکینتیک:
دارو پس از تجویز خوراکی سریعا جذب می شود. دارو توسط سیستم P-450 کبدی (بویژه CYP3A4) متابولیزه می شود. نیمه عمر دفعی دارو حدود 6 ساعت می باشد.
موارد منع مصرف:
 
هشدارها:
 
عوارض جانبی:
سرگیجه، تب، سردرد، تشنج، هایپوتنشن اورتوستاتیک، ادم محیطی، تاکیکاردی، گوش درد، فارنژیت، رینیت، بی اشتهایی، یبوست، خشکی دهان، لکوپنی، افزایش وزن، افزایش سرفه، راش، تعریق.
تداخل دارویی:
a) مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی هایپرتانسیو ممکن است سبب تشدید اصرات هایپوتانسیو شود. 
b) باربیتورات ها، گلوکوکورتیکوئیدها و ریفامپین ممکن است سبب افزایش متابولیسم کوتیاپین شوند. 
c) کاربامازپین، گلوکوکورتیکوئیدها، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفامپین، تیوریدازین ممکن است سبب افزایش کلیرنس کوتیاپین شوند. 
d) کتوکونازول و اریترومایسین ممکن است سبب افزایش سطح خونی کوتیاپین شوند. 
e) آگونیست های دوپامین و لئودوپا ممکن است اثرات کوتیاپین را آنتاگونیزه کنند.
 
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
a) درمان علائم و نشانه های اختلالات سایکوتیک: در ابتدا 25mg از راه خوراکی 2بار در روز تجویز شده، افزایش دوز به میزان 25-50mg ، 2 یا 3 بار در روز از راه خوراکی در فواصل 2تا 3روزه صورت می گیرد. ماکزیمم دوز مصرفی 800mg می باشد. 
b) مونوتراپی و یا درمان کمکی با لیتیم یا دی والپروکس برای درمان کوتاه مدت حملات مانیک حاد در اختلال دوقطبی: در ابتدا 50mg از راه خوراکی 2بار در روز و سپس افزایش دوز به میزان 100mg در روز در 2دوز منقسم تا ماکزیمم 200mg از راه خوراکی 2بار در روز در روز 4ام صورت می گیرد. دوز معمول 400-800mg در روز می باشد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص کوئنتیاکس 200 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  اکتوور
قرص کوئنتیاکس 100 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  اکتوور
قرص بایوکوئتین 25 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص بایوکوئتین 200 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص بایوکوئتین 150 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص بایوکوئتین 100 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص تراکوپین 100 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
 
قرص ترانکوپین 25 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
 
قرص ترانکوپین 200 میلی گرم
داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
QUENTIAX Tablet 200 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  اکتوور
QUENTIAX Tablet 100 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  اکتوور
BIOQUETIN 25MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
BIOQUETIN 200MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
BIOQUETIN 150MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
BIOQUETIN 100MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
TRANQOPINE 100MG TAB
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
 
TRANQOPINE 25MG TAB
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
 
TRANQOPINE 200MG TAB
داروسازی تدبیر کالای جم [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی پیموزید Pimozide (اورپ فورت PHARMACEUTICAL) (قرص)

اطلاعات داروی پیموزید Pimozide (اورپ فورت PHARMACEUTICAL) (قرص)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Pimozide

گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics 

خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:

برای تخفیف تیک‌های صوتی و حرکتی در بیماران مبتلا به اختلال Tourette s بکار می‌رود که علائم آنها شدید می‌باشد یا قادر به تحمل هالوپریدول نیستند و یا به این دارو پاسخ نداده‌اند. همچنین این دارو به عنوان نگهدارنده در جنون جوانی مزمن بدون علائم هیجان، بیقراری یا فعالیت‌ مفرط مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:

اگرچه مکانیسم دقیق اثر دارو مشخص نیست ولی احتمالا از طریق مهار گیرنده‌های دوپامین در دستگاه عصبی مرکزی عمل می‌کند. این دارو همچنین باعث افزایش turn over دوپامین و انسداد کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ و مهارگیرنده‌های اوپیوئیدی و افزایش غلظت پرولاکتین می‌شود.

