مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۳۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «داروهای ضد سرطان» ثبت شده است

اطلاعات داروی کلادریبین Cladribine (لوستاتین LEUSTATIN، لیتاک LITAK) (آمپول)

اطلاعات داروی کلادریبین Cladribine (لوستاتین LEUSTATIN، لیتاک LITAK) (آمپول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Cladribine
گروه دارویی:     Antineoplstics
ضد سرطان ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
کلادریبین در درمان لوسمی hairy cell به کار می رود و در درمان لوسمی لنفوسیتیک مزمن، لنفوم های غیر هوچکینی و مایکروگلوبولینمی والدنستروم نیز مصرف شده است .

مکانیسم اثر:
متابولیت های فسفریله شده کلادیریبین در لنفوسیت ها ومنوسیت ها تجمع یافته و این سلول هارا از بین می برند. اثر دارو در چرخه سلولی غیر اختصاصی بوده و به یک میزان در مرحله تقسیم و استراحت لنفوسید ها اثر می کند .

فارماکوکینتیک:
کلادریبین از سد خونی- مغزی عبور میکند . متابولیسم دارو سلولی است. در انفوزیون مداوم وریدی نیمه عمر توزیع دارو حدود 30 دقیقه و نیمه عمر نهایی آن 7 ساعت است .

موارد منع مصرف:
هشدارها:
1- دارو به میزان قابل توجهی برای سلول های خون ساز سمیت دارد.
2- در صورت بروز سمیت عصبی مصرف دارو قطع شود.
3- دوره های بعدی درمانی با کلادریبین باید با احتیاط فراوان در صورتی انجام شود که اثراتی خونی دوره قبلی از بین رفته باشد.

عوارض جانبی:
کم خونی شدید، عفونت،نوتروپنی شدید، بثورات پوستی و ترومبوسیتوپنی، از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو می باشند.
 
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1- در دو هفته اول در درمان لوسمی hairy cell ، کم خونی ، نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی بد تر می شود و سپس علایم بهبود می یابد.
2- طی یک ماه اول درمان به دلیل کم خونی ممکن است نیاز به انتقال خون باشد . زمان متوسط برای باز گشت هموگلوبین به میزان طبیعی 8 هفته است.
3- تب بین روز های پنجم و هفتم درمان و یا کمی دیر تر بروز می کند و معمولاً در لوسمی hairy cell دیده می شود. در صورت بروز تب ، بیمار از نظر عفونت بررسی شود. عفونت به دلیل کاهش منوسیت ها است و 12-6 ماه بعد تعداد منوسیت ها به میزان طبیعی بر می گردد.
4- زمان متوسط برای بازگشت تعداد پلاکت های کاهش یافته به میزان طبیعی ( به دلیل ترومبوسیتوپنی ناشی از دارو ) 12روز است . در موارد غیر لوسمی hairy cell ، این زمان طولانی تر بوده و کاهش مقدار مصرف و تکرار دوره درمان ممکن است نیاز باشد.

مقدار مصرف:
در درمان لوسمی hairy cell به صورت انفوزیون وریدی مداوم mg/kg/day0/1 به مدت 7 روز مصرف می شود. در این بیماری به طور معمول فقط یک دوره درمان کافی است.

اشکال دارویی:
Injection :10mg/10ml
Injection : 10mg/5ml
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول لوستاتین 1میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر    
JANSSEN-CILAG [ سوئیس ]
         جهان بهبود
آمپول لیتاک 10میلی گرم/5میلی لیتر    
LIPOMED [ سوئیس ]
         مدلینک
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
LEUSTATIN Injection 1 mg/ml,10 ml    
JANSSEN-CILAG [ SWITZERLAD ]
         جهان بهبود
LITAK Injection 10 mg/5 ml    
LIPOMED [ SWITZERLAD ]
         مدلینک

۰ نظر

اطلاعات داروی سیس پلاتین Cisplatin (ابپلاتین EBEPLATIN) (ویال)

اطلاعات داروی سیس پلاتین Cisplatin (ابپلاتین EBEPLATIN) (ویال)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Cisplatin
گروه دارویی:     Antineoplstics
ضد سرطان ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
سیس پلاتین در درمان کارسینومای مثانه ،تخمدان و بیضه مصرف می شود. همچنین این دارو در درمان کارسینوم های قشر غده فوق کلیه، پستان ،رحم، دستگاه گوارش، ریه، پروستات، سرو گردن و تومورهایgerm cell ، نوروپلاستوما و اوستئوسارکوما مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
سیس پلاتین مشابه عوامل آلکیله کننده از طریق ایجاد اتصال بین رشته های DNA و نیز RNA ، در عملکرد آنها تداخل می کند.

