اطلاعات داروی امپرازول Omeprazole (اولتاپ ULTOP، امزول OMEZO،  پایلوزک PILOZEC، اکسی پرازول EXIPRAZOLE) (کپسول)

دانلود نرم افزار اطلاعات داروها

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Omeprazole
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
امپرازول در درمان زخم های خوش خیم معده و دوازدهه، زخم های وابسته به هلیکوباکتری پیلوری، سندروم زولینجر- الیسون، کاهش اسید معده در جراحی و پیشگیری کوتاه مدت بازگشت محتویات معده و درمان بیماری به کار برده می شود.

مکانیسم اثر:
این دارو با مهار پمپK+/H+/ATPase باعث مهار تولید اسید در معده می گردد.

فارماکوکینتیک:
جذب دارو سریع است و دارو با کاهش اسید معده به جذب خود کمک می کند. متابولیسم آن کبدی است و از راه کلیه دفع می گردد. نیمه عمر آن بین 1-5/0 ساعت می باشد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
این دارو باید در بیماران مبتلا یا دارای سابقه ابتلای به بیماری مزمن کبدی، با احتیاط مصرف گردد.

عوارض جانبی:
از عوارض شایع این دارو می توان سردرد، اسهال، بثورات جلدی، کهیر و سرگیجه را نام برد.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد انعقاد خوراکی مانند وارفارین باعث افزایش اثر وارفارین می گردد. مصرف همزمان این دارو با دیازپام و داروهای ضدصرع مثل فنی توئین باعث افزایش اثر آن می گردد.

نکات قابل توصیه:
1. در صورت بروز سوءهاضمه، اسهال و کهیر طی درمان، به پزشک مراجعه شود.
2. در صورت اثبات وجود سرطان معده از مصرف این دارو باید خودداری گردد.
3. کپسول دارو باید بلافاصله قبل از غذا و ترجیحاً در صبح مصرف شود.

مقدار مصرف:
در ناراحتی ها و زخم های خوش خیم معده و دوازدهه مقدار mg/day20 به مدت 8-4 هفته مصرف می شود. در موارد شدید می توان مقدار مصرف را به mg/day40 افزایش داد. در صورت نیاز مقدار نگهدارنده mg/day20 مصرف می شود. در زخم های گوارشی همراه با هلیکوباکتر پیلوری مقدار مصرف فوق همزمان با آنتی بیوتیک مناسب مصرف می گردد.
در سندرم زولینجر – الیسون با مقدار اولیه mg/day 60 شروع می شود. مقدار معمول در چنین مواردی بسته به نیاز بیمار بین mg/day 120-20 می باشد. برای کاهش اسید معده پیش از جراحی ابتدا60 میلی گرم در عصر روز قبل از جراحی مصرف می گردد و 6-2 ساعت قبل از جراحی 40 میلی گرم و دیگر مصرف می شود. در بازگشت محتویات معده به مریmg/day 20 روزانه به مدت 8-4 هفته که در صورت نیاز تا 40 میلی گرم قابل افزایش است، مصرف می شود.
کودکان : مصرف این دارو در کودکان توصیه نمی شود.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Capsule: 20 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
کپسول اولتاپ 20 میلی گرم    
KRKA [ اسلوونی ]
         اکتوور
کپسول امپرازول دی.پی 20 میلی گرم    
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
         
کپسول امپرازول-آریا 20 میلی گرم    
داروسازی آریا [ ایران ]
         
کپسول امپرازول اسوه 20 میلی گرم    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
کپسول امپرازول البرز دارو 20 میلی گرم    
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
         
کپسول امپرازول امین 20 میلی گرم    
داروسازی امین [ ایران ]
         
کپسول اکسی پرازول 20 میلی گرم    
داروسازی اکسیر [ ایران ]
         
کپسول امپرازول ایران دارو 20 میلی گرم    
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
         
کپسول امپرازول-ناژو 20 میلی گرم    
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
         
کپسول امبایوزول 20 میلی گرم    
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
         
کپسول امپرازول پارس دارو 20 میلی گرم    
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
         
کپسول امپرازول پورسینا 20 میلی گرم    
داروسازی پور سینا [ ایران ]
         
کپسول امزول 20 میلی گرم    
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
         
کپسول امپرازول تهران شیمی 20 میلی گرم    
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
         
کپسول امپرازول-جالینوس 20 میلی گرم    
داروسازی جالینوس [ ایران ]
         
کپسول امپرازول-حکیم 20 میلی گرم    
داروسازی حکیم [ ایران ]
         
کپسول امپرازول خوارزمی 20 میلی گرم    
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
         
کپسول امپرازول رامین 20 میلی گرم    
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
         
کپسول امپرازول رها 20 میلی گرم    
داروسازی رها [ ایران ]
         
کپسول امپرازول روزدارو 20 میلی گرم    
داروسازی روز دارو [ ایران ]
         
کپسول پایلوزک 20 میلی گرم    
داروسازی زهراوی [ ایران ]
         
کپسول امپرازول سبحان دارو 20 میلی گرم    
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
         
کپسول امپرازول ساج دارو 20 میلی گرم    
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
         
کپسول امپرازول-سها چهارباغ 20 میلی گرم    
داروسازی سها [ ایران ]
         
کپسول امپرازول مدیفارم 20 میلی گرم    
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
         
کپسول امپرازول کیمیدارو 20 میلی گرم    
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
         
کپسول امپرازول آی پی پی    
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
ULTOP 20 CAPSULE    
KRKA [ SLOVENIA ]
         اکتوور
OMEPRAZOLE D.P 20MG CAP    
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE-ARYA 20MG CAP    
داروسازی آریا [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE OSVEH 20MG CAP    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE ALBORZDAROO 20MG CAP    
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE AMIN 20MG CAP    
داروسازی امین [ IRAN ]
         
EXIPRAZOLE 20MG CAP    
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE IRANDAROU 20MG CAP    
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE-NAJO 20MG CAP    
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
         
OMEBIOZOLE 20MG CAP    
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE PARSDAROU 20MG CAP    
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE POURSINA 20MG CAP    
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
         
OMEZOL 20MG CAP    
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE TEHRAN CHEMIE 20MG CAP    
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE-JALINOUS 20MG CAP    
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE-HAKIM 20MG CAP    
داروسازی حکیم [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE KHARAZMI 20MG CAP    
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE RAMIN 20MG CAP    
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE RAHA 20MG CAP    
داروسازی رها [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE RUZDAROU 20MG CAP    
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
         
PILOZEC 20MG CAP    
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE SOBHANDAROU 20MG CAP    
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE SAJAD DAROU 20MG CAP    
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 20MG CAP    
داروسازی سها [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE MEDIPHARM 20MG CAP    
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE CHEMIDAROU 20MG CAP    
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
         
OMEPRAZOLE IPP 20MG CAP    
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]