فارماکوکینتیک:

دارای متابولیسم کبدی و دفع ادراری (50-40%) و مدفوعی(20%)‌ است. 

نیمه عمر آن در افراد سالم 29 ساعت ، در مصرف مکرر در بیماران مبتلا به جنون جوانی، 55 ساعت و در صورت یکبار مصرف در بیماران Tourette s ، 110 ساعت می‌باشد.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه آریتمی قلبی، سندرمQT طولانی ، ضعف شدید CNS، حالات کوما، تیک‌های صوتی و حرکتی به غیر از اختلال Tourette s، کاهش پتاسیم خون و سابقه سرطان پستان نباید از این دارو استفاده کنند. همچنین برای بیمارن تحت درمان با داروهای طولانی کننده QT، ضد قارچ‌های آزولی (مثل ایتراکونازول ، کتوکونازول)، آنتی بیوتیک‌های ماکرولید‌،‌ داروهای مهار کنند پروتئاز‌ و نفازودون نباید این دارو را بکار برد.

هشدارها:

1. پیموزاید ممکن است باعث طولانی شدن فاصله QT در الکتروکاردیوگرام، پهن شدن ، فرورفتگی و معکوس شدن موج T و ظهور موجهای U خواهد شد. قبل از شروع درمان و در طی مصرف پیموزاید(مخصوصا در هنگام تنظیم مقدار دارو) الکتروکاردیوگرافی باید به طور منظم انجام شود. طولانی شدن QT بیشتر از 47/0 ثانیه در کودکان و 52/0 ثانیه در بزرگسالان یا بیش از 25% آنچه قبل از درمان بوده است باید ملاکی برای قطع یا کاهش مقدار مصرف دارو محسوب شود. 

2. در صورت گلوکوم با زاویه بسته ، سابقه ایلئوس فلجی ، هیپرتروفی پروستات ، اختلالات ECG، نارسائی کبدی یا کلیوی ، سابقه حملات عصبی و حساسیت به پیموزاید یا سایر داروهای ضد جنون، این دارو را باید بااحتیاط کامل بکاربرد. 

3. در صورت بروز taredive dyskinesia باید قطع مصرف دارو مورد توجه قرار گیرد. 

4. سندرم بدخیم نورولپتیک همزمان با استفاده داروهای ضد جنون مشاهده شده است . علائم این سندرم شامل هیپرپیرکسی ، سفتی عضلات، علائم روانی(کاتاتونیک) و اختلالات اتونوم (نبض و فشار خون نامنظم، تاکی کاردی، آریتیمی‌ و تعریق شدید) می‌باشد. در صورت بروز این سندرم، مصرف دارو باید فوراً قطع شود.

 عوارض جانبی:

آکاتیزیا، آریتمی قلبی ، ضربان نامنظم و شدید قلبی، طولانی شدن فاصله QT ، علائم خارج هرمی ،پارکینسونیسم ،تغییرات خلقی ورفتاری ،تورم یا دردناکی پستان ،ترشح غیر طبیعی شیر ،واکنش های آلرژیک ،اختلالات خونی ،یرقان انسدادی ،سندرم بد خیم نورو لپتیک ،تب شدید ودیستونی دیررس ،تاری دید واختلالات بینائی ،یبوست وخواب آلودگی ،خشکی دهان ،افت فشار خون وضعیتی از عوارض جانبی مهم این دارو محسوب می شوند .

تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با الکل وداروهای مضعف CNS باعث تشدید اثر تضعیف CNSمی شود .آمفتامین ها متیل فنیدات ،پمولین باعث ایجاد تیک خواهند شد .قبل از شروع مصرف پیموزاید باید مصرف این داروها قطع گردد .پیمو زاید اثری در درمان تیکهای ناشی از داروها ندارد .مصرف همزمان این دارو با آنتی کولینرژک ها باعث تشدید اثرات آنتی کولینرژیک ها می شود . پیمو زاید آستانه تشنجات وتاثیر داروهای ضد تشنج ها را کاهش می دهد . مصرف همزمان این دارو با مهار کننده های منو آمین اکسیداز باعث تشدید اثرتضعیف CNS،افت فشار خون وتقویت اثرات آنتی کولینرژیک میشود . آنتی بیوتیک های ماکرولید ،آب گریپ فروت ،مهار کننده های پروتئاز HIV(مثل ایندیناویر ،نلفیناویر ،ریتوناویر ،سکویناویر )،ایتراکو نازول ،کتوکونازول،نفازودون ، زایلوتون ،غلظت پیموزاید را افزایش می دهند .مصرف این دارو با داروهای دارای عوارض خارج هرمی موجب تشدید این گونه عوارض می شوند.مصرف همزمان پیموزاید با داروهای طولانی کننده فاصله QT(مثل ضدافسردگی های سه حلقه ای ،دیسو پیرامید ،ماپروتیلین ،پروبوکول ، پروکائین آمید وکینیدین )باعث افزایش احتمال آریتمی قلبی وطولانی شدن فاصله QT میشود .

نکات قابل توصیه:

1- مصرف پیموزاید ممکن است موجب ایجاد اختلالات در توانائی‌های جسمی و روانی گردد ،لذا در انجام کارهای بالقوه خطرناک مانند رانندگی یا کار با ماشین آلات باید احتیاط کامل را رعایت نمود . 

2- در بیماران مبتلا به کاهش پتاسیم خون ،قبل از شروع درمان باید کمی پتاسیم خون را درمان کرد ،زیرا خطر بروز آریتمی قلبی وجود دارد . 

3- برای بیمارانی که اثرات آنتی کولینرژیک برای آن ها خطرناک است ،این دارو را باید با احتیاط مصرف کرد . 

4-بیماران سالمند به مقادیر کمتری از دارو نیاز دارند . 

5-مقدار مصرف دارو را باید به تدریج و به طور دوره ای کاهش داد تا مشخص شود آیا تیک ها تداوم دارند . بعد از کاهش مقدار دارو ،افزایش شدت و تناوب تیک ممکن است به طور موقتی اتفاق افتد ،ولی این به دلیل برگشت علائم نیست .لذا باید بعد از کاهش مقدار 2-1هفته صبر نمود وسپس نتیجه گیری کرد .

مقدار مصرف:

بزرگسالان :در مهار تیک‌های صوتی و حرکتی در اختلال Tourette s هنگام شروع درمان mg/day2-1 در نوبتهای منقسم مصرف می‌شود و در صورت نیاز و تحمل بیمار می‌توان به طور تدریجی مقدار مصرف را تا mg /day10 یا mcg/kg/day200 افزایش داد. 

بزرگسالان : در درمان بیماران اسکیزوفرنی مزمن،‌هنگام شروع درمان mg/day4-2 یکبار در روز (صبح) مصرف می‌شود. و در صورت نیاز و تحمل بیمار می‌توان به طور تدریجی مقدار مصرف را تا mg/day20 یا mcg/kg/day300 افزایش داد. مقدار متوسط نگهدارنده mg /day12-2 )mg /day6) می‌باشد. 

کودکان: در کودکان با سن بیش از 12 سال mcg/kg/day50 ( قابل افزایش تدریجی در صورت نیاز و تحمل بیمار ) مصرف می‌شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

Scored Tablet:2mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

قرص اورپ فورت 4 میلی گرم

JANSSEN PHARMACEUTICAL [ پرتغال ]

  جهان بهبود

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

ORAP FORTE Tablet 4 mg

JANSSEN PHARMACEUTICAL [ PORTUGAL ]

  جهان بهبود

۰ نظر

اطلاعات داروی پرفنازین Perphenazine (قرص)

اطلاعات داروی پرفنازین Perphenazine (قرص)
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو: Perphenazine
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics 
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
پرفنازین در اسکیزوفرنی و حالات روانی ،مانیا و درمان کمکی کوتاه مدت اضطراب شدید، تحریکات روانی حرکتی، هیجان و تحریکات رفتاری شدید و ناگهانی ، استفراغ و تهوع شدید به کار می رود.
 
مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
پرفنازین پس از مصرف خوراکی ، سریع ولی ناکامل جذب گردیده، تحت تأثیر متابولیسم عبور اول کبدی قرار گرفته و غیر فعال می‌گردد. متابولیت‌ها و مقدار ناچیز داروی تغییر نیافته عمدتاً از راه ادرار و مقداری نیز از طریق صفرا دفع می‌گردند. پیوند این دارو به پروتئین‌های پلاسما بسیار زیاد است.
موارد منع مصرف:
این دارو در صورت وجود بیماری قلبی، (کمی یا زیادی فشار خون) ضعف شدید CNS، کوما، سندرم مادرزادی QT طولانی، سابقه آریتمی قلبی و نقایص ژنتیکی که سبب کاهش فعالیت ایزوآنزیم P4502D6شود، نباید مصرف گردد.
هشدارها:
1. این دارو در مرد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: 
الکلسیم حاد، دیسکرازی خونی، اسیب شدید مغزی، تصلب عروق مغزی، کاهش ذخیره قلبی مانند بی‌کفایتی دریچه میترال، بی کفایتی عروق مغزی، فئوکروموسیتوم، بی کفایتی کلیه، سندرم Reye، عیب کار کبد و سابقه حساسیت به هر یک از فنوتیازین‌ها. 
2.بررسی حرکت غیرطبیعی و مشاهده دقیق علائم اولیه دیسکینزی، در طول درمان بطور منظم، بویژه در سالخوردگان و بیمارانی که مقادیر زیاد دارو دریافت می کنند،توصیه می‌شود.
عوارض جانبی:
آثار خارج هرمی خصوصا دیستونی، به ویژه با مقادیر مصرف زیاد شایع‌تر بوده و در مصرف طولانی مدت دیسکینزی دیررس ممکن است بروز نماید. خواب آلودگی ، سستی، کابوس‌شبانه ، بی‌خوابی، بی ثباتی، افسردگی، خشکی دهان ، یبوست، احتباس ادرار ،تاری دید و احتقان بینی از عوارض شایع دارو هستند.
تداخل دارویی:
مصرف آن همراه با داروداروهای ضد آریتمی و نیز داروهای ضد هیستامین نظیر ترفنادین و آستمیزول یا مسدد گیرنده بتا مانند سوتالول ، خطر بروز آریتمی بطنی را افزایش می‌دهد. داروهای ضد افسردگی خصوصاً انواع سع حلقه‌ای سبب افزایش غلظت خونی و نیز اثرات ضد موسکارینی این دارو می‌گردند. پرفنازین ممکن است باعث کاهش آستانه تشنج شده و با اثر داروهای ضد صرع مقابله نماید. مصرف این دارو همراه با داوهایی مانند متوکلوپرامید و لیتیم خطر بروز عوارض خارج هرمی را افزایش می‌دهد. پرفنازین با اثر داروهای ضد پارکینسون مانند بروموکریپتین با اثر داروهای ضد پارکینسون مانند بروموکریپتین و لوودوپا مقابله می‌نمایند. بروز سندرم آنسفالوپاتیک در تعدادی از بیماران که همزمان لیتیم و داروهای ضد پسیکوز دریافت‌ کرده‌اند گزارش شده است. اثرات ضد پارکینسون لوودوپا در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است مهار شود. مصرف همزامان داروهای کاهنده فشار خون با این دارو ممکن است سبب کاهش شدید فشار خون شود. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد تیروئید ممکن است خطر بروز آگرانولوسیتوز را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه:
 1. دوره درمان با این دارو باید کامل شود. این دارو نباید بیش از مقدارتجویز شده مصرف شود. 
 2.  برای حصول اثرات درمانی مطلوب، ممکن است چند هفته زمان مورد نیاز باشد. 
 3. در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، اگر رژیم درمانی بصورت یک نوبت مصرف در روز باشد، به محض به یاد آوردن در همان روز، نوبت فراموش شده باید مصرف شود. درغیر اینصورت، از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری شود. اگر رژیم درمانی بصورت چند نوبت در روز باشد،‌به محض به یادآوردن طی یک ساعت ، آن نوبت باید مصرف شود. در غیر این صورت از مصرف نوبت فراموش شده یا دوبرابر کردن مقدار مصرف بعدی باید خودداری گردد. 
 4. قبل از قطع مصرف دارو، باید به پزشک مراجعه شود. قطع تدریجی مصرف دارو ممکن است ضروری باشد. 
 5. از مصرف فرآورده‌های حاوی الکل و سایر داروهای مضعف CNS با این دارو باید خودداری گردد. 
 6. در صورت نیاز به هرگونه عمل جراحی یا درمان اورژانس، پزشک باید از مصرف این دارو آگاه گردد. 
 7. هنگام رانندگی یا کار با ماشین‌آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود. 
 8. هنگام برخاستن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته ، باید احتیاط نمود. 
 9. هنگام ورزش، در هوای گرم یاهنگام حمام آب گرم، به علت احتمال بروز شوک حرارتی باید احتیاط نمود. 
 10. این دارو ممکن است سبب بروز خشکی دهان شود. در صورت تداوم خشکی به مدت بیش از دو هفته ، باید به پزشک مراجعه نمود. 
 11. احتمال بروز حساسیت به نور با مصرف این دارو وجود دارد. استفاده از عینک و لباس محافظت کننده ممکن است ضروری باشد.
مقدار مصرف:
خوراکی: 
بزرگسالان: در درمان اختلالات پسیکوز ، 16-4 میلی‌گرم 4-2 بار در روز مصرف می‌شود که در صورت نیاز و تحمل مقدار مصرف به تدریج افزایش می‌یابد. در درمان تهوع واستفراغ mg/day16-8 در مقادیر منقسم مصرف می‌شود. 
کودکان: در درمان اختلالات پسیکوز ، تهوع و استفراغ ، مقدار مصرف در کودکان بزرگتر از 12 سال مشابه بزرگسالان است. 
تزریقی: 
بزرگسالان: در درمان اختلالات پسیکوز: ابتدا 10-5 میلی‌گرم از راه عضلانی ، در درمان تهوع و استفراغ 10-5 میلی‌گرم(برحسب تحمل و نیاز بیمار) تزریق عضلانی می‌گردد. 
کودکان: مقدار مصرف در کودکان بزرگتر از 12 سال،مشابه بزرگسالان است.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Coated Tablet : 2mg 
Coated Tablet : 4mg 
Coated Tablet : 8mg 
Injection: 5 mg/ml
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص پرفنازین دی پی 8 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
آمپول پرفنازین دی پی 5 میلی گرم/1 میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص پرفنازین دی پی 4 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص پرفنازین داروپخش 2 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص پرفنازین خوارزمی 8 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PERPHENAZINE DP 8MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
PERPHENAZINE DP 5MG/1ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
PERPHENAZINE DP 4MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
PERPHENAZINE DAROUPAKHSH 2MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
PERPHENAZINE KHARAZMI 8MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی اگزازپام Oxazepam (سدارین SEDARIN) (قرص)

