اطلاعات داروی آنتازولین Antazoline

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: آنتی هیستامین ها

موارد مصرف:
این دارو یکی از مشتقات ethylenediamine و یک آنتی هیستامین می باشد که در ورم ملتحمه آلرژیک به صورت موضعی کاربرد دارد. به صورت هیدروکلرید، فسفات یا سولفات. در قطره های چشمی و عمدتاً با غلظت 5/0 درصد تجویز می گردد. فرم مسیلات دارو نیز مصرف می گردد. نمک های Antazoline اغلب همراه با یک منقبض کننده عروقی مثل هیدروکلرید نافازولین یا فرم نیترات آن و یا هیدروکلرید گزیلومتازولین مصرف می شوند. از هیدروکلرید آنتازولین در کرم یا پمادهایی تا حد 2% در درمان ناراحتی های خفیف پوستی استفاده می شود اما با دیگر آنتی هیستامین ها خطر بروز حساسیت وجود دارد. فرم هیدروکلرید هم چنین به صورت خوراکی تجویز می گردد.

عوارض جانبی:
به طور کلی همانند آنتی هیستامین ها.