اطلاعات داروی آلوپورینول ALLOPURINOL، آلوکیم ALLOKIM

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای ضد نقرس

موارد مصرف:

آلوپورینول برای پیشگیری از نقرس و سنگهای کلیوی با منشا اسید اوریک تجویز می شود.

مکانیسم اثر:

این دارو با مهار آنزیم گزانتین اکسیداز تولی اسید اوریک را کاهش می دهد. با کاهش غلظت سرمی و ادراری اسید اوریک، رسوب اورات کاهش می یابد و از بروز یا پیشرفت آتریت نقرسی و نفوپاتی ناشی از اسید اویک جلوگیری می کند.

فارماکوکینتیک:

از راه خوراکی 80 درصد دارو جذب می شود. آلوپورینول شبیه اسید اوریک توسط آنزیم گزانتین اکسیداز متابولیزه می شود که متابولیت آن (آلوزانتین ) خود مهار کننده آنزیم بوده دارای نیمه عمری طولانی است. حدود 70 درصد دارو در اولین عبور از کبد به متابولیت فعال آن تبدیل می شود. نیمه عمر آلوپورینول 3-1 ساعت و نیمه عمر متابولیت آن به طور متوسط حدود 15 ساعت است. دفع آلوپورینول کلیوی است.

منع مصرف:

این دارو برای درمان حمله نقرسی و زیادی بدون علامت اسید اوریک خون نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:

بثورات جلدی، اختلالات گوارشی، ندرتاً سرگیجه، سردرد، خواب آلودگی، اختلال چشایی، زیادی فشار خون، ریزش مو، سمیت کبدی، پارستزی و نوروپاتی، علائم شبه سندرم استیون- جانسون از عوارض جانبی دارو هستند.

تداخلات دارویی:

در مصرف همزمان این دارو با کاپتوپریل، خطر مسمومیت با کاپتوپریل به خصوص در صورت نارسایی کلیوی، افزایش می یابد. اثر وارفارین و نیز غلظت پلاسمایی سیکلوسپورین در مصرف همزمان با این دارو، احتمالاً افزایش می یابند. مصرف همزمان آلوپورینول با آزاتیوپرین و مرکاپتوپورین، موجب افزایش اثرات و سمیت این دارو می گردد.

هشدار ها:

1.درمان با آلوپورینول هنگامی شروع می شود که حمله حاد نقرسی خاتمه یافته است. 

2.در نارسایی کبد و کلیه با احتیاط مصرف شود.

توصیه های دارویی:

1.در صورت بروز بثورات جلدی، مصرف دارو قطع می شود. اگر بثورات خفیف بودند می توان با احتیاط مصرف دارو را دوباره شروع کرد ولی اگر با مصرف مجدد دارو بثورات جلدی بروز کرد، بلافاصله مصرف دارو قطع شود. 

2.تا حداقل یکماه پس از تصحیح زیادی اسیداوریک خون باید کلشی سین یا NSAIDs (به غیر از اسیداستیل سالیسیلیک و سالیسیلات ها ) برای پیشگیری از حملات آرتریتی تجویز شود. 

3.در طول مصرف این دارو باید مایعات به میزان کافی ( 2 لیتر در روز ) مصرف شود. 

4.در بیماران سرطانی در صورتی که مصرف آلوپورینول مورد نیاز باشد، باید قبل از تجویز داروی ضدسرطان، مصرف آلوپورینول آغاز شود. 

5.در صورت مصرف همزمان آلوپورینول با مرکاپتوپورین یا آزاتیوپرین، توصیه می شود که مقدار مصرف آزاتیوپرین و مرکاپتوپورین به 3/1 تا 4/1 مقدار مصرف معمول کاهش داده شود.

اشکال داروئی:

قرص آلوپورینول-جالینوس 100 میلی گرم

ALLOPURINOL-JALINOUS 100MG TAB

قرص آلوکیم 100 میلی گرم

ALLOKIM 100MG TAB

قرص آلوپورینول رامین 300 میلی گرم

ALLOPURINOL RAMIN 300MG TAB

قرص آلوپورینول پارس دارو 300 میلی گرم

ALLOPURINOL PARS DAROU 300MG TAB

قرص آلوکیم 300 میلی گرم

ALLOKIM 300MG TAB

قرص آلوپورینول مهردارو 100میلی گرم

ALLOPURINOL MEHRDAROU 100MG TAB

قرص آلوپورینول کیمیدارو 100میلی گرم

ALLOPURINOL CHEMIDAROU 100MG TAB

قرص آلوپورینول رامین 100 میلی گرم

ALLOPURINOL RAMIN 100MG TAB