فارماکوکینتیک:
سیس پلاتین به سرعت از طرزق واکنش های غیر آنزیمی هیدرولیز می شود. از سد خونی – مغزی به راحتی عبور نمی کند. نیمه عمر آن حدود یک ساعت است. دفع آن عمدتاً کلیوی است ولی پلاتین ناشی از هیدرولیز دارو ممکن است تا 4 ماه در بافت ها باقی بماند.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
1- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی شنوایی، باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
2- اثرات سوء دارو بر روی شنوایی در کودکان ممکن است شدیدتر باشد.
3- طی مصرف دارو، ارزیابی نورولژیک و میزان شنوایی بیمار باید انجام شود.

عوارض جانبی:
کم خونی ثانویه ، نوتروپنی، ترمبوسیتوپنی، سمیت کلیوی، افزایش اسید اوریک خون یا نفروپاتی ناشی از اسید اوریک و سمیت شنوایی از عوارض شایع سیس پلاتین هستند.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان سیس پلاتین با داروهای سمی برای کلیه یا سیستم شنوایی باعث تشدید عوارض جانبی دارو می شود.

نکات قابل توصیه:
1- انفوزیون وریدی مایعات به مقدار زیاد هنگام تجویز سیس پلاتین، باعث کاهش سمیت کلیوی یا شنوایی ناشی از دارو می گردد. همچنین افزایش میزان ادرار قبل و طی درمان با دارو ،کمک بسیار زیادی به کاهش عوارض جانبی دارو می کند.
2- انفوزیون آهسته وریدی سیس پلاتین طی 5-1 روز کمتر باعث تهوع و استفراغ می شود،ولی تاثیری روی میزان بروز سمیت کلیوی یا شنوایی ندارد.
3- برای جلوگیری از سمیت کلیوی تجمعی، توصیه می شود. مصرف مجدد دارو حداقل 4-3 هفته بعد از مصرف اولیه صورت گیرد.

مقدار مصرف:
در درمان تومورهای متاستاز یافته بیضه mg/m² 20 به مدت5 روز مصرف می شود. در درمان تومورهای متاستاز یافته تخمدان mg/m² 50 هر سه هفته یک بار همراه دوکسوروبیسین یا mg/m²100 به تنهایی هر 4 هفته یک بار تزریق وریدی می شود. در درمان سرطان پیشرفته مثانه ،مقدارmg/m² 50-70 هر 4- 3 هفته تزریق وریدی می شود. مقدار مصرف دارو در این دوره درمانی نباید از mg/m²120 شود.

اشکال دارویی:
Injection : 10mg
Injection : 50 mg
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
ویال ابه پلاتین 10 میلی گرم/20میلی لیتر    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
ویال ابپلاتین 50میلی گرم/100میلی لیتر    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
ویال سیس پلاتین میلان 10میلی گرم/10میلی لیتر    
MYLAN [ فرانسه ]
VIANEX-ONCOTEC [ یونان ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ویال سیس پلاتین میلان 50میلی گرم/50میلی لیتر    
MYLAN [ فرانسه ]
VIANEX [ آلمان ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
EBEPLATIN Injection 10 mg/20 ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
EBEPLATIN Injectionl 50 mg/100 ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
CISPLATIN MYLAN Injection 10 mg/10 ml    
MYLAN [ FRANCE ]
VIANEX-ONCOTEC [ GREECE ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
CISPLATIN MYLAN Injection 50 mg/50 ml    
MYLAN [ FRANCE ]
VIANEX [ GERMANY ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس

۰ نظر

اطلاعات داروی کربولاتین Carboplatin (ابکاربو، ابه کربو EBECARBO) (آمپول)

اطلاعات داروی کربولاتین Carboplatin (ابکاربو، ابه کربو EBECARBO) (آمپول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Carboplatin
گروه دارویی:     Antineoplstics
ضد سرطان ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
کربولاتین در درمان کارسینومای تخمدان، ریه سر و گردن، بیضه و سینوما مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
کربولاتین احتمالاً مانع جدا شدن دو رشته DNA از یکدیگر و تداخل در عملکرد آن می شود. کربوپلاتین در چرخه سلولی به طور غیر اختصاصی عمل می کند.

