اطلاعات داروی پانتوپرازول Pantoprazole (پنتوسک PANTOSEC، پنتومید PENTOMID، پنتوکیم PANTOKIM، پپتیکر PEPTICARE) (قرص، کپسول، پودر، آمپول، ویال)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Pantoprazole
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
Pantoprazole یک مهار کننده پمپ پروتون با عملکرد و کاربردهای مشابه با امپرازول است و به صورت نمک سدیم تجویز می شود ولی دوزها بر اساس پایه بیان می شوند. mg 28/11 Pantoprazole Sodium تقریباً معادل با 10 میلی گرم Pantoprazole می باشد که دوزهای تجویزی باید در صبح مصرف شوند. در درمان ریفلاکس معده مروی دوز معمول خوراکی 20 تا 40 میلی گرم یکبار در روز به مدت 4 هفته می باشد که در صورت لزوم تا 8 هفته ادامه می یابد. در درمان بیماری زخم معده 40 میلی گرم روزانه مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
اوج غلظت پلاسمایی طی 2 تا 5/2 ساعت بعد از دوز خوراکی ایجاد می شود. میزان زیست دستیابی خوراکی حدود 77% می باشد و بعد از دوز منفرد یا چندتایی تغییری نمی کند. 98% به پروتئین های پلاسما اتصال دارد و به طور وسیع در کبد متابولیزه می شود که این امر عمدتاً توسط سیتوکروم 450-P و ایزوآنزیم CYP2C9 صورت می گیرد. اکثر متابولیت ها (حدود 80%) از طریق ادرار دفع می شوند و باقی مانده در صفرا دفع می گردند. نیمه عمر حذف نهایی آن حدود یک ساعت است که در اختلالات کبدی افزایش می یابد مثلاً در بیماران سیروزی نیمه عمر دارو 3 تا 6 ساعت می باشد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد. در اختلالات شدید کبدی نیاز به کاهش دوز می باشد و عملکرد کبدی می بایست به صورت منظم مانیتور گردد.

تداخل دارویی:
همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
پودر قابل تزریق پانتوپرازول کومباکسونا 40 میلی گرم    
COMBINO PHARM [ اسپانیا ]
         امید دارو سلامت
پودر قابل تزریق پانتوزول 40 میلی گرم    
NYCOMED [ آلمان ]
ALTANA PHARMA [ آلمان ]
         داروسازی اکسیر
قرص آهسته رهش پانتوزول 40 میلی گرم    
NYCOMED [ آلمان ]
ALTANA PHARMA [ آلمان ]
         داروسازی اکسیر
قرص آهسته رهش پانتوزول 20 میلی گرم    
NYCOMED [ آلمان ]
ALTANA PHARMA [ آلمان ]
         داروسازی اکسیر
قرص آهسته رهش پانتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرم    
SANDOZ [ اتریش ]
SANDOZ [ ترکیه ]
         داروسازی بهستان تولید
قرص آهسته رهش پنتوپرازول-ساندوز 20 میلی گرم    
SANDOZ [ اتریش ]
SANDOZ [ ترکیه ]
         داروسازی بهستان تولید
پودر قابل تزریق پانتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرم    
SANDOZ [ اتریش ]
LEK [ اسلوونی ]
         بهستان دارو
پودر قابل تزریق پنتوپرازول 40میلی گرم    
SIDEFARMA S.A. [ پرتغال ]
         جابر طب پارس
قرص پنتوسک 20 میلی گرم    
داروسازی آریا [ ایران ]
         
قرص پنتوسک 40 میلی گرم    
داروسازی آریا [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول اوه سینا 40 میلی گرم    
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول اوه سینا 20 میلی گرم    
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول اسوه 40 میلی گرم    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
کپسول پنتوپرازول ایران دارو 40 میلی گرم    
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
         
کپسول پنتوپرازول ایران دارو 20 میلی گرم    
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول-ناژو 20 میلی گرم    
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول-ناژو 40 میلی گرم    
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
         
قرص پنتوبایوزول 40 میلی گرم    
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
         
قرص پنتوبایوزول 20 میلی گرم    
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
         
کپسول پنتوپرازول تسنیم 40 میلی گرم    
داروسازی تسنیم [ ایران ]
         
قرص پنتومید 40 میلی گرم    
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
         
قرص پنتومید 20 میلی گرم    
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول-جالینوس 20 میلی گرم    
داروسازی جالینوس [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول-جالینوس 40 میلی گرم    
داروسازی جالینوس [ ایران ]
         
قرص پنتوکیم 20 میلی گرم    
داروسازی حکیم [ ایران ]
         
کپسول پنتوپرازول رامین 20 میلی گرم    
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
         
کپسول پنتوپرازول رامین 40 میلی گرم    
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول روزدارو 40 میلی گرم    
داروسازی روز دارو [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول روزدارو 20 میلی گرم    
داروسازی روز دارو [ ایران ]
         
ویال پپتیکر 40 میلی گرم، پودر لیوفیلیزه برای تزریق    
داروسازی روناک دارو [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول سامی ساز 40 میلی گرم    
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول سامی ساز 20 میلی گرم    
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
         
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 20 میلی گرم    
داروسازی عبیدی [ ایران ]
         
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 40 میلی گرم    
داروسازی عبیدی [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول فارابی 40 میلی گرم    
داروسازی فارابی [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول فارابی 20 میلی گرم    
داروسازی فارابی [ ایران ]
         
کپسول آهسته تاخیری پنتوپرازول فارابی 40 میلی گرم    
داروسازی فارابی [ ایران ]
         
کپسول آهسته تاخیری پنتوپرازول فارابی 20 میلی گرم    
داروسازی فارابی [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول مهردارو 20 میلی گرم    
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول مهردارو 40 میلی گرم    
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول کیمیدارو 40 میلی گرم    
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
         
آمپول پنتوپرازول سی دی 40 میلی گرم    
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
         
قرص پنتوپرازول سی دی 20 میلی گرم    
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
PANTOPRAZOLE COMBAXONA Injection,Powder 40 mg    
COMBINO PHARM [ SPAIN ]
         امید دارو سلامت
PANTOZOL IV Injection,Powder 40 mg    
NYCOMED [ GERMANY ]
ALTANA PHARMA [ GERMANY ]
         داروسازی اکسیر
PANTOZOL Tablet 40 mg,Delayed Release    
NYCOMED [ GERMANY ]
ALTANA PHARMA [ GERMANY ]
         داروسازی اکسیر
PANTOZOL Tablet 20 mg,Delayed Release    
NYCOMED [ GERMANY ]
ALTANA PHARMA [ GERMANY ]
         داروسازی اکسیر
PANTOPRAZOL-SANDOZ Tablet 40 mg,Delayed Release    
SANDOZ [ AUSTRIA ]
SANDOZ [ TURKEY ]
         داروسازی بهستان تولید
PANTOPRAZOL-SANDOZ Tablet 20 mg,Delayed Release    
SANDOZ [ AUSTRIA ]
SANDOZ [ TURKEY ]
         داروسازی بهستان تولید
PANTOPRAZOL-SANDOZ Injection,Powder 40 mg    
SANDOZ [ AUSTRIA ]
LEK [ SLOVENIA ]
         بهستان دارو
PANTOPRAZOLE Injection,Powder 40 mg    
SIDEFARMA S.A. [ PORTUGAL ]
         جابر طب پارس
PANTOSEC 20MG TAB    
داروسازی آریا [ IRAN ]
         
PANTOSEC 40MG TAB    
داروسازی آریا [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE AVICENNA 40MG TAB    
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE AVICENNA 20MG TAB    
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE OSVEH 40MG TAB    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE IRAN DAROU 40MG CAP    
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE IRAN DAROU 20MG CAP    
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE-NAJO® 20MG TAB    
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE-NAJO 40MG TAB    
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
         
PANTOBIOZOLE 40MG TAB    
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
         
PANTOBIOZOLE 20MG TAB    
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE TASNIM 40MG CAP    
داروسازی تسنیم [ IRAN ]
         
PENTOMID 40MG TAB    
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
         
PENTOMID 20MG TAB    
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE-JALINOUS 20MG TAB    
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE-JALINOUS 40MG TAB    
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
         
PANTOKIM 20MG TAB    
داروسازی حکیم [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE RAMIN 20MG CAP    
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE RAMIN 40MG CAP    
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE RUZDAROU 40MG TAB    
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE RUZDAROU 20MG TAB    
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
         
PEPTICARE 40MG FOR INFUSION    
داروسازی روناک دارو [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE SAMISAZ 40MG TAB    
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE SAMISAZ 20MG TAB    
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE-ABIDI 20MG CAP    
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE-ABIDI 40MG CAP    
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE FARABI 40MG TAB    
داروسازی فارابی [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE FARABI 20MG TAB    
داروسازی فارابی [ IRAN ]
         
Pantoprazole FARABI 40 mg ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE    
داروسازی فارابی [ IRAN ]
         
Pantoprazole FARABI 20 mg ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE    
داروسازی فارابی [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE MEHRDAROU 20MG TAB    
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE MEHRDAROU 40MG TAB    
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE CHIMIDAROU 40MG TAB    
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE CD 40MG INJECTION    
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
         
PANTOPRAZOLE CD 20MG TAB    
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]