نام علمی دارو (ژنریک): Adapalene
گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens 
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
آداپالن یکی از مشتقات اسید نافتوئیک و آنالوگ رتینوئید با عملکردهای مشابه با Tretinoin می باشد. از این دارو در درمان موضعی آکنه های خفیف تا متوسط همراه با پاپول و جوش چرک دار استفاده می شود.آداپالن یکبار در شب و به صورت محلول 1/0 درصد، کرم یا ژل به پوست تمیز و خشک زده می شود. در بعضی بیماران ممکن است دفعات مصرف کمتری مورد نیاز باشد. باید از مصرف دیگر فرآورده های موضعی محرک به صورت همزمان با این دارو پرهیز کرد. در صورت نیاز به درمان موضعی با آنتی باکتریال ها و یا بنزیل پراکسید باید آن ها را در فواصل زمانی 12 ساعتی از زمان مصرف Adapalene تجویز نمود. ممکن است در اوایل دوره درمانی آکنه بدتر شود و پاسخ های درمانی ممکن است به مدت 8 تا 12 هفته آشکار نشوند.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
این دارو باعث تحریک پوست می شود و مصرف موضعی آن می تواند منجر به سوزش گذرا و احساس گرما در محل استفاده شود.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی: 
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ژل آداپالن دی پی 0.1% 30 گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
کرم آکنالن 0.1% 30 گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
ژل موضعی آکنالن 0.1% 30 گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
لوسیون آداپالن الحاوی 0.1%
داروسازی الحاوی [ ایران ]
 
ژل آداپالن-ناژو 0.1% 30 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
کرم موضعی آداپالن-بهوزان 0.1% 30 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
ژل آداپالن تولید دارو 0.1%
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
ژل آکنوز 0.1% 30 گرم
داروسازی دارو درمان پارس [ ایران ]
 
ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 30گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 15گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
ژل موضعی آکنوپال 0.1% 30 گرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ADAPALENE DP 0.1% 30G GEL
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
ACNALEN 0.1% 30G CREAM
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
ACNALEN 0.1% 30G TOP GEL
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
ADAPALENE ALHAVI 0.1% 60ML LOTION
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
 
ADAPALENE-NAJO 0.1% 30G GEL
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
ADAPALENE-BEHVAZAN 0.1% 30GR CREAM TOPICAL
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
ADAPALENE TOLIDDAROU 0.1% GEL
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
ACNOZ 0.1% 30G GEL
داروسازی دارو درمان پارس [ IRAN ]
 
ADAPALENE RAZAK 0.1% 30G TOP GEL
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
ADAPALENE RAZAK 0.1% 15G TOP GEL
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
ACNOPAL 0.1% 30G TOPICAL GEL
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]