اطلاعات داروی استامینوفن کافئین ACETAMINOPHEN CAFFEINE (لگزانول LEXANOL، کات پین CUTPAIN، توژزیک TWOGESIC) (قرص)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics 

داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

مصرف در بارداری:

اطلاعات دارویی:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو:   شرکت تولیدکنند  توضیحات تولید کننده

قرص لگزانول 565میلی گرم داروسازی ایران دارو

قرص کات پین رازک 565میلی گرم داروسازی رازک

قرص استامینوفن/کافئین-شفا 565میلی گرم داروسازی شفا

قرص توژزیک داروسازی مرهم دارو

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده

LEXANOL 500/65MG TAB داروسازی ایران دارو

CUTPAIN RAZAK 500/65MG TAB داروسازی رازک

ACETAMINOPHEN/CAFFEINE-SHAFA 500/65MG TAB داروسازی شفا

TWOGESIC TAB داروسازی مرهم دارو