مرکز اطلاعات دارویی

۱۳ مطلب با موضوع «داروهای ضد قارچ» ثبت شده است

اطلاعات داروی کلوتریمازول Clotrimazole (کرم، کرم واژینال، شیاف، محلول، لوسیون، قرص)

اطلاعات داروی کلوتریمازول Clotrimazole (واژینال کلو-ژین CLO-GYN | واژینال کلو-جین CLO-GYN | کانازول CANAZOLE | کلومازول CLOMAZOLE | کلوتیزول CLOTIZOL | کاندیزول CANDIZOL)

نام علمی دارو : Clotrimazole
گروه دارویی: Antifungals 

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
کلوتریمازول در درمان کاندیدیاز ناشی از کاندیدا آلبیکنس وسایر گونه های کاندیدا، کچلی بدن و ران و پا ناشی از تریکوفیتون روبروم ، تریکوفیتون منتاگروفیس، اپیدرموفیتون فلوکوزوم ومیکروسپوروم کانیس، تیناورسیکالر ( ناشی از پیتی روسپوروم ) اریپکولار( مالاسزیا فورفور) و در درمان عفونت قارچی اطراف ناخن و کچلی ریش و سر مصرف می شود.
 
مکانیسم اثر:
کلوتریمازول با مهار ساخت ارگوسترول آسیب رساندن به غشاء سلولی قارچ و تغییر در نفوذ پذیری آن، باعث خروج عناصر ضروری داخل سلولی می گردد.

فارماکوکینتیک:
جذب سیستمیک این دارو بعد از مصرف پوستی کم است ولی بعد از مصرف از راه مهبل به میزان 10-3 درصد جذب می شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
از تماس دارو با چشم خودداری شود.

عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1- رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از لباس زیر نخی و یا استفاده از کاندوم در هنگام مقاربت به درمان کمک می کند. 
2- در صورت مصرف دارو برای درمان کاندیدیاز، از به کار بردن پانسمان بسته در موضع خودداری شود. 
3- در صورت عدم پاسخ به درمان بعد از اطمینان از عدم وجود سایر پاتوژن ها، دوره درمان ممکن است مجدداً تکرار شود.

مقدار مصرف:
موضعی – روزی 2بار صبح و عصر از محلول یا کرم بر موضع مالیده شود. 
قرص واژینال – در بیماران غیر باردار 200mg/day ترجیحاً قبل از خواب به مدت 3 روز یا 100mg/day به مدت 7 روز استعمال می گردد. 
کرم واژینال – مقدار 50mg/day (یک اپلیکاتور از کرم یک در صد ) ترجیحاً قبل از خواب به مدت 14-6 روز استعمال می شود.

اشکال دارویی:
Topical Cream : 1% 
Topical Solution :1% 
Vaginal Cream : 1% 
Vaginal Tablet : 100 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کرم کلوتریمازول-ناژو 1% 15 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
کرم واژینال کلو-ژین 2% 50 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
شیاف واژینال کلو-جین 100 میلی گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-ناژو 1% 50 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
محلول کلوتریمازول-ناژو 1% 20 میلی لیتر
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
لوسیون کلوتریمازول-بهسا 1% 20 میلی لیتر
داروسازی بهسا [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-بهسا 1% 50 گرم
داروسازی بهسا [ ایران ]
 
کرم کلوتریمازول-بهسا 1% 15 گرم
داروسازی بهسا [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-بهسا 2% 20 گرم
داروسازی بهسا [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 2% 20 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 2% 50 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
کرم موضعی کلوتریمازول-بهوزان 1%
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 1% 50 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
محلول کلوتریمازول-بهوزان 1%
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
محلول کانازول 1% 20 میلی لیتر
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
 
کرم واژینال کانازول 2% 20 گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
 
قرص واژینال کانازول 500 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
 
قرص واژینال کلوتریمازول پارس دارو 100 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
 