فارماکوکینتیک:
نیمه عمر اولیه پلاسمایی ( آلفا ) 1/1 تا 2 ساعت و نیمه عمر پلاسمایی پس از توزیع مجدد( بتا ) 2/6 تا 5/9 ساعت است. دفع دارو کلیوی است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
کم خونی، کاهش گلبول های سفید خون و درد در ناحیه تزریق از عوارض شایع دارو هستند.
 
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1- توصیه می شود کربوپلاتین برای بیماران بستری در بیمارستان و تحت مراقبت پزشک متخصص تجویز شود. ضمناً تسهیلات لازم برای درمان آنافیلاکتیک احتمالی باید در دسترس باشد.
2- مقدار مصرف نگهدارنده باید برای هر بیمار به صورت انفرادی و با توجه به پاسخ های بالینی و تغییرات هماتولوژیک بیمار و ظهور یا شدت سمیت دارو تعیین شود.
3- توصیه می شود انفوزیون وریدی کربوپلاتین طی 60 -15 دقیقه انجام شود. ضمناً کربوپلاتین از طریق انفوزیون مداوم وریدی طی 24 ساعت قابل تجویز است.
4- تقسیم مقدار مصرف تام روزانه به 5 قسمت ممکن است شدت تهوع و استفراغ را کاهش دهد.

مقدار مصرف:
مقدار مصرف اولیه در کارسینومای تخمدان mg/m² 300 است. مقدار مصرف با توجه به کلیرانس کرآتینین تنظیم می گردد. مقدار مصف نگهدارنده بر مبنای تعداد پلاکت و گلبول های سفید خون بیمار تنظیم می گردد.

اشکال دارویی:
Injection : 10mg/ml
For Infusion : 50 mg /100ml

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول ابکاربو 10میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
آمپول ابه کربو    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
آمپول کربوپلاتین 10میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر    
INTAS [ هند ]
         زیست دارو درمان پارس
آمپول کربوپلاتین 10میلی گرم/میلی لیتر 45میلی لیتر    
INTAS [ هند ]
         زیست دارو درمان پارس
آمپول کاربوپلاتین 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
INTAS [ هند ]
         زیست دارو درمان پارس
آمپول کاربوپلاتین میلان 10میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر    
MYLAN [ فرانسه ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
آمپول کربوپلاتین میلان 10میلی گرم/میلی لیتر 45میلی گرم    
MYLAN [ فرانسه ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
آمپول کاربوپلاتین میلان 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
MYLAN [ فرانسه ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
آمپول کاربوپلاتین اکتاویس 10میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر    
SINDAN [ رومانی ]
ACTAVIS [ رومانی ]
         اکتوور
آمپول کربوپلاتین اکتاویس 10میلی گرم/میلی لیتر    
SINDAN [ رومانی ]
ACTAVIS [ رومانی ]
         اکتوور
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
EBECARBO Injection 10 mg/ml,15 ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
EBECARBO Injection 10 mg/ml,5 ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
CARBOPLATIN Injection 10 mg/ml,15 ml    
INTAS [ INDIA ]
         زیست دارو درمان پارس
CARBOPLATIN Injection 10 mg/ml,45ml    
INTAS [ INDIA ]
         زیست دارو درمان پارس
CARBOPLATIN Injection 10 mg/ml,5ml    
INTAS [ INDIA ]
         زیست دارو درمان پارس
CARBOPLATIN MYLAN Injection 10 mg/ml,15 ml    
MYLAN [ FRANCE ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
CARBOPLATIN MYLAN Injection 10 mg/ml,45 ml    
MYLAN [ FRANCE ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
CARBOPLATIN MYLAN Injection 10 mg/ml,5 ml    
MYLAN [ FRANCE ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
CARBOPLATIN ACTAVIS Injection 10 mg/ml,15 ml    
SINDAN [ ROMANIA ]
ACTAVIS [ ROMANIA ]
         اکتوور
CARBOPLATIN ACTAVIS Injection 10 mg/ml,5 ml    
SINDAN [ ROMANIA ]
ACTAVIS [ ROMANIA ]
         اکتوور

۰ نظر

اطلاعات داروی کاپسیتابین Capecitabine (زلودا XELODA، اسلودا OSLODA) (قرص)

اطلاعات داروی کاپسیتابین Capecitabine (زلودا XELODA، اسلودا OSLODA) (قرص)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Capecitabine
گروه دارویی:     Antineoplstics
ضد سرطان ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
Capecitabine یک پیش دارو است که به فلورواوراسیل در بافت های بدن تبدیل می شود. به صورت خوراکی در درمان سرطان کولورکتال متاستاتیک و سرطان پستان متاستاتیک و موضعی پیشرفته تجویز می شود. دوز روزانه توصیه شده g/m2 5/2 در دو دوز تقسیم شده و حدود 12 ساعت دور از غذا می باشد که به مدت 2 هفته تجویز می گردد و سپس با یک هفته استراحت دنبال می شود و با توجه به بروز مسمومیت دوزهای تجویزی باید اصلاح شوند. در بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی دوز تجویزی دارو باید کاسته شود. تجویز این دارو در دیگر بدخیمی ها در حال بررسی است.
 
مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
Capecitabine به سهولت از مسیر گوارشی جذب می شود و اوج غلظت پلاسمائی آن طی حدود 5/1 ساعت حاصل می شود. غذا باعث کاهش سرعت و میزان جذب می شود. این دارو در کبد به 5-deoxy- 5- fluorocytidine متابولیزه می شود که سپس به 5-deoxy- - 5fluorouridineو متعاقب آن در بافت های بدن به 5 -fluorouracil تبدیل می شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند فلورواوراسیل. اسهال و حالت تهوع و استفراغ، التهاب معده، سندرم اریترودیستسزیا (قرمز شدن کف دست وپا)، درماتیت، کاردیوتوکسیستی و کاهش عملکرد مغز استخوان مشاهده شده است. هایپربیلی روبینمی نیز ایجاد شده است. در بیماران مبتلا به اختلالات متوسط کلیوی نیاز به کاهش دوز می باشد و در اختلالات شدید مصرف Capecitabine ممنوع است.

تداخل دارویی:
همانند فلورواوراسیل. در مصرف همزمان با وارفارین تغییر در پارامترهای انعقادی و خونریزی رخ داده است هم چنین در مصرف همزمان با فنی توئین افزایش غلظت پلاسمائی فنی توئین و علائم مسمومیت مشاهده شده است.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص زلودا 150 میلی گرم    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
         اکبریه
قرص زلودا 500میلی گرم    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
         اکبریه
قرص اسلودا 500 میلی گرم    
داروسازی اسوه [ ایران ]

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
XELODA Tablet 150 mg    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
         اکبریه
XELODA Tablet 500 mg    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
         اکبریه
OSLODA 500MG TAB    
داروسازی اسوه [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی بوسولفان Busulfan (بوسیلوکس BUSILVEX) (آمپول)

اطلاعات داروی بوسولفان Busulfan (بوسیلوکس BUSILVEX ) (آمپول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Busulfan
گروه دارویی:     Antineoplstics
ضد سرطان ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
بوسولفان در درمان لوسمی میلوستیتیک مزمن بکار می رود و در درمان لوسمی میلوسیستیک حاد نیز مصرف شده است.

مکانیسم اثر:
بوسولفان در چرخه سلولی به طور غیر اختصاصی با آلکیلاسیون و اتصال به زنجیره DNA باعث مهار فعالیت DNAمی شود.

فارماکوکینتیک:
بوسولفان به طور کامل از مجرای گوارش جذب می شود. متابولیسم آن کبدی و سریع است و پاسخ بالینی دارو معمولاً 2-1 هفته بعد از شروع درمان آغاز می شود. دفع آن کلیوی و آهسته و عمدتاً به صورت متابولیت است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
1- اندازه گیری هماتوکریت و هموگلوبین و شمارش لکوسیت قبل از شروع و در فواصل درمان به دلیل مهار دیر رس و شدید فعالیت مغز استخوان ناشی از بوسولفان، باید انجام شود.
2- به دلیل اثرات دیررس دارو، به محض مشاهده اولین علایم کاهش شدید و ناگهانی لکوسیتها ( به خصوص گرانولوسیتها) درمان قطع و یا مقدارمصرف دارو کاهش داده شود تا از اثرات غیر قابل برگشت کاهش فعالیت مغز استخوان جلوگیری شود.
3- دارو می تواند باعث دیسلازی سلولی در بسیاری از بافت ها مثل ریه، گره هایلنفی، پانکراس، تیروئد، غده فوق کلیه،کبد، مغز استخوان، مثانه، پستان و دهانه رحم شود.
4- با بروز اولین علامت فیبروز ریوی مصرف دارو باید قطع شود.
5- مصرف بوسولفان به تنهایی منجر به مسمومیت کبدی نمی شود ولی مصرف آن با تیوگوانین باعث بروز واریس مری و آسیب کبدی می شود.

عوارض جانبی:
آنمی، لکوپنی یا عفونت، ترومبوسیتوپنی، دیسپلازی ریه، فیبروز ریه، هیپراوریسمی یا نفروپاتی ناشی از اسیداوریک ، استئوماتیت، آمنوره و مهار تخمدان و سیاه شدن پوست از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو می باشند.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
لکوپنی معمولاً 15-10 روز پس از درمان بروز و تعداد گویچه های سفید در روز 30-11 درمان به حداقل می رسد. این کاهش ممکن است تا یک ماه پس از قطع مصرف دارو هم ادامه داشته باشد، ولی معمولاً طی 20-12 هفته بهبودمی یابد.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : در درمان لوسمی میلوسیستیک مزمن ابتدا mg/m² /day 1/8 یا mg/kg/day0/06 تا زمانی که تعداد گویچه های سفید کمتر از 15000 عدد در هر میلی لیتر مکعب برسد، مصرف می شود. محدوده معمول مقدار مصرف mg/day 8-4 است ولی ممکن است از mg/day 12-1 تغییر کند. در شمارش ماهانه زمانی که تعداد گویچه های سفید به 50000 عدد در هر میلی لیتر مکعب برسد، درمان از سر گرفته می شود. مقدار مصرف نگهدارنده mg/day 3-1 است. مقدار مصرف نگهدارنده فقط در مواردی توصیه می شود که بهبودی بیمار بیشتر از 3 ماه دوام نیاورد.
کودکان : در لوسمی میلوسیتیک مزمن ابتدا0/12- 0/06 mg/kg/day یا mg/m²/day 4/61/8 تجویز می شود. مقدار مصرف باید طوری تنظیم شود که تعداد گویچه های سفید تا حدود 20000 عدد در هر میلی لیتر مکعب خون کاهش یابد و در همین سطح بماند.

اشکال دارویی:
Tablet : 2mg

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول بوسیلوکس 6میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر    
PIERRE FABRE ONCOLOGY [ فرانسه ]
         کویل دارو        


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
BUSILVEX Injection 6 mg/ml,10 ml    
PIERRE FABRE ONCOLOGY [ FRANCE ]
         کویل دارو

۰ نظر

اطلاعات داروی بورتزومیب Bortezomib (پودر قابل تزریق)

اطلاعات داروی بورتزومیب Bortezomib (پودر قابل تزریق)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Bortezomib
گروه دارویی:     Antineoplstics
ضد سرطان ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
آنتی نئوپلاستیک (مهارکننده پروتئوزوم26S).
درمان مولتیپل میلوما.

مکانیسم اثر:
دارو از طریق مهار آنزیم پروتئوزوم26S سبب اختلال در مکانیسم های هموستاتیک اینتراسلولار شده و در نتیجه سبب مرگ سلولی می شود.

فارماکوکینتیک:
دارو به میزان 83% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. متابولیسم دارو در کبد توسط سیستم آنزیمی سیتوکروم P450 صورت می گیرد. نیمه عمر دارو 9-15 ساعت می باشد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
اضطراب، سرگیجه، تب، سردرد، تب، بی خوابی، نوروپاتی محیطی، تاری دید، یبوست، کاهش اشتها، تهوع، استفراغ، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، کرامپ ماهیچه، درد استخوان، سرفه، پنومونی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، راش، دهیدراسیون.

تداخل دارویی:
a) مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی هایپرتانسیو ممکن است سبب هایپوتانسیون شود.
b) مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی دیابتیک ممکن است سبب بروز هیپوگلیسمی یا هیپرگلیسمی شود.
c) مصرف همزمان این دارو با آمیودارون، ایزونیازید، نیتروفورانتوئین و استاتین ها ممکن است سبب تشدید نوروپاتی شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
نحوه مصرف: یک سیکل درمانی شامل 3 هفته می باشد. در ابتدا مقدار 1.3mg/m2 به فرم وریدی 2بار در هفته برای 2 هفته (روزهای 1,4,8,11) تجویز شده و پس از یک پریود استراحت 10روزه تکرار می شود (روزهای 12-21).
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
پودر قابل تزریق ولکید 3.5 میلی گرم    
JANSSEN CILAG [ بلژیک ]
 

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
VELCADE Injection ,Powder,Lyophilized 3.5 mg    
JANSSEN CILAG [ BELGIUM ]
         جهان بهبود

۰ نظر

اطلاعات داروی بیکالوتامید Bicalutamide (قرص)

اطلاعات داروی بیکالوتامید Bicalutamide (قرص)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Bicalutamide
گروه دارویی:     Antineoplstics
ضد سرطان ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
Bicalutamide یک آنتی آندروژن غیر استروئیدی با عملکردها و کاربردهای مشابه با فلوتامید می باشد. به صورت خوراکی در درمان سرطان پروستات کاربرد دارد. دوز معمول آن در درمان تسکینی سرطان پیشرفته پروستات که همراه با یک آنالوگ گونادرلین تجویز می شود 50 میلی گرم در روز می باشد. در انگلستان درمان حداقل 3 روز قبل از آغاز آنالوگ گونادرلین آغاز می گردد تا از ایجاد هر نوع واکنشی (flare reaction) جلوگیری شود اما در ایالات متحده آمریکا درمان به صورت همزمان آغاز می گردد. در مردان مبتلا به بیماریهای موضعی پیشرفته این دارو با دوز 150 میلی گرم در روز به صورت مونوتراپی یا درمان کمکی به جراحی یا رادیوتراپی تجویز می گردد. از این دارو در مونوتراپی بیماری های موضعی استفاده می شود اما شواهدی وجود دارد که این موضوع را مطرح می کنند که مصرف ناگهانی این دارو در مردان فاقد خطر پیشرفت بیماری خطر مرگ را افزایش می دهد.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
Bicalutamide متعاقب دوز خوراکی به سهولت جذب می شود و تحت متابولیسم وسیع کبدی قرار می گیرد و انانتیومر- R آن تحت اکسیداسیون و انانتیومر- S آن تحت گلوکورونیداسیون قرار می گیرد. نیمه عمر انانتیومر- R آن حدود 6 تا 7 روز می باشد و در اختلالات شدید کبدی می تواند طولانی تر باشد. انانتیومر- S آن با سرعت بیشتری پاکسازی می شود. این دارو حدوداً 96% به پروتئین های پلاسما متصل می شود.

موارد منع مصرف:
مصرف این دارو در بارداری اکیدا ممنوع است و جزء داروهای گروه X طبقه بندی می شود و ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند فلوتامید عوارض قلبی عروقی مثل آنژین، نارسایی قلبی و آریتمی ها و تغیرات ECG ندرتاً گزارش شده است. پنومونی بینابینی و فیبروزریوی نیز ندرتاً گزارش شده اند.

تداخل دارویی:
Bicalutamide ایزوآنزیم های متنوعی از سیتوکروم 450 P به ویژه CYP3A4 را در محیط آزمایشگاهی مهار می کند و تولید کنندگان توصیه می کنند که همراه با این دارو ترفنادین، استمیزول و سیزاپراید تجویز نگردد و دیگر داروهایی که توسط سیتوکروم 450P متابولیزه می شوند را باید با احتیاط مصرف نمود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص آپو-بیکالوتامید 50میلی گرم    
APOTEX [ کانادا ]

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
APO-BICALUTAMIDE Tablet 50 mg    
APOTEX [ CANADA ]
         ندای محیا

۰ نظر

اطلاعات داروی آسپاراژیناز Asparaginase( آمپول)

اطلاعات داروی آسپاراژیناز Asparaginase( آمپول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Asparaginase
گروه دارویی:     Antineoplstics
ضد سرطان ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
آسپاراژیناز در درمان لوسمی حاد لنفوسیتیک به کار می رود. همچنین در درمان لوسمی حاد میلوسیتیک و میلومنوسیتیک، لنفوماهای هوچکینی و غیر هوچکینی و ملانوسارکوما مصرف شده است.

مکانیسم اثر:
آسپاراژیناز آنزیمی است که باعث تجزیه آسپاراژین به اسید آسپارتیک و آمونیاک می شود. بعضی از سلول های بد خیم بر خلاف سلول های سالم بدن قادر به سنتز آسپاراژین نیستند. آسپاراژیناز در سنتز پروتئین، DNA مداخله می کند.

فارماکوکینتیک:
به میزان خیلی کم از سد خونی- مغزی عبور می کند. توسط سیستم رتیکولواندوتلیال متابولیزه می شود. نیمه عمرتزریق عضلانی آن 49-39 ساعت و تزریق وریدی 30-8 ساعت می باشد. 33-23 روز بعد از قطع درمان، دارو دوباره در خون ظاهر می شود.

موارد منع مصرف:
در صورت وجود یا سابقه پانکراتیت، نباید مصرف شود.

هشدارها:
در صورت بروز پانکراتیت، درمان با دارو باید برای همیشه قطع شود.

عوارض جانبی:
واکنش های حساسیتی و آنافیلاکسی، کاهش فاکتورهای انعقادی پلاسما، سمیت کبدی( از جمله تغییرات چربی)، التهاب لوزالمعده، تهوع، استفراغ و دپرسیون CNS از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو هستند.

تداخل دارویی:
دارو با وینکریستین، گلوکوکورتیکوئیدها یا کورتیکوتروپین، آلوپورینول، کلشی سین، متوترکسات، انسولین یا داروهای خوراکی کاهش دهنده قند خون تداخل دارد.

نکات قابل توصیه:
با توجه به احتمال بروز واکنش حساسیت مفرط به دارو، قبل از اولین تجویز و مواقعی که یک هفته یا بیشتر بین دو تزریق فاصله می باشد، انجام آزمون داخل جلدی توصیه نمی شود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : در لوسمی حاد لنفوسیستیک مقدار day/kg/IU 200 به صورت وریدی به مدت 28 روز مصرف می شود.
کودکان : day/ IU/kg6000 به صورت عضلانی در روزهای 28،25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 4 ، درمان همراه با وینکریستین و پردنیزولون بکار می رود و یا IU/kg/day 1000 به صورت وریدی به مدت 10 روز در بیست و دومین روز درمان همراه با وینکریستین و پردنیزولون به کار می رود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
Injection : 10,000 IU

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول آسپارژیناز 10000 مداک    
MEDA [ آلمان ]
         آرام
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
ASPARAGINASE 10000 MEDAC Injection    
MEDA [ GERMANY ]
         آرام

۰ نظر

اطلاعات داروی ایرینوتکان Irinotecan (ارتیکان ERTICAN، ریبوایرینو RIBOIRINO، IRINOTECAN) (آمپول)

اطلاعات داروی ایرینوتکان Irinotecan (ارتیکان ERTICAN، ریبوایرینو RIBOIRINO، ایرینوتکان IRINOTECAN، کامپتو CAMPTO) (آمپول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Irinotecan Hydrochloride
گروه دارویی:     Antineoplstics
ضد سرطان ها

مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
Irinotecan یک مشتق آلکالوئیدیی camptothecin است که از camptotheca acuminata حاصل می شود. مشتقات camptothecin مهار کننده های آنزیم توپوایزوماز I می باشند و بنابراین به صورت اختصاصی در فاز S در همانند سازی DNA دخالت می کنند و از سنتز اسیدنوکلئیک جلوگیری می کنند. Irinotecan به تنهایی و یا همراه با fluorouracil در درمان سرطان متاستاتیک کولورکتال تجویز می گردد. همچنین در درمان دیگر تومورهای سفت مثل تومورهای ریه امتحان شده است.
این دارو به صورت هیدروکلرید و به طریق انفوزیون داخل وریدی در حداقل 250 میلی لیتر گلوکز 5% یا کلرید سدیم 9/0 درصد تجویز می گردد. در درمان بدخیمی های کولورکتال دوز تک دارویی تجویزی پیشنهاد شده mg/m 125 است که طی 90 دقیقه و یکبار در هفته به مدت 4 هفته انفوزیون می گردد که با یک دوره 2 هفته ای استراحت دنبال می شود. در صورت نیاز دوره های درمانی اضافی انجام می شوند که با توجه به بروز مسمومیت تنظیم دوز صورت می گیرد. در یک رژیم تجویزی دیگر دوز آغازین mg/m 350 طی 30 تا 90 دقیقه انفوزیون می گردد و هر 3 هفته تکرار می شود. این دارو همچنین به همراه fluorouracil و folinic acid در خط اول درمان سرطان متاستاتیک کولورکتال مصرف می گردد.
در این رژیم دارویی ترکیبی، Irinotecan hydrochloride با دوز mg/m 180 طی 30 تا 90 دقیقه هر 2 هفته و به مقدار 3 دوز تجویز می گردد و یا به صورت جایگزین mg/m 125 در هفته به مقدار 4 دوز تجویز می شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
متعاقب تجویز داخل وریدی، irinotecan توسط کربوکسیل استراز در بافتهای بدن به SN-38 (7-ethyl-10-hydroxycamptothecin) فعال متابولیزه می گردد. Irinotecan دارای فارماکوکینتیک 2 یا 3 مرحله ای است که نیمه عمر نهایی آن حدود 14 ساعت می باشد. تنها حدود 20% دوز تجویزی طی 24 ساعت از طریق ادرار دفع می شود

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
نوتروپنی و اسهال باعث محدودیت دوز تجویزی در بیماران دریافت کننده irinotecan می شوند. آنمی نیز رخ می دهد و با نسبت کمتر ترومبوسیتوپنی و اختلالات گوارشی نیز شایع هستند. اسهال حاد که طی 24 ساعت بعد از تجویز رخ می دهد می تواند بخشی از سندرم کلی نرژیک باشد که خود شامل تعریق، افزایش ترشح بزاق، کرامپ های شکمی و میوز می باشد. این علائم با آتروپین قابل کنترل هستند. اگرچه اسهال شدیدتر و طولانی تری نیز ممکن است ایجاد شود که آغاز آن بعد از 24 ساعت از زمان تجویز دارو می باشد و نیاز به تجویز دوز بالای لوپرامید و جایگزینی مایعات و توقف درمان با irinotecan وجود دارد. از دیگر عوارض جانبی می توان به حالت تهوع و استفراغ، ضعف، آلوپسی و واکنش های پوستی اشاره کرد. در طی انفوزیون یا بعد از آن به ندرت افزایش فشار خون رخ می دهد. همچنین گزارش های نادری از بروز واکنش های افزایش حساسیت وپنومونی وجود دارد. این دارو نباید در مورد افراد مبتلا به بیماری التهابی روده (IBD) تجویز گردد. خطر بروز اسهال در افراد مسن و آن ها که تحت رادیوتراپی شکم یا لگن قرار گرفته اند بیشتر است. شمارش گلبولهای خون باید به صورت هفتگی مانیتور گردد و هم چنین تست های منظم عملکرد کبدی باید انجام شوند. در مصرف همزمان این دارو با اسید فولینیک (Folinic Acid) و فلورویوراسل (fluorouracil) مسمومیت شدید و مرگ و میر گزارش شده است.

 تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول ارتیکان 20میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
CIPLA [ هند ]
         شیمی درمانی سبحان
آمپول ایرینوتکان ابه وه 20میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
آمپول ایرینوتکان ابه وه 20میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
آمپول ریبوایرینو 20 میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر    
HIKMA [ پرتغال ]
THYMOORGAN [ آلمان ]
         امید دارو سلامت
آمپول ریبوایرینو 20 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
HIKMA [ پرتغال ]
THYMOORGAN [ آلمان ]
         امید دارو سلامت
آمپول ایرینوتکان 20میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر    
HOSPIRA [ استرالیا ]
         شفایاب گستر
آمپول ایرینوتکان 20میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
HOSPIRA [ استرالیا ]
         شفایاب گستر
آمپول ایرینوتکان 100میلی گرم/5میلی لیتر    
INTAS [ هند ]
         زیست دارو درمان پارس
آمپول کامپتو 40 میلی گرم/2میلی لیتر    
PFIZER [ استرالیا ]
         بهستان دارو
آمپول کامپتو 100 میلی گرم/5میلی لیتر    
PFIZER [ استرالیا ]
         بهستان دارو
آمپول ایرینوتکان اکتاویس 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر    
SINDAN [ رومانی ]
ACTAVIS [ رومانی ]
         اکتوور
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
ERTICAN Injection 20 mg/ml,5 ml    
CIPLA [ INDIA ]
         شیمی درمانی سبحان
IRINOTECAN EBEWE Injection 20 mg/ml,2 ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
IRINOTECAN EBEWE Injection 20 mg/ml,5ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
RIBOIRINO Injection 20 mg/ml,2ml    
HIKMA [ PORTUGAL ]
THYMOORGAN [ GERMANY ]
         امید دارو سلامت
RIBOIRINO Injection 20 mg/ml,5ml    
HIKMA [ PORTUGAL ]
THYMOORGAN [ GERMANY ]
         امید دارو سلامت
IRINOTECAN Injection 20 mg/ml,2 ml    
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
         شفایاب گستر
IRINOTECAN Injection 20 mg/ml,5 ml    
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
         شفایاب گستر
IRINOTECAN Injection 100 mg/5 ml    
INTAS [ INDIA ]
         زیست دارو درمان پارس
CAMPTO 40 Injection 20 mg/ml,2 ml    
PFIZER [ AUSTRALIA ]
         بهستان دارو
CAMPTO 100 Injection 20 mg/ml,5 ml    
PFIZER [ AUSTRALIA ]
         بهستان دارو
IRINOTECAN ACTAVIS Injection 20 mg/ml,5 ml    
SINDAN [ ROMANIA ]
ACTAVIS [ ROMANIA ]
         اکتوور

۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت