اطلاعات داروی سرتاکونازول نیترات Sertaconazole Nitrate (درموفیکس DERMOFIX ٰ  سرتول Sertol) (کرم)
دانلود نرم افزار اطلاعات داروها
مشخصات و اطلاعات داروها - دارویاب
نام علمی دارو:     Sertaconazole زیرنویسNitrate
گروه دارویی:     Antifungals
داروهای ضد قارچ

مصرف در بارداری:    
موارد مصرف:

ضد قارچ موضعی (مشتق ایمیدازول).
درمان تینا پدیس بین انگشتان ناشی از تریکوفیتون روبروم (Trichophyton rubrum)، تریکوفیتون منتاگروفیت (Trichophyton mentagrophytes)، اپیدرموفیتون فلوکوزوم ((Epidermophyton floccosum در بیماران با سیستم ایمنی سالم.

مکانیسم اثر:
ضد قارچ های ایمیدازول احتمالا سبب مهار سنتز ارگوسترول وابسته به سیتوکروم P450 می شود. فقدان ارگوسترول در دیواره سلولی سبب تغییر در نفوذپذیری دیواره سلول، ناپایداری اسموتیک و در نهایت مرگ سلول می شود.

فارماکوکینتیک:
اطلاعات مشهودی در دست نمی باشد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
سوزش پوست، درماتیت تماسی، خشکی پوست، درد و حساسیت در محل لمس.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف
:
بزرگسالان و کودکان بالای 12 سال: روزانه 2 بار در نواحی مبتلای بین انگشتان و نواحی اطراف سالم برای مدت 4 هفته مصرف می شود.
مشخصات و اطلاعات داروها - دارویاب
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
کرم موضعی درموفیکس 2%   
FERRER [ اسپانیا ]
         اکتوور
کرم سرتول 2%   
داروسازی رها [ ایران ]
        
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
DERMOFIX Cream ,Topical 2%   
FERRER [ SPAIN ]
         اکتوور
Sertol 2% cream   
داروسازی رها [ IRAN ]