اطلاعات داروی اگزازپام Oxazepam (سدارین SEDARIN) (قرص)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Oxazepam

گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics 

خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:

این دارو در کوتاه مدت برای درمان اضطراب، به عنوان داروی کمکی در اضطراب همراه با افسردگی روانی، درمان علائم قطع مصرف الکل مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک:

از طریق خوراکی جذب می‌شود. اتصال آن به پروتئین‌های پلاسما بالا است . متابولیسم آن کبدی و دفع آن از طریق کلیه می‌باشد. نیمه عمر پلاسمایی آن 15-5 ساعت است. زمان شروع اثر دارو پس از مصرف یک مقدار واحد و به سرعت جذب آن و پس از مصرف مقادیر متعدد به سرعت و میزان تجمع دارو و به نوبه خود به نیمه عمر دفع و کلیرانس آن بستگی دارد.

 

موارد منع مصرف:

هشدارها:

 1. در بیماریهای تنفسی ،ضعف عضلانی ،بیماران با سابقه مصرف نابجای دارو یا افراد با اختلال شخصیتی ،مسمومیت شدید با الکل همراه با علائم حیاتی ضعیف شده ،اغماء،شوک ،گلوکوم حاد با زاویه بسته یا استعداد ابتلاء به آن باید احتیاط فراوان مصرف شود . 
 2. در افراد مسن ، نارسایی کبدی و کلیوی ، نوجوانان و افراد به شدت بیمار مقدار مصرف دارو باید کاهش داده شود .
 3. برای جلوگیری از بروز عوارض قطع مصرف .مقدار مصرف دارو باید به تدریج کاهش داده شود . 
 4. مصرف طولانی مدت یا مقادیر زیاد بنزودیازپین ها خطر بروز وابستگی های روانی و جسمی را افزایش می دهد .

عوارض جانبی:

خواب آلودگی روز بعد از مصرف، گیجی و عدم تعادل (بخصوص در افراد مسن)، فراموشی ، وابستگی ، تحریک پذیری غیر عادی و در برخی موارد سر درد، سرگیجه، افت فشار خون، افزایش ترشحات بزاق، کرامپ و درد ناحیه شکم، بثورات جلدی، اختلال خونی و یرقان ازعوارض جانبی دارو است .

تداخل دارویی:

مصرف همزمان آن با داروهای مضعف CNS، ضد دردهای مخدر، بیهوش‌کننده‌های عمومی، مهار کننده‌های مونوآمین‌اکسیداز، ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای و داروهای پائین‌آوردنده فشار خون که باعث تضعیف CNS می‌شوند( مانند کلونیدین و متیل دوپا) و رزرپین ممکن است اثر مضعف CNS این دارو‌ها را تشدید نماید. مصرف همزمان بنزودیازپین‌ها با ایتراکونازول ممکن است سبب مهار متابولیسم این دارو‌ها و درنتیجه افزایش غلظت پلاسمایی آنها شود.

نکات قابل توصیه:

 1. این دارو نباید بیش از مقدار توصیه شده مصرف شود. 
 2. اگر بعد از چند هفته اثر درمانی دارو کاهش یافت ، باید به پزشک مراجعه واز افزایش مقدار مصرف دارو خودداری نمود . 
 3. این دارو نباید بیش از مقدار تجویز شده مصرف شود. 
 4. به منظور کاهش احتمال بروز علائم قطع مصرف دارو، مصرف این دارو باید بتدریج قطع شود. 
 5. به علت بروز سرگیجه، خواب‌آلودگی و منگی، از رانندگی یا کار با ماشین‌آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید خودداری گردد.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان اضطراب 30-10 میلی‌گرم سه بار در روز مصرف می‌شود. به عنوان تسکین‌بخش‌- خواب‌آور در درمان علائم قطع مصرف الکل، 30-15 میلی‌گرم 3یا 4 بار در روز مصرف می‌شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

قرص اگزازپام پورسینا 10 میلی گرم

داروسازی پور سینا [ ایران ]

 

قرص اگزازپام تهران شیمی 10 میلی گرم

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

 

قرص سدارین 10 میلی گرم

داروسازی تولید دارو [ ایران ]

 

قرص اگزازپام-جالینوس 10 میلی گرم

داروسازی جالینوس [ ایران ]

 

قرص اگزازپام-حکیم 10 میلی گرم

داروسازی حکیم [ ایران ]

 

قرص اگزازپام-سبحان 10 میلی گرم

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

 

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

OXAZEPAM PURSINA 10MG TAB

داروسازی پور سینا [ IRAN ]

 

OXAZEPAM TEHRANCHEMIE 10MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

 

SEDARIN 10MG TAB

داروسازی تولید دارو [ IRAN ]

 

OXAZEPAM-JALINOUS 10MG TAB

داروسازی جالینوس [ IRAN ]

 

OXAZEPAM-HAKIM 10MG TAB

داروسازی حکیم [ IRAN ]

 

OXAZEPAM-SOBHAN 10MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی الانزاپین Olanzapine (زیپرکسا ZYPREXA، زیپروبایوکس ZYPROBIOX) (قرص)

اطلاعات داروی الانزاپین Olanzapine (زیپرکسا ZYPREXA، زیپروبایوکس ZYPROBIOX) (قرص)
دانلود نرم افزار اطلاعات داروها
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو : Olanzapine
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics 
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
از این دارو برای درمان تظاهرات اختلالات روانی استفاده می‌شود.
مکانیسم اثر:
اگرچه مکانیسم اثر ضد جنون این دارو مشخص نیست، ولی احتمالا با عمل آنتاگونیستی برگیرنده‌های منوآمین(دوپامین و سروتونین) این اثر را اعمال می‌کند. ولی این دارو دارای اثر آنتاگونیستی بر گیرنده‌های موسکارینی ، آدرنرژیک آلفا1 نیز می‌باشد. همچنین می‌تواندبه طور ضعیف به گیرنده‌های GABAa بنزودیازپین‌ها و بتا متصل شود.
 
فارماکوکینتیک:
به سرعت و به خوبی از راه دستگاه گوارش جذب می‌شود. در اثر اولین گذر 40% دارو متابولیزه می‌شود. نیمه عمر دارو 30 ساعت و میزان اتصال دارو به پروتئین معادل 93% می‌باشد. به طور عمده در کبد متابولیزه می‌شود. دفع دارو از طریق ادرار (7% تغییر نیافته و 57% به صورت متابولیت) و مدفوع(30%) صورت می‌گیرد.
موارد منع مصرف:
در صورت حساسیت مفرط نسبت به فراورده‌های نباید مصرف شود.
 هشدارها:
1. در تعداد کمی از بیمارن مصرف این دارو موجب بروز سندرم بدخیم نورولپتیک می‌شود. این سندرم با علائم سفتی عضلانی، هیپرپیرکسی، تغییرات روانی، نبض و فشار خون نامنظم، تاکی‌کاردی ، تعریق شدید، آریتمی قلبی، میو‌گلوبینوری، نارسایی حاد کلیوی مشخص می‌گردد. در صورت مشاهده علائم فوق مصرف دراو باید فوراً قطع کرد و نسبت به درمان علائم مذکور اقدام نمود. 
2. در موارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود : 
بیماری قلبی-عروقی ،بیماری عروق مغزی ،بیماری تنفسی ،پارکینسون ،صرع ،عفونت های حاد،نارسائی کبدی یاکلیوی ،سابقه یرقان ،کم کاری تیروئید ،میاستنی گراو،بزرگی پروستات ،گلو کوم بازاویه بسته ،سالمندان ،افزایش پرولاکتین خون . 
3. در صورت بروز اختلالات حرکتی دیررس، مصرف دارو را باید قطع کرد. 
4. قطع مصرف دارو به تدریج و طی حداقل 2-1 هفته انجام می‌شود.در صورتی که قطع یکباره مصرف دارو ضروری باشد، بیمار باید تحت نظر باشد.
 
عوارض جانبی:
سردرد، یبوست، افزایش خون، خواب‌آلودگی، بی‌قراری، سرگیجه، التهاب بینی، خشکی دهان، افزایش اشتها، افت فشار خون وضعیتی، افزایش ضربان قلب،‌ادم، درد مفاصل، علائم پارکینسون، اختلالات حرکتی از عوارض جانبی مهم این دارو محسوب می‌شوند.
 تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با داروهای مضعف CNS و الکل موجب می‌شود تا اثر تضعیف CNS تشدید شود. مصرف همزمان این دارو باعث افزایش تأثیر دارو‌های پائین‌آورنده فشار خون می‌شود. این دارو موجب کاهش اثر آگونیست‌های دوپامین، و لوودوپا می‌شود. کاربامازپین‌، امپرازول و ریفامپین باعث افزایش کلیرانس الانزاپین‌ می‌شود، در حالی که فلووکسامین‌ حذف الانزاپین را کاهش می‌دهد. مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی‌کولینرژیک‌ موجب تشدید اثر آنتی‌کولینرژیکی می‌شود.
 نکات قابل توصیه:
1. به دلیل ایجاد خواب‌آلودگی و کاهش هوشیاری ،‌لازم است بیماران تحت درمان در هنگام رانندگی و کار با ماشین‌آلات احتیاط لازم را بعمل آورند. 
2. در آغاز درمان با این دارو ، به دلیل بروز کلاپس ناشی از افت فشار خون ، بیمار باید تحت مراقبت پزشکی باشد.
مقدار مصرف:
بزرگسالان: ابتدا mg10-5 یک‌بار در روز مصرف شود. سپس بر اساس نیاز و تحمل بیمار ، در فواصل یک‌هفته‌ای می‌توان مقدار مصرف روزانه را mg5 افزایش داد. مقدار نگهدارنده باید براساس حداقل مقدار مورد نیاز برای درمان تعیین گردد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Film Coated Tablet: 5mg
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص زیپرکسا 10 میلی گرم
ELI LILLY [ بریتانیا ]
  شفایاب گستر
قرص زیپرکسا 5 میلی گرم
ELI LILLY [ بریتانیا ]
  شفایاب گستر
قرص الانزاپین-اکسیر 10 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
قرص الانزاپین-اکسیر 5 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
قرص زیپروبایوکس 5 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص زیپروبایوکس 15 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص زیپروبایوکس 10 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص زیپروبایوکس 2.5 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص الانزاپین-تدافارم 15 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص الانزاپین-تدافارم 2.5 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص الانزاپین روزدارو 5 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص الانزاپین سبحان دارو 5 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص الانزاپین-عبیدی 5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص الانزاپین-عبیدی 2.5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص الانزاپین-عبیدی 15 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص الانزاپین-فارما 5 میلی گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
 
قرص الانزاپین کیمیدارو 5 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ZYPREXA Tablet 10 mg
ELI LILLY [ UK ]
  شفایاب گستر
ZYPREXA Tablet 5 mg
ELI LILLY [ UK ]
  شفایاب گستر
OLANZAPINE-EXIR 10MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
OLANZAPINE-EXIR 5MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
ZYPROBIOX 5MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
ZYPROBIOX 15MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
ZYPROBIOX 10MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
ZYPROBIOX 2.5MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
OLANZAPINE-TEDAPHARM 15MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
OLANZAPINE-TEDAPHARM 2.5MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
OLANZAPINE RUZDAROU 5MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
OLANZAPINE SOBHANDAROU 5MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
OLANZAPINE-ABIDI 5MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
OLANZAPINE-ABIDI 2.5MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
OLANZAPINE-ABIDI 15MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
OLANZAPINE-PHARMA 5MG TAB
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
 
OLANZAPINE CHEMIEDAROU 5MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی نیترازپام Nitrazepam (زیپکس ZIPEX ) (قرص)

اطلاعات داروی نیترازپام Nitrazepam (زیپکس ZIPEX ) (قرص)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Nitrazepam

گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics 

خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:

این دارو بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بیخوابی و نیز در اپی لپسی بخصوص اسپاسم شیر خواری (Infantile Spasm) بکار می رود.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک:

این دارو براحتی از دستگاه گوارش جذب می شود. 87% باند پروتئینی پلاسمائی دارد. از سد خونی- مغزی و از جفت نیز رد می شود و مقادیر کمی از آن در شیر مادر نیز یافت می شود. در کبد متابولیزه شده، هیچ کدام از متابولیتهای آن فعالیت شاخصی ندارند. این دارو بشکل متابولیتهای خود از طریق ادرار دفع می شود. بیش از 20% دوز تجویزی خوراکی در مدفوع یافت می شود. نیمه عمر حذفی آن 30-24 ساعت است.

 

موارد منع مصرف:

هشدارها:

عوارض جانبی:

همانند دیازپام است.

 

تداخل دارویی:

همانند دیازپام است.

نکات قابل توصیه:

مقدار مصرف:

دوز معمول خوراکی جهت بیخوابی 5 میلی گرم شب هنگام است. حداکثر مقدار تجویزی در افراد مسن یا ناتوان نصف بالغین است.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

این دارو بصورت قرص و سوسپانسیون خوراکی موجود است.

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

قرص آپو-نیترازپام 5 میلی گرم

APOTEX [ کانادا ]

  ندای محیا

قرص زیپکس 5 میلی گرم

داروسازی ابوریحان [ ایران ]

 

قرص نیترازپام مهردارو 5 میلی گرم

داروسازی مهر دارو [ ایران ]

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

APO-NITRAZEPAM Tablet 5 mg

APOTEX [ CANADA ]

  ندای محیا

ZIPEX 5MG TAB

داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

 

NITRAZEPAM MEHRDAROU 5MG TAB

داروسازی مهر دارو [ IRAN ]

۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت