اطلاعات داروی آمونیوم کلراید Ammonium Chlorid

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Ammonium Chloride
گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

کلرور آمونیوم به عنوان خلط آور،‌ معمولاً در ترکیب با سایر داروهای خلط آور و ضدسرفه مصرف می شود.کلرور آمونیوم سبب ایجاد دیورزگذرا و اسیدوز خفیف می شود و سبب تسریع در دفع داروهای بازی می گردد. این دارو در درمان آلکالوز متابولیت شدید و نیز حفظ PH اسیدی ادرار در درمان بعضی از اختلالات مجرای ادرار مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو به منظور افزایش حلالیت یون های کلسیم و فسفات برای کنترل بیماران مبتلا به سنگهای فسفاتی مجاری ادراری و همچنین افزایش یونیزاسیون کلسیم در تتانی ناشی از آلکالوز مصرف شده است.


مکانیسم اثر:

کاتیون آمونیم توسط کبد به اوره تبدیل شده و یک اتم هیدروژن آزاد می گردد که با یون بی کربنات، آب و گاز کربنیک تولید می نماید. آنیون کلرور با بازهای ثابت در مایع خارج سلولی پیوند می یابد. جایگزینی بی کربنات با کلرور باعث تغییر نسبت بی کربنات به اسید کربنیک شده و اسیدوز ایجاد می کند. همچنین با افزایش دفع الکترولیت ها و آب خارج سلولی، کلرور آمونیم سبب کاهش مایع خارج سلولی شده و جابجایی مایعاتی را که سبب خیز شده اند، تسریع می کند.


فارماکوکینتیک:

کلرور آمونیم پس از مصرف خوراکی به سرعت از مجرای گوارش جذب می شود و در طول 6-3 ساعت جذب آن کامل می شود. این دارو در کبد متابولیزه و به اسید کلریدریک و اوره تبدیل می شود.


موارد منع مصرف:

این دارو در بیماران مبتلا به عیب شدید کار کبد یا کلیه و اسیدوز اولیه نباید مصرف شود.


هشدارها:

1. این دارو در بیماران مبتلا به بی کفایتی ریه یا خیز قلبی باید با احتیاط مصرف شود.
2. پیگیری وضعیت بیماران از نظر علائم و نشانه های مسمومیت با آمونیم در طول مصرف کلرورآمونیم، باید صورت گیرد.


عوارض جانبی:

تحریک مخاط معده، ناراحتی معده، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ و تشنگی، پس از مصرف خوراکی و به ویژه با مقادیر زیاد گزارش شده است. مقادیر بسیار زیاد این دارو ممکن است سبب بروز اسیدوز و کمی پتاسیم خون شود.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

این دارو باید پس از غذا مصرف شود تا احتمال بروز عوارض گوارشی به حداقل برسد.


مقدار مصرف:

بزرگسالان : به عنوان اسیدی کننده ادرار، مدر و درمان آلکالوز، g/day12-4 در مقادیر منقسم هر 6-4 ساعت مصرف می شود. به عنوان مدر، دارو باید 4-3 روز مصرف شود، سپس مصرف آن برای چند روز قطع شود و بعد ازآن مجدداً درمان به همین ترتیب شروع شود.
کودکان : به عنوان اسیدی کننده ادرار، mg/kg/day 75 در چهار مقدار منقسم مصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

Tablet:500 mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):