کرم موضعی کلوتریمازول تهران دارو 1% 15 گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص واژینال کلوتریمازول تی سی 100 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
کرم موضعی کلومازول 1% 15 گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
کرم واژینال کلومازول 1% 50 گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
قرص واژینال کلوتیزول 100 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول رها 2%
داروسازی رها [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول رها 1% 50 گرم
داروسازی رها [ ایران ]
 
کرم موضعی کاندیزول 1%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
 
کرم واژینال کاندیزول 1%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
 
کرم کلوتریمازول-عبیدی 1% 15 گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-عماد 1% 50 گرم
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
 
کرم موضعی کلوتریمازول-عماد 1% 15 گرم
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
 
کرم موضعی کلوتریمازول-فارما 1% 15 گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-فارما 2% 20 گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول-فارما 1% 50 گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 1% 50 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
کرم موضعی کلوتریمازول مدیفارم 1% 15 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
محلول موضعی کلوتریمازول-مدیفارم 1%
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 2% 20 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 15G CREAM
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
CLO-GYN 2% 50G VAG CREAM
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
CLO-GYN 100MG VAG SUPP
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 50G VAG CREAM
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 20ML SOLUTION
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 20ML LOTION
داروسازی بهسا [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 50G VAG CREAM
داروسازی بهسا [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 15G CREAM
داروسازی بهسا [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 2% 20G VAG CREAM
داروسازی بهسا [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 2% 20G VAG CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 2% 50G VAG CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% TOP CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% 50G VAG CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% SOLUTION
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
CANAZOLE 1% 20ML SOLUTION
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
 
CANAZOLE 2% 20G VAG CREAM
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
 
CANAZOLE 500MG VAG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE PARSDAROU 100MG VAG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE TEHRAN DAROU 1% 15G TOP CREAM
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE TC 100MG VAG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
CLOMAZOLE 1% 15G TOP CREAM
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
CLOMAZOLE 1% 50G VAG CREAM
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
CLOTIZOL 100MG VAG TAB
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE RAHA 2% VAG CREAM
داروسازی رها [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE RAHA 1% VAG 50G CREAM
داروسازی رها [ IRAN ]
 
CANDIZOL 1% TOP CREAM
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
 
CANDIZOL 1% VAG CREAM
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-ABIDI 1% 15G CREAM
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 15G TOP CREAM
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-PHARMA 1% 15G TOP CREAM
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-PHARMA 2% 20G VAG CREAM
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-PHARMA 1% 50G VAG CREAM
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% VAG 50G CREAM
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% 15G TOP CREAM
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE-MEDIPHARM 1% TOP SOL
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 2% 20G VAG CREAM
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی کاسپوفونژین استات Caspofungin Acetate (کانسیداس CANCIDAS) (پودر آماده تزریق)

اطلاعات داروی کاسپوفونژین استات Caspofungin Acetate (کانسیداس CANCIDAS) (پودر آماده تزریق)
نام علمی دارو : Caspofungin Acetate
گروه دارویی: Antifungals 

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
ضد قارچ (مهار کننده سنتز گلوکان). 
درمان آسپرژیلوس مهاجم در بیماران مقاوم و یا در بیماران با عدم تحمل به سایر داروها ( آمفوتریسین B، ایتراکونازول، فرم های لیپیدی آمفوتریسین B).

مکانیسم اثر:
دارو سبب مهار سنتز b(1,3)-D-glucan دیواره سلولی قارچ شده و در نتجه سبب از هم گسیختگی دیواره سلولی قارچ می شود.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تب، سردرد، فلبیت، تاکیکاردی، درد معده، بی اشتهایی، تهوع، اسهال، استفراغ
 
تداخل دارویی:
a) مصرف همزمان این دارو با کاربامازپین، دگزامتازون، فنی توئین، ریفامپین با این دارو سبب کاهش اثر کاسپوفونگین می شود. 
b) سیکلوسپورین ممکن است سبب افزایش مشهود سطح سرمی دارو و نیز ALT شود.مصرف همزمان این دو دارو توصیه نمی شود. 
C) مصرف همزمان این دارو با تاکرولیموس سبب کاهش سطح سرمی تاکرولیموس می شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
در روز اول دوز اولیه 70mg و در روزهای بعد 50 mg در روز از راه انفوزیون آهسته وریدی در عرض 1 ساعت تجویز می شود.

اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر آماده تزریق کانسیداس 50میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
  کویل دارو
پودر آماده تزریق کانسیداس 70 میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
  کویل دارو

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CANCIDAS Injection,Powder 50 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
  کویل دارو
CANCIDAS Injection,Powder 70 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
  کویل دارو
۰ نظر

اطلاعات داروی آمفوتریسین بی Anfotericin B (فونژیزون FUNGIZONE، فوتریسین PHOTERICIN) (پودر قابل تزریق)

نام علمی دارو : Amphotericin B
گروه دارویی: Antifungals 

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
آمفوتریسین B در درمان آسپرژیلوز، بلاستومیکوز، کاندیدیازمنتشر،کوکسیدیوئیدومیکوز، پاراکوکسیدیومیکوز، کریپتوکوکوز، اندوکاردیت قارچی، کاندیدیاز داخلی چشم، هیستوپلاسموز، سالک، مننژیت قارچی، موکورمیکوز، سپتی سمی قارچی، اسپوروتریکوز منتشر، عفونت های قارچی دستگاه ادراری و مننگوآنسفالیت آمیبی اولیه مصرف می شود. آمفوتریسین B معمولاً داروی انتخابی در درمان عفونت های قارچی مانند اندوکارویت، مننژیت، پریتونیت یا عفونت های شدید مجرای تنفسی است. این دارو همراه با فلوسیتوزین در درمان عفونت های شدید مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
این دارو با اتصال به استرول های غشای سلولی قارچ و تغییر در قابلیت نفوذ این غشاء و در نتیجه از دست رفتن پتاسیم و ملکول های کوچک از درون سلول، اثر ضد قارچی خود را اعمال می کند.

فارماکوکینتیک:
آمفوتریسین B در ریه، کبد، طحال، کلیه، غده فوق کلیوی و عضلات توزیع شده و غلظت آن درمایعات جنب، صفاقی و پرده سینوویال ومایع زلالیه تقریباً 75%غلظت پلاسمایی آن است. دفع این دارو از راه کلیه بسیار آهسته بوده و تقریباً 40 % دارو در مدت هفت روز دفع شده و حداقل تا 7 هفته پس از قطع مصرف در ادراریافت می شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
1- در صورت وجود عیب کار کلیه و کبد باید با احتیاط فراوان مصرف شود. 
2- مقدار مصرف تام بیش از 4mg/day ممکن است منجر به بروز عیب دایمی کار کلیه گردد. 
3- در صورت تزریق وریدی سریع دارو، احتمال بروز آریتمی وجود دارد.

عوارض جانبی:
از عوارض شایع آمفوتریسین B کم خونی، کاهش پتاسیم خون، تب ولرز وتهوع واستفراغ، درد معده، درد عضله ومفصل، کم خونی، مسمومیت کلیوی، اختلالات نورولوژیک و خونی، بثورات جلدی و ترومبوفلبیت در محل تزریق می باشند.
 
تداخل دارویی:
مصرف همزمان آمفوتریسین B با داروهای تضعیف کننده فعالیت مغز استخوان یا کاهنده ایمنی ، گلیکوزیدها دیژیتال، مدر های کاهنده پتاسیم و داروهای با سمیت کلیوی باعث تشدید عوارض سمی دارو می شود. در مصرف همزمان این دارو با فلوسیتوزین احتمال تشدید سمیت فلوسیتوزین وجود دارد.

نکات قابل توصیه:
  1. در صورتیکه وقفه درمان بیش از یک هفته باشد،درمان مجدد باید باحداقل مقدار مصرف شروع و به تدریج تامقدار مصرف مطلوب افزایش یابد . 
  2. با تزریق وریدی مقادیرکم کورتیکواستروئیدها قبل و در طی آنفوزیون وریدی آمفوتریسین B احتمال بروز واکنش های تب زا کاهش می یابد. همچنین مصرف استامینوفن ، آنتی هیستامین ها ویا فنوتیازین ها قبل از آنفوزیون آمفوتریسین B عوارضی چون تب، تهوع ولرز ناشی از دارو را کاهش می دهند.
  3. آنفوزیون وریدی آمفوتریسین B باید طی 4-2 ساعت انجام شود.
  4. مصرف مقادیر کامل این دارو حتی در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه ضروری است. با این وجود در صورت پیشرفت عیب کار کلیه بیمار باید تحت مراقبت پزشکی قرار گیرد.
  5. نشت دارو به بافت های اطراف رگ ممکن است سبب بروز تحریک شدید محل تزریق گردد.
  6. برای به حداقل رساندن بروز ترومبولبیت موضعی ناشی از آنفوزیون وریدی این دارو،می توان هپارین را به محلول تزریقی اضافه کرد ویا آمفوتریسین B را یک روز در میان تجویز کرد. همچنین مصرف یک روز در میان آمفوتریسین B احتمال بی اشتهایی را کاهش می دهد.
  7. مقدار مصرف این دارو به یک روز در میان نباید بیش از 1/5mg/kg باشد.
مقدار مصرف:
توجه : مقدار مصرف این دارو بسته به نوع فراورده ممکن است تغییر کند. از این رو، به توصیه های سازنده حتماً توجه شود.

بزرگسالان : آمفوتریسین B به عنوان ضد قارچ سیستمیک در ابتدا 5 میلی گرم در 20- 10 میلی لیتر از محلول تزریقی دکستروز 5 % طی 5- 3 دقیقه در حفرات بدن چکانده می شود. سپس 50 میلی گرم این دارو در 20-10 میلی لیتر از محلول تزریقی دکستروز 5 % طی 5-3 دقیقه هر روز مصرف می شود . از راه تزریق داخل نخاعی ابتدا 1/0 – 01/0 میلی گرم هر 72-48 ساعت تزریق می شود. این مقدار بر حسب تحمل بیمار به تدریج تا 5/0 میلی گرم افزایش می یابد. به صورت آنفوزیون وریدی، ابتدا مقدار 1میلی گر م به عنوان مقدار آزمایشی بعد از رقیق شدن با 50-20 میلی لیتر از محلول تزریقی دکستروز 5/0 طی 30-10 دقیقه تزریق می شود . به این مقدار بر حسب تحمل بیمار و شدت عفونت 10-5 میلی گرم در هر نوبت می توان افزود . در این صورت حداکثر مقدار مصرف 50 mg/day طی دوره 6-2 ساعته می باشد. 
شستشوی مثانه با مقدار 5 میلی گرم آمفوتریسین B در 1000 میلی لیتر آب استریل در روز با سرعت 40ml/h با یک کاتتر به مدت 10-5 روز ادامه می یابد. 

کودکان: به عنوان ضد قارچ سیستمیک مقدار اولیه 0/25 mg /kg/day در محلول تزریقی وریدی می شود که می توان بر حسب تحمل بیمار به تدریج 0/125-0/25 mg/kg هر روز یا یک روز در میان هر نوبت افزود.

اشکال دارویی:
:50mg For Injection

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر تزریقی فونژیزون 50 میلی گرم
BRISTOL MYERS SQUIBB [ فرانسه ]
  جهان بهبود
پودر قابل تزریق فوتریسین 50 میلی گرم
CIPLA [ هند ]
  کیمیا آرا هرم
پودر قابل تزریق آمفوتک 50 میلی گرم
THREE RIVERS PHARMACEUTICALS [ امریکا ] 
BEN VENUE [ امریکا ]
  شفایاب گستر

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FUNGIZONE Injection,Powder 50 mg
BRISTOL MYERS SQUIBB [ FRANCE ]
  جهان بهبود
PHOTERICIN B Injection ,Powder,Lyophilized 50 mg
CIPLA [ INDIA ]
  کیمیا آرا هرم
AMPHOTEC Injection ,Powder,Lyophilized 50 mg
THREE RIVERS PHARMACEUTICALS [ USA ] 
BEN VENUE [ USA ]
۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر