آمپول NALOXONE-TD نالوکسان-تی دی 

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Naloxone
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی تولید دارو

موارد مصرف:

نالوکسان برای برطرف کردن تضعیف تنفسی ناشی از داروهای شبه تریاک جهت درمان مسمومیت با ترکیبات اوپیوئید و همچنین به عنوان داروی کمکی در درمان شوک سپتیک می‌شود.


مکانیسم اثر:

این دارو مسدد گیرنده میکرواپیوئیدی می‌باشد. و از این طریق ، مانع اثراتی از داروهای شبه تریاک که از طریق تحریک این گیرنده اعمال می‌شود. (ازجمله تضعیف مرکز تنفس در سیستم اعصاب مرکزی) می‌شود.


فارماکوکینتیک:

زمان شروع اثر دارو از تزریق عضلانی 5-2 دقیقه و پس از تزریق وریدی 2-1 دقیقه است . طول مدت اثر این دارو بعد از تزریق 2-1 ساعت می‌باشد. در کبد متابولیزه و متابولیت‌های آن از ادرار دفع می‌شوند. نیمه عمر دارو 64 دقیقه می‌باشد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

  1. این دارو در افراد مبتلا به بیمار‌ی‌های قلبی-عروقی یا مصرف داروهای سمی برای قلب و یا افراد دارای وابستگی‌ها فیزیکی به داروهای شبه تریاک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. تجویز این دارو در بیماران وابسته به داروهای شبه تریاک موجب بروز علایم قطع مصرف می‌گردد.
  3. از آنجایی که این دارو دارای طول اثر کوتاهی می‌باشد. در موقع تجویز بعد از جراحی ، مقدار دارو در هر بیمار باید به طور جداگانه تنظیم شود تا ضمن حفظ اثر ضد دردی کافی داروی شبه تریاک ، ضعف تنفسی نیز برطرف شود.


عوارض جانبی:

تهوع و استفراغ،افزایش ضربان قلب و فیبریلاسیون از عوارض جانبی این دارو می‌باشند.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان مسمومیت با اوپیوئید‌ها، 2-4/0 میلی‌گرم به صورت مقدار واحد تزریق وریدی ، عضلانی یا زیر جلدی می‌شود. در درمان ضعف تنفسی ناشی از داروهای اوپیوئیدی ، 2/0-1/0 میلی‌گرم هر 3-2 دقیقه تزریق وریدی می‌شود. درمان شوک سپتیک mg/kg0/2-0/03 از راه وریدی تزریق می‌شود و سپس mg/kg0/3-0/03 در ساعت به مدت 24-1 ساعت انفوریون وریدی می‌گردد.
کودکان: در درمان مسمومیت با ترکیبات اوپیوئیدی mcg/kg10 از راه وریدی ، عضلانی یا زیر جلدی تزریق می‌شود. در درمان ضعف تنفسی 10-5 میکروگرم هر 3-2 دقیقه تا زمان حصول تهویه مناسب تزریق وریدی می‌شود. در نوزادان، mcg/kg10 از راه وریدناف ، عضلانی یا زیر جلدی تزریق می‌شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection:0.4mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول نالوکسان-تی دی 0.4 میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی تولید دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NALOXONE-TD 0.4MG/1ML AMP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]