اطلاعات داروی اسید فولیک Folic Acid (قرص)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Folic Acid
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
اسید فولیک به منظور پیشگیری و درمان حالات مرضی ناشی از کمبود این ویتامین مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
اسید فولیک، پس از تبدیل به اسید تتراهیدروفولیک، برای تولید گویچه های قرمز، سنتز پورین وتیمیدیلات ها ،متابولیسم اسیدهای آمینه از قبیل گلیسین و متیونین و هیستیدین ضروری است.

فارماکوکینتیک:
اسید فولیک حتی در موارد سوءجذب تقریباً به طور کامل از مجرای گوارش جذب می شود. متابولیسم این دارو کبدی است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت سرمی، 60-30 دقیقه است. دفع اسید فولیک کلیوی است.

موارد منع مصرف:
1. این دارو در بیماریهای بدخیم ، مگر در مواردی که کم خونی مگالوبلاستیک به علت کمبود فولات عارضه مهمی باشد، نباید مصرف شود.
2. این دارو در درمان کم خونی پرنیسیوز آدیسونی و سایر حالات مرضی ناشی از کمبود ویتامینB12 به تنهایی نباید مصرف شود، زیرا ممکن است سبب تحلیل رفتن تحت حاد طناب نخاعی شود.

هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
فقط زمانی از راه تزریقی مصرف شود که مصرف خوراکی آن بدلیل مشکلاتی مانند مانند تهوع، استفراغ، شرایط پیش از عمل یا بعد از عمل یا سندرم های سوء جذب یا پس از برداشت قسمتی از معده امکان پذیر نباشد.

مقدار مصرف:
خوراکی:
بزرگسالان : در پیشگیری از کمبود ویتامین، بر اساس میزان مجاز مصرف روزانه به شرح زیر مصرف می شود:
نوجوانان و بزرگسالان mcg 400-150، زنان باردار mcg800-400 و زنان شیرده mcg800-260.
برای درمان کمبود این ویتامین، میزان مصرف بر اساس شدت کمبود محاسبه می شود.
کودکان : در پیشگیری از کمبود ویتامین، بر اساس میزان مجاز مصرف روزانه به شرح زیر مصرف می شود:
نوزادان و کودکان از بدو تولد تا 3 سال، mcg25، کودکان 6-4 سال mcg400-75 و کودکان 10-7 سال mcg400-100.
تزریقی:
بزرگسالان و کودکان : برای پیشگیری از کمبود ویتامین، به عنوان بخشی از تغذیه تام وریدی، مقدار مصرف بر اساس نیاز بیمار تعیین و انفوزیون وریدی می شود. در درمان کمبود ویتامین، mg/day1-0/25 تا حصول پاسخ هماتولوژیک مناسب، از راه وریدی، عضلانی یا زیر جلدی عمیق تزریق می گردد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
Tablet:1mg
Tablet: 5mg
Injection:50mg/10ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص فولیک اسی-جالینوس 5 میلی گرم    
داروسازی جالینوس [ ایران ]
         
اسید فولیک روزدارو 5 میلی گرم    
داروسازی روز دارو [ ایران ]
         
قرص فولیک اسید روزدارو 1 میلی گرم    
داروسازی روز دارو [ ایران ]
         
قرص فولیک اسید مهردارو 5 میلی گرم    
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
         
قرص فولیک اسید مهردارو 1 میلی گرم    
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
FOLIC ACID-JALINOUS 5MG TAB    
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
         
FOLIC ACID RUZDAROU 5MG TAB    
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
         
FOLIC ACID RUZDAROU 1MG TAB    
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
         
FOLIC ACID MEHRDAROU 5MG TAB    
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
         
FOLIC ACID MEHRDAROU 1MG TAB    
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]

اطلاعات داروها،دارو،ویتامین ها و مکمل های غذایی،دارویاب،عوارض دارو،مرکز اطلاعات دارویی ایران،معرفی دارو،پایگاه اطلاعات دارویی،اطلاعات دارویی و مشخصات داروها